ေဗဒင္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း…

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္း

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း တစ္ပတ္တာအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ရမဲ့ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား ၊ျပဳလုပ္ရမည့္ယၾတာမ်ား တြက္ခ်က္ ေ

ဟာၾကားေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာ၍ လိုအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ဝၾကပါေစ။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ရန္မ်ားတာ စကားမ်ားတာမ်ိဳးေတြ ေရႊနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ၾကဳံတတ္ပါတယ္။မိတ္ေဆြေတြရဲ့ ကူညီမႈနဲ႔လဲ လုပ္ငန္း ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥ စာရင္းဇယားကိစၥ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ပက္သက္တာမ်ား လုပ္ကိုင္ရတတ္ပါတယ္။လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခား နိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးအေတြ႕အၾကဳံေလးေတြ ၾကဳံရလိမ့္မယ္။ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မယ္။ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ေရႊ ေငြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့ စကား ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ေျပာဆို ေအာင္ျမင္မႈေတြေတာ့ မၾကာခင္ရရွိပါေတာ့မယ္။စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းလာပါမယ္။ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ပါက အဆင္ေၿပ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ ထီကံစမ္းပါ။ဒူးနာ ခါးနာတာေတြ ၾကဳံနိုင္ပါတယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ သေဘာသႌးမွည့္ ၁ လုံးဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ။ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၁ ၂ ျဖစ္ပါတယ္။

တနလၤာသားသမီးမ်ား

ေက်ာက္လုပ္ငန္း ကားလုပ္ငန္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မယ္။ဘုရားပုံေတာ္ ဆင္းတုေတာ္မ်ား ႂကြေရာက္လာတာေတြ ၾကဳံခဲ့လၽွင္ ကံေကာင္းျခင္းေတြ ၾကဳံရပါမယ္။မေမၽွာ္လင့္ပဲ မိတ္ေဆြသစ္ေတြနဲ႔ ၾကဳံရမယ္။လုပ္ငန္းသစ္မ်ားရရွိတတ္ပါတယ္။ဆန္ ဆီ ေဆး ဆား စက္ ပစၥည္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါလိမ့္မယ္။ အိမ္တြင္းေရးေတာ့ အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးေနလိမ့္မယ္။ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားကေတာ့ တတ္နိုင္သေလာက္ေရွာင္ပါ။ေငြဝင္ေသာ္လည္း မျမဲပဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ လူယုံ ပြဲစား သတိထားပါ။မိသားစုနဲ႔ ခြဲေနရတတ္တယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအထက္လူႀကီးမ်ားရဲ့ကူညီမႈေတြလဲ ခံရတတ္တယ္။စာရင္းဇယားကိစၥမ်ား သတိျပဳ လုပ္ကိုင္ပါ။ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔လဲ ေဝးကြာေနရတတ္ပါတယ္။ေခါင္းကိုက္ အဆစ္ျမစ္ကိုက္တာလဲ မၾကာခန ၾကဳံရတတ္ပါတယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ ထန္းလ်က္ခဲ ၁၀ ခဲေခြးေကၽြးပါ။ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၃ ၄ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤါသားသမီးမ်ား

စိတ္ညစ္ရတာေတြ စိတ္ပူပင္ေသာက ေရာက္ေနရတာေတြ ၾကဳံတတ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးနဲ႔ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ကိုယ့္အေပၚေျပာဆိုတာေတြတိုက္ခိုက္တာေတြ မေမၽွာ္လင့္ပဲနဲ႔ ခံရတတ္ပါတယ္။ေရႊထြက္မယ္။ ေငြထြက္မယ္။စကားေတြ မ်ားရတတ္တယ္။ လူမ်ိဳးျခား သတိျပဳပါ။သိုေလွာင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမတ္အစြန္းရမယ္။သင္တန္းမ်ား တတ္ရန္ ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္တတ္တယ္။သြားျဖစ္ေအာင္သြားလိုက္ပါ။ တစ္ေန႔မွာ သင္တန္းက ကိုယ့္အေပၚ အက်ိဳးျပဳပါလိမ့္မယ္။တာဝန္သစ္ ေနရာသစ္ေတြ ရပါလိမ့္မယ္။အထက္လူႀကီး၏ ေျမႇာက္စားျခင္းေတြ ရပါမယ္။စပ္တူလုပ္ငန္း ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္မဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚပါလိမ့္မယ္။ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေျပာင္းအလဲေလးေတာ့ ၾကဳံရလိမ့္မယ္။ ဘာသာေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရလိမ့္မယ္။ကံေကာင္းျခင္းေတြ ဆုံရပါမယ္။ ေၾကာေအာင့္ ရင္ေအာင့္တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ အက်ီ ၤ၂ ထည္လႉလိုက္ပါ။ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၅ ၄ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိခဲ့ပါလၽွင္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိပါလိမ့္မယ္။လၽွပ္စစ္လုပ္ငန္း လယ္ယာလုပ္ငန္း ေရလုပ္ငန္းမ်ား သင့္ေတာ္ပါတယ္။ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းကေတာ့ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ပါ။သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရး လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ားမွာ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္ပါတယ္။ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမယ္။ခရီးတစ္ခု သြားလာရတတ္ပါတယ္။ ခရီးမွာ ကုသိုလ္ေရးကိစၥေတြ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မယ္။၂၄ ရက္ေက်ာ္လၽွင္ ေငြေၾကးကိစၥေတြ အဆင္ေျပမယ္။အလႉအတန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမယ္။ ဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လၽွင္အဆင္ေျပမယ္။ေျမေရာင္းထြက္တာမ်ိဳးေတြလဲ ၾကဳံရတတ္ပါတယ္။ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ့ အေလးေပးျခင္း ဂ႐ုစိုက္ျခင္းေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ႏွလုံးအားနည္းတာမ်ိဳး ဒူးနာတာမ်ိဳးေတာ့ၾကဳံလိမ့္မယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ ခိုစာ က်ီးစာေကၽြးပါ။ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၆ ၇ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္တာမ်ိဳး ပ်က္စီးတာမ်ိဳး ၾကဳံရလိမ့္မယ္။အလုပ္ထဲမွာေသာ္ လည္းေကာင္း လမ္းခရီးမွာေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။မိမိရဲ့ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာမ်ားထဲမွာ သတင္းေကာင္းေလးေတြ ၾကားရတတ္ပါတယ္။လက္ရွိရွိေနတဲ့ ေငြေၾကး အေႂကြးကိစၥေလးေတြ အဆင္ေျပသြားမဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။၁၄ ရက္အတြင္း အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားကေတာ့ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ပါ။ကံအညံ့ေလးေတြ ရွိေနပါတယ္။အဆင္မေျပတာေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဝတ္အထည္လုပ္ငန္း အႏုပညာလုပ္ငန္း အိုးအိမ္ကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ခရီးေဝး တစ္ခုလဲ သြားလာရတတ္တယ္။ဒီခရီးမွာေတာ့ အနည္းငယ္ေႏွာင့္ယွက္မႈေလးေတြ အခက္အခဲေလးေတြ ၾကဳံတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြသစ္ လုပ္ငန္းသစ္ေလးေတြ ရရွိပါလိမ့္မယ္။ကံေကာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ခ်စ္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ စိတ္ပူရတာမ်ိဳးေတြ စိတ္ညစ္ရတာမ်ိဳးေတြ ၾကဳံတတ္ပါတယ္။ေလနာေရာဂါ လည္ပင္းနာတာ မၾကာခန ၾကဳံတတ္ပါတယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ ဆီမီး ၃ တိုင္ စံပယ္ ၃ ကုံး ဘုရားလႉပါ။ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၇ ၈ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

စက္ပစၥည္းေတြ ဝင္လာလိမ့္မယ္။ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား အျမတ္အစြန္းရမယ္။ ပညာသစ္ေတြ သင္ၾကားရတတ္တယ္။သင္တန္းတတ္ရတာမ်ိဳးေတြ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ဆရာ ဆရာမမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရလိမ့္မယ္။မတရားစြပ္စြဲတာမ်ိဳးေတြလဲ ခံရတတ္တယ္။လုပ္ငန္းေလးေတြ လြဲေနတတ္တယ္။သစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသတိျပဳပါ။ အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းအဝယ္မွားတာမ်ိဳး လူယုံ ပြဲစားေၾကာင့္ဆုံးရႈံးမႈ ၾကဳံရတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ေရႊနဲ႔ပက္သက္တာ ေရနဲ႔ ပက္သက္တာမ်ိဳး ေတြ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။တိုးတတ္မႈေတြ စတင္ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ေအာင္ျမင္မႈေတြ တစ္ျဖည္းျဖည္းရလာပါလိမ့္မယ္။လူမ်ိဳးျခားနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ သတိျပဳပါ။လူပ်ိဳ အပ်ိဳမ်ား ဆန္းပြင့္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္က်တတ္ပါတယ္။အိမ္ေထာင္သည္မ်ားကေတာ့ ေလွနံ ႏွစ္ဖက္ မနင္းမိပါေစနဲ႔။အာ႐ုံေၾကာအားနည္းတာ အစာမွားတာမ်ိဳးသတိျပဳပါ။

ကံေကာင္းေစရန္ လက္ဖက္သားကပ္ပါ။ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၉ ၀ ျဖစ္ပါတယ္။

စေနသားသမီးမ်ား

လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားရရွိတာမ်ိဳးေတြ ၾကဳံပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ရရွိပါလိမ့္မယ္။ကိစၥတစ္ခု မျပတ္မသား ရွိေနတတ္တယ္။ ေတြေဝေနလိမ့္မယ္။လၽွပ္စစ္နဲ႔ ပက္သက္တဲ့ လုပ္ငန္း လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားစိုရင္ေတာ့ သတိထားပါ။အေျခအတင္ အတိုက္အခံေလးေတြ ေျပာရတတ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးကိစၥ အာမခံေပးျခင္းမ်ားေရွာင္ပါ။ေငြက ဝင္လာၿပီးေတာ့ အဖက္မတင္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းကိစၥ တာဝန္နဲ႔ ခရီးသြားလာရတာမ်ိဳးေတြ ပညာေရး သင္တန္းကိစၥမ်ားမွာ စိတ္ပူပင္ေနရတတ္ပါတယ္။အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား အလွျပင္ပစၥည္း ေရာင္ဝယ္ျခင္းမ်ားအိုးအိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပားေနတာေၾကာင့္ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္တာမ်ိဳး မၾကာခန ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ မုန႔္ဖက္ထုတ္ ၅ ထုတ္ လႉပါ။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္း ၁ ၂ ျဖစ္ပါတယ္။

unicode

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်တာ ဟောစာတမ်း

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ရမဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ၊ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာများ တွက်ချက် ဟောကြားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာ၍ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေ။

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ရန်များတာ စကားများတာမျိုးတွေ ရွှေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ကြုံတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ကူညီမှုနဲ့လဲ လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စ စာရင်းဇယားကိစ္စ ပစ္စည်းများနဲ့ ပက်သက်တာများ လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။လူမျိုးခြား ဘာသာခြား နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပက်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံလေးတွေ ကြုံရလိမ့်မယ်။ အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးကိစ္စများ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ရွှေ ငွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ စကား ပြောရပါလိမ့်မယ်။ပြောဆို အောင်မြင်မှုတွေတော့ မကြာခင်ရရှိပါတော့မယ်။စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်အရောင်းအဝယ်ကောင်းလာပါမယ်။ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် စပ်တူလုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပါက အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ထီကံစမ်းပါ။ဒူးနာ ခါးနာတာတွေ ကြုံနိုင်ပါတယ်။

ကံကောင်းစေရန် သဘောင်္သီးမှည့် ၁ လုံးဆွမ်းတော်ကပ်ပါ။ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၁ ၂ ဖြစ်ပါတယ်။

တနင်္လာသားသမီးများ

ကျောက်လုပ်ငန်း ကားလုပ်ငန်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ဘုရားပုံတော် ဆင်းတုတော်များ ကြွရောက်လာတာတွေ ကြုံခဲ့လျှင် ကံကောင်းခြင်းတွေ ကြုံရပါမယ်။မမျှော်လင့်ပဲ မိတ်ဆွေသစ်တွေနဲ့ ကြုံရမယ်။လုပ်ငန်းသစ်များရရှိတတ်ပါတယ်။ဆန် ဆီ ဆေး ဆား စက် ပစ္စည်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်တွင်းရေးတော့ အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနေလိမ့်မယ်။ လောင်းကစားလုပ်ငန်းများကတော့ တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ။ငွေဝင်သော်လည်း မမြဲပဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ လူယုံ ပွဲစား သတိထားပါ။မိသားစုနဲ့ ခွဲနေရတတ်တယ်။ ဝန်ထမ်းများအထက်လူကြီးများရဲ့ကူညီမှုတွေလဲ ခံရတတ်တယ်။စာရင်းဇယားကိစ္စများ သတိပြု လုပ်ကိုင်ပါ။ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့လဲ ဝေးကွာနေရတတ်ပါတယ်။ခေါင်းကိုက် အဆစ်မြစ်ကိုက်တာလဲ မကြာခန ကြုံရတတ်ပါတယ်။

ကံကောင်းစေရန် ထန်းလျက်ခဲ ၁၀ ခဲခွေးကျွေးပါ။ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၃ ၄ ဖြစ်ပါတယ်။

အင်္ဂါသားသမီးများ

စိတ်ညစ်ရတာတွေ စိတ်ပူပင်သောက ရောက်နေရတာတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးနဲ့ အကြောင်းမဲ့သက်သက်ကိုယ့်အပေါ်ပြောဆိုတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေ မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ ခံရတတ်ပါတယ်။ရွှေထွက်မယ်။ ငွေထွက်မယ်။စကားတွေ များရတတ်တယ်။ လူမျိုးခြား သတိပြုပါ။သိုလှောင်ကုန်ပစ္စည်းများ အမြတ်အစွန်းရမယ်။သင်တန်းများ တတ်ရန် ကိစ္စတွေ ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။သွားဖြစ်အောင်သွားလိုက်ပါ။ တစ်နေ့မှာ သင်တန်းက ကိုယ့်အပေါ် အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။တာဝန်သစ် နေရာသစ်တွေ ရပါလိမ့်မယ်။အထက်လူကြီး၏ မြှောက်စားခြင်းတွေ ရပါမယ်။စပ်တူလုပ်ငန်း ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက် အပြောင်းအလဲလေးတော့ ကြုံရလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရလိမ့်မယ်။ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆုံရပါမယ်။ ကြောအောင့် ရင်အောင့်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

ကံကောင်းစေရန် အကျီ ၤ၂ ထည်လှူလိုက်ပါ။ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၅ ၄ ဖြစ်ပါတယ်။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

လုပ်ငန်းများ ချဲ့ထွင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပါလျှင် လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိပါလိမ့်မယ်။လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း လယ်ယာလုပ်ငန်း ရေလုပ်ငန်းများ သင့်တော်ပါတယ်။လောင်းကစားလုပ်ငန်းကတော့ သတိပြု ဆင်ခြင်ပြီး လုပ်ကိုင်ပါ။သားသမီးများ၏ ပညာရေး လုပ်ငန်း ကိစ္စများမှာ သတင်းကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်ရမယ်။ခရီးတစ်ခု သွားလာရတတ်ပါတယ်။ ခရီးမှာ ကုသိုလ်ရေးကိစ္စတွေ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရပါလိမ့်မယ်။၂၄ ရက်ကျော်လျှင် ငွေကြေးကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမယ်။အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ရမယ်။ ဖုန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျှင်အဆင်ပြေမယ်။မြေရောင်းထွက်တာမျိုးတွေလဲ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အလေးပေးခြင်း ဂရုစိုက်ခြင်းတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။နှလုံးအားနည်းတာမျိုး ဒူးနာတာမျိုးတော့ကြုံလိမ့်မယ်။

ကံကောင်းစေရန် ခိုစာ ကျီးစာကျွေးပါ။ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၆ ၇ ဖြစ်ပါတယ်။

ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျောက်တာမျိုး ပျက်စီးတာမျိုး ကြုံရလိမ့်မယ်။အလုပ်ထဲမှာသော် လည်းကောင်း လမ်းခရီးမှာသော်လည်းကောင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ဆွေမျိုးရင်းခြာများထဲမှာ သတင်းကောင်းလေးတွေ ကြားရတတ်ပါတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့ ငွေကြေး အကြွေးကိစ္စလေးတွေ အဆင်ပြေသွားမဲ့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။၁၄ ရက်အတွင်း အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ လောင်းကစားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများကတော့ သတိပြု ဆင်ခြင်ပါ။ကံအညံ့လေးတွေ ရှိနေပါတယ်။အဆင်မပြေတာလေးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း အနုပညာလုပ်ငန်း အိုးအိမ်ကိစ္စများ လုပ်ကိုင် အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ခရီးဝေး တစ်ခုလဲ သွားလာရတတ်တယ်။ဒီခရီးမှာတော့ အနည်းငယ်နှောင့်ယှက်မှုလေးတွေ အခက်အခဲလေးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေသစ် လုပ်ငန်းသစ်လေးတွေ ရရှိပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းများအဖြစ် အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် အဝေးရောက်နေတဲ့ အတွက် စိတ်ပူရတာမျိုးတွေ စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။လေနာရောဂါ လည်ပင်းနာတာ မကြာခန ကြုံတတ်ပါတယ်။

ကံကောင်းစေရန် ဆီမီး ၃ တိုင် စံပယ် ၃ ကုံး ဘုရားလှူပါ။ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၇ ၈ ဖြစ်ပါတယ်။

သောကြာသားသမီးများ

စက်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ စပ်တူလုပ်ငန်းများ ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ အမြတ်အစွန်းရမယ်။ ပညာသစ်တွေ သင်ကြားရတတ်တယ်။သင်တန်းတတ်ရတာမျိုးတွေ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ ဆရာ ဆရာမများ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။မတရားစွပ်စွဲတာမျိုးတွေလဲ ခံရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းလေးတွေ လွဲနေတတ်တယ်။သစ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသတိပြုပါ။ အန္တရာယ် သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ်မှားတာမျိုး လူယုံ ပွဲစားကြောင့်ဆုံးရှုံးမှု ကြုံရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရွှေနဲ့ပက်သက်တာ ရေနဲ့ ပက်သက်တာမျိုး တွေ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။တိုးတတ်မှုတွေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်းရလာပါလိမ့်မယ်။လူမျိုးခြားနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ သတိပြုပါ။လူပျို အပျိုများ ဆန်းပွင့်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်သည်များကတော့ လှေနံ နှစ်ဖက် မနင်းမိပါစေနဲ့။အာရုံကြောအားနည်းတာ အစာမှားတာမျိုးသတိပြုပါ။

ကံကောင်းစေရန် လက်ဖက်သားကပ်ပါ။ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၉ ၀ ဖြစ်ပါတယ်။

စနေသားသမီးများ

လုပ်ငန်းသစ်များ ချဲ့ထွင်တာမျိုးတွေ လုပ်ငန်းသစ်များရရှိတာမျိုးတွေ ကြုံပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေ ရရှိပါလိမ့်မယ်။ကိစ္စတစ်ခု မပြတ်မသား ရှိနေတတ်တယ်။ တွေဝေနေလိမ့်မယ်။လျှပ်စစ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ လုပ်ငန်း လယ်ယာလုပ်ငန်းများစိုရင်တော့ သတိထားပါ။အခြေအတင် အတိုက်အခံလေးတွေ ပြောရတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စ အာမခံပေးခြင်းများရှောင်ပါ။ငွေက ဝင်လာပြီးတော့ အဖက်မတင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စ တာဝန်နဲ့ ခရီးသွားလာရတာမျိုးတွေ ပညာရေး သင်တန်းကိစ္စများမှာ စိတ်ပူပင်နေရတတ်ပါတယ်။အနုပညာလုပ်ငန်းများ အလှပြင်ပစ္စည်း ရောင်ဝယ်ခြင်းများအိုးအိမ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းများ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများပြားနေတာကြောင့် ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက်တာမျိုး မကြာခန ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။

ကံကောင်းစေရန် မုန့်ဖက်ထုတ် ၅ ထုတ် လှူပါ။ ကံကောင်းစေသောဂဏန်း ၁ ၂ ဖြစ်ပါတယ်