ေဗဒင္

၇ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာကံဆိုးကံေကာင္းမ်ား../

တနဂၤေႏြ

ရည္႐ြယ္ႀကံစည္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာအတြင္း ရာထူးတိုးစာေမးပြဲ မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။ ေၾကာ္ျငာထည့္ျခင္း၊ လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ ပြဲစားကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ညႇိႏႈိင္းေဆာက္႐ြက္ေပးရျခင္းမ်ားျဖင့္ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိပါလိမ့္မည္။ ဆရာသမားမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းဆိုရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ရာထူး၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြအထူးဝင္လာပါလိမ့္မည္။ ေျမယာ၊ ယာဥ္ကားပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိေစလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူအတြက္ ပူပန္စိတ္ ေမာ၍ အ႐ြယ္တူ သိပ္လွသူအတြက္ အလြယ္တကူ စိတ္မခ်ရေစေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚရပါလိမ့္မည္။ တစ္မ်ိဳးအတိမ္ အေတြးမမွားပါႏွင့္။ အစိုးရိမ္ေလးမ်ားသာျဖစ္ေန ေၾကာင္း သိသာေစရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ကပ္လႉေပးပါ။

တနလၤာ

႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ အႏုပညာဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ား၏ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈ ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရီးယာယီသြားရပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္အျဖစ္ အဂၤါႏွင့္ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားထံမွ အကူအညီႏွင့္ အႀကံ ဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုပါမည္။

စိတ္ကူးတည့္ေသာ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ တိုးတက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အထူးအေၾကာင္း မည္သို႔ပင္ရွိေနပါေစ၊ ပူးေပါင္းခ်င္လို႔ပင္ ခ်စ္ခင္တာ မ်ိဳး ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ တရားသေဘာနမိတ္ျပ၍ စည္းျခားခြဲထုတ္ကာ တစ္နည္းအမွားျဖင့္ ပြဲထုတ္မွာ စိုးရိမ္ရပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ရန္သာလိုပါမည္။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ေရွာက္သီးယို ကပ္လႉေပးပါ။

အဂၤါ

ကုန္သည္လုပ္ငန္း၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိပါလိမ့္မည္။ ယခင္က မရခဲ့ဖူးေသာ လာဘ္လာဘမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ေရခ်ိဳးမွားတတ္ပါသည္။ ေလထိုးေလ ေအာင့္ေဝဒနာ ခံစားရတတ္ပါသည္။ တနလၤာနံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေကာင္းေသာ သတင္းဆိုးမ်ား ၾကားသိရတတ္ပါသည္။ အဟုတ္အရွိတရားအေပၚတြင္ ႏႈတ္ကတိစကား လိုသည္ထက္ပို၍ မေပးမိပါေစႏွင့္။

ခ်စ္ေရးတြင္ တကယ္ဆိုလွ်င္ အလြယ္ကိုမင္တတ္ ပါေသာ ခ်စ္သူသည္ မိမိေရွ႕တြင္ ေၾကာက္ဟန္အသြင္မူျဖင့္ ႐ိုက်ိဳးစြာဆက္ဆံျပျခင္းအား ယုံၾကည္မိသည့္အတြက္ ေဖာက္ျပန္ခ်င္သူ၏ စ႐ိုက္အစစ္အမွန္သည္ ကြယ္ရာတြင္ အ လြယ္ပါခ်င္ေသာ အေနနီးစပ္မႈျဖစ္ေစရန္ အားေပးသလိုျဖစ္သြားရေစျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရပါ လိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ထမနဲ ကပ္လႉေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး

အလုပ္အက္ိုင္မ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ရသည့္အျပင္ ဌာနဆိုင္ရာတြင္ ရာထူး ေလ်ာ့က်ခံရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ေၾကာက္႐ို ေသကင္းလ်က္ ကေတာက္ကဆတ္ စကားမ်ားရတတ္ပါသည္။ အလိုလိုေနရင္း စိတ္ ေမာလူေမာျဖစ္ေနမည္။ ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္ သတိထားသင့္ပါသည္။ အေတြးအေခၚအ ႀကံအစည္မ်ားအားလုံး အေကာင္းထက္အဆိုးဘက္သို႔ဦးတည္၍ ျဖစ္ပ်က္မႈလြန္ကဲေနရ ပါလိမ့္မည္။

သူတစ္ပါး၏ မေကာင္းထင္၊ မေကာင္းျမင္ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး၌ ပိုင္ရွင္ရွိႏွလုံးသားတစ္ခုအေပၚတြင္ ဆိုင္ခ်င္မိေသာ တြယ္တာစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားေနရပါလိမ့္မည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း မျဖစ္သင့္ပါဟု မခ်စ္သင့္စြာ ေနာက္ ဆုတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အလုံးစုံတြင္ အရႈံးပုံျပင္မျဖစ္မိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ သီးစုံယို ၈ မ်ိဳး ကပ္လႉေပးပါ။

ၾကာသပေတး

ေ႐ႊေငြရတနာ ပစၥည္းအထားမွား၍ ေပ်ာက္ဆုံးရတတ္သည္။ မိမိထံမွေငြ ေခ်းၿပီး ျပန္မေပးလိုသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံပတ္သက္ရတတ္သည္။ စိတ္ ေလေနမိတတ္သည္။ လက္ေဆာင္ရထားသည့္ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ ဥစၥာပစၥည္း ေပ်ာက္ ဆုံးမႈရွိတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာကိစၥ မ်ား ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈ ရွိလာတတ္ပါ၍ သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ဆန႔္က်င္ဘက္လိင္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခံစားရပါမည္။ က်န္းမာ ေရးဂ႐ုစိုက္ရန္လိုပါမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ထာ၀ရစိတ္ႀကိဳက္အတည္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ခ်စ္သူက မိမိ၏မာနကို ထိခိုက္ေစေသာ အျပဳအမူအေျပာအဆိုမ်ားေၾကာင့္ ေတာင့္တမႈ ကင္းဟန္ျဖင့္ ေဖ်ာင္းဖ်မႈျငင္းဆန္ရသည္အထိ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေနမိပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ သခြားေမႊး ၅ စိတ္ ကပ္လႉေပးပါ။

ေသာၾကာ

မိမိမွ ဖန္တီးႀကိဳးစား၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျမတ္စြန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရပါလိမ့္မည္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚျခင္းႏွင့္ ဩဇာတိကၠမ ရွိလာ ျခင္းတို႔ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ စိန္၊ ေက်ာက္ရတနာႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးထူးခံစားရတတ္ပါသည္။ ပီတိျဖစ္စရာမ်ား၊ ဝမ္းသာအားရျခင္း ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ ေစမႈမ်ားျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ခံစားရပါလိမ့္မည္။

ေရထြက္ပစၥည္း၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ရာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အလြမ္းဆုံးအတြယ္ အတာမေဝးလိုပါလွ်င္ ဟမ္းဖုန္းဝယ္ကာ ေပးလိုက္ပါလား ခ်စ္သူရယ္ဟု တီတီတာတာ ျဖင့္ ၾကည္ၾကည္သာသာေတာင္းဆိုမႈျပဳျခင္း ခံရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ အိမ္ကဘုရား၌ လက္ဖက္ဆြမ္း ကပ္လႉေပးပါ။

စေန

အမ်ား၏အက်ိဳးအား သယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္ ျမင့္မားေနတတ္ပါ သည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈတိုင္းတြင္ အတိုက္အခံရန္မကင္းပါဘဲ လုပ္ကိုင္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။ ခ်ိဳသာေသာစကားမ်ားျဖင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ လိင္မ်ားအား မိမိဘက္သို႔ပါေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အမ်ား၏အျမင္တြင္ ေငြရွိ သည္၊ ခ်မ္းသာသည္ဟု အထင္ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေငြမရွိျဖစ္ေနတတ္သည္။

အတူတူပူးတြဲေနထိုင္ၾကသူအခ်င္းခ်င္းမွ ဒုကၡေပးတတ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ယုံ ၾကည္ကိုးစားမႈ ခံရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး၌ စိတ္ျဖစ္စဥ္တြင္ သိပ္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမိလိုပါ၍ တစ္နည္းတစ္ရပ္အႀကံျဖင့္ နီးစပ္ရန္ ဖန္တီးလိုစိတ္ ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ေပၚေနမိပါလိမ့္မည္။ ေနာင္ဝယ္ အေၾကာင္းေသခ်ာလိုပါလွ်င္ ေအာင္သြယ္ေကာင္း ေဖြရွာတတ္ဖို႔ေတာ့လိုအပ္ ပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ အိမ္ကဘုရား၌ ဖ႐ုံယို ၅ ခု ကပ္လႉေပးပါ။

Unicode

တနင်္ဂနွေ

ရည်ရွယ်ကြံစည်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာအတွင်း ရာထူးတိုးစာမေးပွဲ များ အောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မည်။ ကြော်ငြာထည့်ခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ ပွဲစားကိစ္စများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ညှိနှိုင်းဆောက်ရွက်ပေးရခြင်းများဖြင့် အဆင်ပြေ အောင်မြင်မှု ရရှိပါလိမ့်မည်။ ဆရာသမားများထံမှ အကူအညီတောင်းဆိုရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။

ရာထူး၊ လုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေအထူးဝင်လာပါလိမ့်မည်။ မြေယာ၊ ယာဉ်ကားပိုင်ဆိုင်မှု ရရှိစေလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် ချစ်သူအတွက် ပူပန်စိတ် မော၍ အရွယ်တူ သိပ်လှသူအတွက် အလွယ်တကူ စိတ်မချရစေသော စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ် ပေါ်ရပါလိမ့်မည်။ တစ်မျိုးအတိမ် အတွေးမမှားပါနှင့်။ အစိုးရိမ်လေးများသာဖြစ်နေ ကြောင်း သိသာစေရပါလိမ့်မည်။

ယတြာ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် ခေါက်ဆွဲကြော် ကပ်လှူပေးပါ။

တနင်္လာ

ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ အနုပညာဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် အများ၏ လေးစားချစ်ခင်မှု ကြုံရပါလိမ့်မည်။ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ ခရီးယာယီသွားရပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏ စီးပွားရေးလမ်းညွှန်အဖြစ် အင်္ဂါနှင့် သောကြာသားသမီးများထံမှ အကူအညီနှင့် အကြံ ဉာဏ်ကောင်းများ ရရှိလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ဖက်၏ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ရန်လိုပါမည်။

စိတ်ကူးတည့်သော စီးပွားလုပ်ငန်းများဖြင့် တိုးတက်သော အောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် အထူးအကြောင်း မည်သို့ပင်ရှိနေပါစေ၊ ပူးပေါင်းချင်လို့ပင် ချစ်ခင်တာ မျိုး ဖြစ်စေလိုပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် တရားသဘောနမိတ်ပြ၍ စည်းခြားခွဲထုတ်ကာ တစ်နည်းအမှားဖြင့် ပွဲထုတ်မှာ စိုးရိမ်ရပါသည်။ အချင်းချင်း ညီညွတ်ရန်သာလိုပါမည်။

ယတြာ ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် ရှောက်သီးယို ကပ်လှူပေးပါ။

အင်္ဂါ

ကုန်သည်လုပ်ငန်း၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် အောင်မြင်မှု ရရှိပါလိမ့်မည်။ ယခင်က မရခဲ့ဖူးသော လာဘ်လာဘများ ရရှိပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုးမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ရေချိုးမှားတတ်ပါသည်။ လေထိုးလေ အောင့်ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါသည်။ တနင်္လာနံနှင့်ပတ်သက်သည့် မကောင်းသော သတင်းဆိုးများ ကြားသိရတတ်ပါသည်။ အဟုတ်အရှိတရားအပေါ်တွင် နှုတ်ကတိစကား လိုသည်ထက်ပို၍ မပေးမိပါစေနှင့်။

ချစ်ရေးတွင် တကယ်ဆိုလျှင် အလွယ်ကိုမင်တတ် ပါသော ချစ်သူသည် မိမိရှေ့တွင် ကြောက်ဟန်အသွင်မူဖြင့် ရိုကျိုးစွာဆက်ဆံပြခြင်းအား ယုံကြည်မိသည့်အတွက် ဖောက်ပြန်ချင်သူ၏ စရိုက်အစစ်အမှန်သည် ကွယ်ရာတွင် အ လွယ်ပါချင်သော အနေနီးစပ်မှုဖြစ်စေရန် အားပေးသလိုဖြစ်သွားရစေခြင်းမျိုး ကြုံရပါ လိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် ထမနဲ ကပ်လှူပေးပါ။

ဗုဒ္ဓဟူး

အလုပ်အက်ိုင်များ အဆင်မပြေဖြစ်ရသည့်အပြင် ဌာနဆိုင်ရာတွင် ရာထူး လျော့ကျခံရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် အချင်းချင်း ချစ်ကြောက်ရို သေကင်းလျက် ကတောက်ကဆတ် စကားများရတတ်ပါသည်။ အလိုလိုနေရင်း စိတ် မောလူမောဖြစ်နေမည်။ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက် သတိထားသင့်ပါသည်။ အတွေးအခေါ်အ ကြံအစည်များအားလုံး အကောင်းထက်အဆိုးဘက်သို့ဦးတည်၍ ဖြစ်ပျက်မှုလွန်ကဲနေရ ပါလိမ့်မည်။

သူတစ်ပါး၏ မကောင်းထင်၊ မကောင်းမြင်ခံရခြင်းများ ကြုံရပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေး၌ ပိုင်ရှင်ရှိနှလုံးသားတစ်ခုအပေါ်တွင် ဆိုင်ချင်မိသော တွယ်တာစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပါလိမ့်မည်။ သို့ပါသော်လည်း မဖြစ်သင့်ပါဟု မချစ်သင့်စွာ နောက် ဆုတ်နိုင်ခြင်းဖြင့် အလုံးစုံတွင် အရှုံးပုံပြင်မဖြစ်မိအောင် ကြိုးစားပါ။

ယတြာ ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် သီးစုံယို ၈ မျိုး ကပ်လှူပေးပါ။

ကြာသပတေး

ရွှေငွေရတနာ ပစ္စည်းအထားမှား၍ ပျောက်ဆုံးရတတ်သည်။ မိမိထံမှငွေ ချေးပြီး ပြန်မပေးလိုသူများနှင့် ဆက်ဆံပတ်သက်ရတတ်သည်။ စိတ် လေနေမိတတ်သည်။ လက်ဆောင်ရထားသည့် တန်ဖိုးကြီးမားသော ဥစ္စာပစ္စည်း ပျောက် ဆုံးမှုရှိတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများတွင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကိစ္စ များ ဆက်နွှယ်ပတ်သက်မှု ရှိလာတတ်ပါ၍ သတိပြုသင့်ပါသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များ နှင့်ပတ်သက်၍ အခွင့်အရေးကောင်းများ အောင်မြင်မှုများ ရရှိခံစားရပါမည်။ ကျန်းမာ ရေးဂရုစိုက်ရန်လိုပါမည်။ အချစ်ရေးတွင် ထာ၀ရစိတ်ကြိုက်အတည် ရွေးချယ်ထားသော ချစ်သူက မိမိ၏မာနကို ထိခိုက်စေသော အပြုအမူအပြောအဆိုများကြောင့် တောင့်တမှု ကင်းဟန်ဖြင့် ဖျောင်းဖျမှုငြင်းဆန်ရသည်အထိ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေမိပါလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် သခွားမွှေး ၅ စိတ် ကပ်လှူပေးပါ။

သောကြာ

မိမိမှ ဖန်တီးကြိုးစား၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အောင်မြင်မှုများ ကြုံရပါလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးမျိုးသော မြတ်စွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရပါလိမ့်မည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်းထင်ပေါ်ခြင်းနှင့် ဩဇာတိက္ကမ ရှိလာ ခြင်းတို့ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ ရွှေ၊ ငွေ၊ စိန်၊ ကျောက်ရတနာနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများမှ အကျိုးထူးခံစားရတတ်ပါသည်။ ပီတိဖြစ်စရာများ၊ ဝမ်းသာအားရခြင်း ကျေနပ်ပျော်ရွှင် စေမှုများဖြင့် ကြုံတွေ့ခံစားရပါလိမ့်မည်။

ရေထွက်ပစ္စည်း၊ ရေကြောင်းနှင့်ဆိုင်ရာ စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် အလွမ်းဆုံးအတွယ် အတာမဝေးလိုပါလျှင် ဟမ်းဖုန်းဝယ်ကာ ပေးလိုက်ပါလား ချစ်သူရယ်ဟု တီတီတာတာ ဖြင့် ကြည်ကြည်သာသာတောင်းဆိုမှုပြုခြင်း ခံရပါလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့နံနက်တွင် အိမ်ကဘုရား၌ လက်ဖက်ဆွမ်း ကပ်လှူပေးပါ။

စနေ

အများ၏အကျိုးအား သယ်ပိုးဆောင်ရွက်လိုစိတ် မြင့်မားနေတတ်ပါ သည်။ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းတွင် အတိုက်အခံရန်မကင်းပါဘဲ လုပ်ကိုင်မှုဖြင့် အောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မည်။ ချိုသာသောစကားများဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်များအား မိမိဘက်သို့ပါစေရန် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အများ၏အမြင်တွင် ငွေရှိ သည်၊ ချမ်းသာသည်ဟု အထင်ရှိသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ငွေမရှိဖြစ်နေတတ်သည်။

အတူတူပူးတွဲနေထိုင်ကြသူအချင်းချင်းမှ ဒုက္ခပေးတတ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ယုံ ကြည်ကိုးစားမှု ခံရပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေး၌ စိတ်ဖြစ်စဉ်တွင် သိပ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးမိလိုပါ၍ တစ်နည်းတစ်ရပ်အကြံဖြင့် နီးစပ်ရန် ဖန်တီးလိုစိတ် မြင့်မားစွာ ဖြစ်ပေါ်နေမိပါလိမ့်မည်။ နောင်ဝယ် အကြောင်းသေချာလိုပါလျှင် အောင်သွယ်ကောင်း ဖွေရှာတတ်ဖို့တော့လိုအပ် ပါလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့နံနက်တွင် အိမ်ကဘုရား၌ ဖရုံယို ၅ ခု ကပ်လှူပေးပါ။