ေဗဒင္

(၇)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္းေရး ေဟာကိန္း (၃၃)ခ်က္…

(၇)ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္းေရး ေဟာကိန္းမ်ား

(၁) အမ်ိဳးသား (တနဂၤေႏြ) + အမ်ိဳးသမီး (တနဂၤေႏြ)

ထိုသူႏွစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာခရီးလမ္းသည္ ေလးနက္ခိုင္ၿမဲပါလိမ့္မည္။

(၂) အမ်ိဳးသား (တနလၤာ) + အမ်ိဳးသမီး (တနလၤာ)

ထိုသူႏွစ္ဦးအဖို႔ စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းတတ္ပါသည္။

(၃) အမ်ိဳးသား (အဂၤါ) + အမ်ိဳးသမီး (အဂၤါ)

အမ်ိဳးသားသည္ ဦးျစာ မုဆိုးဖိုဘဝသို႔ ေရာက္တတ္၏။

(၄) အမ်ိဳးသား (ဗုဒၶဟူး) + အမ်ိဳးသမီး (ဗုဒၶဟူး)

စိတ္ေသာကတို႔ ေရာက္ရမလြဲပါ။ ေသာကၿငိမ္းေအးေနႏိုင္ေရးကို ႀကံစည္ေတြးေတာ လုပ္ေဆာင္ပါေလေလာ့။

(၅)အမ်ိဳးသား(ၾကာသပေတး)+အမ်ိဳးသမီး(ၾကာသပေတး)

တူႏွစ္ကိုယ္ေပါင္းဖက္သည့္ သကာလ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္စုံပါလိမ့္မည္။

(၆) အမ်ိဳးသား (ေသာၾကာ)+အမ်ိဳးသမီး (ေသာၾကာ)

ေ႐ႊတြဲလြဲ၊ ေငြတြဲလြဲ အိမ္ေကာင္းသာေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္လ်က္ ခ်မ္းေတာင့္ခ်မ္းသာစြာ ေနရတတ္သည္။

(၇) အမ်ိဳးသား (စေန) + အမ်ိဳးသမီး (စေန)

ေသလြယ္ေပ်ာက္လြယ္ ျဖစ္တတ္သည္။

(၈) စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

မတည့္အတူေနဆိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္။စီးပြားလည္း တက္သင့္သေလာက္ မတက္။လူလတ္တန္းစားအဆင့္မ်ိဳးသာ ရွိေနမည္။

(၉)တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

စီပြားျဖစ္သကဲ့သို ရန္လဲခနခနျဖစ္မည္။သားသမီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူပင္ေသာကေရာက္ရတတ္သည္။

(၁၀) တနလၤာႏွင့္ အဂၤါတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

သေဘာထားခ်င္း အၿမဲလိုလိုကြဲလြဲေနတတ္သည္။ေနာက္ဆုံး ကြာရွင္းျပတ္စဲသည့္ အေျခအေနသို႔ပင္ ေရာက္ရွိတတ္၏။

(၁၁) အဂၤါႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

ေဆးဖိုးဝါးခမ်ား ကုန္က်မည္။ စားဝတ္ေနေရးမွာလည္းနိမ့္က်ၿပီး ဆင္းရဲေကာင္းဆင္းရဲတတ္ပါသည္။

(၁၂) ၾကာသပေတးႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

စားဝတ္ေနေရး အေတာ္အတန္ အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။

(၁၃) ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

ေသာကဗ်ာပါဒတို႔ မ်ားေနပါလိမ့္မည္။

(၁၄) ေသာၾကာႏွင့္ စေနတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

ထစ္ခနဲဆို စကားမ်ားမည္၊ ရန္ျဖစ္မည္၊ အိမ္ေထာင္သက္ၾကာေလ စိတ္ညစ္ရေလ ျဖစ္တတ္သည္။

(၁၅) တနလၤာႏွင့္ စေနတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

ရွာေဖြ၍ရၿပီး ဘဝအေျခအေန ေကာင္းပါလိမ့္မည္။သို႔ရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ကေတာက္ကစ ရွိေနလိမ့္မည္။

(၁၆) တနလၤာႏွင့္ ၾကာသပေတးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္ ခ်မ္းေတာင့္ခ်မ္းသာ ေနၾကရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ အၿမဲတေစသင့္ျမတ္ျခင္း မရွိၾကပါ။

(၁၇) တနလၤာႏွင့္ ေသာၾကာတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

မိတ္ဖက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေရရွည္မွာမူ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတတ္ပါသည္။

(၁၈) ၾကာသပေတးႏွင့္ အဂၤါတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

ခ်မ္းေတာင့္ခ်မ္းသာ ေနရမည္။ ႐ိုးေျမက် ေပါင္းသင္းသြားရပါမည္။

(၁၉) အဂၤါႏွင့္ ေသာၾကာတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္စုံမည္။ ၎တို႔၏ ခ်စ္ျခင္းသည္ အေပါင္းအသင္း ေမတၱာမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

(၂၀) အဂၤါႏွင့္ စေနတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

အစပထမ၌ ပဋိပကၡကေလးေတြ ရွိေနတတ္သည္။ေနာက္မွ ေျပလည္မႈရရွိလာၿပီး အစစအရာရာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္။

(၂၁) တနဂၤေႏြႏွင့္ အဂၤါတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

အက်ိဳးေပးဆိုးပါသည္။တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္တစ္ေယာက္ညႇိ၍ မရသကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလည္း မျဖစ္တတ္ပါ။

(၂၂) အဂၤါႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

စိတ္ဆင္းရဲရမည့္ အိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းသံသရာ၌ လည္၍ေနမည္။

(၂၃) ၾကာသပေတးႏွင့္ စေနတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

စိတ္မခ်မ္းသာစရာမ်ား လႊမ္းၿခဳံ၍ ေနပါလိမ့္မည္။

(၂၄) စေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

အတိုင္းထက္အလြန္ တံခြန္ႏွင့္ ကုကၠားဆိုသကဲ့သို႔ လိုက္ဖက္ၿပီး ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္စုံပါလိမ့္မည္။

(၂၅) ေသာၾကာႏွင့္ ၾကာသပေတးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

(၂၆)တနဂၤေႏြႏွင့္ ေသာၾကာတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

မိမိတို႔ၾကားတြင္ ျပႆနာလုံးဝမရွိေသာ္လည္း ၾကားအေႏွာက္အယွက္ ႏွစ္ဖက္ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္

စိတ္ေသာကေရာက္ ခနခန ရန္ျဖစ္စကားမ်ားတတ္သည္။

(၂၇)တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

အတူမေနရပဲ ခြဲခြာေနရတတ္ပါသည္။ရွင္လ်က္နဲ႔ေဝးဆိုသကဲ့သို႔ လြမ္းေနေဆြးေနရတတ္ပါသည္။

(၂၈)ေသာၾကာႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

အိမ္ေထာင္ဘဝ ေျဖာင့္ျဖဴးေသာ္လည္း မိမိကတစ္ေနရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကတစ္ေနရာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

(၂၉)တနဂၤေႏြ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတို႔ ယူမိၾကလွ်င္

ရန္ျဖစ္ေလခ်မ္းသာေလျဖစ္သည္။အၿမဲတမ္း ရန္ျဖစ္လိုက္ျပန္ခ်စ္လိုက္ျဖစ္ေနမည္။သို႔ေပမဲ့ အိမ္ေထာင္ကြဲတာမ်ိဳး/ပ်က္သြားမ်ိဳး မရွိပါ။

(၃၀) ေယာက္်ားစေန၊ မိန္းမ တနဂၤေႏြဆိုပါလွ်င္

ဘဝအေျခအေန စိုျပည္တင့္တယ္မည္။

(၃၁) ေယာက္်ားဗုဒၶဟူး၊ မိန္းမ တနဂၤေႏြဆိုပါလွ်င္

စိတ္ခ်မ္းသားမႈ နည္းပါလိမ့္မည္။

(၃၂)ေယာက္်ားတနဂၤေႏြ၊မိန္းမၾကာသပေတးဆိုပါလွ်င္

အိမ္ေထာင္ေရး စိုျပည္သာယာမည္။

(၃၃) ေယာက္်ားအဂၤါ၊ မိန္းမ စေနဆိုပါလွ်င္

စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မည္။

အခ်စ္ေရး/ အိမ္ေထာင္ေရးေမးျမန္ခ်င္သူမ်ား

ဆရာေအာင္ပိုင္ၿဖိဳး 09-773353203

Unicode

(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် အိမ်ထောင်းရေး ဟောကိန်းများ

(၁) အမျိုးသား (တနင်္ဂနွေ) + အမျိုးသမီး (တနင်္ဂနွေ)

ထိုသူနှစ်ဦး၏ အိမ်ထောင်ရေး မေတ္တာခရီးလမ်းသည် လေးနက်ခိုင်မြဲပါလိမ့်မည်။

(၂) အမျိုးသား (တနင်္လာ) + အမျိုးသမီး (တနင်္လာ)

ထိုသူနှစ်ဦးအဖို့ စီးပွားရေး ဖြစ်ထွန်းတတ်ပါသည်။

(၃) အမျိုးသား (အင်္ဂါ) + အမျိုးသမီး (အင်္ဂါ)

အမျိုးသားသည် ဦးစြာ မုဆိုးဖိုဘဝသို့ ရောက်တတ်၏။

(၄) အမျိုးသား (ဗုဒ္ဓဟူး) + အမျိုးသမီး (ဗုဒ္ဓဟူး)

စိတ်သောကတို့ ရောက်ရမလွဲပါ။ သောကငြိမ်းအေးနေနိုင်ရေးကို ကြံစည်တွေးတော လုပ်ဆောင်ပါလေလော့။

(၅)အမျိုးသား(ကြာသပတေး)+အမျိုးသမီး(ကြာသပတေး)

တူနှစ်ကိုယ်ပေါင်းဖက်သည့် သကာလ ချမ်းသာသုခနှင့် ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။

(၆) အမျိုးသား (သောကြာ)+အမျိုးသမီး (သောကြာ)

ရွှေတွဲလွဲ၊ ငွေတွဲလွဲ အိမ်ကောင်းသာကောင်းများ ပိုင်ဆိုင်လျက် ချမ်းတောင့်ချမ်းသာစွာ နေရတတ်သည်။

(၇) အမျိုးသား (စနေ) + အမျိုးသမီး (စနေ)

သေလွယ်ပျောက်လွယ် ဖြစ်တတ်သည်။

(၈) စနေနှင့် တနင်္ဂနွေတို့ ယူမိကြလျှင်

မတည့်အတူနေဆိုသကဲ့သို့ ဖြစ်မည်။စီးပွားလည်း တက်သင့်သလောက် မတက်။လူလတ်တန်းစားအဆင့်မျိုးသာ ရှိနေမည်။

(၉)တနင်္ဂနွေနှင့် တနင်္လာတို့ ယူမိကြလျှင်

စီပွားဖြစ်သကဲ့သို ရန်လဲခနခနဖြစ်မည်။သားသမီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပူပင်သောကရောက်ရတတ်သည်။

(၁၀) တနင်္လာနှင့် အင်္ဂါတို့ ယူမိကြလျှင်

သဘောထားချင်း အမြဲလိုလိုကွဲလွဲနေတတ်သည်။နောက်ဆုံး ကွာရှင်းပြတ်စဲသည့် အခြေအနေသို့ပင် ရောက်ရှိတတ်၏။

(၁၁) အင်္ဂါနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို့ ယူမိကြလျှင်

ဆေးဖိုးဝါးခများ ကုန်ကျမည်။ စားဝတ်နေရေးမှာလည်းနိမ့်ကျပြီး ဆင်းရဲကောင်းဆင်းရဲတတ်ပါသည်။

(၁၂) ကြာသပတေးနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို့ ယူမိကြလျှင်

စားဝတ်နေရေး အတော်အတန် အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။

(၁၃) ကြာသပတေးနှင့် သောကြာတို့ ယူမိကြလျှင်

သောကဗျာပါဒတို့ များနေပါလိမ့်မည်။

(၁၄) သောကြာနှင့် စနေတို့ ယူမိကြလျှင်

ထစ်ခနဲဆို စကားများမည်၊ ရန်ဖြစ်မည်၊ အိမ်ထောင်သက်ကြာလေ စိတ်ညစ်ရလေ ဖြစ်တတ်သည်။

(၁၅) တနင်္လာနှင့် စနေတို့ ယူမိကြလျှင်

ရှာဖွေ၍ရပြီး ဘဝအခြေအနေ ကောင်းပါလိမ့်မည်။သို့ရာတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ကတောက်ကစ ရှိနေလိမ့်မည်။

(၁၆) တနင်္လာနှင့် ကြာသပတေးတို့ ယူမိကြလျှင် ချမ်းတောင့်ချမ်းသာ နေကြရပါမည်။ သို့ရာတွင် အမြဲတစေသင့်မြတ်ခြင်း မရှိကြပါ။

(၁၇) တနင်္လာနှင့် သောကြာတို့ ယူမိကြလျှင်

မိတ်ဖက်မဟုတ်သော်လည်း ရေရှည်မှာမူ စီးပွားရေး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတတ်ပါသည်။

(၁၈) ကြာသပတေးနှင့် အင်္ဂါတို့ ယူမိကြလျှင်

ချမ်းတောင့်ချမ်းသာ နေရမည်။ ရိုးမြေကျ ပေါင်းသင်းသွားရပါမည်။

(၁၉) အင်္ဂါနှင့် သောကြာတို့ ယူမိကြလျှင်

ချမ်းသာသုခနှင့် ပြည့်စုံမည်။ ၎င်းတို့၏ ချစ်ခြင်းသည် အပေါင်းအသင်း မေတ္တာမျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၂၀) အင်္ဂါနှင့် စနေတို့ ယူမိကြလျှင်

အစပထမ၌ ပဋိပက္ခကလေးတွေ ရှိနေတတ်သည်။နောက်မှ ပြေလည်မှုရရှိလာပြီး အစစအရာရာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်။

(၂၁) တနင်္ဂနွေနှင့် အင်္ဂါတို့ ယူမိကြလျှင်

အကျိုးပေးဆိုးပါသည်။တစ်ယောက်နှင့် တစ်တစ်ယောက်ညှိ၍ မရသကဲ့သို့ စီးပွားရေးလည်း မဖြစ်တတ်ပါ။

(၂၂) အင်္ဂါနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို့ ယူမိကြလျှင်

စိတ်ဆင်းရဲရမည့် အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲတွင်းသံသရာ၌ လည်၍နေမည်။

(၂၃) ကြာသပတေးနှင့် စနေတို့ ယူမိကြလျှင်

စိတ်မချမ်းသာစရာများ လွှမ်းခြုံ၍ နေပါလိမ့်မည်။

(၂၄) စနေနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို့ ယူမိကြလျှင်

အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နှင့် ကုက္ကားဆိုသကဲ့သို့ လိုက်ဖက်ပြီး ချမ်းသာသုခနှင့် ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။

(၂၅) သောကြာနှင့် ကြာသပတေးတို့ ယူမိကြလျှင်

စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

(၂၆)တနင်္ဂနွေနှင့် သောကြာတို့ ယူမိကြလျှင်

မိမိတို့ကြားတွင် ပြဿနာလုံးဝမရှိသော်လည်း ကြားအနှောက်အယှက် နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးများကြောင့်

စိတ်သောကရောက် ခနခန ရန်ဖြစ်စကားများတတ်သည်။

(၂၇)တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို့ ယူမိကြလျှင်

အတူမနေရပဲ ခွဲခွာနေရတတ်ပါသည်။ရှင်လျက်နဲ့ဝေးဆိုသကဲ့သို့ လွမ်းနေဆွေးနေရတတ်ပါသည်။

(၂၈)သောကြာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို့ ယူမိကြလျှင်

အိမ်ထောင်ဘဝ ဖြောင့်ဖြူးသော်လည်း မိမိကတစ်နေရာ အိမ်ထောင်ဖက်ကတစ်နေရာ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။

(၂၉)တနင်္ဂနွေ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို့ ယူမိကြလျှင်

ရန်ဖြစ်လေချမ်းသာလေဖြစ်သည်။အမြဲတမ်း ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ဖြစ်နေမည်။သို့ပေမဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲတာမျိုး/ပျက်သွားမျိုး မရှိပါ။

(၃၀) ယောက်ျားစနေ၊ မိန်းမ တနင်္ဂနွေဆိုပါလျှင်

ဘဝအခြေအနေ စိုပြည်တင့်တယ်မည်။

(၃၁) ယောက်ျားဗုဒ္ဓဟူး၊ မိန်းမ တနင်္ဂနွေဆိုပါလျှင်

စိတ်ချမ်းသားမှု နည်းပါလိမ့်မည်။

(၃၂)ယောက်ျားတနင်္ဂနွေ၊မိန်းမကြာသပတေးဆိုပါလျှင်

အိမ်ထောင်ရေး စိုပြည်သာယာမည်။

(၃၃) ယောက်ျားအင်္ဂါ၊ မိန်းမ စနေဆိုပါလျှင်

စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မည်။

အချစ်ရေး/ အိမ်ထောင်ရေးမေးမြန်ချင်သူများ

ဆရာအောင်ပိုင်ဖြိုး 09-773353203