အိမ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ေလာကီ ပညာ…

အိမ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ေလာကီ ပညာ

အိမ္ တစ္အိမ္ ေဆာက္ရင္အဓိက ( ၃ ) ခ်က္ရွိတယ္

အိမ္ ပနပ္ ၊အိမ္ ဦးရင္တိုင္ ၊ေလွကား ..အဲ့ဒါ အဓိက ဘဲ။

( မေဆာက္ေကာင္းေသာအိမ္မ်ား )

အိမ္ပ်ံ

အိမ္ရင္ကြဲ

အိမ္ပလႅင္

အိမ္ဖိုခေနာက္

အိမ္ႏြား

အိမ္ပတၱလား

ေက်ာင္းႏွင့္တူေသာအိမ္

မေဆာက္ေကာင္းပါ ။

ရင္ကြဲ အိမ္ (ကြဲ…ေသ)

ဝါးေခါင္းထိုးဆက္ေသာအိမ္ (ရန္ျဖစ္)

သစ္ဆက္ဝါးဆက္ ဆက္ေသာအိမ္ (ရန္ျဖစ္)

အဲ့အိမ္ေတြမွာထုပ္ေယာက္ မိုက္ဖြဲ႕ၿပီး၃နဲ႔စားလို႔ပ်က္ရင္၃လအတြင္း လူေသဖို႔၁၀၀%ပါ

အိမ္ ပတၱလား နဲ႔ အိမ္ႏြားကဆင္းရဲ႐ုံဘဲရွိတယ္ လူမခိုက္ပါ

အိမ္မွာ သစ္စုံပါရင္သစ္မင္း စိုက္ထားပါ။

အိမ္ထက္ အိမ္သာ မေကာင္းေစသင့္အိမ္အရင္ အိမ္သာ မေဆာက္ေကာင္းၿခံစည္းရိုး မရွိဘဲ အိမ္မတည္သင့္ပါ။

အိမ္တိုင္ေတြကိုေၾကးျပားမွာစည္းခ်ဂါထာ ေရးၿပီးေအာက္ကခံရင္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေစပါတယ္။မီးမခနိုင္ဧည့္သည္ ေကာင္းမ်ားလာေစတက္ေလာင္မီးစက္ မခံ နိုင္မိစၧာ မ်ားမေနနိုင္ပါ။

အိမ္တစ္အိမ္မွာခ်မ္းသာခ်င္လည္း ေလွကားဘဲမြဲခ်င္လည္း ေလွကားဘဲေလွကားက အဓိကပါ ဘဲ။

အိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးသိပၸံေခတ္မွာ ယုံစရာမလိုဘူး ဆိုလို႔မယုံၾကည္ရင္အိမ္ရဲ့ဘယ္ဘက္ညာဘက္ ၂ဘက္လုံးအဖီ ဆြဲ ေန ေလ ။မြဲ ေအးေရာ ။ အၾကားအျမင္ ျပည့္ဝၾကပါေစ။

လူမွန္သမၽွ .အိမ္ႏွင့္မကင္းနိုင္.ထိုအိမ္ေဆာက္ရာတြင္အက်ိဳးအျပစ္ကို..စေလဦးပုည၏ေဟာစတမ္းမွ..အကိူးမ်ား၍..အမ်ားအကိူးတြက္..တင္ေပးပါအံ့။

တနဂၤေႏြ ေန႔ အိမ္ေဆာက္လၽွင္.. ဥ႐ုတိုင္အရပ္ေခၚ ဦးရင္တိုင္၏ စေရြးေအာက္မွာ တစ္ထြာခန္႔ အမ်က္ရွိတတ္၏.. ထိုအမ် က္ကား.. အိမ္လူေတြကို ဒုကၡေပးတတ္၏.. ပယ္နိုင္ကပယ္လိုက္… မပယ္နိုင္လၽွင္ ထိုဥ႐ုတိုင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ကတိုင္ႏွင့္ လဲ၍စိုက္စည္းစိမ္ဥစၥာ တိုးပြား၏။

တနလၤာ ေန႔အိမ္ေဆာက္မူ..အေနာက္ေျမာက္ယက္မေအာက္တြင္ အမ်က္အေဆြးရွိတတ္၏သားသမီး ေျမးျမစ္ေသတတ္၏..ပယ္လိုကပယ္..မပယ္လိုက..အေရွ႕ေတာင္ကသစ္မင္းတိုင္ႏွင့္လဲ၍စိုက္..ေျခေလးေျခာင္းရကိန္းရွိ၏။

အဂၤါ ေန႔အိမ္ေဆာက္မူ.. ေျမာက္အလယ္တည့္တည့္.. ယက္မေအာက္တြင္.. ေသခ်ာၾကည့္မွျမင္ရေသာ အၿမံအေခါင္းရွိတတ္၏.အိမ္ရွိ တိရစၧာန္ ေသတတ္၏

ပယ္လိုကပယ္.. မပယ္လိုက.. ေတာင္ဘက္စဥ္ စိုက္တဲ့တိုင္ေတြထဲမွ အလည္တိုင္ႏွင့္ လဲစိုက္ သမီးရတနာရတတ္၏။

ဗုဒၶဟူး ေန႔တြင္အိမ္ေဆာက္မူ.. အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ကတိုင္တြင္ ေျမေပၚတစ္ေထာင္ေလာက္အကြာ အမ်က္ရွိတတ္၏..

ကိုယ္ခ်စ္ရသူေသတတ္၏ ပယ္လိုကပယ္.. မပယ္လိုက …ဘူမိအရပ္ကတိုင္ႏွင့္ လဲစိုက္… စုဒ္ေကာင္း၀င္လတၱံ့။

ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ အိမ္ေဆာက္လၽွင္အေရွ႕စြန္းက.. တိုင္ခြတြင္ အေခါင္းပါတတ္၏ ေရာဂါရတတ္၏. .ေသာကေရာက္တတ္၏ ပယ္လိုကပယ္.. မပယ္လိုက ..အလည္တိုင္ႏွင့္လဲစိုက္.. ဘုန္းႀကီးအံ့။

ေသာၾကာေန႔ တြင္ အိမ္ေဆာက္မူ.. အလယ္တိုင္၏ ဂြေအာက္တစ္ထြာေလာက္တြင္ အေခါင္းပါတတ္၏.. ေရာဂါထူေျပာအံ့ ပယ္လိုကပယ္.. မပယ္လိုက.. အလည္ဂြတိုင္ႏွင့္ လဲစိုက္.. လာဒ္ရအံ့။

စေနေန႔တြင္ အိမ္ေဆာက္မူ..

အေနာက္ေတာင္ရွိတိုင္ထိပ္၌.. စေရြးေအာက္မွာ အမ် က္ေသးပါတတ္၏.. မိန္းမမေသ ေယာက္် ားေသတတ္၏.. ပယ္လိုကပယ္.. မပယ္လိုက.. အေနာက္ေျမာက္အရပ္ကတိုင္ႏွင့္ လဲစိုက္ လာဒ္ႀကီးရလတၱံ့။

အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား၊

အိမ္ေဆာက္ရက္ ေရြးနည္း ၊

အိမ္ေဆာက္လ ေရြးနည္း၊

မသုံးအပ္ေသာ သစ္ (၈) မ်ိဳး၊

အိမ္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မျပဳအပ္ေသာ အရာမ်ား ။

သစ္ပင္ ပန္းမန္ဆိုတာ လူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာပါ။ သဘာ၀ရာသီဥတုကို သင့္တင့္မၽွတေစသလို သတၱဝါေတြကိုလည္း အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္။

မိမိအိမ္ ပတ္၀န္းက်င္ ၿခံ ထဲ၊ အိမ္ ၀န္းထဲမွာ အပင္ေတြ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ရႊင္လန္းေစမွာပါ။

ဒါေပမယ့္လို႔ ေရွးျမန္မာအယူအရ မိမိ အိမ္၊ ၿခံ ထဲမွာ မစိုက္အပ္ ၊ မရွိသင့္တဲ့ အပင္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ သိပၸံေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒီအယူအဆေတြ ေခတ္မမီေတာ့ဘူးလို႔ဘဲ ဆိုဆို ၊ ေရွးထုံးကိုလည္း မပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ စကားပဲ ေျပာေျပာ အိမ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေရွးျမန္မာ အယူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ။

– အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မစိုက္အပ္ေသာအပင္မ်ား ။

အိမ္၏ အေရွ႕ဘက္ မ်က္ႏွာဘက္တြင္ ေညာင္ ၊ သေျပပင္မ်ား မစိုက္ရ။ စီးပြားပ်က္တတ္သည္။အေနာက္ဘက္တြင္ လက္ပံပင္ ၊ ထိန္ပင္ မ်ား မစိုက္ရ။ေတာင္ဘက္တြင္ သၽွီသၽွားပင္ ၊ ဖီးျခမ္းငွက္ေပ်ာ ၊ သေဘၤာပင္မ်ား မစိုက္ရ။ေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္းပင္၊ ဆန္းပင္၊သဖန္းပင္ ႏွင့္ သၽွီသၽွားပင္ မစိုက္ရ။

အဆိုပါ အပင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အရပ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ရွိေနပါက စီးပြားယုတ္ေလ်ာ့မည္။ေရာဂါဘယ ထူေျပာမည္။ အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ ဆူပူတတ္သည္။ အလိုအေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္း ႏႈတ္ပစ္ ၊ ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္။

– အိမ္ေဆာက္ရက္ ေရြးနည္း ။

တနဂၤေႏြ – ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္တတ္သည္။

တနလၤာ – ႏွစ္လေျမာက္တြင္ သား သမီး ဖြားျမင္ေသာ္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မည္။

အဂၤါ -ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ား ႂကြယ္၀မည္။

ဗုဒၵဟူး၊စေန- သုခ ခ်မ္းသာရမည္။

ၾကာသပေတး – ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မည္။

ေသာၾကာ – သုံးလ ၾကာလၽွင္ သုခ ပြားမည္။

– အိမ္ေဆာက္လ ေရြးနည္း ။

တန္ခူးလ – ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မည္။

ကဆုန္လ – ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ား ႂကြယ္၀မည္။

၀ါေခါင္လ – ဥစၥာ စီးပြား တိုးပြားမည္။

နတ္ေတာ္လ – ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာမည္။

ျပာသိုလ – လူအမ်ား ခ်ီးမြမ္းမႈ ရမည္။

တေပါင္းလ – ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မည္။

က်န္ေျခာက္လတြင္ ေဆာက္ပါက ပ်က္စီးျခင္းမ်ားၾကဳံရတတ္သည္။

ယေန႔ေခတ္မွာ အိမ္ကို သစ္သား အေျချပဳၿပီး မေဆာက္ေတာ့သေလာက္ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္တာမ်ိဳးတို႔ ၊ ပရိေဘာဂေတြမွာေတာ့ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သုံးေနၾကေသးတာေၾကာင့္ သစ္ဟာ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ့ အဓိက ပါ၀င္ပစၥည္း ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။

ေရွးျမန္မာ လူႀကီးမ်ားကေတာ့ အိမ္နဲ႔ပတ္သတ္ရင္ သစ္ကို အလြန္စိစစ္ပါတယ္။

ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ သိသေလာက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

– မသုံးအပ္ေသာ သစ္ (၈) မ်ိဳး ။

၁။ ခုတ္ျဖတ္စဥ္ တြဲလြဲ က်ေနေသာသစ္ (သစ္ဆြဲခ်)

၂။ သစ္ခြ သစ္ကိုင္းၾကားတို႔တြင္ တင္ေနေသာသစ္ (လူေကာင္တင္)

၃။ အဖ်ားႀကီး၍ အရင္းရႉးေသာသစ္ (သစ္ဘီးလူး)

၄။ အရင္းအဖ်ားရႉး၍ အလယ္တြင္ ႀကီးေသာသစ္ (သစ္နပုန္း)

၅။ လမ္းကူး ေခ်ာင္းကူးသစ္ (သစ္တံတား(ခ) သစ္လမ္းကူး)

၆။ အပင္ခ်င္း အကိုင္းခ်င္း ႀကိတ္ေသာသစ္ (သစ္ႀကိတ္)

၇။ အပင္တြင္ ႏြယ္ရစ္ပတ္ေနေသာသစ္ (သစ္နဂါး)

၈။ မ်က္ရည္ေပါက္ကဲ့သို႔ အကြက္ထေနေသာသစ္ (သစ္စည္ယို)

-အိမ္ ၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မသုံးအပ္ေသာ သစ္ (၁၁) မ်ိဳး ။

၁။ မိေက်ာင္း

၂။ မအူ

၃။ သခြတ္

၄။ ေညာင္

၅။ သၽွီသၽွား

၆။ သီး(သား)

၇။ သေျပ

၈။ သစ္စိမ္ေရသား

၉။ ေကလာ

၁၀။ လက္ပံ

၁၁။ လဲ

– အိမ္ ၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မျပဳအပ္ေသာ အရာမ်ား ။

၁။ တိုင္ေဟာင္းကို ပန္းမဆြဲရ ။

၂။ ထုပ္မစြပ္ခင္ ယက္မ မတင္ရ ။

၃။ တိုင္တို (ေထာက္တို) ကို ၾကမ္းေပၚ မပိုေစရ ။

၄။ ၾကမ္းခင္းတိုင္တြင္ ဝါးမတင္ရ ။

၅။ ေခါင္ေလၽွာက္ခြတြင္ မၿပီးခင္ ၾကမ္းမေဖာက္ရ ။

၆။ တိုင္ထူရာတြင္ တိုင္ခ်င္း မထိရ ။

၇။ အိမ္ေဆာက္မၿပီးခင္ ၀န္း မခတ္ရ ။

၈။ ထုပ္ ၊ ေလၽွာက္ ၊ ဒိုင္း ၊ ျမား ၊ ခါးပန္း တို႔ကို အလယ္တည့္တည့္တြင္ မဆက္ရ ။

၉။ အမ်ိဳးမတူေသာ သစ္ခ်င္း မဆက္ရ ။

၁၀။ အိမ္ေဟာင္း၏ ေလၽွာက္ေပၚတြင္ အိမ္သစ္၏ ေလၽွာက္ကို တင္၍ မဆက္ရ ။

တိုးတက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္ အေနအထားအရ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာတို႔အား လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္လို႔ ” ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ေစ်းသုံးလည္း မႂကြယ္နဲ႔” စကားလိုမ်ိဳးပါပဲ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ျမဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကို မၽွေဝခ်င္တဲ့ သေဘာပါ။

ဖတ္ၾကည္ရႉ႔သူအားလုံး သာယာခ်မ္းေျမ့တဲ့ အိမ္ေဂဟာေလးမ်ား ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစ

From u zargara

#ေမတၱာျဖင္မၽွာေဝသူKOMOEWIN