ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ အသက္အပိုင္းအျခားလိုက္ အေသးစိတ္ေဟာစတမ္း..

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁ ၊ ၉ ၊ ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ ၊ ၇၃ ၊ ၈၁ ၊ ၈၉ ႏွစ္မ်ား၏

ပထမ(၄)လအတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ လိုက္နာရန္ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ယၾတာမ်ား

ရတနာပုံဆိုက္တဲ့ကိန္းျဖစ္ပါတယ္ …။ ရတနာေတြကို သြားၿပီးသယ္ရတာမဟုတ္ပါဘူး …။ အဲလိုသြားသယ္ရင္ ပင္ပန္းတယ္ …။ သယ္

စရာမလိုဘူး …. ရတနာေတြက ကိုယ့္ဆီကိုေရာက္လာတဲ့ကိန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ …။ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျ

ပာင္းလဲ ျမင့္တက္မယ္ …။ စီးပြားတက္မယ္ …။ .

ကိုယ္ႀကိဳးစားလို႔ ကိုယ္ေတာ္လို႔ စီးပြားတက္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ … ကံေၾကာင့္ အကူအညီေကာင္း ၊ အဆက္အ

သြယ္ေကာင္း ၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းေတြေၾကာင့္ စီးပြားတက္တဲ့ ကိန္းျဖစ္ပါတယ္ …။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသမၽွရဲရဲလုပ္သင့္ပါတယ္ …။ စီးပြားကို အင္နဲ႔အားနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္

ၾကာသပေတးနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာကိုအသုံးခ်ရေသာအလုပ္ ၊ ပညာႏွင့္ပက္သက္ေသာအလုပ္ ၊ ဆရာအလုပ္ ၊ ပြဲစားအလုပ္ ၊ ေ

ၿမ ၊ ဖုန္း ၊ မုန႔္ ၊ ပဲ ၊ ေျပာင္း ၊ ဖေယာင္း ၊ မိတၱဴ ၊ ဗီနိုင္း စသည့္ ပ ဖ ဘ ဗ မ ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

အဂၤါနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္ ၊ ဆီ ၊ ေဆး ၊ ဆား ၊ စပါး ၊ စိန္ ၊ စစ္ဖက္ေရးရာ ၊ စားေသာက္ကုန္ ၊ စားေသာက္ဆိုင္ ၊ စက္ခ်ဳပ္ ၊ စိုက္

ပ်ိဳးေရး ၊ စကားေျပာရေသာအလုပ္ ၊ စာေပ ၊ ဆံပင္ ၊ စာေရးကိရိယာ ၊ စာရင္းကိုင္ စသည့္ စ ဆ ဈ ဇ ည ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသ

ည့္လုပ္ငန္းမ်ား

တနလၤာနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြ ၊ ၿခံ ၊ ကား ၊ ေက်ာက္ ၊ ကုန္သည္ ၊ ကြန္ျပဴတာ ၊ ကင္မရာ ၊ ကြမ္းသီး ကြမ္းယာပစၥည္း ၊ ကုန္ေျခာက္ ၊

ကုန္စုံ ၊ ၾကက္ဥ ၊ ၾကက္သား ၊ ၾကက္ေမြးျမဴေရး ၊ ငါးပိ ၊ ငါးေျခာက္ ၊ ငါးေမြးျမဴေရး စသည့္ က ခ ဂ ဃ င ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္

လုပ္ငန္းမ်ား

စတင္ရန္ ၊ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ၊ လုပ္ကိုင္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။

အထူးျပဳလုပ္ရန္ယၾတာ – ေသာၾကာေန႔ညဝတ္အိပ္ထားတဲ့ လုံခ်ည္ေဟာင္းတစ္ထည္ ေနာက္ ေန႔မနက္ေစာေစာမွာ ေျမႀကီးနဲ႔ ထိေအာင္

စြန႔္ပါ။ အေၾကာင္းကိစၥ ရွိရွိ မရွိရွိ မျဖစ္မေနကိုပဲ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ကံမေကာင္းဘူးထင္ရင္ ၊ အေၾကာင္းကိစရွိရင္ ထပ္လုပ္နိုင္ပါတယ္ …။

အထူးေရွာင္ရန္ …. ထန္းလ်က္၊ဝက္သား၊နာေရး ေရွာင္ပါ။လူကိုေတာ့ မထိခိုက္ပါဘူး။ လာဘ္ပိတ္တာ၊ စီးပြားအတက္ ေႏွးတာေတြ ၾကဳံရ

တတ္လို႔ပါ။ နာေရးကို မျဖစ္မေန သြားရမယ္ဆိုရင္လည္း ျပန္လာတာနဲ႔ တေရာ္ ကင္ပြန္းနဲ႔ ေခါင္းေလၽွာ္ပစ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အိမ္ေရွ႕ဝန္းက်င္မွာ လမ္းျပင္တာ၊ လမ္းေဖာက္ တာမ်ိဳးလုပ္ရင္လည္း ကိုယ့္ကိုခိုက္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီနိမိတ္မ်ိဳးၾ

ကဳံတာနဲ႔ အျခား တစ္ေနရာကို အနည္းဆုံးတစ္ရက္ သြားအိပ္ပါေလ။

အဘက္ဘက္က အေျခအေနေကာင္းေတြ ေပၚလာမယ္။ ကိုယ္ႀကိဳးစားခဲ့သမၽွ အသီးအပြင့္ေတြကို ခံစားရမယ့္အခ်ိန္မ်ိဳးပါပဲ။ အစစရာရာ

ေမၽွာ္လင့္မထားတဲ့ အဆင့္အတန္းကို ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္သြားလိမ့္မယ္ …။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္မွာ စီးပြားတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု လုပ္ျဖစ္ေ

အာင္လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ သိသိသာသာႀကီးကိုပဲ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

အဖိုးတန္စက္ပစၥည္း ၊ စိန္ ၊ အဖိုးတန္စာအုပ္မ်ားလည္း ဝင္တတ္ပါတယ္ …။ လုပ္ငန္းစီးပြား စည္းစိမ္ဥစၥာေတြလည္း တိုးတက္လိမ့္မယ္

…။ ေက်းဇူးရွင္ေတြ မိဘေတြကိုလည္း ျပန္ၿပီး ၾကည့္နိုင္လိမ့္မယ္ …။

စည္းစိမ္ဥစၥာနဲ႔ ျပည့္စုံမယ့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါတယ္ …။ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ဆရာေကာင္းေတြလည္း ေတြ႕မယ္။ ပညာေကာင္း ေတြလည္း

ရတတ္တယ္။ ျပည္တြင္းျပည့္ပ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာလည္း အင္မတန္ အားရေက်နပ္စရာ အေျခအေနေတြ ၾကဳံလာနိုင္ပါ

တယ္။

စပ္တူလုပ္ငန္းေတြလည္း ေအာင္ျမင္မယ္။ ဘုရားဖူးခရီး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးေတြလည္း ေအာင္ျမင္နိုင္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးအ

က်ိဳးေပးတဲ့ကာလလို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္ ကြဲကြာေနတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ ဆရာ သမားေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆုံဆ

ည္းရတတ္ပါတယ္။

ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြလည္း ေအာင္ျမင္မယ္။ အေမြ ကိစၥ၊ ေျမကိစၥေတြမွာ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ အဖိုးတန္ စက္ပစၥည္းေ

တြ ဝင္လာမယ္။ ဆိုင္ခန္း၊ တယ္လီဖုန္း . . . စတာေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါတယ္။

ေရႊ ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ျဖစ္ေနမယ္။ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းေတြ တစ္ခုၿပီးျဖစ္ခု ပ်က္ေနမယ္။

အဝတ္အထည္၊ထီး၊ဖိနပ္ေတြ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးတတ္ပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားတတ္တယ္။ ေအာက္လ

က္ငယ္သားကိစၥ ေခါင္းခံေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ အလုပ္ေနရာ အိမ္ေနရာအတြက္ ပူပင္ေသာက ေရာက္ရတတ္ပါတယ္။

မျဖစ္စေလာက္နဲ႔ အမႈအခင္းလိုမ်ိဳး ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္စရာ ေတာ့ မရွိပါဘူး…။ အပူေလာင္တာ၊ သူခိုး ခိုးခံရတာေတြလည္း ၾကဳံ

ရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ ရာထူး လစာ ေတြလည္း တိုးလိမ့္မယ္…။

ဆုံးရႈံးမလို ျဖစ္ေနတဲ့ ေရႊ ေငြ ပစၥည္း အခြင့္အေရးေတြလည္း ျပန္ဝင္လိမ့္မယ္ …။ ပစၥည္းသစ္ေတြ၊ အသုံးအေဆာင္ အဝတ္အသစ္ေတြ

လည္း ဝင္လာလိမ့္မယ္…။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲကြာေနတဲ့ မိတ္ေဟာင္း ေဆြေဟာင္းေတြ နဲ႔ ျပန္ဆုံရလိမ့္မယ္ …။

ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြေတြထဲက အမႈအခင္းၾကဳံတတ္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ ႐ုံးေတြ၊ ဂါတ္ေတြ ေရာက္ရတတ္ပါတယ္။ လူရင္းထဲက နာေရးျဖ

စ္ တတ္ပါတယ္။

ေငြေရးေၾကးေရး – ကံေကာင္းေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္ဝင္ေငြ အျပင္ အဘက္ဘက္ကေန တရႊတ္ရႊတ္ ဝင္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေငြေတြ

ကလည္း ဝင္လာမွာ တေသာေသာပါပဲ…။ အလႉအတန္းႀကီးေတြ လည္း လုပ္ရတတ္ပါတယ္။

ထီထိုးရန္ – ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ၊ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ဝင္လာရင္ အင္မတန္နိမိတ္ေကာင္းပါတယ္။ ဝင္တာနဲ႔ ထီထိုးေ

စလိုပါတယ္။ (၃)အစ (၅)အဆုံး၊ (၅)အစ (၂)အဆုံး၊ (၃)အစ (၇)အဆုံး ဂဏန္းေတြ ထိုးသင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး – ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မရွိလွပါဘူး။ ေလထိုးေလ ေအာင့္၊ ႏွလုံးအားနည္း၊ဒူး၊နာ စတာေတြေတာ့ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရး – အဆင္မေျပမႈမ်ားတတ္ပါတယ္ ။ဘာမဟုတ္တာေလးေတြနဲ႔ အျမင္မၾကည္ျဖစ္တတ္ပါ တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား

သားသမီးကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး စိတ္သေဘာ ကြဲလြဲရတတ္ပါတယ္။

အခ်စ္ေရး – အေကာင္းဘက္ကို အေလး သာေနပါတယ္။ မတင္မက် အေျခအေနေတြ ၾကဳံနိုင္ေပမဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။

မဂၤလာကိစၥ စီစဥ္ရတတ္တဲ့ အခါမ်ိဳးပါပဲ။ လြတ္လပ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္သူဆိုရင္ေတာ့ ဆိုင္းမဆင့္ ဗုံမဆင့္ ႐ုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္က်တ

တ္ပါတယ္။

စေနေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ေတြကိုေတာ့ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ စေနသားသမီး၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ ရတတ္ေၾကာင္း သ

တိျပဳပါေလ။

ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ – အက်ိဳး ေပးတဲ့၊ ကံတက္ ေစတဲ့၊ အဆင္ေၿပ ေအာင္ျမင္ ေစတဲ့ အေရာင္ ေတြ ကေတာ့ … အဝါေရာင္၊ အ

ညိဳေရာင္၊ ျဖဴနီ ၾကား အေရာင္၊ အျဖဳေရာင္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းျမတ္မာလာ – လႉတာ၊ ပန္တာ၊ ပန္းအိုး ထိုးတာ၊ ေဆာင္တာ အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ေမၿမိဳ႕၊ ပိေတာက္၊ စံပယ္၊ ေဇာ္စိမ္း ပန္းေတြျဖစ္ပါ

တယ္။

ေန႔ေကာင္းရက္သာ – လုပ္ငန္းသစ္စတာ၊ တိုးခ်ဲ႕တာ … အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြ စကားေျပာမယ္၊ အလုပ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၾကာသပေတး၊

အဂၤါေန႔ေတြဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးေန႔သား – လုပ္ငန္းစပ္တူလုပ္မယ္ ဆိုရင္ … ၾကာသပေတး၊ အဂၤါ သားသမီးေတြနဲ႔တြဲၿပီး လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။ အႀကံအစည္

မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ကံေကာင္းရန္ ယၾတာမ်ား –

ႏွင္းဆီ (၃)ပြင့္ကို ေျခေထာက္နဲ႔နင္းၿပီး ခ်ိဳးမယ့္ေရထဲမွာ စံပယ္ပန္းအနည္းငယ္ထည့္ ေခါင္းေလာင္းခ်ိဳးပစ္ပါ ဘယ္ေန႔ဘယ္ခ်ိန္မဆိုလုပ္

ပါ။

မနက္ေစာေစာ အိမ္ဘုရားမွာ ပန္းအဝါ(၅)ပြင့္ ၊ ဆန္ျပဳတ္(၃)ပန္းကန္ ၊ ဆပ္ျပာ အေမႊးခဲ(၃)ခဲေပၚမွာ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္စီ ထြန္းညႇိ၍

လႉဒါန္းပူေဇာ္ရင္း အလိုရွိရာမ်ားကို အတိအက် အသံထြတ္ၿပီး ဆုေတာင္းပါ …။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အသက္ ၁ ၊ ၉ ၊ ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ ၊ ၇၃ ၊ ၈၁ ၊ ၈၉ ႏွစ္မ်ား၏

ဒုတိယ(၄)လအတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ လိုက္နာရန္ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ယၾတာမ်ား

ကံဇာတာကို အေကာင္းအဆိုးခြဲၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အလယ္အလတ္မွာပဲရွိပါတယ္။ မိမိႀကိဳးစားသေလာက္ စီးပြားတက္မယ့္ အခ်ိန္ကာ

လျဖစ္ပါတယ္။စီးပြားကို ကိုယ္နိုင္သေလာက္ ပုံမွန္ေလးပဲတိုးခ်ဲ႕သင့္ပါတယ္ … ။

စြန႔္စားတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူး …။ ယၾတာေတြဖိေခ်ၿပီး လူကလည္းမ်ားမ်ားႀကိဳးစားမွ လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္ၿပီး အႀကံအစည္ရည္ရြယ္ခ်

က္ေတြ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္ … ။

စေနနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အထည္အလိပ္ ၊ ထီး ၊ ဖိနပ္ ၊ နာရီ ၊ဦးထုပ္ ၊ လူမ်ိဳးျခား ၊ နိုင္ငံျခား ၊ မီး ၊ လၽွပ္စစ္ ၊ အပူ ၊ ဓါတ္ပုံ ၊ ထီလုပ္ငန္း ၊

ထုံးလုပ္ငန္း ၊ ႏြားနို႔ ၊ ဒိန္ခ်ဥ္ ၊ နို႔ဆီ စသည့္ တ ထ ဒ ဓ န ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ၾကာသပေတးနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာကိုအသုံးခ်ရေသာအလုပ္ ၊ ပညာႏွင့္ပက္သက္ေသာအလုပ္ ၊ ဆရာအလုပ္ ၊ ပြဲစားအလုပ္ ၊ ေ

ၿမ ၊ ဖုန္း ၊ မုန႔္ ၊ ပဲ ၊ ေျပာင္း ၊ ဖေယာင္း ၊ မိတၱဴ ၊ ဗီနိုင္း စသည့္ ပ ဖ ဘ ဗ မ ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ဗုဒၶဟူးနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အလွအပ ၊ အႏုပညာ ၊ အလွကုန္ ၊ အလွျပင္ဆိုင္ ၊ အလွအပႏွင့္ပက္သက္ေသာအလုပ္မ်ား ၊ ေရႊ ၊ ရတနာ

၊ ေရလုပ္ငန္း ၊ ေရသန႔္ ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ၊ အေအးဆိုင္ ၊ အရက္ ၊ ဘီယာ ၊ ယိုစုံ ၊ လူမႈေရး ၊ လူအမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္အလုပ္မ်ား ၊

ယာဥ္ ၊ ရထား စသည့္ ရ ယ လ ၀ ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

စတင္ရန္ ၊ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ၊ လုပ္ကိုင္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္ေပမယ့္ … ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အလုပ္ေတြကို ပုံမွန္ေလးပဲဆ

က္ၿပီး လုပ္ေနသင့္ပါ တယ္။ လက္ရွိအလုပ္ကို စိတ္ပ်က္လာတာမ်ိဳးေတြ ၾကဳံလာရတတ္တယ္။ အလုပ္ကို အင္နဲ႔အားနဲ႔ မခ်ဲ႕သင့္ပါဘူး၊ လု

ပ္ငန္း ႀကီးႀကီးမားမားေတြလည္း အသစ္မစသင့္ ပါဘူး …။

အထူးျပဳလုပ္ရန္ …. ေသာၾကာေန႔ညဝတ္အိပ္တဲ့ အက်ီေဟၤာင္း တစ္ထည္ကို ေနာက္ေန႔ မနက္ ေစာေစာမွာ မီးရွို႔ ပစ္ရတဲ့ ယၾတာ လုပ္ရမ

ယ္။(ငါ့မွာရွိတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အခိုက္အညံ့ေတြအားလုံး ပါသြားပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါ)

အေၾကာင္းကိစ ရွိရွိ မရွိရွိ မျဖစ္မေနကိုပဲ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ကံမေကာင္းဘူးထင္ရင္ ၊ အေၾကာင္းကိစရွိရင္ ထပ္လုပ္နိုင္ပါတယ္ …။

ဘုန္းကံျမင့္ရန္ ၊ ကံေကာင္းစီးပြားတက္ရန္ ဓါတ္ဗူးအလြတ္ထဲမွာ ၊ ဓါတ္ပုံထည့္ ၊ ထီးျဖဴစိုက္ ၊ အျမင့္မွာတင္ေပးထားလိုက္ပါ။ ၾကက္သား

သခြားသီးအတတ္နိုင္ဆုံးေရွာင္ပါ …။

မေရာက္ဖူး မသြားဖူးေသာခရီးကို ႐ုတ္တရက္သြားရတတ္ပါတယ္။ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြထဲက အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြ ကိုယ့္ဆီက

ထြက္သြားၿပီး ကိုယ္နဲ႔ မတည့္တဲ့ သူဆီကို ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုအရသာရွိတဲ့ အစား အေသာက္ကိုပဲစားစား ခံတြင္းမေတြ႕ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။သူတစ္ပါးက စုန္းအတတ္၊ ပေယာဂအတတ္ေ

တြနဲ႔ ကိုယ့္ကို မေကာင္းႀကံတတ္တယ္။

မေမၽွာ္လင့္ဘဲ အမႈအခင္းလို စကားေျပာျငင္းခုန္ရတာမ်ိဳးေတြၾကဳံရတတ္ပါတယ္ …။ စိတ္ညစ္စရာ ျပႆနာေတြ ေပၚတတ္တယ္။ မ

နာလိုတဲ့သူေတြက အတို႔အေထာင္လုပ္လို႔ လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္တတ္ ။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲတာ ေတြၾကဳံေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ေပးစရာရွိတဲ့ေငြက ခ်က္ခ်င္းေပးရမယ္။ ရစရာရွိတဲ့ေငြကေတာ့ မရဘဲရွိ

လိမ့္မယ္။ အလုပ္မွာ စိတ္မဝင္စားသလို ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အလုပ္မွာ ျပႆနာေပၚတတ္တယ္ …။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ အဆင္မေၿပ အထစ္အေငါ့ေတြမ်ားမယ္။ အေႏွာင့္ အယွက္အတိုက္အခံေတြ ၾကဳံမယ္၊ ကိုယ္လုပ္သမၽွကို အျပစ္တင္ ကန႔္

ကြက္မယ့္သူ ေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲ ဆုံဆည္းေနရတတ္ပါတယ္။

ဘာပဲလုပ္လုပ္ မေကာင္းထင္ခံေနရ တတ္ပါတယ္။ အလြန္ပင္ပန္းမယ့္အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးပါပဲ …။ ေန႔မအား၊ ညမအား ဆိုသလို အလုပ္ေတြ

ရႈပ္ေနမယ္။ ေငြမရတဲ့အလုပ္၊ သူတစ္ပါးရဲ့ကိစၥေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ေတာင္ ရႈပ္ေနတတ္ပါတယ္။

သူတစ္ပါးရဲ့ကိစၥေတြကို ေခါင္းခံတာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးရတတ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးမတင္တဲ့အျပင္ အျပစ္တင္ခံရတတ္ပါတယ္။ ပင္ပန္းရက်ိဳး

မနပ္တဲ့ ကာလမ်ိဳးလို႔ေျပာရမွာပါပဲ။

မနာလိုရန္လိုသူလည္း ေပါပါ လိမ့္မယ္။ အတို႔အေထာင္ ေခ်ာက္တြန္းခံရတတ္ပါတယ္။ မျဖစ္စေလာက္ကိစၥ ေလးကေန ျပႆနာေတြ ရွ

င္းမၿပီးေအာင္ ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာမ်ားနဲ႔ အဆင္မေျပျုဖစ္တတ္ပါတယ္။

အထည္၊ထီး၊ဖိနပ္၊ပဲ၊ေျပာင္း၊ပလပ္စတစ္၊မိတၱဴ၊ေမြးျမဴေရး၊ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာအလုပ္မ်ား စတာစတာေတြမွာ အခက္အခဲေတြၾကားထဲကပဲ

အလုပ္ဂုဏ္ သတင္းတိုးတက္မယ္။ ဆရာသမား၊ ႀကီးကဲသူတို႔ရဲ့ အကူအညီေကာင္းေတြ ေပၚလာမယ္။ ဘယ္သူဟာ မိတ္ေဆြေကာင္းဆို

တာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ သိခြင့္ရ မယ့္ ကာလမ်ိဳးပါပဲ။

မျဖစ္စေလာက္နဲ႔ စကားေျပာျငင္းခုန္ရတာေတြ ၾကဳံရတတ္ပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးအတြက္ ေသာကေရာက္စရာ ၾကဳံရတတ္တယ္။ ျပည္တြင္းခ

ရီးေတြ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနမယ္။ နိုင္ငံျခား၊ လူမ်ိဳးျခား အဆက္အသြယ္ ေကာင္းေတြ ေပၚလာမယ္။ အေမြကိစၥ၊ ေျမကိစၥေတြမွာ

လည္း အဆင္ေျပေအာင္ ျမင္နိုင္ပါတယ္

နိုင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြ၊ ခရီးေတြကေတာ့ ေအာင္ျမင္ကိန္းရွိေနပါတယ္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအလုပ္ေတြ၊ ပညာေရးကိစၥ၊ သ

င္တန္းကိစၥေတြမွာ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။ ပညာတစ္ခုရလိမ့္မယ္။ ပညာထူးျဖစ္တယ္။

အဖိုးတန္ ပရိေဘာဂ၊ လၽွပ္စစ္ပစၥည္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ အထည္၊ ထီး၊ ဖိနပ္၊ အသုံးအေဆာင္ ေတြဝင္လာမယ္။ ေရႊဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ျဖစ္ေ

နမယ္။ အိမ္အေဆာက္အဦးကိစၥ၊ ေနရာ ထိုင္ခင္းကိစၥေတြမွာ မတင္မက်ျဖစ္တာ၊ ဆုံးျဖတ္ရခက္တာေတြ ၾကဳံရတတ္ပါ တယ္။

မိသားစုနဲ႔ စိတ္သေဘာႀကီးစြာ ကြဲရတတ္ပါတယ္။ အိမ္ကထြက္သြား မိသည္အထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ …။ အလႉပြဲ၊ မဂၤလာပြဲကိစၥေတြမွာလ

ည္း စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ယာဥ္၊စက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္လည္း စိတ္ညစ္ရတတ္

ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ စပ္တူလုပ္ငန္းေတြလည္း မလုပ္သင့္ပါဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ပ်က္စီးတာ၊ေပ်ာက္ဆုံးတာ၊ မွားတာယြင္းတာ ျ

ဖစ္တတ္ ေၾကာင္းလည္း သတိျပဳေစလိုပါတယ္။ ဝန္ထမ္းဆိုရင္ ရာထူးတက္ၿပီး ေနရာကိစၥ၊ ဝင္ေငြကိစၥ အခက္အခဲေတြ႕တတ္တဲ့အခ်ိန္ျဖ

စ္ပါတယ္။ ဆုထူးဂုဏ္ထူးေတြ ဒီအခ်ိန္မွာရတတ္ပါတယ္။

အလုပ္အေျပာင္းအလဲ ေနရာအေျပာင္းအလဲၾကဳံတတ္ပါတယ္ … ။ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္ … ။

ေငြေရးေၾကးေရး – ေငြေၾကးေတြလည္း ဆုံးပါးတတ္တယ္။ အိမ္ကပစၥည္းေတြ ခ်ေရာင္းရတဲ့အထိ ေငြျပတ္ သြားတတ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မ်ိဳးဟာ ေငြကံမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္၊ လာဘ္ပိတ္ တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ သတိထားထား ႀကံဖန္ၿပီး အေႂကြးတင္သြားတတ္တယ္။ ရစရာရွိတဲ့ေငြ ေတြမရဘဲျဖစ္တတ္တယ္။ ေငြ ေပ်ာက္တာ၊ ဆုံးရႈံးနစ္နာတာမ်ိဳးေတြလည္း ၾကဳံရတတ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးအတြက္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားရတတ္ပါတယ္။ ဘာအလုပ္ပဲ လုပ္လုပ္ နာမည္ႀကီးၿပီး ေငြျပတ္ေနတတ္ပါတယ္။

ထီထိုးရန္ – အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးၾကပ္တည္းေပမဲ့ ထီဘက္ကေနၿပီး ေငြ ေတြ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးပုံေတြ၊ ဘာသာေရးပစၥည္း စတာေတြ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဝင္လာခဲ့ရင္ ထီေပါက္မယ့္နိမိတ္ပါပဲ။ ေျခရင္းဘက္မွာ အသုဘေပၚ ရင္ ထီဆုႀကီးေပါက္တတ္တယ္ …။ (၅) ထိပ္ (၇) ပိတ္၊ (၇) ထိပ္ (ဝ) ပိတ္ ၊ (၅) ထိပ္ (၁) ပိတ္၊ (၇) ထိပ္ (၁) ပိတ္ ဂဏန္းေတြရွာၿပီး ထိုးသင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး – က်န္းမာေရး ညံ့တတ္တယ္ …။ သြားကိုက္သြားနာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေျခေထာက္၊ခါး၊သြား၊ေသြး၊အစာအိမ္ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ အစားမွား၊ ေဆးမွားျဖစ္တာ၊ အစားအေသာက္ပ်က္တာမ်ိဳးေတြ ၾကဳံရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြပိၿပီး က်န္းမာေရးညံ့သြားတတ္တယ္။ စိတ္ေမာ၊ လူေမာျဖစ္ ၿပီး အားကုန္သလိုႀကီး ခံစားေနရတတ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရး – အေတာ္သတိထားရမယ့္ ကာလမ်ိဳးပါပဲ။ စိတ္သေဘာမတိုက္ဆိုင္ တင္းတင္းမာမာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တက်က္က်က္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ကာမဂုဏ္စိတ္ ကုန္ခမ္းသြားတတ္တယ္။

အခ်စ္ေရး – ကံေခတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ညႇိမရႏွိုင္းမရေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ မဂၤလာကိစၥ မစီစဥ္သင့္ပါဘူး။ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္ကုန္တတ္ပါတယ္။ စကားေျပာျငင္းခုန္ေျဖရွင္းရတတ္တယ္ …။ ေဘးလူဝင္ရႈပ္တတ္တယ္ …။

ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ … >>> အက်ိဳး ေပးတဲ့၊ ကံတတ္ ေစတဲ့၊ ေအာင္ျမင္ ေစတဲ့ အေရာင္ ကေတာ့ အဝါေရာင္ ၊အနက္ေရာင္ ၊အစိမ္းေရာင္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းျမတ္မာလာ … >>> ေဆာင္တာ ပန္တာ၊ ပန္းအိုး ထိုးတာ၊ ဘုရား လႉတာ အတြက္ ပန္းျမတ္မာလာကေတာ့ … ႏွင္းဆီ၊ ေမၿမိဳ႕၊ ပိေတာက္၊ ရြက္လွ ပန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေန႔ေကာင္းရက္သာ … >>>အေရးႀကီးအလုပ္ေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္၊ စကားေျပာမယ္၊ လုပ္ငန္းသစ္စမယ္ဆိုရင္ စေန၊ ၾကာသ ပေတး၊ ဗုဒၶဟူး ေန႔ေတြမွာ လုပ္သင့္၊စသင့္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးေန႔သား … >>>လုပ္ငန္း စပ္တူ လုပ္မယ္ ဆိုရင္လည္း စေန ၊ၾကာသ ပေတး၊ ဗုဒၶဟူး သားသမီး ေတြနဲ႔ တြဲၿပီး လုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္မယ္၊ အက်ိဳး ေပးမယ္၊ သေဘာ ကေတာ့ စေန၊ ၾကာသ ပေတး၊ ဗုဒၶဟူး နံေတြဟာ အက်ိဳး ေပးတယ္ လို႔ပဲ နားလည္ လိုက္ပါ။

အႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ကံေကာင္းရန္ ယၾတာမ်ား – ခ်ိဳးမယ့္ေရထဲမွာ ႏြားနို႔အနည္းငယ္ထည့္ ႏွင္းဆီ (၃) ပြင့္ထည့္ ေခါင္းေလာင္းခ်ိဳးပါ …။(ဘယ္ေန႔ ဘယ္ခ်ိန္မဆို လုပ္ပါ ၊ မၾကာခဏ လုပ္ေပးပါ)

မနက္ေစာေစာမွာ အိမ္ဘုရားမွာ ပန္းအဝါ(၅)ပြင့္ ၊ မုန႔္ႂကြပ္ (၇)ခ်ပ္ ၊ ႏြားနို႔တစ္ခြက္၊ ဖေယာင္းတိုင္ (၇) တိုင္စီ လႉဒါန္းၿပီး လိုရာဆုကို ေတာင္းပါေလ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား အသက္ ၁ ၊ ၉ ၊ ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ ၊ ၇၃ ၊ ၈၁ ၊ ၈၉ ႏွစ္မ်ား၏

#တတိယ(၄)လအတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ လိုက္နာရန္ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ယၾတာမ်ား

ကံၾကမၼာကို အေကာင္းအဆိုးခြဲၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ အခါသမယလို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြ၊ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြ အဘက္ဘက္က ေပၚေပါက္လာမယ့္ အခ်ိန္ ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

တနလၤာနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြ ၊ ၿခံ ၊ ကား ၊ ေက်ာက္ ၊ ကုန္သည္ ၊ ကြန္ျပဴတာ ၊ ကင္မရာ ၊ ကြမ္းသီး ကြမ္းယာပစၥည္း ၊ ကုန္ေျခာက္ ၊ ကုန္စုံ ၊ ၾကက္ဥ ၊ ၾကက္သား ၊ ၾကက္ေမြးျမဴေရး ၊ ငါးပိ ၊ ငါးေျခာက္ ၊ ငါးေမြးျမဴေရး စသည့္ က ခ ဂ ဃ င ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

စေနနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အထည္အလိပ္ ၊ ထီး ၊ ဖိနပ္ ၊ နာရီ ၊ဦးထုပ္ ၊ လူမ်ိဳးျခား ၊ နိုင္ငံျခား ၊ မီး ၊ လၽွပ္စစ္ ၊ အပူ ၊ ဓါတ္ပုံ ၊ ထီလုပ္ငန္း ၊ ထုံးလုပ္ငန္း ၊ ႏြားနို႔ ၊ ဒိန္ခ်ဥ္ ၊ နို႔ဆီ စသည့္ တ ထ ဒ ဓ န ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ေသာၾကာနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္း ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၊ ကုန္သည္ႀကီးအလုပ္ ၊ စကားေျပာရေသာအလုပ္ ၊ လႈပ္ရွားရေသာအလုပ္ ၊ ပြဲစားအလုပ္ ၊ အသံကိုအသုံးခ်ရေသာအလုပ္ ၊ ခရီးသြားရေသာအလုပ္ ၊ ေရေၾကာင္းခရီး ၊ သကၤန္း ၊ သစ္ ၊ သံ ၊သြပ္ ၊ သစ္သီး ၊ သီးႏွံ ၊ သားငါး ၊ အသုပ္ စသည့္ သ ဟ ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား… စတင္ရန္ ၊ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ၊ လုပ္ကိုင္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။

အာလူး၊ ဝက္သား၊ အုန္းရည္၊ အရက္ စတာေတြဟာ ကိုယ့္ကို ကံအနိမ့္အညံ့ျဖစ္ေစတတ္တဲ့အတြက္ သတိမူၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္…။ မိမိေနတဲ့ေနရာရဲ့ အိမ္ေရွ႕ဘက္ ၊ ေခါင္းရင္းဘက္ေတြမွာ လမ္းျပင္တာေတြ ၊ လမ္းခင္းတာေတြလုပ္ရင္ ပ္ယာေျပာင္းအိပ္သင့္ပါတယ္။

ႀကံတိုင္းေအာင္လို႔ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္ဆိုတဲ့ကိန္းမ်ိဳးပါပဲ။ ရည္ရြယ္ထားသမၽွ ရဲရဲလုပ္ေပေတာ့လို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္ …။ ေငြအား လူအား ရွိသေလာက္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အင္အားသုံးၿပီး စီးပြားတိုးခ်ဲ႕သင့္တဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။

ဆင္းရဲမြဲေတေနသူေတြေတာင္ ဒီလိုကိန္းမ်ိဳးမွာ အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္ ၊ ကားပိုင္ေတြ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္ …။ တနလၤာသား သမီး၊ စေနသားသမီးေတြကလည္း ေကာင္းစြာကူညီေထာက္ပံ့လာနိုင္ပါတယ္။

အလႉအတန္းႀကီးေတြ လုပ္ရတတ္တယ္။ ကိုယ့္မွာ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ တဲ့အတြက္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကိုလည္း ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၿခံ ၊ တိုက္ခန္း ၊ ကား ေကာင္းေသာဝင္ျခင္းနဲ႔ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ အဖိုးတန္အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။

ခရီးကိစၥေတြလည္း ေအာင္ျမင္မယ္။ ဘုရားဖူးခရီး သြားရမယ္။ ျပည္ပ ခရီးအစီအစဥ္ရွိရင္လည္း ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ နိုင္ငံရပ္ျခားကိစၥမ်ား အက်ိဳး ေပးခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာဏ ခရီးေတြထြက္ရတတ္ပါတယ္။ အိမ္အေဆာက္အဦးနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္နိုင္ လိမ့္မယ္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥေတြလည္း ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္။

အလုပ္မွာ စိတ္ညစ္စရာေတြ ေပၚတတ္တယ္။ အလုပ္ေျပာင္းခ်င္ ထြက္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚေနမယ္ …။ မေျပာင္း မထြက္သင့္ေသးပါဘူး …။ ရာထူတိုးတာ လစာတိုးတာေတြလည္း ၾကဳံရတတ္ပါတယ္ …။ ရာထူးကိစၥေရာ၊ ေနရာကိစၥေရာ၊ ဝင္ေငြကိစၥပါ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

မိသားစုနဲ႔စိတ္သေဘာႀကီးစြာ ကြဲတတ္တဲ့အခ်ိန္၊ အိမ္က ထြက္သြား မိတတ္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာေတာ့ အထစ္အေငါ့ အေႏွာက္ အယွက္ေတြ မ်ားလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြရင္း ဆရာရင္းေတြနဲ႔ လည္း အဆင္မေၿပ လမ္းခြဲရတတ္ပါတယ္။ ဆရာသမားလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ေရာက္လာၿပီး ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ .

အရင့္အရင္က ကိုယ္နဲ႔မသင့္ျမတ္သူေတြနဲ႔ျပန္ၿပီး သင့္ျမတ္တတ္တယ္။ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ အထည္အလိပ္၊ထီး၊ဖိနပ္၊လၽွပ္စစ္ ပစၥည္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ ကား စတာေတြ ဝင္လာတတ္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

အေမြကိစၥ၊ ေျမကိစၥေတြမွာေတာ့ အဆင္မေၿပ ထစ္ေငါ့ေနတတ္တယ္ …။ ေရႊထြက္တတ္တယ္၊ ေပ်ာက္တတ္တယ္၊ စက္ပစၥည္းအတြက္ ေျပာဆို ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ စပ္တူကိစၥ၊ စာရြက္စာခ်ဳပ္ကိစၥေတြအတြက္လည္း စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ ၾကဳံရတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ အိမ္ကထြက္တတ္တယ္။

က်န္းမာေရးအေန – ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မရွိလွပါဘူး။ နည္းနည္းဂ႐ုစိုက္ပါ။ အာ႐ုံေၾကာအားနည္း၊ ေလထိုးေလေအာင့္၊ ဆီး၊မ်က္စိ၊အစာအိမ္ေရာဂါေတြ နည္းနည္းေလး ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ ဦးေခါင္းနဲ႔ ဝမ္းဗိုက္ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ ေခါင္မူး ေခါင္းကိုက္တက္တယ္။ ဗိုက္ေအာင့္ တတ္တယ္။ ဝမ္းေတြဘာေတြလည္း ပ်က္တတ္တယ္။ မ်က္စိအားေနတတ္တယ္။ မ်က္မွန္ပါဝါတိုးသြားတတ္ပါတယ္။

ေငြေရးေၾကးေရး – ေငြတအားရႊင္မယ္။ လာဘ္လာဘလည္း အလြန္ရႊင္မယ္။ ထီေပါက္သလို အပုံလိုက္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ဝင္ရိုးဝင္စဥ္ ေငြေတြအျပင္ အဘက္ဘက္က ဝင္လာလိမ့္မယ္။ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ခါဝင္မယ္ …။ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေငြေတြ ဝင္လာတတ္တယ္။ အေမြေတြ ဘာေတြ ရစရာရွိရင္လည္းရမယ္ ..။ ေငြေၾကးေတြ စုမိေဆာင္းမိျဖစ္မယ္ … ။ တစ္ခုပဲ သတိထားရမယ္။ တစ္ခ်ီတည္းအပြႀကံတာမ်ိဳး၊ အေကာက္ႀကံတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ …။ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ အလႉအတန္းလုပ္ရတတ္တယ္ …။

ထီထိုးရန္ – ထီလည္း စိုက္လိုက္မတ္တပ္ ထိုးသင့္ပါတယ္။ ထီေတြဘာေတြလည္း ေပါက္တတ္ပါတယ္။ ၾကက္ခြပ္ ၊ ကားတိုက္ ၊ နတ္ကနား နိမိတ္ၾကဳံရင္ ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဧည့္သည္ေရာက္လာရင္ ထီထိုးပါ …။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ေရာက္လာၿပီး ညအိပ္ညေန တည္းခိုရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္မွာ အရင္ကတည္းက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ရွိေနခဲ့ရင္ ထီဆုႀကီးေပါက္တတ္ပါတယ္။ (၇)အစ(၂)အဆုံး၊ (၂)အစ (၆)အဆုံး၊ (၄)အစ (၇)အဆုံး ဂဏန္းေတြကို ေရြးၿပီးထိုးသင့္ပါ တယ္။ကိုယ့္အနီးဝန္းက်င္မွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြေတြထဲမွာ အလႉပြဲတို႔၊ မဂၤလာပြဲတို႔ ပြဲလမ္းသဘင္ၾကဳံတဲ့ေန႔မ်ိဳးဆိုရင္ ထီထိုးသင့္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေေရး – ေအာက္လက္ငယ္သားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အဆင္မေၿပ စိတ္သေဘာကြဲလြဲရတတ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာစီ ခြဲေနရ တတ္ပါတယ္။ သတိထား ရမယ္။ စိတ္ပူစရာေတြ ၊ စကားေျပာျငင္းခုန္ရတာေတြ ၊ ေဘးလူဝင္ရႈပ္တာေတြ ၾကဳံရတတ္ပါတယ္ …။ သားသမီးအတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္ရတတ္ပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့ ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလးရွိရင္ေတာ့ သတိထားပါ။ အိမ္ကထြက္သြား တတ္ပါတယ္…။

အခ်စ္ေရးမွာ ေတြးလိုက္တိုင္း ေပ်ာ္စရာေတြခ်ည္းပဲ ၾကဳံေနပါလိမ့္မယ္။ မဂၤလာကိစၥေတြလည္း စကားေျပာ စီစဥ္ရတတ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာပြင့္ စန္းပြင့္ေနမယ္ …။ ကိုယ့္ကို စိတ္ဝင္စားသူေတြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနမယ္ …။

အထူးအေဆာင္ – အဖိုးမတန္ဘူးဆိုၿပီး ဘူးထဲ ခြက္ထဲမွာ ပစ္ထားတဲ့ ေက်ာက္ကေလးတစ္လုံးရွိေနတတ္တယ္။ ဘာေက်ာက္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရာင္ကေတာ့ ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ပါပဲ …။ ထိပ္မွာ အနာကေလးပါလိမ့္မယ္ …။ အဲဒီေက်ာက္ကေလးကိုရွာၿပီး ေငြလက္စြပ္ကြင္းၿပီး လက္မွာဝတ္ထားလိုက္ပါ …။ အဲဒါ အလြန္ေကာင္းတဲ့ အေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္ …။

ကံေကာင္းေစတဲ့အေရာင္ – အျဖဴေရာင္၊ အနက္ေရာင္ ၊ အျပာေရာင္ေတြ ကံေကာင္းအက်ိဳးေပးတယ္။ ပန္းျမတ္မာလာ – ကံတက္ ေစမယ့္၊ကံေကာင္းေစမယ့္၊ေဆာင္ရမယ့္၊ ပန္းအိုးထိုးရမယ့္၊ ဘုရား လႉရမယ့္၊ ပန္းျမတ္မာလာေတြကေတာ့ .. ကံ့ေကာ္၊ ႏွင္းဆီ၊ သေၿပ ပန္းေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

ေန႔ေကာင္းရက္သာ – အေရးႀကီးကိစၥေတြလုပ္ရင္ … စေန၊ ေသာၾကာ၊ တနလၤာ ေန႔ေတြမွာ လုပ္ပါ။ အက်ိဳးေပးေန႔သား – လုပ္ငန္း စပ္တူ လုပ္ကိုင္ ရင္လည္း စေန၊ တနလၤာ၊ ေသာၾကာ သားသမီး ေတြနဲ႔ပဲ စပ္တူ လုပ္ကိုင္ သင့္တယ္၊ အက်ိဳး ေပးမယ္။

အႀကံအစည္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ၊ ကံေကာင္းရန္ ယၾတာမ်ား – တနလၤာေန႔မနက္မွာ ငါး (သို႔) ငါးခူ (သို႔) ဂဏန္း ၂ ေကာင္ ေဘးမဲ့လႊတ္ၿပီး ဆုေတာင္းပါ။ ဂဏန္းလက္မမွာ ႀကိဳးခ်ည္ထားရင္ ေျဖၿပီး လႊတ္ပါ။ မနက္ေစာေစာမွာ ႏွင္းဆီ (၇) ပြင့္၊ ပန္းအျဖဴ(၂)ပြင့္ ၊ ႏြားနို႔ (၂) ခြက္၊ ကိတ္မုန႔္(၂)ခ်ပ္ေပၚမွာ ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္စီထြန္း၍ အိမ္ဘုရားမွာလႉဒါန္းရင္း အလိုရွိရာမ်ားကို အတိအက် အသံထြက္ၿပီးဆုေတာင္းပါ …။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)

Leave a Comment