အသိပညာ

စွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ သူတို့ကြောင့် လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကို..ပိုသိသွားခဲ့လို့

ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ

ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။

ကိုယ့်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။

ကိုယ့်ကို မုန်းတီးနေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။

ကိုယ့်ကို မနာလိုတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။

နာကျင်စေတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သူတို့ကြောင့် စိတ်ဒါဏ်ရာတွေကို….ခံနိုင်ရည်ရှိသွားခဲ့လို့ ။

စွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သူတို့ကြောင့် လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကို..ပိုသိသွားခဲ့လို့ ။

မုန်းတီးနေတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သူတို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေကို..ပိုဂရုစိုက်နိုင်လို့ ။

မနာလိုတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သူတို့ကြောင့် ကိုယ့်မှာ အားသာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ ။

သက်တန့်ချို

Credit

Unicode

စွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ သူတို့ကြောင့် လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကို..ပိုသိသွားခဲ့လို့

ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ

ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။

ကိုယ့်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။

ကိုယ့်ကို မုန်းတီးနေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။

ကိုယ့်ကို မနာလိုတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။

နာကျင်စေတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သူတို့ကြောင့် စိတ်ဒါဏ်ရာတွေကို….ခံနိုင်ရည်ရှိသွားခဲ့လို့ ။

စွန့်လွှတ်ခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သူတို့ကြောင့် လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကို..ပိုသိသွားခဲ့လို့ ။

မုန်းတီးနေတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သူတို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေကို..ပိုဂရုစိုက်နိုင်လို့ ။

မနာလိုတဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သူတို့ကြောင့် ကိုယ့်မှာ အားသာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ ။

သက်တန့်ချို

Credit