ၾကားသိရသမွ်

အားလံုးသိခ်င္ေနၾကတဲ့ မုန္တိုင္းသတင္း..

မုန္တိုင္း၏ ဗဟိုခ်က္ ႏွင့္ လားရာ….၂၀၂၁ ေမလ ၂၄ ရက္ (တနလၤာေန႔) ဆရာ သန႔္ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ သင္ေထာက္ကူ)

လက္ရွိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မုန္တိုင္းငယ္ဟာ တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းလာလ်က္ရွိၿပီး မုန္တို

င္းပလယ္ဗဟိုခ်က္ (မ်က္စိ) ဟာလည္း သိသာထင္ရွားလို႔ လာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေနရာရဲ႕ ေလဖိအားဟာ ၉၉၅ မီလီဘားအထိ က်ဆ

င္းလာၿပီး ေလတိုက္ႏႈန္းကေတာ့ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၆၀ မွ အမ်ားဆုံး ၇၅ ကီလိုမီတာအထိ တိုက္ခတ္ေနပါတယ္။

အဆိုပါမုန္တိုင္းငယ္ဟာ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္အထိ အားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မဝင္ပါ။)

ေလမွာ အေလးခ်ိန္ နဲ႔ ဖိအား ရွိပါတယ္။ ကမာၻႀကီးရဲ႕ ဆြဲအားေၾကာင့္ပါ။ အစိုင္အခဲ၊ အရည္ နဲ႔ အေငြ႕မွာ ေလးတဲ့အရာဝတၳဳေတြဟာ ေ

အာက္မွာရွိၿပီး ေပါ့ပါးတဲ့ အရာေတြကေတာ့ အထက္ဘက္မွာ ရွိၾကပါတယ္။ ေရ နဲ႔ ေလဟာ ေပါ့ပါးတဲ့အတြက္ ကမာၻေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိၾကပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေန နဲ႔ ထိစပ္မႈ ပိုမ်ားပါတယ္ (တနည္း) ေနမွ အပူခ်ိန္ကို ပိုမိုလက္ခံရရွိပါတယ္။

ေလဟာ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ပြၿပီး အထက္သို႔တက္ၾကသလို..၊ ပူလာတဲ့ ေရေတြဟာလည္း အေငြ႕ပ်ံၿပီး အထက္သို႔ တက္ၾကပါတယ္။ အထက္သို႔တက္တဲ့ ေရမ်ားဟာ မိုးတိမ္မ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး ၊ အထက္သို႔ တက္တဲ့ ေလပူမ်ားေၾကာင့္ ဖိအားေတြ ေလ်ာ့က်သြားတတ္ပါတယ္။

ဖိအားနည္းသြားတဲ့ ေနရာကို ဖိအားမ်ားတဲ့ (တနည္း) ေအးၿပီးေလးတဲ့ ေလေတြ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္းမွ ေလမုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ

ဖို႔ အစပ်ိဳးခဲ့ၾကပါတယ္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ ပ်မ္းမွ် ေလဖိအားဟာ ၁၀၁၃.၂၅ မီလီဘားခန႔္ ရွိပါတယ္။

လက္ရွိမုန္တိုင္းေနရာ (ပင္လယ္ျပင္)မွာ ေလဖိအား ၉၉၅ မီလီဘားျဖစ္ၿပီး အပူခ်ိန္ကေတာ့ ၃၀ မွ ၃၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ရွိတဲ့အတြက္ ဆို

င္ကလုံးမုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ အားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ေတာ့ YAAS (ရာစ္) လို႔ အမည္ေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္..

သန႔္ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ သင္ေထာက္ကူ)

Source- Bay of Bengal Cyclone Watch / BWOT

မုန္တိုင္း၏ ဗဟိုခ်က္ ႏွင့္ လားရာ….၂၀၂၁ ေမလ ၂၄ ရက္ (တနလၤာေန႔) ဆရာ သန႔္ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ သင္ေထာက္ကူ)

လက္ရွိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မုန္တိုင္းငယ္ဟာ တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းလာလ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းပလယ္ဗဟိုခ်က္ (မ်က္စိ) ဟာလည္း သိသာထင္ရွားလို႔ လာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေနရာရဲ့ ေလဖိအားဟာ ၉၉၅ မီလီဘားအထိ က်ဆင္းလာၿပီး ေလတိုက္ႏႈန္းကေတာ့ တစ္နာရီလၽွင္ ကီလိုမီတာ ၆၀ မွ အမ်ားဆုံး ၇၅ ကီလိုမီတာအထိ တိုက္ခတ္ေနပါတယ္။

အဆိုပါမုန္တိုင္းငယ္ဟာ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္အထိ အားေကာင္းလာနိုင္ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။ (ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ မဝင္ပါ။)

ေလမွာ အေလးခ်ိန္ နဲ႔ ဖိအား ရွိပါတယ္။ ကမၻာႀကီးရဲ့ ဆြဲအားေၾကာင့္ပါ။ အစိုင္အခဲ၊ အရည္ နဲ႔ အေငြ႕မွာ ေလးတဲ့အရာဝတၳဳေတြဟာ ေအာက္မွာရွိၿပီး ေပါ့ပါးတဲ့ အရာေတြကေတာ့ အထက္ဘက္မွာ ရွိၾကပါတယ္။ ေရ နဲ႔ ေလဟာ ေပါ့ပါးတဲ့အတြက္ ကမၻာေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိၾကပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေန နဲ႔ ထိစပ္မႈ ပိုမ်ားပါတယ္ (တနည္း) ေနမွ အပူခ်ိန္ကို ပိုမိုလက္ခံရရွိပါတယ္။

ေလဟာ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ပြၿပီး အထက္သို႔တက္ၾကသလို..၊ ပူလာတဲ့ ေရေတြဟာလည္း အေငြ႕ပ်ံၿပီး အထက္သို႔ တက္ၾကပါတယ္။ အထက္သို႔တက္တဲ့ ေရမ်ားဟာ မိုးတိမ္မ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး ၊ အထက္သို႔ တက္တဲ့ ေလပူမ်ားေၾကာင့္ ဖိအားေတြ ေလ်ာ့က်သြားတတ္ပါတယ္။ ဖိအားနည္းသြားတဲ့ ေနရာကို ဖိအားမ်ားတဲ့ (တနည္း) ေအးၿပီးေလးတဲ့ ေလေတြ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္းမွ ေလမုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚဖို႔ အစပ်ိဳးခဲ့ၾကပါတယ္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ရဲ့ ပ်မ္းမၽွ ေလဖိအားဟာ ၁၀၁၃.၂၅ မီလီဘားခန႔္ ရွိပါတယ္။

လက္ရွိမုန္တိုင္းေနရာ (ပင္လယ္ျပင္)မွာ ေလဖိအား ၉၉၅ မီလီဘားျဖစ္ၿပီး အပူခ်ိန္ကေတာ့ ၃၀ မွ ၃၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ရွိတဲ့အတြက္ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ အားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဆိုင္ကလုံးမုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့လၽွင္ေတာ့ YAAS (ရာစ္) လို႔ အမည္ေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္..

သန႔္ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ သင္ေထာက္ကူ)

Source- Bay of Bengal Cyclone Watch / BWOT