ၾကားသိရသမွ်

ဇြန္ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္အတြင္း တစ္နိုင္ငံလုံး မိုး႐ြာသြန္းေပးမယ့္ မုန္တိုင္း

ဇြန္ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္အတြင္း တစ္နိုင္ငံလုံး မိုး႐ြာသြန္းေပးမယ့္မုန္တိုင္း

၂၀၂၁ ဇြန္လ ၉ရက္ေန႕မွ ၁၂ရက္ေန႕အတြင္း ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ Depression အဆင့္ မုန္တိုင္ငယ္တစ္ခု ျဖစ္ေ

ပၚနိုင္ၿပီး မုတ္သုန္ေလအား အလြန္ေကာင္းလာကာ တနသၤါရီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ ကရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုးမ်ားစြာ႐ြာ သြန္းနိုင္ၿပီး က်န္တစ္နိုင္ငံလုံးမွာလည္း မိုး႐ြာသြန္းဖြယ္ ရွိပါတယ္။

ပင္လယ္ျပင္ ခရီးအတြက္ မိုးေလဝသ ခန႔္မွန္းခ်က္(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၁၀:၃၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္း၊အ ေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ မုတ္သုံေလ အား နည္းေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားင္လယ္ေအာ္တြင္ တိမ္အနည္းငယ္မွ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။

ရန္ကုန္မွ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္း တစ္‌ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ျပင္ခ ရီးအတြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္

ယေန႕မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ခန႔္မွန္းခ်က္ မိုးေလ ဝသအ‌ေျခအေန

ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာမည္။အျမင္တာ။ (၄)မိုင္၊ မိုး႐ြာစဥ္ (၁)မိုင္ခန႔္။ေရျပင္ေလ။ အေနာက္(သို႔) အေနာက္ေတာင္၊ တစ္နာရီ ပင္လ

ယ္မိုင္ (၅-၁၀)မိုင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ (၂၅)မိုင္။လွိုင္းအ‌ေျခအေန။ လွိုင္းအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ရွိမည္။လွိုင္းအျမင့္။ (၄)ေပမွ (၇)ေပခန႔္။

ရန္ကုန္မွ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးအ တြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္ မိုးေလဝသအ‌ေျခအေန။

ယေန႕မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ခန႔္မွန္းခ်က္ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာမည္

အျမင္တာ။ (၄)မိုင္၊ မိုး႐ြာစဥ္ (၁)မိုင္ခန႔္။ေရျပင္ေလ။အ ေနာက္ (သို႔) အေနာက္ေတာင္၊ တစ္နာရီ ပင္လယ္မိုင္ (၅- ၁၀)မိုင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ

(၂၅)မိုင္။

ယခုလို မိုးေလဝသ အေျခအေနကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။ အားလုံးသိေအာင္လဲ မွ်ေဝေပးၾကပါအုံးေနာ္။crd to