တရားေတာ္

(၂၇)ေခါက္သာ ရြတ္ဖတ္ပါ ဘဝတြင္ စိန္၊ေရႊ၊ေငြ၊အိမ္တိုက္၊ၿခံ၊ကား အဆင္ေျပေၿပ ဝင္လာပါလိမ္႔မယ္

(၂၇)ေခါက္သာ ရြတ္ဖတ္ပါ ဘဝတြင္ စိန္၊ေရႊ၊ေငြ၊အိမ္တိုက္၊ၿခံ၊ကား အဆင္ေျပေၿပ ဝင္လာပါလိမ္႔မယ္

၂၇ ေခါက္သာ ရြတ္ဖတ္ပါ။ ဘဝတြင္ စိန္ေရႊေငြ၊ အိမ္တိုက္ၿခံကား မလိုခ်င္မွအဆုံး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မယ္။ မနက္အာ႐ုံတက္တိုင္း၂၇ေခါက္တိတိ ရြတ္ဖတ္ေပးပါက မိမိဘဝတြင္ စိန္၊ေရႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္သံပတၱျမား၊အိမ္တိုက္ၿခံကားမလိုခ်င္မွအဆုံး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာေစပါတယ္။ ေတာေစာင့္နတ္၊ ေတာင္ေစာင့္နတ္၊ ႐ုကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး၊ အာကာသစိုး၊ လူမိန္းမ၊ လူေယာက္က်ား၊ တိရစၧာန္မ်ား၊ စုန္းကေဝ၊ အစိမ္းသရဲ၊ နာနာဘာဝမ်ား၊ အတြင္း၃ရမင္း၊အျပင္၃ရမင္း၊ ဘုတ္၊ ဘီလူး၊ နတ္စိုးနတ္ဝါးမ်ား ပါခ်စ္ခင္လာမည္။ ေတာင္းတိုင္း တတိုင္းရမည္ …။

သတိျပဳရန္မွာ၂၇ေခါက္သာရြတ္ရန္ႏွင့္ မနက္အာ႐ုံတက္ခ်ိနိရြတ္ပါ။ ကာေမသုကံေရွာင္ပါ။ အျဖတ္အေတာက္မွန္မွန္ႏွင့္ ခက္ေလးေလးဘဲရြတ္ပါ။ အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ တန္ခို္းႀကီးတဲ့ ဂါထာေတာ္ပါ။ ကၽြန္မကေတာ့ ပုတီးစိတ္ပါတယ္ …။

“မဏိေဇာတပတၱျမားရတနာဂါထာေတာ္”

(၁) ဒိဝါတပတိ အာဒိိေစၥာ ရတၱိမာ ဘာတိ စႏၵိမာႆ ႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာတပတိ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ အထသဗၺာ မေဟာရတၱႎ ဗုေဒၶါ တပတိိ ေတဇသာ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိေမေ ဟာတု ဇယ မဂၤလံ။

(၂) ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိိ စိိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ အေသာကံံ ဝိရဇံ ေခမံ။

(၃) တုေ႒ဟိ တုေ႒ဟိိ မမတုေ႒ဟိ ပိေယဟိ ပိေယဟိ မမပိေယဟိ သိေႏၷဟံ သိေႏၷဟံ မမသိေႏၷဟံ ရာဇစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း အမစၥရာဇစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း အမစၥစိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း ေဒဝစိတၱံ ပိိယံမိႈင္းမိႈင္းေဒဝီစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း ပုရိသစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း ဣတၳိစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္ မႏုႆစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း အမႏုႆစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း သဗၺစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္းေ ၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံျခင္းေၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံကပ္္ေၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံျခင္း ကပ္ေစ။

(၄) သဗၺဟိတ မဂၤလာနိ ပုညာဘိ သိရီေသာဘဏီ သူရႆတီစ ေမမာတာ နိစၥံ ရကၡႏၲဳ မံသဒါ။

ထိုဂါထာေတာ္ (၄)ပုဒ္ကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္ သရဇၩယ္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဣစၧာသယ၊ လိုတရေသာ မဏိေဇာတ ပတၱျမားမ်က္ရွင္ ကို ရရွိထားသည္ႏွင့္ အသြင္အလားသ႑ာန္ တူလွေသာေၾကာင့္ ထိုဂါထာေတာ္(၄)ပုဒ္ကို မဏိေဇာတပတၱျမား ရတနာဂါထာေတာ္ဟု ေခၚတြင္ပါသည္။ ေန႔စဥ္နံနက္အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ညဘက္အိပ္ခါနီးတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဂါထာေတာ္တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီိကို (၂၇) ေခါက္စီ္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ရပါမည္ …။

ထိိုျပင္ ဂါထာေတာ္ (၄)ပုဒ္ကို (၁၀၈)ေခါက္ေစ့ေအာင္ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ရာ၌ တစ္ထိုင္တည္းႏွင့္(ဝါ)ဣရိယာပုတ္ တစ္ပါးတည္း ႏွင့္ၿပီးစီးေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရမည္ကို အထူးသတိျပဳပါေလ ။။။

ထိုဂါထာ (၄) ပုဒ္ ၏ သတၱိ-သိဒၶိအစြမ္းမွာ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ညႊန္ၾကားထား သည့္အတိုင္း ရြတ္ဖက္သရဇၩာယ္၍ (၉)ရက္ေျမာက္ေသာေန႔မွ စတင္၍ စီးပြားေရးမ်ား အထူး ေအာင္ျမင္တိုးတက္လာေတာ့၏ …။

စီးပြားေရးအထစ္ အေငါ့မ်ား ၊ အဖုအထစ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္လာရ၏။ အဆင္ေၿပ လာရ၏ လုပ္ခ်င္သည့္္ စီးပြားေရးအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမွန္သမၽွ မ ေအာင္ျမင္တာမရွိ၊ အဆင္မေျပတာမရွိ၊ မတိုးတက္တာ မရွိ၊အခက္အခဲမရွိေတာ့ဘဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ဝမ္းသာအားရ အံၾသစြာတိုးတက္ အဆင္ မ ေျပလာပါလိမ့္မည္။ ႀကိဳက္သည့္ဆိုင္ဖြင့္ ဘာ လုပ္ငန္းကိုပဲလုပ္လုပ္ အက်ိဳးမေပးဘူးဆိုသည္မွာ မရွိႏိုင္ေတာ့ေပ …။

ဂါထာေတာ္၏ တန္ခိုးစြမ္းအားေၾကာင့္ အဆင္မေျပတာမရွိ အက်ိဳးမေပးဘူးဆိုတာမရွိ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲမရွိ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ေဘးၾကပ္နံၾကပ္မရွိ၊ ေငြေရႊရတနာ ဆုံးရႈံးမႈမရွိ အားလုံးပင္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရေတာ႔မည္ …။

ႏႈတ္ပါးစပ္မွ ေစ်းေခၚတိုင္းရ၏။ ေစ်းဆစ္တိုင္း ရလာေတာ့၏ ႏႈတ္ဝစီမွ စီးပြားေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ေျပာခ်င္ရာေျပာ၊ စိတ္ထဲ ရွိရာတို႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုသာေျပာ၊ စိတ္ထဲရွိရာတို႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုသာေျပာ၊ ေျပာဆိုတိုင္း ၿပီးစီး၏။ ေျပာဆိုတိုင္း ေအာင္ျမင္လာရ၏။ ေတာင္းတိုင္းလည္း ရလာေစ၏ …။

စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ၊ ရတနာ၊ေရႊ၊ေငြ၊အိုးအိမ္၊တိုက္၊ၿခံ၊ကားဤ (၉)ပါးေသာ ပစၥည္း တို႔သည္ ဝင္လာမစဲ၊ စည္းကားစြာတိုးတက္ ဝင္ေရာက္လာရကုန္၏။ ဂါထာေတာ္၏ တန္ခိုးအားေၾကာင့္ မိိမိတ္ို႔၏ စီးပြားေရးအေရာင္း အဝယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိမိ၏စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ား ကို နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားက လာေရာက္ကူညီမစ ေစာင့္ေရွာက္လာရကုန္၏ …။

အိမ္တြင္းေရး၊ မိသားစု ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္လာရကုန္၏။ အိမ္တြင္းေရး၊ မိသားစုအေရး ဆူဆူပူပူမရွိနိုင္ေတာ့ေခ်။ လက္ ေအာက္ငယ္သား၊ အခိုင္းအေစ၊ ေက်းကၽြန္၊ သားသမီး၊ ေျမးျမစ္ကစ၍ ဆူဆူပူပူမရွိေတာ့ပဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း လာေစရေတာ့၏ …။

မိမိ၏ အိမ္တြင္းေရးအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိသားစု သားသမီးမ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ မိမိ ၏ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ အေရာင္းအဝယ္မ်ား အေပၚ၌လည္းေကာင္း စိတ္ခ်လာရေတာ့၏။ စိတ္တိုင္းက်လာရေတာ့၏ အားရေက်နပ္္ လာရ ေတာ့၏။ အပူ ေသာက၊ ဗ်ာပါဒ၊ စိတ္ရႈပ္မႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ၊ မွန္သမၽွမရွိနိုင္ေတာ့ေခ်။ မျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ အားရေက်နပ္စြာျဖင့္ စိတ္ဆႏၵအလိုကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေစမည္ …။ ။

Credit – Phyo Thu

Unicode Version ျဖင္႔ဖတ္ရန္

(၂၇)ခေါက်သာ ရွတ်ဖတ်ပါ ဘဝတွင် စိန်၊ရွှေ၊ငွေ၊အိမ်တိုက်၊ခြံ၊ကား အဆင်ပြေပြေ ဝင်လာပါလိမ့်မယ်

၂၇ ခေါက်သာ ရွတ်ဖတ်ပါ။ ဘဝတွင် စိန်ရွှေငွေ၊ အိမ်တိုက်ခြံကား မလိုချင်မှအဆုံး ပေါများချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်။ မနက်အာရုံတက်တိုင်း၂၇ခေါက်တိတိ ရွတ်ဖတ်ပေးပါက မိမိဘဝတွင် စိန်၊ရွှေ၊ငွေ၊ကျောက်သံပတ္တမြား၊အိမ်တိုက်ခြံကားမလိုချင်မှအဆုံး ပေါများချမ်းသာလာစေပါတယ်။ တောစောင့်နတ်၊ တောင်စောင့်နတ်၊ ရုက္ခစိုး၊ ဘုမ္မစိုး၊ အာကာသစိုး၊ လူမိန်းမ၊ လူယောက်ကျား၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ စုန်းကဝေ၊ အစိမ်းသရဲ၊ နာနာဘာဝများ၊ အတွင်း၃ရမင်း၊အပြင်၃ရမင်း၊ ဘုတ်၊ ဘီလူး၊ နတ်စိုးနတ်ဝါးများ ပါချစ်ခင်လာမည်။ တောင်းတိုင်း တတိုင်းရမည် …။

သတိပြုရန်မှာ၂၇ခေါက်သာရွတ်ရန်နှင့် မနက်အာရုံတက်ချိနိရွတ်ပါ။ ကာမေသုကံရှောင်ပါ။ အဖြတ်အတောက်မှန်မှန်နှင့် ခက်လေးလေးဘဲရွတ်ပါ။ အံ့သြရလောက်အောင် တန်ခ်ိုးကြီးတဲ့ ဂါထာတော်ပါ။ ကျွန်မကတော့ ပုတီးစိတ်ပါတယ် …။

“မဏိဇောတပတ္တမြားရတနာဂါထာတော်”

(၁) ဒိဝါတပတိ အာဒိစ္စော ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာဿ န္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယောတပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော အထသဗ္ဗာ မဟောရတ္တိံ ဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန သောတ္ထိမေဟောတု ဇယ မင်္ဂလံ။

(၂) ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ အသောကံ ဝိရဇံ ခေမံ။

(၃) တုဋ္ဌေဟိ တုဋ္ဌေဟိ မမတုဋ္ဌေဟိ ပိယေဟိ ပိယေဟိ မမပိယေဟိ သိန္နေဟံ သိန္နေဟံ မမသိန္နေဟံ ရာဇစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်း အမစ္စရာဇစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်း အမစ္စစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်း ဒေဝစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်းဒေဝီစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်း ပုရိသစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်း ဣတ္ထိစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင် မနုဿစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်း အမနုဿစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်း သဗ္ဗစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်းသြောင်း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံခြင်းသြောင်း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံကပ်သြောင်း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံခြင်း ကပ်စေ။

(၄) သဗ္ဗဟိတ မင်္ဂလာနိ ပုညာဘိ သိရီသောဘဏီ သူရဿတီစ မေမာတာ နိစ္စံ ရက္ခန္တု မံသဒါ။

ထိုဂါထာတော် (၄)ပုဒ်ကို နေ့စဉ်ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈယ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဣစ္ဆာသယ၊ လိုတရသော မဏိဇောတ ပတ္တမြားမျက်ရှင် ကို ရရှိထားသည်နှင့် အသွင်အလားသဏ္ဍာန် တူလှသောကြောင့် ထိုဂါထာတော်(၄)ပုဒ်ကို မဏိဇောတပတ္တမြား ရတနာဂါထာတော်ဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ နေ့စဉ်နံနက်အရုဏ်တက်ချိန်တွင်သော် လည်းကောင်း၊ ညဘက်အိပ်ခါနီးတွင် သော် လည်းကောင်း၊ ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ချင်းစီကို (၂၇) ခေါက်စ်ီဖြင့် ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်ရပါမည် …။

ထိုပြင် ဂါထာတော် (၄)ပုဒ်ကို (၁၀၈)ခေါက်စေ့အောင်ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်ရာ၌ တစ်ထိုင်တည်းနှင့်(ဝါ)ဣရိယာပုတ် တစ်ပါးတည်း နှင့်ပြီးစီးအောင် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရမည်ကို အထူးသတိပြုပါလေ ။။။

ထိုဂါထာ (၄) ပုဒ် ၏ သတ္တိ-သိဒ္ဓိအစွမ်းမှာ ဂါထာတော်များကို ညွှန်ကြားထား သည့်အတိုင်း ရွတ်ဖက်သရဇ္ဈာယ်၍ (၉)ရက်မြောက်သောနေ့မှ စတင်၍ စီးပွားရေးများ အထူး အောင်မြင်တိုးတက်လာတော့၏ …။

စီးပွားရေးအထစ် အငေါ့များ ၊ အဖုအထစ်များ၊ အခက်အခဲများ ပြေလည်လာရ၏။ အဆင်ပြေ လာရ၏ လုပ်ချင်သည့်် စီးပွားရေးအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှ မ အောင်မြင်တာမရှိ၊ အဆင်မပြေတာမရှိ၊ မတိုးတက်တာ မရှိ၊အခက်အခဲမရှိတော့ဘဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဝမ်းသာအားရ အံသြစွာတိုးတက် အဆင် မ ပြေလာပါလိမ့်မည်။ ကြိုက်သည့်ဆိုင်ဖွင့် ဘာ လုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လုပ် အကျိုးမပေးဘူးဆိုသည်မှာ မရှိနိုင်တော့ပေ …။

ဂါထာတော်၏ တန်ခိုးစွမ်းအားကြောင့် အဆင်မပြေတာမရှိ အကျိုးမပေးဘူးဆိုတာမရှိ ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲမရှိ၊ ငွေရေးကြေးရေး ဘေးကြပ်နံကြပ်မရှိ၊ ငွေရွှေရတနာ ဆုံးရှုံးမှုမရှိ အားလုံးပင် အောင်မြင်တိုးတက်ရတော့မည် …။

နှုတ်ပါးစပ်မှ ဈေးခေါ်တိုင်းရ၏။ ဈေးဆစ်တိုင်း ရလာတော့၏ နှုတ်ဝစီမှ စီးပွားရေးနှင့်ပက်သက်၍ ပြောချင်ရာပြော၊ စိတ်ထဲ ရှိရာတို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်သလိုသာပြော၊ စိတ်ထဲရှိရာတို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်သလိုသာပြော၊ ပြောဆိုတိုင်း ပြီးစီး၏။ ပြောဆိုတိုင်း အောင်မြင်လာရ၏။ တောင်းတိုင်းလည်း ရလာစေ၏ …။

စည်းစိမ်၊ ဥစ္စာ၊ ရတနာ၊ရွှေ၊ငွေ၊အိုးအိမ်၊တိုက်၊ခြံ၊ကားဤ (၉)ပါးသော ပစ္စည်း တို့သည် ဝင်လာမစဲ၊ စည်းကားစွာတိုးတက် ဝင်ရောက်လာရကုန်၏။ ဂါထာတော်၏ တန်ခိုးအားကြောင့် မိမိတ်ို့၏ စီးပွားရေးအရောင်း အဝယ်လုပ်ငန်းများ၊ မိမိ၏စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင်များ ကို နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များက လာရောက်ကူညီမစ စောင့်ရှောက်လာရကုန်၏ …။

အိမ်တွင်းရေး၊ မိသားစု အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြစ်လာရကုန်၏။ အိမ်တွင်းရေး၊ မိသားစုအရေး ဆူဆူပူပူမရှိနိုင်တော့ချေ။ လက် အောက်ငယ်သား၊ အခိုင်းအစေ၊ ကျေးကျွန်၊ သားသမီး၊ မြေးမြစ်ကစ၍ ဆူဆူပူပူမရှိတော့ပဲ တည်ငြိမ်အေးချမ်း လာစေရတော့၏ …။

မိမိ၏ အိမ်တွင်းရေးအပေါ်၌လည်းကောင်း၊ မိမိ၏မိသားစု သားသမီးများအပေါ်၌ လည်းကောင်း၊ မိမိ ၏ စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင် အရောင်းအဝယ်များ အပေါ်၌လည်းကောင်း စိတ်ချလာရတော့၏။ စိတ်တိုင်းကျလာရတော့၏ အားရကျေနပ် လာရ တော့၏။ အပူ သောက၊ ဗျာပါဒ၊ စိတ်ရှုပ်မှု၊ စိတ်ဆင်းရဲမှု၊ မှန်သမျှမရှိနိုင်တော့ချေ။ မဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တော့ပေ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် အားရကျေနပ်စွာဖြင့် စိတ်ဆန္ဒအလိုကို ပြီးစီးအောင်မြင်စေမည် …။ ။

Credit – Phyo Thu

Unicode Version ဖြင့်ဖတ်ရန်