ေဗဒင္

ေန႔နံအ လိုက္ ကံဇာ တာ နိမ့္ပါးေမွးမွိန္တ တ္ေသာ အသက္အ႐ြ ယ္မ်ား

ေန႔နံအ လိုက္ ကံဇာ တာ နိမ့္ပါးေမွးမွိန္တ တ္ေသာ အသက္အ႐ြ ယ္မ်ား

ေမြး နံအလိုက္ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ကံဇာတာနိမ့္ပါးတတ္ခ်ိန္မ်ား (ကေလးသူငယ္မ်ားမွာေတာ့ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး) အားနည္းတတ္ခ်ိန္မ်ားကို အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈသိရွိႏိုင္ၿပီး ဆိုင္ရာ ယၾတာပိုင္းေလးေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ေသသဝိဇၨာပညာရပ္အရ သုံးသပ္ တင္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္

အသက္အားျဖင့္ ၆ႏွစ္၊ ၁၃ႏွစ္၊ ၂၀ႏွစ္၊ ၂၇ႏွစ္၊ ၃၄ႏွစ္၊ ၄၁ႏွစ္၊ ၄၈ႏွစ္၊၅၅ႏွစ္၊ ၆၂ႏွစ္၊ ၆၉ႏွစ္၊ ၇၆ႏွစ္၊ ၈၃ႏွစ္၊ ၉၀ႏွစ္ စေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကံဇာတာ ညႇိးႏြမ္းလြယ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာအားျဖင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေဆးဝါးႏွင့္ အစာအာဟာရ လႈဒါန္းျခင္း၊ အေဝးရွိ အမ်ိဳးသား အႀကီးအကဲ တစ္ဦးကို ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ကန္ေတာ့ျခင္း ျပဳေပးရပါသည္။

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားသည္

အသက္အားျဖင့္ ၇ႏွစ္၊ ၁၄ႏွစ္၊ ၂၁ႏွစ္၊ ၂၈ႏွစ္၊ ၃၅ႏွစ္၊ ၄၂ႏွစ္၊ ၄၉ႏွစ္ ၊ ၅၆ႏွစ္၊ ၆၃ႏွစ္၊ ၇၀ႏွစ္ ၊ ၇၇ႏွစ္၊ ၈၄ ႏွစ္၊ ၉၁ႏွစ္ စေသာ အသက္ပိုင္းျခားတို႔တြင္ ကံဇာတာ ညႇိးႏြမ္းလြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ ေရအရွင္ (စီးေနေသာ ျမစ္ေရ..ေခ်ာင္းေရ) တြင္ ငါးလႊတ္ေပးရ၏။ သန႔္ရွင္းေရး ကုသိုလ္မ်ား ျပဳေပးရ၏။ က်န္းမာသူျဖစ္လွ်င္ ေသြးလႉေပးျခင္းသည္ အထိေရာက္ဆုံး ယၾတာျဖစ္၏။

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားသည္

အသက္အားျဖင့္ ၁ႏွစ္ ၊ ၈ႏွစ္၊ ၁၅ႏွစ္၊ ၂၂ႏွစ္၊ ၂၉ႏွစ္၊ ၃၆ႏွစ္၊ ၄၃ႏွစ္၊ ၅၀ႏွစ္၊ ၅၇ႏွစ္၊ ၆၄ႏွစ္၊ ၇၁ႏွစ္၊ ၇၈ႏွစ္၊ ၈၅ႏွစ္၊ ၉၂ႏွစ္ စေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ကံဇာတာ ညႇိးႏြမ္းလြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေလာင္စာလႉရ၏။ ထင္း/မီးေသြး/မီးခတ္/မီးဖို စသည္ျဖင့္ လႉႏိုင္၏။ နာရီ ျပကၡဒိန္ စသည္တို႔ကို လႉေပးရ၏။

ဗုဒၶဟူး/ရာဟုေန႔ဖြားမ်ားသည္

အသက္အားျဖင့္ ၂ႏွစ္၊ ၉ႏွစ္၊ ၁၆ႏွစ္၊ ၂၃ႏွစ္၊ ၃၀ႏွစ္၊ ၃၇ႏွစ္၊ ၄၄ႏွစ္၊ ၅၁ႏွစ္၊ ၅၈ႏွစ္၊ ၆၅ႏွစ္၊ ၇၂ႏွစ္၊ ၇၉ႏွစ္၊ ၈၆ ႏွစ္ ၊ ၉၃ ႏွစ္ စေသာ အသက္ပိုင္းျခားတို႔တြင္ ကံဇာတာ ေမွးမွိန္လြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ ယပ္လႉရ၏။ ေလပန္ကာ၊ ေလေအးေပးစက္ စသည္လည္း လႉႏိုင္၏။ စိတ္မႏွံ႔သူတို႔ကို ကုသိုလ္ျပဳရ၏။ ဇာတာရွင္ကိုယ္တိုင္လည္း အိပ္ယာ ေျပာင္းအိပ္ရ၏။

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားတို႔သည္

အသက္အားျဖင့္ ၃ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္၊ ၁၇ႏွစ္၊ ၂၄ႏွစ္၊ ၃၁ႏွစ္၊ ၃၈ႏွစ္၊ ၄၅ႏွစ္၊ ၅၂ႏွစ္၊ ၅၉ႏွစ္၊ ၆၆ႏွစ္၊ ၇၃ႏွစ္၊ ၈၀ႏွစ္၊ ၈၇ႏွစ္၊ ၉၄ႏွစ္ စေသာ အသက္ပိုင္းျခားတို႔တြင္ ကံဇာတာ ညႇိးမွိန္လြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ အဂၤါေန႔တြင္ ဆီဦးေထာပတ္ကို လႉရ၏။ ေငြငါးရာ၊ ငါးေထာင္၊ ငါးေသာင္း ၊ ငါးသိန္း စသည္ျဖင့္ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ်ကို ပံ့သကူ ပစ္ေပးရ၏။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ မပစ္ဘဲ ငါးေနရာခန႔္ ခြဲျဖန႔္ၿပီး ပံ့သကူ ပစ္ရ၏။ သန႔္ရွင္းေရးကုသိုလ္လည္း ျပဳေပးရ၏။

ေသာၾကာေန႔ဖြားတို႔သည္

အသက္အားျဖင့္ ၄ႏွစ္၊ ၁၁ႏွစ္၊ ၁၈ႏွစ္၊ ၂၅ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္၊ ၃၉ႏွစ္၊ ၄၆ႏွစ္၊ ၅၃ႏွစ္၊ ၆၀ႏွစ္၊ ၆၇ႏွစ္၊ ၇၄ႏွစ္၊ ၈၁ႏွစ္၊ ၈၈ႏွစ္၊ ၉၅ႏွစ္ စေသာ အသက္ပိုင္းတို႔တြင္ ကံဇာတာ ညႇိးမွိန္လြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ အမႈိက္ပုံး၊ ေထြးခံ စသည္တို႔တြင္ မိမိနာမည္ေရးထိုးၿပီး သံဃာေတာ္ တို႔ကို လႉေပးရ၏။ တတ္ႏိုင္သူမ်ားအဖို႔ (မိမိနာမည္ထိုးၿပီး) ကုဋီေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းႏိုင္၏။ ေဝယ်ာဝစၥ ကုသိုလ္အျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္းေရးကို လည္း ျပဳေပးရ၏။ ေသာ့ လႉရ၏။

စေနေန႔ဖြားတို႔သည္

အသက္အားျဖင့္ ၅ႏွစ္၊ ၁၂ႏွစ္၊ ၁၉ႏွစ္၊ ၂၆ႏွစ္၊ ၃၃ႏွစ္၊ ၄၀ႏွစ္၊ ၄၇ႏွစ္၊ ၅၄ႏွစ္၊ ၆၁ႏွစ္၊ ၆၈ႏွစ္၊ ၇၅ႏွစ္၊ ၈၂ႏွစ္၊ ၈၉ႏွစ္ တို႔တြင္ ကံဇာတာ ညႇိးမွိန္လြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ သံဃာစီးဖိနပ္တို႔ကို လႈဒါန္းေပးရ၏။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဒါနျပဳေပးရ၏။ ေသြးလႉရ၏။ သူတစ္ပါး၏ ဝန္စည္စလြယ္ တို႔ကို မိမိမွ ေစတနာျဖင့္ ကူညီထမ္းပိုးေပးရ၏။

ေဖာ္ျပပါအသက္ပိုင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ၇ ႏွစ္ စက္ဝိုင္းလို လည္ပတ္ေနတဲ့ ကံအားနည္းတတ္ခ်ိန္မ်ားကို သတိျပဳမိၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ ၇ႏွစ္တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ျဖတ္သန္းေနၾက ကံအတက္အက် လႈိင္းအေပၚမွာ တြက္ခ်က္ ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၇ခုစား ၈ခုစားေဗဒင္ ဆိုၿပီးေတာ့ အထင္ေတာ့ မေသးလိုက္ၾကပါနဲ႔ ခင္ဗ်ား။

ေရွးစဥ္က ရွင္ဘုရင္ေတြ စစ္ခ်ီစစ္တိုက္ ထြက္ရာမွာေသာ္မွ ဒီစနစ္ကေလးေတြကို မုခ် အသုံးျပဳခဲ့ရပါတယ္။

အေရးႀကီးလို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ ဒီမွ်အထိ အေသးစိတ္ ေသခ်ာေရးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုရွိတာက ဆိုင္ရာေန႔နံအလိုက္ ဆိုင္ရာအသက္ပိုင္းမ်ား ေရာက္တိုင္း မညံ့ပါ။ ဒါကို အထူးသတိျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ ၁၀ေယာက္မွာ ၅ေယာက္ေလာက္က သိသိသာသာကို ညံ့တတ္ပါတယ္။

၃ေယာက္ေလာက္ မသိမသာေလာက္သာ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၂ေယာက္ေလာက္ကေတာ့ လုံး၀ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ (မူလဇာတာ၊ ျဖတ္သန္းဆဲဒသာနဲ႔ အမည္မ်ားအရ ကြာျခားသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။)

ေလးစားစြာျဖင့္

ကိုဖုန္း

သုေတသီေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

ကိုစိုးမိုးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

credit-bamakhit

==============
နေ့နံအ လိုကျ ကံဇာ တာ နိမျ့ပါးမှေးမှိနျတ တျသော အသကျအရှ ယျမြား

မှေး နံအလိုကျ အသကျအရှယျအလိုကျ ကံဇာတာနိမျ့ပါးတတျခြိနျမြား (ကလေးသူငယျမြားမှာတော့ ကနြျးမာရေး နှငျ့ ပညာရေး) အားနညျးတတျခြိနျမြားကို အလှယျတကူ ကွညျ့ရှုသိရှိနိုငျပွီး ဆိုငျရာ ယတွာပိုငျးလေးတှကေိုလညျး ပွုလုပျနိုငျအောငျ တငျပွပေးလိုကျပါတယျ။

မွနျမာ့ရိုးရာ သသေဝိဇ်ဇာပညာရပျအရ သုံးသပျ တငျပွပေးထားခွငျး ဖွစျပါတယျခငျဗြား။

တနငျ်ဂနှနေေ့ဖှားမြားသညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၆နှစျ၊ ၁၃နှစျ၊ ၂ဝနှစျ၊ ၂ရနှစျ၊ ၃၄နှစျ၊ ၄၁နှစျ၊ ၄၈နှစျ၊၅၅နှစျ၊ ၆၂နှစျ၊ ၆၉နှစျ၊ ၇၆နှစျ၊ ၈၃နှစျ၊ ၉ဝနှစျ စသော အသကျပိုငျးမြားတှငျ ကံဇာတာ ညှိးနှမျးလှယျတတျပါသညျ။

ယတွာအားဖွငျ့ သကျကွီးရှယျအိုမြားကို ဆေးဝါးနှငျ့ အစာအာဟာရ လှုဒါနျးခွငျး၊ အဝေးရှိ အမြိုးသား အကွီးအကဲ တစျဦးကို ကြေးဇူးပွုခွငျး၊ ကနျတော့ခွငျး ပွုပေးရပါသညျ။

တနငျ်လာနေ့ဖှားမြားသညျ

အသကျအားဖွငျ့ ရနှစျ၊ ၁၄နှစျ၊ ၂၁နှစျ၊ ၂၈နှစျ၊ ၃၅နှစျ၊ ၄၂နှစျ၊ ၄၉နှစျ ၊ ၅၆နှစျ၊ ၆၃နှစျ၊ ရဝနှစျ ၊ ရရနှစျ၊ ၈၄ နှစျ၊ ၉၁နှစျ စသော အသကျပိုငျးခွားတို့တှငျ ကံဇာတာ ညှိးနှမျးလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ ရအေရှငျ (စီးနသေော မွစျရေ..ခြောငျးရေ) တှငျ ငါးလှှတျပေးရ၏။ သနျ့ရှငျးရေး ကုသိုလျမြား ပွုပေးရ၏။ ကနြျးမာသူဖွစျလြှငျ သှေးလှူပေးခွငျးသညျ အထိရောကျဆုံး ယတွာဖွစျ၏။

အငျ်ဂါနေ့ဖှားမြားသညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၁နှစျ ၊ ၈နှစျ၊ ၁၅နှစျ၊ ၂၂နှစျ၊ ၂၉နှစျ၊ ၃၆နှစျ၊ ၄၃နှစျ၊ ၅ဝနှစျ၊ ၅ရနှစျ၊ ၆၄နှစျ၊ ၇၁နှစျ၊ ၇၈နှစျ၊ ၈၅နှစျ၊ ၉၂နှစျ စသော အသကျပိုငျးမြားတှငျ ကံဇာတာ ညှိးနှမျးလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ ဘုနျးတောျကွီးကြောငျးသို့ လောငျစာလှူရ၏။ ထငျး/မီးသှေး/မီးခတျ/မီးဖို စသညျဖွငျ့ လှူနိုငျ၏။ နာရီ ပွက်ခဒိနျ စသညျတို့ကို လှူပေးရ၏။

ဗုဒ်ဓဟူး/ရာဟုနေ့ဖှားမြားသညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၂နှစျ၊ ၉နှစျ၊ ၁၆နှစျ၊ ၂၃နှစျ၊ ၃ဝနှစျ၊ ၃ရနှစျ၊ ၄၄နှစျ၊ ၅၁နှစျ၊ ၅၈နှစျ၊ ၆၅နှစျ၊ ၇၂နှစျ၊ ၇၉နှစျ၊ ၈၆ နှစျ ၊ ၉၃ နှစျ စသော အသကျပိုငျးခွားတို့တှငျ ကံဇာတာ မှေးမှိနျလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ ယပျလှူရ၏။ လပေနျကာ၊ လအေေးပေးစကျ စသညျလညျး လှူနိုငျ၏။ စိတျမနှံ့သူတို့ကို ကုသိုလျပွုရ၏။ ဇာတာရှငျကိုယျတိုငျလညျး အိပျယာ ပွောငျးအိပျရ၏။

ကွာသာပတေးနေ့ဖှားတို့သညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၃နှစျ၊ ၁ဝနှစျ၊ ၁ရနှစျ၊ ၂၄နှစျ၊ ၃၁နှစျ၊ ၃၈နှစျ၊ ၄၅နှစျ၊ ၅၂နှစျ၊ ၅၉နှစျ၊ ၆၆နှစျ၊ ၇၃နှစျ၊ ၈ဝနှစျ၊ ၈ရနှစျ၊ ၉၄နှစျ စသော အသကျပိုငျးခွားတို့တှငျ ကံဇာတာ ညှိးမှိနျလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ အငျ်ဂါနေ့တှငျ ဆီဦးထောပတျကို လှူရ၏။ ငှငေါးရာ၊ ငါးထောငျ၊ ငါးသောငျး ၊ ငါးသိနျး စသညျဖွငျ့ မိမိတို့ တတျနိုငျသမြှကို ပံ့သကူ ပစျပေးရ၏။ တစျနရောတညျးတှငျ မပစျဘဲ ငါးနရောခနျ့ ခှဲဖွနျ့ပွီး ပံ့သကူ ပစျရ၏။ သနျ့ရှငျးရေးကုသိုလျလညျး ပွုပေးရ၏။

သောကွာနေ့ဖှားတို့သညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၄နှစျ၊ ၁၁နှစျ၊ ၁၈နှစျ၊ ၂၅နှစျ၊ ၃၂နှစျ၊ ၃၉နှစျ၊ ၄၆နှစျ၊ ၅၃နှစျ၊ ၆ဝနှစျ၊ ၆ရနှစျ၊ ၇၄နှစျ၊ ၈၁နှစျ၊ ၈၈နှစျ၊ ၉၅နှစျ စသော အသကျပိုငျးတို့တှငျ ကံဇာတာ ညှိးမှိနျလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ အမှိုကျပုံး၊ ထှေးခံ စသညျတို့တှငျ မိမိနာမညျရေးထိုးပွီး သံဃာတောျ တို့ကို လှူပေးရ၏။ တတျနိုငျသူမြားအဖို့ (မိမိနာမညျထိုးပွီး) ကုဋီဆောကျလုပျလှူဒါနျးနိုငျ၏။ ဝယြောဝစ်စ ကုသိုလျအဖွစျ ပတျဝနျးကငြျ သနျ့ရှငျးရေးကို လညျး ပွုပေးရ၏။ သော့ လှူရ၏။

စနနေေ့ဖှားတို့သညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၅နှစျ၊ ၁၂နှစျ၊ ၁၉နှစျ၊ ၂၆နှစျ၊ ၃၃နှစျ၊ ၄ဝနှစျ၊ ၄ရနှစျ၊ ၅၄နှစျ၊ ၆၁နှစျ၊ ၆၈နှစျ၊ ၇၅နှစျ၊ ၈၂နှစျ၊ ၈၉နှစျ တို့တှငျ ကံဇာတာ ညှိးမှိနျလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ သံဃာစီးဖိနပျတို့ကို လှုဒါနျးပေးရ၏။ ကလေးသူငယျမြားကို ဒါနပွုပေးရ၏။ သှေးလှူရ၏။ သူတစျပါး၏ ဝနျစညျစလှယျ တို့ကို မိမိမှ စတေနာဖွငျ့ ကူညီထမျးပိုးပေးရ၏။

ဖောျပွပါအသကျပိုငျးတှကေို လေ့လာကွညျ့ရငျ ၇ နှစျ စကျဝိုငျးလို လညျပတျနတေဲ့ ကံအားနညျးတတျခြိနျမြားကို သတိပွုမိကွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။

မှနျပါတယျ။ ရနှစျတစျခါ ကြှနျတောျတို့တှေ ဖွတျသနျးနကွေ ကံအတကျအကြ လှိုငျးအပေါျမှာ တှကျခကြျ ယူထားခွငျး ဖွစျပါတယျ။ ရခုစား ၈ခုစားဗဒေငျ ဆိုပွီးတော့ အထငျတော့ မသေးလိုကျကွပါနဲ့ ခငျဗြား။

ရှေးစဉျက ရှငျဘုရငျတှေ စစျခြီစစျတိုကျ ထှကျရာမှာသောျမှ ဒီစနစျကလေးတှကေို မုခြ အသုံးပွုခဲ့ရပါတယျ။

အရေးကွီးလို့လညျး ကြှနျတောျ ဒီမြှအထိ အသေးစိတျ သခြောရေးပေးထားခွငျး ဖွစျပါတယျ။

တစျခုရှိတာက ဆိုငျရာနေ့နံအလိုကျ ဆိုငျရာအသကျပိုငျးမြား ရောကျတိုငျး မညံ့ပါ။ ဒါကို အထူးသတိပွုပါ။ သို့သောျ ၁ဝယောကျမှာ ၅ယောကျလောကျက သိသိသာသာကို ညံ့တတျပါတယျ။

၃ယောကျလောကျ မသိမသာလောကျသာ ဖွစျနိုငျပွီး ၂ယောကျလောကျကတော့ လုံးဝ လှတျလှတျကငျးကငျး ဖွစျတတျပါတယျ။ (မူလဇာတာ၊ ဖွတျသနျးဆဲဒသာနဲ့ အမညျမြားအရ ကှာခွားသှားတာ ဖွစျပါတယျ။)

လေးစားစှာဖွငျ့

ကိုဖုနျး

သုတသေီဝသောလီမောငျဖုနျး

ကိုစိုးမိုးထှနျး (ဗဒေငျပညာသုတသေီ)

credit-bamakhit