ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ေနျပည္ေတာ္ႀကီးမွာေနာ္

ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ေနျပည္ေတာ္ႀကီးမွာေနာ္

26-7-2020

ေနျပည္ေတာ္မွ ခ်စ္သူလမ္းၾကားသြားမည့္သူမ်ားသတိထားပါ။

ဒီေန႔ ေန႔ခင္းတစ္နာရီခြဲေလာက္မွာလူေတြအမ်ားႀကီးရွိရက္နဲ႔ေရသန္႔ဘူးေကာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးေကာင္ေလးနဲ႔ေကာင္မေလးထိုင္ေနတာကိုေနာက္ကေနေကာင္ေလးကိုဒါးနဲ႔ထိုးေကာင္မေလးထအေျပးမွာဒါးနဲ႔လိုက္ထိုးၿပီးဆြဲႀကိဳးလုယူထြက္ေျပး သတိထားၾကပါ။

Crd Moe Lay #ေနျပည္ေတာ္

ဓါးနဲ႔ထိုးျပီး ဆြဲႀကိဳးလုသြားလို႔တဲ႔

ခ်စ္သူလမ္းၾကားသြားမည့္သူမ်ားသတိထားပါ။

ဒီေန႔ ေန႔ခင္းတစ္နာရီခြဲေလာက္မွာ လူေတြအမ်ားႀကီးရွိရက္နဲ႔ ေရသန္႔ဘူးေကာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာင္မေလးထိုင္ေနတာကို ေနာက္ကေန
ေကာင္ေလးကိုဒါးနဲ႔ထိုး …

ေကာင္မေလးထအေျပးမွာဒါးနဲ႔လိုက္ထိုးၿပီး ဆြဲႀကိဳးလုယူထြက္ေျပး သတိထားၾကပါ။

ေနျပည္ေတာ္ ခ်စ္သူလမ္းၾကားမွာပါ။

Moe Lay (ေနျပည္ေတာ္အသိုင္းအဝိုင္း)

ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ေန်ပၫ္ေတာ္ႀကီးမြာေနာ္

26-7-2020

ေန်ပၫ္ေတာၼြ ခ္စ္သဴလမ္းၾကားၾသားမၫ့္သူမ္ားသတိထားပါ။

ဒီေန႔ ေန႔ခင္းတစၷာရီျခဲေလာကၼြာလူေၾတအမ္ားႀကီးရြိရကၷဲ႔ေရသႏ္႔ဘူးေကာကၡ္င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးေကာင္ေလးနဲ႔ေကာေငၼလးထိုင္ေနတာကိုေနာေကၠေနကာင္ေလးကိုဒါးနဲ႔ထိုးေကာေငၼလးထေအ်ပးမြာဒါးနဲ႔လိုကၳိဳးၿပီးၾဆဲႀကိဳးလုယူၾထက္ေ်ပး သတိထားၾကပါ။

Crd Moe Lay #ေန်ပၫ္ေတာ္

ဓါးနဲ႔ထိုး်ပီး ၾဆဲႀကိဳးလုၾသားလို႔တဲ႔

ခ္စ္သဴလမ္းၾကားၾသားမၫ့္သူမ္ားသတိထားပါ။

ဒီေန႔ ေန႔ခင္းတစၷာရီျခဲေလာကၼြာ လူေၾတအမ္ားႀကီးရြိရကၷဲ႔ ေရသႏ္႔ဘူးေကာကၡ္င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာေငၼလးထိုင္ေနတာကို ေနာေကၠန
ေကာင္ေလးကိုဒါးနဲ႔ထိုး …

ေကာေငၼလးထေအ်ပးမြာဒါးနဲ႔လိုကၳိဳးၿပီး ၾဆဲႀကိဳးလုယူၾထက္ေ်ပး သတိထားၾကပါ။

ေန်ပၫ္ေတာ္ ခ္စ္သဴလမ္းၾကားမြာပါ။

Moe Lay (ေန်ပၫ္ေတာ္အသိုင္းအဝိုင္း)