ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ မန္ဒါလာ စက္ဝိုင္း ေဗဒင္ နဲ႔ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ ဆန္းစစ္နည္း

ကံေကာင္းျခင္း ညံ့ျခင္းေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အေျဖမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္…

အိုးသစ္၊ အိမ္သစ္၊ေနရာ ဌာနသစ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္ၿပီး ရာထူးတိုး တတ္သည္အေကာင္းဆုံးေသာ အရာ မ်ားကို လက္ဝယ္ ပိုင္ပိုင္ ရလာေစနိုင္သည္။

လူမ်ိဳးျခား နိုင္ငံျခားသားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆုံရတတ္ၿပီး အခြင့္ေရးေကာင္းမ်ား ရလာ မည္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရ တတ္သည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးမ်ား အဆင္ေျပေျပသြားရတတ္သည္။

အႀကိၤးအကဲ၊ ေဆြမ်ိဴးမ်ား၏ ကူညီေဖးမျခင္း ခံရ တတ္ၿပီး အေဝးမွ လက္ေဆာင္မ်ားရတတ္သည္အခ်စ္ေရးကံ ေကာင္းေနၿပိၤး ခ်စ္ခြင့္ပန္သူ မ်ား ေနမည္။

ပညာေရးေကာင္း၏ အလုပ္အကိုင္အထူးအဆင္ေျပျခင္း ၊ရာထူးတိုးျခင္း ၊ေနရာေကာင္းရျခင္းမ်ိဳး ၾကဳံရပါလိမ့္မယ္…က်န္းမာေရးအထူးေကာင္းမြန္ေနခ်ိန္ပါ နာတာရွည္ျဖစ္ေနသူမ်ား ဒီကာလမွာ ေဆးတိုးသြားနိုင္ပါတယ္။

၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ပုလဲျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါသည္ စေနေထာင့္မွာတံခြန္နီ ၂ လက္ ကပ္လႉပါ ကံေကာင္းမႈဒီဂရီ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ % ထိရွိသည္ ။

အသုံးေဆာင္ပစၥည္း၊ သင္ေနတဲ့ အခန္းသည္ အျဖဴေရာင္ အလင္းေရာင္မ်ားမ်ားရွိေနဖို႔ လိုအပ္သည္ …ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာကိုတာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးေနရတတ္သည္။

အခက္ခဲမ်ားထဲမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ႀကိဳးစား ရင္း အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနမည္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အထစ္အေငါ့ေလး မ်ား ရွိေနမည္ ေငြေၾကးအတြက္ ပူပန္ရတတ္သည္ ။

သူခိုးခိုးခံရကိန္းရွိသည္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ပက္သတ္ၿပီး စကားမ်ားမည္ ဘာသာေရး အဓိဌာန္ ျပဳလုပ္ေပးပါ …ေနအိမ္သို႔ ဧည့္ ေရာက္ပါက ‘၂’ အစ ‘၆’ အဆုံး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ ဆီးေရာဂါျဖစ္မည္ အခ်စ္ေရးမွာ ကံံေကာင္းပါသည္။

၂၊ ၅၊ ၆ ဂဏန္းမ်ားအက်ိဳးေပးမည္ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ ေခ်ာကလက္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ေနအိမ္ဘုရားစင္မွာ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းကပ္လႉပါ ကံေကာင္းမႈ ဒီဂရီရာခိုင္ႏႈန္း ၆၅ % ထိရွိသည္ ။

သင့္ကို ပါတ္ဝန္းက်င္မွ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ခံရတတ္ၿပီး တစ္ခါတရံ ေခါင္းမာျခင္း၊ အတၱႀကိၤးျခင္းေတြကသင့္ရဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန႔္အတား ျဖစ္ေစတတ္သည္။

စိတ္စြမ္းအားေကာင္းသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆိုလုပ္ေဆာင္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ …မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲလြန္းတဲ့ စိတ္ကိုေလ်ာ့ပါ..

အထက္လူအႀကီးအကဲမ်ားရဲ့ ကူညီေဖးမျခင္း ခံရတတ္သည္ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ္လည္း သူတစ္ပါးအတြက္ျဖည့္ဆည္းေပးေနရ၍ အဖတ္သိပ္မတင္ ျဖစ္တတ္သည္။

ေမြးေန႔ ေမြးနံထာင့္မွာ ၾသဇာ ၉ညြန႔္၊ သေၿပ ၉ညြန႔္၊ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန႔္ လႉပါ အက်ိဳးေပးအေရာင္မိုးျပာေရာင္ ျဖစ္ပါသည္ ကံေကာင္းမႈ ဒီဂရီ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမည္ ။

ရဲရင့္ျခင္း၊ ထက္ျမတ္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္နိုင္စြမ္းရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နာမည္ဂုဏ္ သတင္း ေက်ာ္ၾကားျခင္းမ်ားရွိေနမည္..

အေကာင္းဆုံးေတြကိုသာ ရရွိပိုင္ဆိုင္ဖို႔ မေဝးေတာ့ပါ ေမတၱာက႐ုဏာစိတ္မ်ားလြန္းၿပီးအားလုံးကို ကူညီ တတ္သူ၊ ခ်စ္ခင္ တတ္သူျဖစ္သည္။

အေရာင္းဝန္ထမ္း / အေရာင္းဝယ္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးေနသည့္ အခ်ိန္ ကာလ ျဖစ္ၿပီးလူသုံးကုန္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုၿပီး အေရာင္းသြက္ေနမည္။

မဂၤလာ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားရတတ္သည္ ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွာ ေရႊထီး ၄ လက္ ကပ္လႉပါ ေငြ ကံေကာင္းေနၿပိၤးေငြဝင္မည္ အက်ိဳးေပးအေရာင္ အညိဳေရာင္ ကံေကာင္းမႈ ဒီဂရီ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၅ % ထိရွိမည္ ။

 

ျဖစ္သင့္သည္ထက္ အရာရာကို စိတ္ခံစားခ်က္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ေနတတ္သည္လူယုံမ်ားကအခ်ိဳသပ္၍ ယင္းက်င့္ကို အခြင့္အေရးယူတတ္သည္ ။

လူမႈေရး အိမ္ေထာင္ေရး ေငြေရးေၾကးေရး ေမတၱာေရး ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္မရ၊ ေနာက္ျပန္လွည့္မရတဲ့ျဖစ္တည္မႈေတြၾကားမွာ လႈပ္ေလျမဳပ္ေလမျဖစ္ရေလေအာင္ အခ်ိန္တစ္ခုထိ ေစာင့္သင့္သည္ ။

မေကာင္းႀကံသူမ်ား အနားရွိေနတတ္ၿပီး၊ အမွားေစာင့္ေနသူမ်ားလည္း အသင့္ရွိေနတတ္သည္သူတစ္ပါးအား အာမခံျခင္း မျပဳသင့္ဘဲ၊သြားသတိ လာသတိ ရွိသင့္သည္။

ေငြကံနိမိ့းေနၿပီး ရရန္ရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားပင္ ေမၽွာ္ေနရတတ္ သည္ အိမ္ဘုရားတြင္ ေငြထီး ၂ လက္လႉပါ …အက်ိဳးေပးအေရာင္ အျဖဴေရာင္ကံေကာင္းမႈ ဒီဂရီ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ % ထိရွိမည္ ။

ႀကိၤးေလးေသာ တာဝန္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေနရတတ္ၿပီး ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ပင္ပန္းေနမည္ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ေရွ႕ဆက္သူျဖစ္ၿပိၤး တိုက္ပြဲတိုင္းကို ခက္ ခက္ခဲခဲႏွင့္ ေအာင္ျမင္မည့္သူျဖစ္သည္။

သင္သည္ ခက္ခဲေသာ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ လမ္းခရီးကို ေလၽွာက္လွမ္းေနရတတ္ၿပီး ဘာလာလာ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ိဳးျဖစ္ေနမည္။

ေရြးခ်ယ္ရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရးမ်ား ၿပိဳင္တူရလာ တတ္ၿပီး ရလာသမၽွကို လက္မလႊတ္ခ်င္သူျဖစ္သည္ အလိုႀကီးအရနည္းျဖစ္တတ္၏ ။

အတြင္း အျပင္ရန္ရွိေနတတ္ၿပိၤး အရာရာကို သတိ ျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ စိတ္ပင္ပန္းမႈၾကဳံၿပီးမွ ေငြဝင္တတ္သည္။

၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန္းမ်ားအက်ိဳးေပးမည္ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာ အုန္းခြံေရာင္ ျဖစ္ပါသည္ ရာထာင့္မွာေရႊထီး ၄ လက္ ကပ္လႉပါ ကံေကာင္းမႈဒီဂရီ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ % ထိရွိသည္ ။

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖင့္သာ ဘဝကို ေလၽွာက္လွမ္းလိုသူျဖစ္ၿပိၤး သူတစ္ပါး အား ကူညီေပးတတ္သူမ်ိဳးျဖစ္သည္ အရာရာကို အေကာင္းျမင္တတ္သူျဖစ္ၿပီးစိတ္သေဘာ ထား ျပည့္ဝသူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ခ်စ္တတ္သူ၊ တြယ္တာစိတ္မ်ားတတ္သူျဖစ္ၿပိၤး အထီးက်န္ ဆန္ဆန္ေနတတ္သူလည္းျဖစ္သည္ …အလြယ္ တကူ ယုံၾကည္တတ္ၿပိၤး၊ အလြယ္တကူလည္း နားလည္ေပးတတ္သည္။

အႏုပညာအလုပ္ အက်ိဳးေပးမည္ ပညာေရးကံေကာင္းေနၿပီး လုပ္ငန္းသစ္အတြက္ ခရီးသြားရတတ္သည္ ..ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္လမ္းမ်ား ရလာတတ္ၿပီး ေငြဝင္မည္ ။
၄၊ ၇၊ ၈ ဂဏန္းမ်ားအက်ိဳးေပးမည္ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္ မွာ ေဒါင္းျမႇီးစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္ …ၾကာသပေတးေထာင့္မွာ သေၿပ ၂၀ ညြန႔္ကပ္လႉပါ ကံေကာင္းမႈဒီဂရီ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၅ % ထိရွိသည္ ။

Credit

Unicode Version

ကံကောင်းခြင်း ညံ့ခြင်းဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အဖြေများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…


အိုးသစ်၊ အိမ်သစ်၊နေရာ ဌာနသစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပြီး ရာထူးတိုး တတ်သည်အကောင်းဆုံးသော အရာ များကို လက်ဝယ် ပိုင်ပိုင် ရလာစေနိုင်သည်။

လူမျိုးခြား နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ ဆုံရတတ်ပြီး အခွင့်ရေးကောင်းများ ရလာ မည်ပွဲအခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်ရ တတ်သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးများ အဆင်ပြေပြေသွားရတတ်သည်။

အကြိင်္းအကဲ၊ ဆွေမျိူးများ၏ ကူညီဖေးမခြင်း ခံရ တတ်ပြီး အဝေးမှ လက်ဆောင်များရတတ်သည်အချစ်ရေးကံ ကောင်းနေပြိင်္း ချစ်ခွင့်ပန်သူ များ နေမည်။

ပညာရေးကောင်း၏ အလုပ်အကိုင်အထူးအဆင်ပြေခြင်း ၊ရာထူးတိုးခြင်း ၊နေရာကောင်းရခြင်းမျိုး ကြုံရပါလိမ့်မယ်…ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်နေချိန်ပါ နာတာရှည်ဖြစ်နေသူများ ဒီကာလမှာ ဆေးတိုးသွားနိုင်ပါတယ်။

၅၊ ၆၊ ၉ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးမည် ကံကောင်းသော အရောင်မှာ ပုလဲဖြူရောင် ဖြစ်ပါသည် စနေထောင့်မှာတံခွန်နီ ၂ လက် ကပ်လှူပါ ကံကောင်းမှုဒီဂရီ ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ % ထိရှိသည် ။

အသုံးဆောင်ပစ္စည်း၊ သင်နေတဲ့ အခန်းသည် အဖြူရောင် အလင်းရောင်များများရှိနေဖို့ လိုအပ်သည် …ပြဿနာပေါင်း များစွာကိုတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးနေရတတ်သည်။

အခက်ခဲများထဲမှ လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစား ရင်း အကျပ်အတည်း ဖြစ်နေမည် လုပ်ငန်းများတွင်အထစ်အငေါ့လေး များ ရှိနေမည် ငွေကြေးအတွက် ပူပန်ရတတ်သည် ။

သူခိုးခိုးခံရကိန်းရှိသည် စက်ပစ္စည်းနှင့် ပက်သတ်ပြီး စကားများမည် ဘာသာရေး အဓိဌာန် ပြုလုပ်ပေးပါ …နေအိမ်သို့ ဧည့် ရောက်ပါက ‘၂’ အစ ‘၆’ အဆုံး အစိုးရထီထိုးပါ။

ပညာရေးမှာ အောင်မြင်မှုများရရှိမည် ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဆီးရောဂါဖြစ်မည် အချစ်ရေးမှာ ကံံကောင်းပါသည်။

၂၊ ၅၊ ၆ ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် ကံကောင်းသော အရောင်မှာ ချောကလက်ရောင် ဖြစ်ပါသည် သောကြာနေ့တွင်နေအိမ်ဘုရားစင်မှာ ကောက်ညှင်းပေါင်းကပ်လှူပါ ကံကောင်းမှု ဒီဂရီရာခိုင်နှုန်း ၆၅ % ထိရှိသည် ။

သင့်ကို ပါတ်ဝန်းကျင်မှ ချစ်ခင်လေးစားမှုကို ခံရတတ်ပြီး တစ်ခါတရံ ခေါင်းမာခြင်း၊ အတ္တကြိင်္းခြင်းတွေကသင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းများကိုအဟန့်အတား ဖြစ်စေတတ်သည်။

စိတ်စွမ်းအားကောင်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်၍ မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆိုလုပ်ဆောင်ပါက အောင်မြင်မှုရရှိမည် …မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲလွန်းတဲ့ စိတ်ကိုလျော့ပါ..

အထက်လူအကြီးအကဲများရဲ့ ကူညီဖေးမခြင်း ခံရတတ်သည် ဝင်ငွေကောင်းသော်လည်း သူတစ်ပါးအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရ၍ အဖတ်သိပ်မတင် ဖြစ်တတ်သည်။

မွေးနေ့ မွေးနံထာင့်မှာ သြဇာ ၉ညွန့်၊ သပြေ ၉ညွန့်၊ ကံ့ကော် ၉ ညွန့် လှူပါ အကျိုးပေးအရောင်မိုးပြာရောင် ဖြစ်ပါသည် ကံကောင်းမှု ဒီဂရီ ရာခိုင်နှုန်း ရှိမည် ။

ရဲရင့်ခြင်း၊ ထက်မြတ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းတို့ကြောင့် နာမည်ဂုဏ် သတင်း ကျော်ကြားခြင်းများရှိနေမည်..

အကောင်းဆုံးတွေကိုသာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ဖို့ မဝေးတော့ပါ မေတ္တာကရုဏာစိတ်များလွန်းပြီးအားလုံးကို ကူညီ တတ်သူ၊ ချစ်ခင် တတ်သူဖြစ်သည်။

အရောင်းဝန်ထမ်း / အရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးနေသည့် အချိန် ကာလ ဖြစ်ပြီးလူသုံးကုန်နှင့်ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုပြီး အရောင်းသွက်နေမည်။

မင်္ဂလာ သတင်းကောင်းများ ကြားရတတ်သည် ဗုဒ္ဓဟူးထောင့်မှာ ရွှေထီး ၄ လက် ကပ်လှူပါ ငွေ ကံကောင်းနေပြိင်္းငွေဝင်မည် အကျိုးပေးအရောင် အညိုရောင် ကံကောင်းမှု ဒီဂရီ ရာခိုင်နှုန်း ၈၅ % ထိရှိမည် ။

ဖြစ်သင့်သည်ထက် အရာရာကို စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နေတတ်သည်လူယုံများကအချိုသပ်၍ ယင်းကျင့်ကို အခွင့်အရေးယူတတ်သည် ။

လူမှုရေး အိမ်ထောင်ရေး ငွေရေးကြေးရေး မေတ္တာရေး ကိစ္စရပ်များသည် ရှေ့ဆက်မရ၊ နောက်ပြန်လှည့်မရတဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကြားမှာ လှုပ်လေမြုပ်လေမဖြစ်ရလေအောင် အချိန်တစ်ခုထိ စောင့်သင့်သည် ။

မကောင်းကြံသူများ အနားရှိနေတတ်ပြီး၊ အမှားစောင့်နေသူများလည်း အသင့်ရှိနေတတ်သည်သူတစ်ပါးအား အာမခံခြင်း မပြုသင့်ဘဲ၊သွားသတိ လာသတိ ရှိသင့်သည်။

ငွေကံနိမိ့းနေပြီး ရရန်ရှိသော ငွေကြေးများပင် မျှော်နေရတတ် သည် အိမ်ဘုရားတွင် ငွေထီး ၂ လက်လှူပါ …အကျိုးပေးအရောင် အဖြူရောင်ကံကောင်းမှု ဒီဂရီ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ % ထိရှိမည် ။

ကြိင်္းလေးသော တာဝန်များကို ဦးဆောင်နေရတတ်ပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပင်ပန်းနေမည် ယုံကြည်ချက်ဖြင့်ရှေ့ဆက်သူဖြစ်ပြိင်္း တိုက်ပွဲတိုင်းကို ခက် ခက်ခဲခဲနှင့် အောင်မြင်မည့်သူဖြစ်သည်။

သင်သည် ခက်ခဲသော၊ ကြမ်းတမ်းသော လမ်းခရီးကို လျှောက်လှမ်းနေရတတ်ပြီး ဘာလာလာ ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူမျိုးဖြစ်နေမည်။

ရွေးချယ်ရခက်အောင် အခွင့်အရေးများ ပြိုင်တူရလာ တတ်ပြီး ရလာသမျှကို လက်မလွှတ်ချင်သူဖြစ်သည် အလိုကြီးအရနည်းဖြစ်တတ်၏ ။

အတွင်း အပြင်ရန်ရှိနေတတ်ပြိင်္း အရာရာကို သတိ ဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သည် စိတ်ပင်ပန်းမှုကြုံပြီးမှ ငွေဝင်တတ်သည်။

၁၊ ၄၊ ၅ ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် ကံကောင်းသော အရောင်မှာ အုန်းခွံရောင် ဖြစ်ပါသည် ရာထာင့်မှာရွှေထီး ၄ လက် ကပ်လှူပါ ကံကောင်းမှုဒီဂရီ ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ % ထိရှိသည် ။

တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြင့်သာ ဘဝကို လျှောက်လှမ်းလိုသူဖြစ်ပြိင်္း သူတစ်ပါး အား ကူညီပေးတတ်သူမျိုးဖြစ်သည် အရာရာကို အကောင်းမြင်တတ်သူဖြစ်ပြီးစိတ်သဘော ထား ပြည့်ဝသူမျိုးဖြစ်သည်။

ချစ်တတ်သူ၊ တွယ်တာစိတ်များတတ်သူဖြစ်ပြိင်္း အထီးကျန် ဆန်ဆန်နေတတ်သူလည်းဖြစ်သည် …အလွယ် တကူ ယုံကြည်တတ်ပြိင်္း၊ အလွယ်တကူလည်း နားလည်ပေးတတ်သည်။

အနုပညာအလုပ် အကျိုးပေးမည် ပညာရေးကံကောင်းနေပြီး လုပ်ငန်းသစ်အတွက် ခရီးသွားရတတ်သည် ..ကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်လမ်းများ ရလာတတ်ပြီး ငွေဝင်မည် ။

၄၊ ၇၊ ၈ ဂဏန်းများအကျိုးပေးမည် ကံကောင်းသော အရောင် မှာ ဒေါင်းမြှီးစိမ်းရောင် ဖြစ်ပါသည် …ကြာသပတေးထောင့်မှာ သပြေ ၂၀ ညွန့်ကပ်လှူပါ ကံကောင်းမှုဒီဂရီ ရာခိုင်နှုန်း ၇၅ % ထိရှိသည် ။

Credit