ဗဟုသုတ

မိန္းကေလးမ်ား မယူသင့္တဲ့ ေယာက္်ား (၈) မ်ိဳး

၁ ။ လင္မြဲ

ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်စ္ပါေစ ၊ စီးပြားေရး အသိတရား မရွိဘူးဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ေရမရွိတဲ့အိုင္မွာ ေနရတဲ့ငါးလိုပဲ ပူေလာင္ေျခာက္ေသြ႕ လြန္းပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မြဲတဲ့ေယာက္်ားကို မယူၾကေလနဲ႔။

၂ ။ လင္နာ

မဂၤလာဦးညကစလို႔ ျဖစ္လိုက္တဲ့ ေရာဂါဆိုတာ ႀကီးေသးေပါင္းစုံ၊ ပိုးေမြးသလို ေမြးေနရမယ့္ ကိုခ်ဴခ်ာ၊ ကုလိုက္ရတဲ့ေဆး၊ ရွိသမွ် အကုန္ေျပာင္။

အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ရာ လမ္းမျမင္ ဆုတ္ယုတ္ရန္သာရွိ မယူေလနဲ႔ အမိ။

၃ ။ လင္အရက္သမား (လင္သူရာႀကိဳက္)

အရက္ေသစာ၊ ယခုေခတ္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးေသာက္စား မူးယစ္တတ္တဲ့ ေယာက္်ား မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမရွိ၊

ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့၊ ေက်ာ္ေစာမႈနတၳိ၊ စီးပြားဥစၥာပ်က္ျပား။ ကိုယ့္လက္ထဲ ေရာက္မွ ျပဳ ျပင္ပါ့မယ္၊

ကိုယ္ကိုင္ တြယ္ပါ့မယ္လို႔ မေတြးနဲ႔။ ကတိေတြ အထပ္ထပ္ေပးလည္း မယုံလိုက္ေလနဲ႔။ လွ်ာမွာ အ႐ိုးမရွိ။ အလကား ေခြးၿမီးေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ပဲ။

၄ ။ လင္မိုက္ (လင္ရမ္းကား)

ထစ္ခနဲရွိ ဆဲေရး၊ ေပးစား၊ အိုးခြက္ပန္းကန္ မက်န္ကုန္ေအာင္ ႐ိုက္ခြဲ။ ေျခပါလက္ပါ ရမ္းကား။ ယူမိရင္ မ်က္ရည္နဲ႔ဒူးနဲ႔ ဝမ္းဆက္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

၅ ။ လင္ဖ်င္း

အစစ အရာရာ မိန္းမကသာ ဦးေဆာင္ရတယ္။ အစပိုင္းေတာ့ မိုက္တယ္။ ခ်စ္လို႔ပဲ ဦးစားေပးသေယာင္ေယာင္၊

သာယာစရာလိုလို ဘာလိုလို။ ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္ခ်က္မရွိ။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစ မရွိ။

ႏြားမ်ားလို သူမ်ားခိုင္းတာ နားစြင့္ၿပီး လုပ္တတ္တဲ့ေယာက္်ား။ လင္႐ုပ္ေသး ေဝးေဝးကသာေရွာင္။

၆ ။ လင္ပ်င္း

ေသခ်ာတယ္ ခ်စ္သူဘဝမွာ ကတည္းက ထမင္းေတာင္ ခြံ႕ေကြၽးရလိမ့္မယ္။

မိခင္စိတ္ ရွိတတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြအဖို႔ သေဘာက်စရာပဲ။ ဒီလိုအစား ၾကာၾကာဝါးမွ ခါးမွန္း သိမယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမရွိ။ အပ်င္းထူ အေရထြက္ စီးပြားမတက္။

၇ ။ လင္အို

အိုတဲ့ ေယာက်ာ္း သူမ်ားအတြက္ေရာ၊ မိန္းမအတြက္ေရာ ဘယ္ေနရာမ်ား အသုံးတဲ့တာ ဘာရွိသတုန္း။

သဝန္တိုတတ္တာ ႏွစ္ေယာက္မရွိ။ သူမစြမ္းတာ သူသိတိုင္း လူတစ္ကာနဲ႔ ေပးစား။ စိတ္ကို မီးလိုပူေစတဲ့ ေယာက္်ား ေဝးရာက ရွားေလာ့ ခ်စ္ႏွမ။

၈ ။ လင္အလိုမျပည့္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးေပး ေက်းဇူးတရားကို မသိ၊ အဆိုးအျပစ္သာ ျမင္တတ္ေျပာတတ္တဲ့ ေယာက္်ား။

အျပဳသေဘာမေဆာင္ အပ်က္သေဘာ၊ အဖ်က္သေဘာသာရွိတဲ့ ေယာက္်ား အလကားပဲ။

လင္မြဲ လင္နာ လင္သူရာႀကိဳက္ လင္မိုက္ လင္ဖ်င္း လင္ပ်င္း လင္အို အလိုမျဖည့္ မျပည့္ဆႏၵ ရွိတုံကလွ်င္ မိန္းမဟူသည္ ဤရွစ္မည္ေၾကာင့္ မၾကည္မသာ အနာတရ ရွိတတ္စြ ။

ႀကိဳက္ရင္လည္း ယူေတာ္မူၾက မတားလိုပါ။ (ဝဋ္ေႂကြးဆပ္လိုတဲ့ သေဘာ)

======================

၁ ။ လျငၼဲ

ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်စ္ပါေစ ၊ စီးပြားေရး အသိတရား မရွိဘူးဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ေရမရွိတဲ့အိုင္မွာ ေနရတဲ့ငါးလိုပဲ ပူေလာင္ေျခာက္ေသြ႕ လြန္းပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မြဲတဲ့ေယာက္်ားကို မယူၾကေလနဲ႔။

၂ ။ လငၷာ

မဂၤလာဦးညကစလို႔ ျဖစ္လိုက္တဲ့ ေရာဂါဆိုတာ ႀကီးေသးေပါင္းစုံ၊ ပိုးေမြးသလို ေမြးေနရမယ့္ ကိုခ်ဴခ်ာ၊ ကုလိုက္ရတဲ့ေဆး၊ ရွိသမွ် အကုန္ေျပာင္။

အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ရာ လမ္းမျမင္ ဆုတ္ယုတ္ရန္သာရွိ မယူေလနဲ႔ အမိ။

၃ ။ လင္အရက္သမား (လင္သဴရာႀကိဳက္)

အရက္ေသစာ၊ ယခုေခတ္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးေသာက္စား မူးယစ္တတ္တဲ့ ေယာက္်ား မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမရွိ၊

ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့၊ ေက်ာ္ေစာမႈနတၳိ၊ စီးပြားဥစၥာပ်က္ျပား။ ကိုယ့္လက္ထဲ ေရာက္မွ ျပဳ ျပင္ပါ့မယ္၊

ကိုယ္ကိုင္ တြယ္ပါ့မယ္လို႔ မေတြးနဲ႔။ ကတိေတြ အထပ္ထပ္ေပးလည္း မယုံလိုက္ေလနဲ႔။ လွ်ာမွာ အ႐ိုးမရွိ။ အလကား ေခြးၿမီးေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ပဲ။

၄ ။ လင္မိုက္ (လင္ရမ္းကား)

ထစ္ခနဲရွိ ဆဲေရး၊ ေပးစား၊ အိုးခြက္ပန္းကန္ မက်န္ကုန္ေအာင္ ႐ိုက္ခြဲ။ ေျခပါလက္ပါ ရမ္းကား။ ယူမိရင္ မ်က္ရည္နဲ႔ဒူးနဲ႔ ဝမ္းဆက္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

၅ ။ လင္ဖ်င္း

အစစ အရာရာ မိန္းမကသာ ဦးေဆာင္ရတယ္။ အစပိုင္းေတာ့ မိုက္တယ္။ ခ်စ္လို႔ပဲ ဦးစားေပးသေယာင္ေယာင္၊

သာယာစရာလိုလို ဘာလိုလို။ ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္ခ်က္မရွိ။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစ မရွိ။

ႏြားမ်ားလို သူမ်ားခိုင္းတာ နားစြင့္ၿပီး လုပ္တတ္တဲ့ေယာက္်ား။ လင္႐ုပ္ေသး ေဝးေဝးကသာေရွာင္။

၆ ။ လင္ပ်င္း

ေသခ်ာတယ္ ခ်စ္သူဘဝမွာ ကတည္းက ထမင္းေတာင္ ခြံ႕ေကြၽးရလိမ့္မယ္။

မိခင္စိတ္ ရွိတတ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြအဖို႔ သေဘာက်စရာပဲ။ ဒီလိုအစား ၾကာၾကာဝါးမွ ခါးမွန္း သိမယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမရွိ။ အပ်င္းထူ အေရထြက္ စီးပြားမတက္။

၇ ။ လင္အိဳ

အိုတဲ့ ေယာက်ာ္း သူမ်ားအတြက္ေရာ၊ မိန္းမအတြက္ေရာ ဘယ္ေနရာမ်ား အသုံးတဲ့တာ ဘာရွိသတုန္း။

သဝန္တိုတတ္တာ ႏွစ္ေယာက္မရွိ။ သူမစြမ္းတာ သူသိတိုင္း လူတစ္ကာနဲ႔ ေပးစား။ စိတ္ကို မီးလိုပူေစတဲ့ ေယာက္်ား ေဝးရာက ရွားေလာ့ ခ်စ္ႏွမ။

၈ ။ လင္အလိုမျပည့္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးေပး ေက်းဇူးတရားကို မသိ၊ အဆိုးအျပစ္သာ ျမင္တတ္ေျပာတတ္တဲ့ ေယာက္်ား။

အျပဳသေဘာမေဆာင္ အပ်က္သေဘာ၊ အဖ်က္သေဘာသာရွိတဲ့ ေယာက္်ား အလကားပဲ။

လင္မြဲ လင္နာ လင္သူရာႀကိဳက္ လင္မိုက္ လင္ဖ်င္း လင္ပ်င္း လင္အို အလိုမျဖည့္ မျပည့္ဆႏၵ ရွိတုံကလွ်င္ မိန္းမဟူသည္ ဤရွစ္မည္ေၾကာင့္ မၾကည္မသာ အနာတရ ရွိတတ္စြ ။

ႀကိဳက္ရင္လည္း ယူေတာ္မူၾက မတားလိုပါ။ (ဝဋ္ေႂကြးဆပ္လိုတဲ့ သေဘာ)