ေဗဒင္

ေငြေၾကး ဥစၥာဓန ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာ စေနသားသမီးမ်ားအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း….

စေနသားသမီးမ်ားသည္ပင္ကို စိတ္ရင္းေကာင္းသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါသည္။တစံုတခုေသာ အေျခအေန၌တည္ႀကည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္တတ္ႀကသူမ်ားသာျဖစ္မည္။အရာရာကို စိတ္ေအးလက္ေအး တည္ျငိမ္စြာႀကံစည္လုပ္ကိုင္တတ္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္ ။

ထိုသူတို ့သည္တစံုတခုေသာ အေျခအေန၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရဆိုလ်င္လ်င္ျမန္သြတ္လက္ ထက္ျမက္ေသာ အေနအထားသို ့ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲ၍ ဘဝ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အတိုင္း ေျပာင္းလဲရွင္သန္၍ႀကံစည္ေတြးေတာ ့ လုပ္ကိုင္နိဳင္စြမ္းရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။စေနသားသမီးမ်ားသည္လူတဘက္သားတို ့အား က်င္နာ လိုက္ေလ်ာတတ္မည္။

မိမိနဳင့္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံသူမ်ားကို ေကာင္းက် ိဳးျပဳလိုေသာစိတ္သေဘာထားပါရွိေနသူမ်ားျဖစ္မည္။အေထြေထြေသာ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား သို ့စိတ္ပါဝင္စားတတ္ေသာ စြယ္စံုပါရမီရွင္မ်ားျဖစ္ႀကမည္။သူတို ့သည္ တပါးသူတို ့၏ အခက္အခဲျပသာနာမ်ားကိုစာနာကူညီ လိုစိတ္ရွိသူမ်ားသာျဖစ္ႀကပါမည္။တပါးသူ တို၏ အခက္အခဲျပသာနာမ်ားကူညီသေလာက္မိမိတြင္ အခက္အခဲရွိပါကႀကိတ္မွိတ္ခံစား ေနလိုေသာ သေဘာထားရွိႀကသည္။

စေနသားသမီးမ်ားသည္သူတပါးတို ့ အတြက္အလြန္ခက္ခဲေနေသာအလုပ္ အႀကံမ်ားကို ၄င္းတိုက ပါဝင္ကူညီ၍လုပ္ကိုင္ပါက လြယ္ကူစြာ အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္နိဳင္ေသာထူးျခား ကိုယ္ရည္ေသြး ပါရမီမ်ား ပါရွိေနသူမ်ားျဖစ္ႀကသည္။လူအမ်ားေရွာင္ရွားလိုေသာ အလုပ္မ်ားနင့္ခက္ခဲပင္ပန္းလြန္းသည္ဟု အမ်ားက မွတ္ယူေနေသာအလုပ္မ်ားတြင္ သူတို ့သည္ လ်င္ျပန္လြယ္ကူစြာျဖင့္ေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္နိဳင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကသည္။

စေနသားသမီးမ်ားသည္ခ်စ္ေမတၱာသံေယာဇဥ္ႀကီးမ်ားတတ္သူမ်ားျဖစ္ႀကသည္ခ်စ္ေမတၱာသံေယာဇဥ္ႀကီးမားသေလာက္ ပင္၄င္းတို ့သည္ စိတ္နာက်ဥ္းမိပါကတသက္တာအတြက္ အျပီးတိုင္စြန္ ့ခြါရန္ ဝန္မေလးတတ္ႀကပါ။

သူတို ့သည္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုခင္မင္တြယ္တာတတ္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ေနႀက၍လူတန္းစားမ် ိဳးစံု အေပါင္းအသင္း မ် ိဳးစံုနင့္ခင္မင္ေပါင္းသင္း ေနထိုင္တတ္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္မည္။စေနသားသမီးမ်ား၏ တသက္တာဘဝလမ္းမမ်ားသည္မေမ်ာ္လင့္ အခ် ိဳးအေကြ႕ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်မ်ားမ်ားစြာနင့္ မတည္ျငိမ္ေရြ႕လ်ားေနတတ္ေသာမိုးတိမ္မ်ား သို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားစြာနင့္ ရွင္သန္ေနမည္။

သူတို ့သည္ ငုတ္မိသဲတိုင္ တက္နိဳင္ အဖ်ားေရာက္ဆိုသကဲ႕သို ့ ေကာင္းေသစိတ္ဆႏၵနင့္ ဘဝတည္ေဆာက္ပါက အမ်ားနင့္မတူ ေအာင္ထူးျခားေကာင္းမြန္တတ္ႀက၍ငုတ္မိသဲတိုင္ ဆိုသလို ဆိုးေသာ အျပဳအမူအေတြးမ်ားနင့္ျပဳလုပ္ပါကလည္း အစြန္းဆံုးထိ ဆိုးမိုက္တတ္ႀကေသာစိတ္အေျခခံ ပါရွိေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္။

စေနသားသမီးမ်ား၏ တသက္တာဘဝတြင္လူအမ်ားနင့္ ဆက္ႏြယ္သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳ႕အလုပ္မ်ားနင့္ စြန္းစားတီထြင္လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္မ်ားသူတပါးတို ့က မလုပ္ကိုင္လိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနင့္ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသ မ်ားနင့္ ဆက္သြယ္ သြားလာရေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ထူးျခားစြာ အက် ိဳး်ေပးပါမည္။( မိမိ၏ ဗီဇကံပါရမီပါရာအလုပ္မ်ားသာလုပ္သင့္ပါသည္ )

စေနသားသမီးမ်ားသည္အေပၚရံအျပင္ပိုင္းက ေပါ ့ေလ်ာ ့စြာေနသူမ်ားဟုထင္ျမင္စရာရွိေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္းသူတို ့၏ စိတ္နွလံုးသားအတြင္းတြင္ နက္ရွိဳင္ေသာအေတြးအျမင္မ်ား လွိဳ႕ဝွက္ေသာ အသိဥာဏ္ပညာမ်ားကလွိဳ႕ဝွက္တိုးတိတ္စြာ တည္ရွိေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါသည္။

သူတို ့သည္ က်င္လည္ရာ ဘဝခရီးလမ္းမမ်ားတြင္ႀကံဳရာအလုပ္ က်ရာတာဝန္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ထမ္းေဆာင္နိဳင္ႀကသူမ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္။ထိုသူတို ့သည္ ျပစ္တိုင္းေထာင္အရုပ္ကဲ႕သို ့ေလာက၏ ဘဝလမ္းခရီးမ်ားတြင္ မည္သို ့ေသာနယ္ပါယ္မည္သို ့ေသာ အရပ္ မည္သို ့ေသာ အလုပ္တာဝန္ျဖစ္ပါေစေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ေသာဘက္စံု ထူးခ်ြန္ေသာ ပါရမီရွင္မ်ားသာ ျဖစ္ႀကပါမည္။

စေနသား သမီးမ်ားေမြးဖြားခ်ိန္မွ အသက္ ‘ ၁၀ နစ္အတြင္းမိဘတို ့၏ ေနအိမ္ အရပ္ေဒသ ( ယာရီျဖစ္ေစ )အေရႊ႕အေျပာင္းမ်ား အိမ္ရာျပင္ဆင္ရျခင္း တည္ေဆာက္ရျခင္းမ်ားႀကံဳရတတ္သည္။အေဖနင့္ ဦးႀကီး ဘဝႀကီး အကိုႀကီးမ်ား အတြက္ကံေကာင္းေစေသာ ေကာင္းက် ိဳးသယ္ေဆာင္သူျဖစ္ေစတတ္သည္ငယ္စဥ္ဘဝကပင္ ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို ့ခရီးသြားလာရျခင္းမ်ား မ်ားစြာႀကံဳရတတ္သည္။

က်မၼာေရး အစားအစား အမွားမ်ား သတိျပဳရပါမည္မိဘမ်ားက ကေလးသို ့ရည္စူး၍ထီအျမဲကံစမ္းသင့္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။စေနသားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၁၀ နစ္အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ စေနနံေဒါင့္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးအမွဳ႕ျပဳ၍ ကုသိုလ္ယူပါမီးအလင္းတိုင္ ‘ ၇ တိုင္လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းေပးပါစေန ေန ့တြင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။

( ၂ ) စေန သားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၁၁ နစ္မွ အသက္ ‘ ၂၉ နစ္အတြင္းပညာနင့္ထူးျခားအက် ိဳးေပးမည့္ နစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါမည္အေထြေထြေသာ ပညာေရးသင္ႀကားမွဳ႕မ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။ဆရာမ်ား၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစာင့္ေလ်ာက္ကူညီမွဳ႕မ်ားထူူျခားစြာ ရရွိပါမည္ခ်စ္သူ ခင္သူေပါမ်ား၍ မ်က္နွာပြင့္လန္းေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္။မိဘမ်ား အတြက္ေကာင္းေသာ ေျမယာနင့္ ေျမ အိမ္အသစ္ဝင္ျခင္းမ်ားျပန္လည္မြန္းမန္ တည္ေဆာက္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္ပါသည္။

ေငြေက်း လာဘ္လာဘ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းတတ္ပါသည္။ထိုေသာ နစ္မ်ားသည္ စေနသားသမီးမ်ား အတြက္အခ်စ္ေရး စန္းပြင့္သေလာက္တသက္တာ မေမ ့နိဳင္ေသာ အသဲကြဲျပသာနာမ်ားႀကံဳရတတ္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

စေနသား ေယာက်္ားေလးမ်ား ဆိုပါက ပိုသတိထားရပါမည္။မိမိ၏ ပညာေရးနင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုမထိခိုက္ေစရန္ အျမဲသတိရွိေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။စေနသား သမီးမ်ားအသက္ ‘ ၁၁ နစ္မွ အသက္ ‘ ၂၉ အတြင္းေဘးဘယာ ေ ဝ း ကြ ာ ေစရန္ နင့္ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီး ဘုရား၏ အေနာက္အရပ္ ႀကာသာပေတးေဒါင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးျပဳကုသိုလ္မွဳ႕ျပဳ ပါေႀကြပုကံျပားေပၚတြင္ ပန္းျဖဴ ‘ ၅ ပြင့္တင္၍ လွဴ ပါစေန ေန ့နင့္ ႀကာသာပေတးေန ့လွဴ ရ ပါမည္။

( ၃ )စေန သားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၃၀ မွ အသက္ ‘ ၄၁ အတြင္းဘဝမိုးေကာင္ကင္တြင္ စတင္ပ်ံသန္းရမည့္ နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္။ေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမ်ား သို ့သြားလာ ဆက္သြယ္ရျခင္းမ်ားနင့္ ေနရပ္အသစ္ ဘဝ အသစ္မ်ားမိတ္သစ္ေဆြသစ္မ်ားနင့္ အသစ္ေသာ ဘဝ လမ္းခရီးမ်ားစတင္လုပ္ကိုင္ရပါမည္။

ေကာင္းျမတ္ေသာ လာဘ္လာဘမ်ား ရရွိပါမည္မတည္ျငိမ္ေသာ အေရြ႕အေျပာင္းမ်ားစြာ နင့္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ သင္ႀကားရျခင္းမ်ားစြာ ျပဳရပါမည္။ထိုနစ္မ်ားတြင္ေလာင္း ကစား အေပ်ာ္အပါး အက် ိဳးမေပးပါ။

ယံုႀကည္သူမ်ား၏ ေငြေက်းျပသာနာမ်ား သတိထားပါလူအမ်ားနင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အလုပ္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္။စေနသားသမီးမ်ား အသက္’ ၃၀ မွ ‘ ၄၁ အတြင္းအညံ႕မ်ားပေပ်ာက္ေစရန္နဳင့္ ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ ရာဟုနံ ျဂိလ္တိုင္တြင္ သန္ ့ရွင္းေရးအမွဳ႕ကုသိုလ္ျပဳပါ။

ရြက္လွ ၄ ညႊန္ ့နင့္ ေလယပ္ ( ယာပ္ေတာင္ ) လွဴ ပါသင္ လိုရာဆုေတာင္းပါစေနေန ့နဳင္ ့ဗုဒၶဟူးေန ့ညေနပိုင္း လွဴ ပါရန္….

( ၄ )စေန သားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၄၂ မွ အသက္ ‘ ၆၂ အတြင္းေငြေက်းလာဘ္လာဘ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာနစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္။ႀကီးမားေသာ အေတြးအႀကံအလုပ္မ်ား လုပ္ရပါမည္။

ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းျခင္းမ်ားရရွိလာမည္။ေရာင္ဝယ္ေဖါက္ကားမွဳ႕မ်ား ဆိုင္မ်ား စက္မ်ားဥယာဥ္ျခံေျမမ်ား ခရီးသြားျခင္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ားပညာနင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အလုပ္မ်ား အက်ိဳဳးေပးမည္။

ေငြေက်းဥစၥာဓန ေအာင္ျမင္ကံေကာင္းေသာ နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္။အလွဴအတန္းေပးရျခင္း ဘုန္းတန္ခိုးေတာက္ပျခင္းမ်ားနင့္ျပည့္စံုေသာ နစ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္။

အထူး သတိျပဳရန္ ….မလိုသူ ရန္သူရွိေနတတ္သည္ မိတ္ေဆြရင္းမ်ား၏အယံုသြင္း အေကာက္ႀကံခ်င္းမ်ား ခံရတတ္သည္။အမွဳ႕အခင္းျပသာနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ တတ္ပါသည္။အိမ္ေထာင္ေရး ေသာကႀကံဳတတ္သည္။

စေနသား ေယာက်္ားေလး ျဖစ္ပါလ်င ္အခ်စ္ အိမ္ေထာင္ေရးထူးျခား စန္းပြင့္ေသာနစ္မ်ားပါ သစၥာ မေစာင့္သိပါက ျပသာနာမ်ား ရင္ဆိုင္ရပါမည္။က်မၼာေရး အက်ိတ္အနာမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ထိုနစ္မ်ားအတြင္း အမဲသားေရွာင္ပါက ကံေကာင္းပါမည္။

စေန သာသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၄၂ မွ အသက္ ‘ ၆၂ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နင့္ ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ ေျမာက္အရပ္ ေသာႀက္ာေဒါင္ ့တြင္သန္ ့ရွင္းေရးကုသိုလ္မွဳ႕ျပဳပါ။

ေသာႀက္ာျဂိဳလ္မင္း ကို ရည္စူး၍သစ္သီး ‘ ၆ လံုး သို ့ ၆စိ္ပ္ လွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းပါစေနေန ့နင့္ ေသာႀက္ာေန ့ လွဴပါရန္….

( ၅ ) စေနသားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၆၃ မွ အသက္ ‘ ၇၇ အတြင္းေငြေက်း လာဘ္ဘာဝေပါမ်ားေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါမည္လူအမ်ား၏ ယံုႀကည္ေလးစားျခင္း ခံရပါမည္။ထီေပါက္တတ္ျခင္းနင့္ ထီေပါက္သကဲ႕သို ့ေသာ မေမ်ာ္လင့္ေသာေငြမ်ားစြာ ရွိတတ္ေသာ နစ္မ်ားပါ….သားသမီးမ်ား အတြက္ စိ္တ္ေသာကမ်ားရမည္။

ထီေပါက္တတ္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။က်မၼာေရး ေသြေလ နင့္ဆက္ႏြယ္ေသာဝဒနာမ်ားသတိဝက္သားေရွာင္သင့္ေသာ နစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ေရႊစုေဆာင္းပါက အက်ိဳးမေပးတတ္ပါေရႊတြင္ မိမိနစ္သက္ရာေက်ာက္မ်က္တခုထည့္လုပ္ပါ။ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ား၍ စန္းပြင့္မည့္နစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

စေန သားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၆၃ မွ ‘ ၇၇ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္နင့္ ကံေကာင္းေစရန္တန္ခိုးႀကီးဘုရား၏ အေရွ႕စူးစူး တနလၤာျဂိဳလ္နံတြင္သန္ ့ရွင္းေရးကုသိုလ္ အမွဳ႕ျပဳပါ။တနလၤာ ျဂိဳလ္မင္းကို ရည္စူး၍ကန္ ့ေကာ္ ‘ ၂ညႊန္ ့သို ့မဟုပ္ ေငြျပား ၂ ခ်ပ္လွဴ ပါ။လိုရာဆုေတာင္းပါစေနေန ့နင့္ တနဂၤေႏြေန ့ လွဴ ရ ပါမည္။

( ၆ )စေန သားသမီးမ်ားအသက္ ‘ ၇၈ မွ အသက္ ‘ ၈၅ အတြင္းအေဆြအမ် ိဳးမ်ား၏ ေကာင္းက် ိဳးခံစားရပါမည္။လူအမ်ား၏ ေလးစားရိုေသျခင္း ခံရမည့္ နစ္မ်ားပါ။ေျမနင့္ပါတ္သက္ဝ ေငြ ရတတ္ပါသည္။ခါးနင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေဝဒနာမ်ား သတိျပဳပါ။စေနသားသမီးမ်ား အသက္ ‘ ၇၇ မွ ‘ ၈၅ အတြင္းအညံ႕မ်ားေျပေပ်ာက္ေစရန္တန္ခိုးႀကီး ဘုရား၏ အေရွ႕ေတာင္ အဂၤါနံေဒါင့္တြင္သန္ ့ရွင္းေရးျပဳ ကုသိုလ္အမွဳ႕ျပဳပါ။

စပါယ္ သို ့ စိန္ပန္းလွဴ ပါ လိုရာဆုေတာင္းပါ။စေန သားသမီးမ်ား အတြက္တသက္တာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား….

စေန ျဂိဳလ္ သေကၤတရုပ္ပံု ေျမြနဂါ း

စေနနံ ျဂိဳလ္သက္ ၁၀ နစ္

စေနနံ နံသင့္ အကၡရာ – တ- ထ – ဒ -ဓ – န-ဏ

စေနနံ သင့္ သခ်ၤာ ၇

စေနနံ ျဂိလ္သက္ ၁၀ နစ္

စေနနံ ဓါတ္သဘာဝ ေတေဇာ – မီး

စေနသားသမီးမ်ား၏ အက်ိဳးေပးအေရာင္မ်ားမွာ

အျပာ – အျဖဴ – အဝါ – လိေမၼာ္ ေရာင္မ်ား

စေနအက်ိဳးေပးအေဆာင္ရတနာ – နီလာ ေက်ာက္

စေနသားသမီးမ်ား အေရးႀကီးေသာ အလုပ္မ်ားေအာင္ျမင္လိုပါက တနဂၤေႏြ- ဗုဒၶဟူး- ႀကာသာပေတး ေန ႔မ်ားလုပ္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ား စီးပြားလာဘ္လာဘတိုးတက္ေစရန္ ဒန္ ့သလြန္သားကို ဆင္ရုပ္ထု၍ ေဆာင္ပါ။

အရုပ္ကို ဗုဒၶဟူူညေနပိုင္းတြင္ထုဆစ္ပါ။စေန သားသမီးမ်ားေဘးဘယာ ေ ဝ း ကြာလိုရာဆႏၵျပည့္ဝႀကပါေစ….။

ဆရာမိုးေဇာ္- ဝိမုဒၶိ / လကၡဏာ+ေဗဒ အာေသဝန / Ph – Viber -09 794 415 451

unicode

စနေသားသမီးများသည်ပင်ကို စိတ်ရင်းကောင်းသူများသာ ဖြစ်ကြပါသည်တစုံတခုသော အခြေအနေ၌တည်ကြည် ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်တတ်ကြသူများသာဖြစ်မည်။အရာရာကို စိတ်အေးလက်အေး တည်ငြိမ်စွာကြံစည်လုပ်ကိုင်တတ်ကြသူများသာ ဖြစ်ပါမည် ။

ထိုသူတို့သည်တစုံတခုသော အခြေအနေ၏ လိုအပ်ချက်များအရဆိုလျင်လျင်မြန်သွတ်လက် ထက်မြက်သော အနေအထားသို့ချက်ခြင်းပြောင်းလဲ၍ ဘဝ၏ လိုအပ်ချက်များ၏တောင်းဆိုချက်များ အတိုင်း ပြောင်းလဲရှင်သန်၍ကြံစည်တွေးတော့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသူများသာ ဖြစ်သည်။စနေသားသမီးများသည်လူတဘက်သားတို့အား ကျင်နာ လိုက်လျောတတ်မည်။

မိမိနုင့်ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံသူများကို ကောင်းကျ ိုးပြုလိုသောစိတ်သဘောထားပါရှိနေသူများဖြစ်မည်။အထွေထွေသော အသိပညာ အတတ်ပညာများ သို့စိတ်ပါဝင်စားတတ်သော စွယ်စုံပါရမီရှင်များဖြစ်ကြမည်။သူတို့သည် တပါးသူတို့၏ အခက်အခဲပြသာနာများကိုစာနာကူညီ လိုစိတ်ရှိသူများသာဖြစ်ကြပါမည်။တပါးသူ တို၏ အခက်အခဲပြသာနာများကူညီသလောက်မိမိတွင် အခက်အခဲရှိပါကကြိတ်မှိတ်ခံစား နေလိုသော သဘောထားရှိကြသည်။

စနေသားသမီးများသည်သူတပါးတို့ အတွက်အလွန်ခက်ခဲနေသောအလုပ် အကြံများကို ၎င်းတိုက ပါဝင်ကူညီ၍လုပ်ကိုင်ပါက လွယ်ကူစွာ အဆင်ပြေ အောင်မြင်နိုင်သောထူးခြား ကိုယ်ရည်သွေး ပါရမီများ ပါရှိနေသူများဖြစ်ကြသည်။လူအများရှောင်ရှားလိုသော အလုပ်များနင့်ခက်ခဲပင်ပန်းလွန်းသည်ဟု အများက မှတ်ယူနေသောအလုပ်များတွင် သူတို့သည် လျင်ပြန်လွယ်ကူစွာဖြင့်အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။

စနေသားသမီးများသည်ချစ်မေတ္တာသံယောဇဉ်ကြီးများတတ်သူများဖြစ်ကြသည်ချစ်မေတ္တာသံယောဇဉ်ကြီးမားသလောက် ပင်၎င်းတို့သည် စိတ်နာကျဉ်းမိပါကတသက်တာအတွက် အပြီးတိုင်စွန့်ခွါရန် ဝန်မလေးတတ်ကြပါ။သူတို့သည် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုခင်မင်တွယ်တာတတ်သော သူများဖြစ်နေကြ၍လူတန်းစားမျ ိုးစုံ အပေါင်းအသင်း မျ ိုးစုံနင့်ခင်မင်ပေါင်းသင်း နေထိုင်တတ်ကြသူများသာ ဖြစ်မည်။

စနေသားသမီးများ၏ တသက်တာဘဝလမ်းမများသည်မမျော်လင့် အချ ိုးအကွေ့ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျများများစွာနင့် မတည်ငြိမ်ရွေ့လျားနေတတ်သောမိုးတိမ်များ သို ပြောင်းလဲခြင်းများစွာနင့် ရှင်သန်နေမည်။

သူတို့သည် ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိုင် အဖျားရောက်ဆိုသကဲ့သို့ ကောင်းသေစိတ်ဆန္ဒနင့် ဘဝတည်ဆောက်ပါက အများနင့်မတူ အောင်ထူးခြားကောင်းမွန်တတ်ကြ၍ငုတ်မိသဲတိုင် ဆိုသလို ဆိုးသော အပြုအမူအတွေးများနင့်ပြုလုပ်ပါကလည်း အစွန်းဆုံးထိ ဆိုးမိုက်တတ်ကြသောစိတ်အခြေခံ ပါရှိနေသူများသာ ဖြစ်ကြပါမည်။

စနေသားသမီးများ၏ တသက်တာဘဝတွင်လူအများနင့် ဆက်နွယ်သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု့အလုပ်များနင့် စွန်းစားတီထွင်လုပ်ကိုင်ရသော အလုပ်များသူတပါးတို့က မလုပ်ကိုင်လိုသော လုပ်ငန်းများနင့်ဝေးလံသော အရပ်ဒေသ များနင့် ဆက်သွယ် သွားလာရသော အလုပ်များတွင်ထူးခြားစွာ အကျ ိုးျပေးပါမည်။( မိမိ၏ ဗီဇကံပါရမီပါရာအလုပ်များသာလုပ်သင့်ပါသည် )

စနေသားသမီးများသည်အပေါ်ရံအပြင်ပိုင်းက ပေါ့လျော့စွာနေသူများဟုထင်မြင်စရာရှိနေမည် ဖြစ်သော်လည်းသူတို့၏ စိတ်နှလုံးသားအတွင်းတွင် နက်ရှိုင်သောအတွေးအမြင်များ လှို့ဝှက်သော အသိဉာဏ်ပညာများကလှို့ဝှက်တိုးတိတ်စွာ တည်ရှိနေသူများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။

သူတို့သည် ကျင်လည်ရာ ဘဝခရီးလမ်းမများတွင်ကြုံရာအလုပ် ကျရာတာဝန် များကို အောင်မြင်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြသူများသာ ဖြစ်ကြပါမည်။ထိုသူတို့သည် ပြစ်တိုင်းထောင်အရုပ်ကဲ့သို့လောက၏ ဘဝလမ်းခရီးများတွင် မည်သို့သောနယ်ပါယ်မည်သို့သော အရပ် မည်သို့သော အလုပ်တာဝန်ဖြစ်ပါစေအောင်မြင်စေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်သောဘက်စုံ ထူးချွန်သော ပါရမီရှင်များသာ ဖြစ်ကြပါမည်။

စနေသား သမီးများမွေးဖွားချိန်မှ အသက် ‘ ၁၀ နစ်အတွင်းမိဘတို့၏ နေအိမ် အရပ်ဒေသ ( ယာရီဖြစ်စေ )အရွှေ့အပြောင်းများ အိမ်ရာပြင်ဆင်ရခြင်း တည်ဆောက်ရခြင်းများကြုံရတတ်သည်။အဖေနင့် ဦးကြီး ဘဝကြီး အကိုကြီးများ အတွက်ကံကောင်းစေသော ကောင်းကျ ိုးသယ်ဆောင်သူဖြစ်စေတတ်သည်ငယ်စဉ်ဘဝကပင် ဝေးလံသော အရပ်ဒေသများသို့ခရီးသွားလာရခြင်းများ များစွာကြုံရတတ်သည်။

ကျမ္မာရေး အစားအစား အမှားများ သတိပြုရပါမည်မိဘများက ကလေးသို့ရည်စူး၍ထီအမြဲကံစမ်းသင့်သော နစ်များဖြစ်ပါသည်။စနေသားသမီးများအသက် ‘ ၁၀ နစ်အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန် တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ စနေနံဒေါင့်တွင် သန့်ရှင်းရေးအမှု့ပြု၍ ကုသိုလ်ယူပါမီးအလင်းတိုင် ‘ ၇ တိုင်လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပေးပါစနေ နေ့တွင်ပြုလုပ်ရပါမည်။

( ၂ ) စနေ သားသမီးများအသက် ‘ ၁၁ နစ်မှ အသက် ‘ ၂၉ နစ်အတွင်းပညာနင့်ထူးခြားအကျ ိုးပေးမည့် နစ်များသာ ဖြစ်ပါမည်အထွေထွေသော ပညာရေးသင်ကြားမှု့များပြုလုပ်ရပါမည်။

ဆရာများ၏ ကောင်းမြတ်သော စောင့်လျောက်ကူညီမှု့များထူူခြားစွာ ရရှိပါမည်ချစ်သူ ခင်သူပေါများ၍ မျက်နှာပွင့်လန်းသော နစ်များဖြစ်ပါမည်။မိဘများ အတွက်ကောင်းသော မြေယာနင့် မြေ အိမ်အသစ်ဝင်ခြင်းများပြန်လည်မွန်းမန် တည်ဆောက်ရခြင်းများ ကြုံရတတ်ပါသည်။

ငွေကျေး လာဘ်လာဘ အောင်မြင်ကံကောင်းတတ်ပါသည်။ထိုသော နစ်များသည် စနေသားသမီးများ အတွက်အချစ်ရေး စန်းပွင့်သလောက်တသက်တာ မမေ့နိုင်သော အသဲကွဲပြသာနာများကြုံရတတ်သော နစ်များဖြစ်ပါသည်။

စနေသား ယောကျ်ားလေးများ ဆိုပါက ပိုသတိထားရပါမည်။မိမိ၏ ပညာရေးနင့် ဘဝရည်မှန်းချက်များကိုမထိခိုက်စေရန် အမြဲသတိရှိနေရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စနေသား သမီးများအသက် ‘ ၁၁ နစ်မှ အသက် ‘ ၂၉ အတွင်းဘေးဘယာ ေ ဝ း ကွ ာ စေရန် နင့်ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီး ဘုရား၏ အနောက်အရပ် ကြာသာပတေးဒေါင့်တွင်သန့်ရှင်းရေးပြုကုသိုလ်မှု့ပြု ပါကြွေပုကံပြားပေါ်တွင် ပန်းဖြူ ‘ ၅ ပွင့်တင်၍ လှူ ပါစနေ နေ့နင့် ကြာသာပတေးနေ့လှူ ရ ပါမည်။

( ၃ )စနေ သားသမီးများအသက် ‘ ၃၀ မှ အသက် ‘ ၄၁ အတွင်းဘဝမိုးကောင်ကင်တွင် စတင်ပျံသန်းရမည့် နစ်များသာဖြစ်ပါမည်။

ဝေးလံသော အရပ်ဒေသများ သို့သွားလာ ဆက်သွယ်ရခြင်းများနင့် နေရပ်အသစ် ဘဝ အသစ်များမိတ်သစ်ဆွေသစ်များနင့် အသစ်သော ဘဝ လမ်းခရီးများစတင်လုပ်ကိုင်ရပါမည်။

ကောင်းမြတ်သော လာဘ်လာဘများ ရရှိပါမည်မတည်ငြိမ်သော အရွေ့အပြောင်းများစွာ နင့်ပြောင်းလဲ တိုးတက် သင်ကြားရခြင်းများစွာ ပြုရပါမည်။ထိုနစ်များတွင်လောင်း ကစား အပျော်အပါး အကျ ိုးမပေးပါ။

ယုံကြည်သူများ၏ ငွေကျေးပြသာနာများ သတိထားပါလူအများနင့် ဆက်နွယ်သော အလုပ်များ အကျိုးပေးမည်။စနေသားသမီးများ အသက်’ ၃၀ မှ ‘ ၄၁ အတွင်းအညံ့များပပျောက်စေရန်နုင့် ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အနောက်မြောက်အရပ် ရာဟုနံ ဂြိလ်တိုင်တွင် သန့်ရှင်းရေးအမှု့ကုသိုလ်ပြုပါ။

ရွက်လှ ၄ ညွှန့်နင့် လေယပ် ( ယာပ်တောင် ) လှူ ပါသင် လိုရာဆုတောင်းပါစနေနေ့နုင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်း လှူ ပါရန်….

( ၄ )စနေ သားသမီးများအသက် ‘ ၄၂ မှ အသက် ‘ ၆၂ အတွင်းငွေကျေးလာဘ်လာဘ အောင်မြင်ကံကောင်းသောနစ်များဖြစ်ပါမည်။ကြီးမားသော အတွေးအကြံအလုပ်များ လုပ်ရပါမည်။

ထူးခြားသော အောင်မြင်ကံကောင်းခြင်းများရရှိလာမည်။ရောင်ဝယ်ဖေါက်ကားမှု့များ ဆိုင်များ စက်များဥယာဉ်ခြံမြေများ ခရီးသွားခြင်း ဆက်သွယ်ရေးများပညာနင့် ဆက်နွယ်သော အလုပ်များ အကျိုုးပေးမည်။

ငွေကျေးဥစ္စာဓန အောင်မြင်ကံကောင်းသော နစ်များသာဖြစ်ပါမည်။အလှူအတန်းပေးရခြင်း ဘုန်းတန်ခိုးတောက်ပခြင်းများနင့်ပြည့်စုံသော နစ်များသာဖြစ်ပါမည်။

အထူး သတိပြုရန် ….မလိုသူ ရန်သူရှိနေတတ်သည် မိတ်ဆွေရင်းများ၏အယုံသွင်း အကောက်ကြံချင်းများ ခံရတတ်သည်။အမှု့အခင်းပြသာနာများ ကြုံတွေ့ရ တတ်ပါသည်။အိမ်ထောင်ရေး သောကကြုံတတ်သည်။

စနေသား ယောကျ်ားလေး ဖြစ်ပါလျင ်အချစ် အိမ်ထောင်ရေးထူးခြား စန်းပွင့်သောနစ်များပါ သစ္စာ မစောင့်သိပါက ပြသာနာများ ရင်ဆိုင်ရပါမည်။ကျမ္မာရေး အကျိတ်အနာများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ထိုနစ်များအတွင်း အမဲသားရှောင်ပါက ကံကောင်းပါမည်။

စနေ သာသမီးများ အသက် ‘ ၄၂ မှ အသက် ‘ ၆၂ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန်နင့် ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ မြောက်အရပ် သောြက်ာဒေါင့်တွင်သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ်မှု့ပြုပါ။

သောြက်ာဂြိုလ်မင်း ကို ရည်စူး၍သစ်သီး ‘ ၆ လုံး သို့ ၆စိပ် လှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါစနေနေ့နင့် သောြက်ာနေ့ လှူပါရန်….

( ၅ ) စနေသားသမီးများအသက် ‘ ၆၃ မှ အသက် ‘ ၇၇ အတွင်းငွေကျေး လာဘ်ဘာဝပေါများသော နစ်များဖြစ်ပါမည်လူအများ၏ ယုံကြည်လေးစားခြင်း ခံရပါမည်။ထီပေါက်တတ်ခြင်းနင့် ထီပေါက်သကဲ့သို့သော မမျော်လင့်သောငွေများစွာ ရှိတတ်သော နစ်များပါ….သားသမီးများ အတွက် စိတ်သောကများရမည်။

ထီပေါက်တတ်သော နစ်များဖြစ်ပါသည်။ကျမ္မာရေး သွေလေ နင့်ဆက်နွယ်သောဝဒနာများသတိဝက်သားရှောင်သင့်သော နစ်များဖြစ်ပါသည်။

ရွှေစုဆောင်းပါက အကျိုးမပေးတတ်ပါရွှေတွင် မိမိနစ်သက်ရာကျောက်မျက်တခုထည့်လုပ်ပါ။ချစ်သူခင်သူပေါများ၍ စန်းပွင့်မည့်နစ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။စနေ သားသမီးများ အသက် ‘ ၆၃ မှ ‘ ၇၇ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန်နင့် ကံကောင်းစေရန်တန်ခိုးကြီးဘုရား၏ အရှေ့စူးစူး တနင်္လာဂြိုလ်နံတွင်သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ် အမှု့ပြုပါ။

တနင်္လာ ဂြိုလ်မင်းကို ရည်စူး၍ကန့်ကော် ‘ ၂ညွှန့်သို့မဟုပ် ငွေပြား ၂ ချပ်လှူ ပါ။လိုရာဆုတောင်းပါစနေနေ့နင့် တနင်္ဂနွေနေ့ လှူ ရ ပါမည်။

( ၆ )စနေ သားသမီးများအသက် ‘ ၇၈ မှ အသက် ‘ ၈၅ အတွင်းအဆွေအမျ ိုးများ၏ ကောင်းကျ ိုးခံစားရပါမည်။လူအများ၏ လေးစားရိုသေခြင်း ခံရမည့် နစ်များပါ။မြေနင့်ပါတ်သက်ဝ ငွေ ရတတ်ပါသည်။ခါးနင့် ပါတ်သက်သော ဝေဒနာများ သတိပြုပါ။စနေသားသမီးများ အသက် ‘ ၇၇ မှ ‘ ၈၅ အတွင်းအညံ့များပြေပျောက်စေရန်တန်ခိုးကြီး ဘုရား၏ အရှေ့တောင် အင်္ဂါနံဒေါင့်တွင်သန့်ရှင်းရေးပြု ကုသိုလ်အမှု့ပြုပါ။

စပါယ် သို့ စိန်ပန်းလှူ ပါ လိုရာဆုတောင်းပါ။စနေ သားသမီးများ အတွက်တသက်တာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ….

စနေ ဂြိုလ် သင်္ကေတရုပ်ပုံ မြွေနဂါ း

စနေနံ ဂြိုလ်သက် ၁၀ နစ်

စနေနံ နံသင့် အက္ခရာ – တ- ထ – ဒ -ဓ – န-ဏ

စနေနံ သင့် သင်္ချာ ၇

စနေနံ ဂြိလ်သက် ၁၀ နစ်

စနေနံ ဓါတ်သဘာဝ တေဇော – မီး

စနေသားသမီးများ၏ အကျိုးပေးအရောင်များမှာ

အပြာ – အဖြူ – အဝါ – လိမ္မော် ရောင်များ

စနေအကျိုးပေးအဆောင်ရတနာ – နီလာ ကျောက်

စနေသားသမီးများ အရေးကြီးသော အလုပ်များအောင်မြင်လိုပါက တနင်္ဂနွေ- ဗုဒ္ဓဟူး- ကြာသာပတေး နေ့များလုပ်ပါ။

စနေသားသမီးများ စီးပွားလာဘ်လာဘတိုးတက်စေရန် ဒန့်သလွန်သားကို ဆင်ရုပ်ထု၍ ဆောင်ပါ။

အရုပ်ကို ဗုဒ္ဓဟူူညနေပိုင်းတွင်ထုဆစ်ပါ။စနေ သားသမီးများဘေးဘယာ ေ ဝ း ကွာလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ….။

ဆရာမိုးဇော်- ဝိမုဒ္ဓိ / လက္ခဏာ+ဗေဒ အာသေဝန / Ph – Viber -09 794 415 451