ဧၿပီနဲ႔ေမလတြင္ မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ လူ (၂၅) ဦးေသဆံုးျပီၤး မိုးၿခိမ္းစဥ္ ဖုန္းမသံုးရန္ သတိေပး…

ဧၿပီနဲ႔ေမလထဲတြင္ ျမန္မာျပည္မွာ မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ လူ (၂၅) ဦးေသဆံုး….

မိုးၿခိမ္းစဥ္ ဖုန္းမသံုးရန္ အစိုးရ သတိေပး…

မိုးႀကိဳကာလျဖစ္တဲ့ ဧၿပီနဲ႔ေမလထဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ (၁၀)ခုမွာ မိုးႀကိဳးေၾကာင့္ လူ (၂၅) ေယာက္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး (၉) ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လွ်ပ္စီးလက္၊ မိုးၿခိမ္းတာေတြျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ဖုန္း၊ တီဗြီ၊ ေရဒီယိုေတြ အသုံးမျပဳၾကဖို႔ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒီေန႔ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီခ်ိန္ေတြမွာ ဖုန္း၊ တီဗြီ၊ ေရဒီယိုေတြအျပင္ လွ်ပ္စစ္ထမင္းအိုး၊ မီးပူ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြကို အသုံးမျပဳၾကဖို႔လိုတယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါအျပင္ သစ္ပင္၊ ဓါတ္တိုင္၊ သံ၊ သတၳဳပစၥည္းေတြနားမွာ မေနၾကဖို႔နဲ႔ အိမ္ျပင္ဘက္မွာ လူစုလူေဝးမေနၾကဖို႔လည္း သတိေပးထားပါတယ္။

“ျမန္မာျပည္ႏွင့္ မိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္”

ျမန္မာျပည္တြင္ မိုးဦးကာလႏွင့္ မိုးေႏွာင္းကာလတြင္ မိုးႀကိဳးပစ္သည့္အႏၲရာယ္ရွိသည္။ မုိးႀကိဳ၊ မိုးဦး၊ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္က ပိုႀကီး သည္။ မျမင္မေတြ႕၊ မေရွာင္ရွားႏုိင္ဘဲ အသက္ဆံုးရေလ့ရွိသည္။

မိုးႀကိဳးပစ္သည္ဆိုသည္မွာ သၾကားမင္း က၀ရစိန္လက္နက္ျဖင့္ ပစ္ျခင္း မဟုတ္။ မိုးႀကိဳးသြားလည္း မရွိ။

မိုးေကာင္း ကင္တိမ္တိုက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္က ေျမျပင္သို႔ စီး၀င္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တနည္း အားျဖင့္ လူတို႔ သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ထက္ အဆမ်ားစြာျပင္းေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္စီးဆင္းျခင္းျဖစ္ သည္။

တည့္တည့္ ထိလွ်င္ မီးေလာင္ကြၽမ္းႏိုင္သည္။ လူကို ထိပါကလည္း မီးေသြးတံုးပမာျဖစ္သြားႏုိင္ ပါသည္။

မိုးႀကိဳးသည္ျမင့္ ေသာ ေနရာကိုပစ္ တတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လွ်ပ္စီးလက္မိုး ၿခိမ္းလွ်င္ သစ္ပင္အျမင့္မ်ားေအာက္တြင္ ေနထိုင္ျခင္း၊ မိုးခုိျခင္း မျပဳရန္ လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြင္းထဲတြင္ ထီးထီးမားမား ရွိေနေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားေအာက္တြင္ လံုး၀မေနသင့္ေပ။

လယ္ထဲရွိ တဲကုန္း မ်ား၊ အိမ္မ်ားတြင္ ရွိေနလွ်င္လည္း လူစုစုျဖင့္ မေနဘဲ၊ လူစုခြဲေနၾကရပါမည္။ မိုးႀကိဳးပစ္ ေနစဥ္လယ္ထဲတြင္ ရွိေနပါက လႈပ္ရွား သြား လာမေနဘဲ ကန္သင္းေဘး၊ တာေဘး ေရလြတ္သည့္ေနရာတြင္ ဒူးတုတ္ထိုင္ၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဒူးေပၚယွက္တင္၍ ခႏၶာ ကိုယ္ကို ေကြးၫႊတ္ၿပီး လံုး၀န္းေသာ ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ ေနရမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေျမျပင္ေပၚတြင္ ျပားျပားေမွာက္၀ပ္မေနရ။ ထိုသုိ႔ ေမွာက္ေနပါက ခႏၶာကုိယ္သည္ ပို၍ ႀကီးမားေသာ မုိးႀကိဳးပစ္မွတ္ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ မိမိေနထိုင္ရာေအာက္တြင္ ေရရွိ မေနဖို႔လည္း လိုသည္။

ေရရွိေနလွ်င္ ပတ္ ၀န္းက်င္ကို မုိးႀကိဳးပစ္ပါက ေရမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္ လိုက္ႏုိင္ပါသည္။ လွ်ပ္စီးလက္ေနပါက မိမိ၏ လက္ထဲ တြင္ သံထည္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေပါက္ တူး၊ ဓား၊ တူရြင္းတို႔ ကိုင္ မထားရပါ။

အထူး သျဖင့္ ေပါက္တူးထမ္း၊ ဓားထမ္းၿပီး ကန္ သင္းေပၚ၊ တာေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာေနျခင္းကို လံုး၀မလုပ္ သင့္ပါ။ မိုးႀကိဳး ပစ္မွတ္ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။

ထိုနည္းတူ လွ်စ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို လည္း လံုး၀အသံုးမျပဳဘဲ ပိတ္ထားရပါ မည္။ ေရဒီယိုဖြင့္ထားျခင္း၊ တီဗီြဖြင့္ထား ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ကို လံုး၀မလုပ္သင့္ပါ။

မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ အလြန္ ႀကီးမားပါသည္။ ၎င္းပစၥည္းတို႔ကို ပိတ္ ထားၾကရပါမည္။ ေရကန္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းထဲတြင္ ရွိေနလွ်င္လည္း ေရထဲမွ ခ်က္ျခင္း တက္ၿပီး လံုျခံဳသည့္ အခုိအကာေအာက္ တြင္ ေနရပါမည္။ အိမ္ျပင္တြင္ ရွိေန ပါက အိမ္ထဲသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း၀င္ေနရပါမည္။

ေရထဲတြင္ ရွိေနပါက ေရျပင္ကို မိုးႀကိဳးပစ္လွ်င္ ေရမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုက္ႏိုင္ပါ သည္။ ျမစ္ထဲတြင္ ေလွ၊ ေမာ္ေတာ္တို႔ျဖင့္ ရွိေနလွ်င္လည္း ကမ္းသို႔ကပ္ေနရပါမည္။

အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊ မိုး ၿခိမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ သင္၏ ဆံပင္ ေမြးညႇင္းမ်ား ေထာင္လာျခင္း၊ ၾကက္သီး ထလာျခင္းတို႔ကို စတင္ခံစားရပါက မိုး ႀကိဳးပစ္ေတာ့မည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားပါက ဒူးတုတ္ ထုိင္ခ်လိုက္ၿပီး၊ သင့္လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဒူး ေပၚသို႔ ယွက္တင္၍ ခႏၶာကိုယ္ကို ေကြးၫြတ္ ထားပါ။ လံုး၀န္းေသာ ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ေနပါ။

ေျမပင္ေပၚတြင္ ျပားျပားေမွာက္မေန ပါႏွင့္။ ထိုသုိ႔ ေမွာက္ေနပါက သင့္ခႏၶာ ကိုယ္သည္ ပို၍ႀကီး မားေသာ မုိးႀကိဳးပစ္ မွတ္ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္” ဟု ပညာရွင္တို႔ က ဆိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ မုိးႀကိဳ၊ မုိးဦးကာလ မ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ မုိးႀကိဳးအႏၲရာယ္က လူ၏ အသက္ကို ေသေစႏုိင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးပါသည္။

မုိးႀကိဳးအႏၲရာယ္မွ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္သည့္ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ အခ်က္ မ်ားကို အေလးထားမွတ္သားၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သံုး ျခင္းျဖင့္၊ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္မွ ကင္း ေ၀းၾကပါေစေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

unicode

ဧပြီနဲ့မေလထဲတွင် မြန်မာပြည်မှာ မိုးကြိုးကြောင့် လူ (၂၅) ဦးသေဆုံး…

မိုးခြိမ်းစဉ် ဖုန်းမသုံးရန် အစိုးရ သတိပေး…

မိုးကြိုကာလဖြစ်တဲ့ ဧပြီနဲ့မေလထဲ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် (၁၀)ခုမှာ မိုးကြိုးကြောင့် လူ (၂၅) ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး (၉) ယောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။

ဒါကြောင့် လျှပ်စီးလက်၊ မိုးခြိမ်းတာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဖုန်း၊ တီဗွီ၊ ရေဒီယိုတွေ အသုံးမပြုကြဖို့ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီနေ့ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

အဲဒီချိန်တွေမှာ ဖုန်း၊ တီဗွီ၊ ရေဒီယိုတွေအပြင် လျှပ်စစ်ထမင်းအိုး၊ မီးပူ၊ ကွန်ပျူတာ စတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးမပြုကြဖို့လိုတယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

ဒါအပြင် သစ်ပင်၊ ဓါတ်တိုင်၊ သံ၊ သတ္ထုပစ္စည်းတွေနားမှာ မနေကြဖို့နဲ့ အိမ်ပြင်ဘက်မှာ လူစုလူဝေးမနေကြဖို့လည်း သတိပေးထားပါတယ်။

“မြန်မာပြည်နှင့် မိုးကြိုးအန္တရာယ်”

မြန်မာပြည်တွင် မိုးဦးကာလနှင့် မိုးနှောင်းကာလတွင် မိုးကြိုးပစ်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ မိုးကြို၊ မိုးဦး၊ မိုးကြိုးအန္တရာယ်က ပိုကြီး သည်။ မမြင်မတွေ့၊ မရှောင်ရှားနိုင်ဘဲ အသက်ဆုံးရလေ့ရှိသည်။

မိုးကြိုးပစ်သည်ဆိုသည်မှာ သကြားမင်း ကဝရစိန်လက်နက်ဖြင့် ပစ်ခြင်း မဟုတ်။ မိုးကြိုးသွားလည်း မရှိ။

မိုးကောင်း ကင်တိမ်တိုက်များမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်က မြေပြင်သို့ စီးဝင် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တနည်း အားဖြင့် လူတို့ သုံးစွဲနေသည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်ထက် အဆများစွာပြင်းသော လျှပ်စစ် ဓာတ်စီးဆင်းခြင်းဖြစ် သည်။

တည့်တည့် ထိလျှင် မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်သည်။ လူကို ထိပါကလည်း မီးသွေးတုံးပမာဖြစ်သွားနိုင် ပါသည်။

မိုးကြိုးသည်မြင့် သော နေရာကိုပစ် တတ်သည်။ ထို့ကြောင့်လျှပ်စီးလက်မိုး ခြိမ်းလျှင် သစ်ပင်အမြင့်များအောက်တွင် နေထိုင်ခြင်း၊ မိုးခိုခြင်း မပြုရန် လိုသည်။ အထူးသဖြင့် ကွင်းထဲတွင် ထီးထီးမားမား ရှိနေသော သစ်ပင်ကြီးများအောက်တွင် လုံးဝမနေသင့်ပေ။

လယ်ထဲရှိ တဲကုန်း များ၊ အိမ်များတွင် ရှိနေလျှင်လည်း လူစုစုဖြင့် မနေဘဲ၊ လူစုခွဲနေကြရပါမည်။ မိုးကြိုးပစ် နေစဉ်လယ်ထဲတွင် ရှိနေပါက လှုပ်ရှား သွား လာမနေဘဲ ကန်သင်းဘေး၊ တာဘေး ရေလွတ်သည့်နေရာတွင် ဒူးတုတ်ထိုင်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဒူးပေါ်ယှက်တင်၍ ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ကွေးညွှတ်ပြီး လုံးဝန်းသော ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် နေရမည်ဟု ဆိုပါသည်။

မြေပြင်ပေါ်တွင် ပြားပြားမှောက်ဝပ်မနေရ။ ထိုသို့ မှောက်နေပါက ခန္ဓာကိုယ်သည် ပို၍ ကြီးမားသော မိုးကြိုးပစ်မှတ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ မိမိနေထိုင်ရာအောက်တွင် ရေရှိ မနေဖို့လည်း လိုသည်။

ရေရှိနေလျှင် ပတ် ဝန်းကျင်ကို မိုးကြိုးပစ်ပါက ရေမှတစ်ဆင့် လျှပ် စစ်ဓာတ် လိုက်နိုင်ပါသည်။ လျှပ်စီးလက်နေပါက မိမိ၏ လက်ထဲ တွင် သံထည်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ပေါက် တူး၊ ဓား၊ တူရွင်းတို့ ကိုင် မထားရပါ။

အထူး သဖြင့် ပေါက်တူးထမ်း၊ ဓားထမ်းပြီး ကန် သင်းပေါ်၊ တာပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်သွားလာနေခြင်းကို လုံးဝမလုပ် သင့်ပါ။ မိုးကြိုး ပစ်မှတ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။

ထိုနည်းတူ လျှစ်စစ်ပစ္စည်းများကို လည်း လုံးဝအသုံးမပြုဘဲ ပိတ်ထားရပါ မည်။ ရေဒီယိုဖွင့်ထားခြင်း၊ တီဗွီဖွင့်ထား ခြင်း၊ တယ်လီဖုန်း အသုံးပြုခြင်းတို့ကို လုံးဝမလုပ်သင့်ပါ။

မိုးကြိုးအန္တရာယ် အလွန် ကြီးမားပါသည်။ ၎င်းင်းပစ္စည်းတို့ကို ပိတ် ထားကြရပါမည်။ ရေကန်၊ မြစ်၊ ချောင်းထဲတွင် ရှိနေလျှင်လည်း ရေထဲမှ ချက်ခြင်း တက်ပြီး လုံခြုံသည့် အခိုအကာအောက် တွင် နေရပါမည်။ အိမ်ပြင်တွင် ရှိနေ ပါက အိမ်ထဲသို့ ချက်ချင်းဝင်နေရပါမည်။

ရေထဲတွင် ရှိနေပါက ရေပြင်ကို မိုးကြိုးပစ်လျှင် ရေမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်နိုင်ပါ သည်။ မြစ်ထဲတွင် လှေ၊ မော်တော်တို့ဖြင့် ရှိနေလျှင်လည်း ကမ်းသို့ကပ်နေရပါမည်။

အထူးသဖြင့် လျှပ်စီးလက်ခြင်း၊ မိုး ခြိမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေစဉ် သင်၏ ဆံပင် မွေးညှင်းများ ထောင်လာခြင်း၊ ကြက်သီး ထလာခြင်းတို့ကို စတင်ခံစားရပါက မိုး ကြိုးပစ်တော့မည့် လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

ထိုသို့ဖြစ်ပွားပါက ဒူးတုတ် ထိုင်ချလိုက်ပြီး၊ သင့်လက်နှစ်ဖက်ကို ဒူး ပေါ်သို့ ယှက်တင်၍ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကွေးညွတ် ထားပါ။ လုံးဝန်းသော ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်နေပါ။

မြေပင်ပေါ်တွင် ပြားပြားမှောက်မနေ ပါနှင့်။ ထိုသို့ မှောက်နေပါက သင့်ခန္ဓာ ကိုယ်သည် ပို၍ကြီး မားသော မိုးကြိုးပစ် မှတ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်” ဟု ပညာရှင်တို့ က ဆိုပါသည်။

အထူးသဖြင့် မိုးကြို၊ မိုးဦးကာလ များတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် မိုးကြိုးအန္တရာယ်က လူ၏ အသက်ကို သေစေနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ကြီးပါသည်။

မိုးကြိုးအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ် ပေးနိုင်သည့် ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန် အချက် များကို အလေးထားမှတ်သားပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံး ခြင်းဖြင့်၊ မိုးကြိုးအန္တရာယ်မှ ကင်း ဝေးကြပါစေကြောင်း တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါသည်။