အေထြအေထြဗဟုသုတ

သင္ကံ‌ကာင္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ က်င့္ႀကံေနထိုင္သင့္တဲ့ နည္းလမ္း (၇) မ်ိဳး

1. Live in the present

ပစၥဳပၸန္မွာပဲ ကိုယ့္စိတ္ကို ႏွစ္ထားပါ သင့္မွာရွိတာ ပစၥဳပၸန္တခုထဲ ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔ အတိတ္ဆိုတာ ၿပီးသြားၿပီ … ။ အနာဂတ္ဆိုတာ မေရရာတာေတြနဲ႔ မေရာက္လာေသးပါဘူး …. ။ သင့္လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္မွ သင့္ဘဝကို ေျပာင္း လဲႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ … ။

2. Show kindness

တပါးသူကို ေမတၱာထားပါ အမ်ားအက်ိဳးရွိမွာလုပ္ပါ …. ။ ကိုယ္တေယာက္ထဲ ေကာင္းစားသြားမယ့္ လမ္းမေ႐ြးပါနဲ႔ … ။

3. Express gratitude

ဘယ္ေလာက္ပဲ ဘဝဟာ ဆိုးေနေန ကိုယ့္အေပၚ ေက်းဇူးရွိဖူးေတြ ရွိစအၿမဲပါပဲ … ။ ဒီလူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ပါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျပသေပးပါ …. ။

4. Grow in love

ခ်စ္တတ္ပါ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္ပါ တပါးသူကို ခ်စ္ပါ … ။

5. Forgive and let go

အတိတ္ကိုအတိတ္မွာထားခဲ့ ကိုယ့္အေပၚမတရားလုပ္ခဲ့သူေတြကို ကိုယ့္ဘဝထဲကထုတ္ၿပီး ေမ့လိုက္ပါဒီလူေတြကို ေမ့ဖို႔ကိုယ့္ဘဝထဲကထုတ္ရပါမယ္ …. ။ ဘာလို႔လဲဆို ကိုယ္ကသူတို႔နဲ႔ ျပန္ဆက္သြယ္ေနရင္ သူတို႔အရင္လို ကိုယ့္ကိုအသုံးခ်လို႔ ရအုံးမယ္လို႔ ေတြးပါလိမ့္မယ္ … ။

6. Practice meditation

တရားထိုင္ပါ တရားထိုင္တာဟာ စိတ္တည္ၿငိမ္ဖို႔ ဘဝမွာ balance ရွိဖို႔လုပ္တာပါ ကိုယ္တရားထိုင္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို နားလည္ပါေစ … ။

7. Simply life

ဘဝဟာမရႈပ္ပါဘူး လူေတြက သူ႔အတၱေတြနဲ႔ ရႈပ္ေနတာပါ … ။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝမွာ လိုအပ္တာကို သုံးပါ အပိုမလုပ္ပါနဲ႔ … ။

Credit : ေ႐ႊပန္းသီး

Unicode

1. Live in the present

ပစၥဳပၸန္မွာပဲ ကိုယ့္စိတ္ကို ႏွစ္ထားပါ သင့္မွာရွိတာ ပစၥဳပၸန္တခုထဲ ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔ အတိတ္ဆိုတာ ၿပီးသြားၿပီ … ။ အနာဂတ္ဆိုတာ မေရရာတာေတြနဲ႔ မေရာက္လာေသးပါဘူး …. ။ သင့္လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္မွ သင့္ဘဝကို ေျပာင္း လဲႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ … ။

2. Show kindness

တပါးသူကို ေမတၱာထားပါ အမ်ားအက်ိဳးရွိမွာလုပ္ပါ …. ။ ကိုယ္တေယာက္ထဲ ေကာင္းစားသြားမယ့္ လမ္းမေ႐ြးပါနဲ႔ … ။

3. Express gratitude

ဘယ္ေလာက္ပဲ ဘဝဟာ ဆိုးေနေန ကိုယ့္အေပၚ ေက်းဇူးရွိဖူးေတြ ရွိစအၿမဲပါပဲ … ။ ဒီလူေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ပါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျပသေပးပါ …. ။

4. Grow in love

ခ်စ္တတ္ပါ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္ပါ တပါးသူကို ခ်စ္ပါ … ။

5. Forgive and let go

အတိတ္ကိုအတိတ္မွာထားခဲ့ ကိုယ့္အေပၚမတရားလုပ္ခဲ့သူေတြကို ကိုယ့္ဘဝထဲကထုတ္ၿပီး ေမ့လိုက္ပါဒီလူေတြကို ေမ့ဖို႔ကိုယ့္ဘဝထဲကထုတ္ရပါမယ္ …. ။ ဘာလို႔လဲဆို ကိုယ္ကသူတို႔နဲ႔ ျပန္ဆက္သြယ္ေနရင္ သူတို႔အရင္လို ကိုယ့္ကိုအသုံးခ်လို႔ ရအုံးမယ္လို႔ ေတြးပါလိမ့္မယ္ … ။

6. Practice meditation

တရားထိုင္ပါ တရားထိုင္တာဟာ စိတ္တည္ၿငိမ္ဖို႔ ဘဝမွာ balance ရွိဖို႔လုပ္တာပါ ကိုယ္တရားထိုင္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို နားလည္ပါေစ … ။

7. Simply life

ဘဝဟာမရႈပ္ပါဘူး လူေတြက သူ႔အတၱေတြနဲ႔ ရႈပ္ေနတာပါ … ။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝမွာ လိုအပ္တာကို သုံးပါ အပိုမလုပ္ပါနဲ႔ … ။