ၾကားသိရသမွ်

သမီးရည်းစားချင်းစကားများရာရည်းစားကကိုယ်ဝန်ရှိတော့မှတာဝန်မယူနိုင်လို့ဆိုကာSee more

သမီးရည်းစားချင်းစကားများရာရည်းစားကကိုယ်ဝန်ရှိတော့မှတာဝန်မယူနိုင်လို့ဆိုကာSee more

မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ကန်/ရှေ့ရပ်ကွက် အမှတ်(၉၄),၉၄ လမ်း (၇)ထပ်တိုက်အပေါ်ဆုံးလှေခါးတွင်မချမ်းမြေ့ဦးအသက်(၂၄)နှစ်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေထိုင်သူအား၎င်း၏ရည်းစားဖြစ်သူထက်မင်းအောင်၊

အသက်(၁၈)နှစ် အမှတ်(၂)၁၂၈လမ်း သပြေကုန်းရပ်ကွက်အိမ်ဌားနေထိုင်သူ မှေ-သဆုံ-းသူသည်ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး

သမီးရည်းစားစကားများရာမှ ဝက်အူလှည့်ဖြင့်လ-ည်ပ-င်းတွင်(၁၄)ချက်၊ရ-င်ဘတ်တွင်(၅)ချက်၊ဝ-မ်းဗို-က်တွင်(၁)ချက်စုစုပေါင်းဒါဏ်ရာအချက်(၂၀) ရရှိပြီးယမန်နေ့နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်ခန့်ကအသ-တ်ခံခဲ့ရပါသည်။

တရားခံအား ရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့်မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေဖမ်းဆီးရာ

ယင်းနေ့ည(၈:၀၀)နာရီတွင် တရားခံအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင်တရားစွဲဆိုတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်အမှု့ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

Credit

သမီးရည်းစားချင်းစကားများရာရည်းစားကကိုယ်ဝန်ရှိတော့မှတာဝန်မယူနိုင်လို့ဆိုကာSee more

မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ကန်/ရှေ့ရပ်ကွက် အမှတ်(၉၄),၉၄ လမ်း (၇)ထပ်တိုက်အပေါ်ဆုံးလှေခါးတွင်မချမ်းမြေ့ဦးအသက်(၂၄)နှစ်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေထိုင်သူအား၎င်း၏ရည်းစားဖြစ်သူထက်မင်းအောင်၊

အသက်(၁၈)နှစ် အမှတ်(၂)၁၂၈လမ်း သပြေကုန်းရပ်ကွက်အိမ်ဌားနေထိုင်သူ မှေ-သဆုံ-းသူသည်ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး

သမီးရည်းစားစကားများရာမှ ဝက်အူလှည့်ဖြင့်လ-ည်ပ-င်းတွင်(၁၄)ချက်၊ရ-င်ဘတ်တွင်(၅)ချက်၊ဝ-မ်းဗို-က်တွင်(၁)ချက်စုစုပေါင်းဒါဏ်ရာအချက်(၂၀) ရရှိပြီးယမန်နေ့နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်ခန့်ကအသ-တ်ခံခဲ့ရပါသည်။

တရားခံအား ရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့်မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေဖမ်းဆီးရာ

ယင်းနေ့ည(၈:၀၀)နာရီတွင် တရားခံအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင်တရားစွဲဆိုတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်အမှု့ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

Credit

သမီးရည်းစားချင်းစကားများရာရည်းစားကကိုယ်ဝန်ရှိတော့မှတာဝန်မယူနိုင်လို့ဆိုကာSee more

မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ကန်/ရှေ့ရပ်ကွက် အမှတ်(၉၄),၉၄ လမ်း (၇)ထပ်တိုက်အပေါ်ဆုံးလှေခါးတွင်မချမ်းမြေ့ဦးအသက်(၂၄)နှစ်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေထိုင်သူအား၎င်း၏ရည်းစားဖြစ်သူထက်မင်းအောင်၊

အသက်(၁၈)နှစ် အမှတ်(၂)၁၂၈လမ်း သပြေကုန်းရပ်ကွက်အိမ်ဌားနေထိုင်သူ မှေ-သဆုံ-းသူသည်ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး

သမီးရည်းစားစကားများရာမှ ဝက်အူလှည့်ဖြင့်လ-ည်ပ-င်းတွင်(၁၄)ချက်၊ရ-င်ဘတ်တွင်(၅)ချက်၊ဝ-မ်းဗို-က်တွင်(၁)ချက်စုစုပေါင်းဒါဏ်ရာအချက်(၂၀) ရရှိပြီးယမန်နေ့နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်ခန့်ကအသ-တ်ခံခဲ့ရပါသည်။

တရားခံအား ရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့်မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေဖမ်းဆီးရာ

ယင်းနေ့ည(၈:၀၀)နာရီတွင် တရားခံအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင်တရားစွဲဆိုတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်အမှု့ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

Credit