အေထြအေထြဗဟုသုတ

ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံက ေစ်းႀကီးပါတယ္

ဧရာမသေဘၤာႀကီး၏ အင္ဂ်င္ပ်က္သြားသည္။မည္သူမွ် မျပဳျပင္ႏိုင္ၾက။ထို႔ေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကဳံ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ရွိေသာ စက္ျပင္အင္ဂ်င္နီယာထံ ပို႔လိုက္ၾကေလသည္။

စက္ျပင္ဆရာက အင္ဂ်င္ကို အေပၚကေနေအာက္အထိ ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးသည္။အားလုံးကိုစစ္ၿပီးေနာက္ အင္ဂ်င္နီယာသည္ အိတ္ထဲမွ တူေလးတစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။

အင္ဂ်င္စက္ တစ္ေနရာကို ကို ညင္သာစြာ ေခါက္လိုက္သည္။ မၾကာခင္မွာ အင္ဂ်င္ျပန္အသက္ဝင္လာသည္။ အားလုံးေကာင္းသြားေလၿပီ။

အင္ဂ်င္နီယာက ဧရာမသေဘၤာႀကီးကို ျပဳျပင္ရန္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ 10,000 တစ္ေသာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပိုင္ရွင္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ဘယ္လို..?” ဟု ပိုင္ရွင္က မေၾကမနပ္ႏွင့္ ေမးသည္။ “မင္း ဘာမွ ျပင္ရတာလဲမဟုတ္ဘူ။ ငါ့ကို အေသးစိတ္ ေဘလ္ေရးေပးပါ။”

စက္ျပင္ဆရာကေဘလ္ထဲမွာ ဤကဲ့သို႔ ေရးလိုက္ပါတယ္..

တူျဖင့္ ေခါက္ခက $2 ႏွစ္ေဒၚလာ။

ဘယ္ေနရာကိုေခါက္ရမယ္ ႏွင့္ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ ေခါက္ရမယ္ဆိုတာ အတြက္ ပညာေၾကးက – $9,998 ( ကိုးေထာင္ကိုးရာကိုးဆယ့္ရွစ္ေဒၚလာ ) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

သတိျပဳစရာ..

တစ္ခါတေလမွာ .. “လြယ္လြယ္ေလး ” နဲ႔ “ဒါေလးပဲဟာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြကို ေဘးဖယ္ထားသင့္ပါတယ္။ပညာရွင္တေယာက္ဟာ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မူရရန္ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။

(အလုပ္တစ္ခုကို မိနစ္ 30 ႏွင့္ ၿပီးလ်င္၊ ဤကဲ့သို႔ မိနစ္ 30 နဲ႔ ၿပီးသြားေအာင္ 10 ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပး ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင့္ေပးရတဲ့လုပ္ခဟာ ဆယ္ႏွစ္ ေလာက္ေလ့လာခဲ့ရတဲ့ ပညာေၾကးပါ။မိနစ္ 30 ရဲ႕ ၾကာခ်ိန္ အတြက္မဟုတ္ပါဘူး။ )

ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံက ေဈးႀကီးပါတယ္။

ကံမေကာင္းစြာပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အခုခ်ိန္ထိ လူတေယာက္ရဲ႕ လုပ္အားခကို ၾကာခ်ိန္နဲ႔ တြက္ဆေနၾကတုန္းပါပဲ။

Saya U Khin Zaw ( ဘာသာျပန္ )Credit

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ပါ

ဧရာမသေဘၤာႀကီး၏ အင္ဂ်င္ပ်က္သြားသည္။မည္သူမွ် မျပဳျပင္ႏိုင္ၾက။ထို႔ေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကဳံ ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ရွိေသာ စက္ျပင္အင္ဂ်င္နီယာထံ ပို႔လိုက္ၾကေလသည္။

စက္ျပင္ဆရာက အင္ဂ်င္ကို အေပၚကေနေအာက္အထိ ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးသည္။အားလုံးကိုစစ္ၿပီးေနာက္ အင္ဂ်င္နီယာသည္ အိတ္ထဲမွ တူေလးတစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။

အင္ဂ်င္စက္ တစ္ေနရာကို ကို ညင္သာစြာ ေခါက္လိုက္သည္။ မၾကာခင္မွာ အင္ဂ်င္ျပန္အသက္ဝင္လာသည္။ အားလုံးေကာင္းသြားေလၿပီ။

အင္ဂ်င္နီယာက ဧရာမသေဘၤာႀကီးကို ျပဳျပင္ရန္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ 10,000 – တစ္ေသာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပိုင္ရွင္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ဘယႅို….?” ဟု ပိုင္ရွင္က မေၾကမနပ္ႏွင့္ ေမးသည္။ “မင္း ဘာမြ ျပင္ရတာလဲမဟုတ္ဘူ။ ငါ့ကို အေသးစိတ္ ေဘလ္ေရးေပးပါ။”

စက္ျပင္ဆရာကေဘလ္ထဲမွာ ဤကဲ့သို႔ ေရးလိုက္ပါတယ္

တူျဖင့္ ေခါက္ခက- $2 ႏွစ္ေဒၚလာ။

ဘယ္ေနရာကိုေခါက္ရမယ္ ႏွင့္ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ ေခါက္ရမယ္ဆိုတာ အတြက္ ပညာေၾကးက – $9,998 ( ကိုးေထာင္ကိုးရာကိုးဆယ့္ရွစ္ေဒၚလာ ) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

သတိျပဳစရာ

တစ္ခါတေလမွာ – “လြယ္လြယ္ေလး ” နဲ႔ “ဒါေလးပဲဟာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြကို ေဘးဖယ္ထားသင့္ပါတယ္။ပညာရွင္တေယာက္ဟာ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မူရရန္ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။

(အလုပၱစၡဳကို မိနစ္ 30 ႏွင့္ ၿပီးလ်င္၊ ဤကဲ့သို႔ မိနစ္ 30 နဲ႔ ၿပီးသြားေအာင္ 10 ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပး ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင့္ေပးရတဲ့လုပ္ခဟာ ဆယ္ႏွစ္ ေလာက္ေလ့လာခဲ့ရတဲ့ ပညာေၾကးပါ။မိနစ္ 30 ရဲ႕ ၾကာခ်ိန္ အတြက္မဟုတ္ပါဘူး။ )

ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံက ေဈးႀကီးပါတယ္။

ကံမေကာင္းစြာပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အခုခ်ိန္ထိ လူတေယာက္ရဲ႕ လုပ္အားခကို ၾကာခ်ိန္နဲ႔ တြက္ဆေနၾကတုန္းပါပဲ..။

Saya U Khin Zaw ( ဘာသာျပန္ )Credit