ၾကားသိရသမွ်

ေနအိမ္တစ္ခုသို႔ ကားဝင္ခိုးဖို႔ႀကိဳးစားစဥ္ ႏြားေခ်းကန္ထဲျပဳတ္က်ေနလို႔ မိသြားခဲ့ၿပီး အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ ကမာၻ႔ကံအဆိုးဆုံးသူခိုး

ေနအိမ္တစ္ခုသို႔ ကားဝင္ခိုးဖို႔ႀကိဳးစားစဥ္ ႏြားေခ်းကန္ထဲျပဳတ္က်ေနလို႔ မိသြားခဲ့ၿပီး အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ ကမာၻ႔ကံအဆိုးဆုံးသူခိုး

လူသားတိုင္းသည္ ဘဝတစ္ခုလုံးကို အဆင္ေျပစြာျဖင့္ျဖတ္သန္းၾကရျခင္းမဟုတ္ဘဲ

အခက္အခဲမ်ိဳးစုံကိုလည္း ႀကဳံေတြ႕လာရႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္

တစ္ခါတစ္ေလတြင္ လူသားတို႔ဟာ မိမိတို႔၏ အခက္ခဲဆုံးအခ်ိန္မ်ားကို

ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ မေကာင္းမႈမ်ာကို ျပဳလုပ္လာတတ္ၾကပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း႐ြံစရာအလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ခိုးယူျခင္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အမ်ိဳးသာတစ္ဦးဟာ အေတာ္ေလးကံဆိုးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဟာ ေနအိမ္တစ္ခုတြင္ ကားတစ္စီးကို ဝင္ေရာက္ခိုးယူရန္ႀကိဳးစားစဥ္ ရဲမ်ားက ေရာက္ရွိလာခဲ့တာဟုသိရပါတယ္။

ထိုအခါ အမ်ိဳးသားဟာလည္း ဖမ္းဆီးျခင္းမခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဖမ္းမခံရရန္ထြက္ေျပးသည့္အခါမွဘဲ အမ်ိဳးသားဟာ ေနအိမ္အတြင္းရွိ ႏြားေခ်းကန္ထဲသို႔ ျပဳတ္က်ၿပီး

ဆက္မေျပးႏိုင္ေတာ့လို႔ အဖမ္းခံခဲ့ရပါေတာ့တယ္။

ခရက္ဒစ္

Zawgyi

ေနအိမ္တစ္ခုသို႔ ကားဝင္ခိုးဖို႔ႀကိဳးစားစဥ္ ႏြားေခ်းကန္ထဲျပဳတ္က်ေနလို႔ မိသြားခဲ့ၿပီး အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ ကမာၻ႔ကံအဆိုးဆုံးသူခိုး

လူသားတိုင္းသည္ ဘဝတစ္ခုလုံးကို အဆင္ေျပစြာျဖင့္ျဖတ္သန္းၾကရျခင္းမဟုတ္ဘဲ

အခက္အခဲမ်ိဳးစုံကိုလည္း ႀကဳံေတြ႕လာရနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလတြင္ လူသားတို႔ဟာ မိမိတို႔၏ အခက္ခဲဆုံးအခ်ိန္မ်ားကို

ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ မေကာင္းမႈမ်ာကို ျပဳလုပ္လာတတ္ၾကပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း႐ြံစရာအလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ခိုးယူျခင္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အမ်ိဳးသာတစ္ဦးဟာ အေတာ္ေလးကံဆိုးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဟာ ေနအိမ္တစ္ခုတြင္ ကားတစ္စီးကို ဝင္ေရာက္ခိုးယူရန္ႀကိဳးစားစဥ္ ရဲမ်ားက ေရာက္ရွိလာခဲ့တာဟုသိရပါတယ္။

ထိုအခါ အမ်ိဳးသားဟာလည္း ဖမ္းဆီးျခင္းမခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္နိုင္ရန္ ထြက္ေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဖမ္းမခံရရန္ထြက္ေျပးသည့္အခါမွဘဲ အမ်ိဳးသားဟာ ေနအိမ္အတြင္းရွိ ႏြားေခ်းကန္ထဲသို႔ ျျပဳတ္က်ၿပီး

ဆက္မေျပးနိုင္ေတာ့လို႔ အဖမ္းခံခဲ့ရပါေတာ့တယ္။

ခရက္ဒစ္