ေဗဒင္

( ၇ )ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႕မွ စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ေန႕အထိ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႕မွ စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္ေန႕အထိ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ားအတြက္တပါတ္တာေဟာစာတမ္း

ေငြေခ်းငွားျခင္း၊အာမခံေပးျခင္းသတိျပဳပါ။လုပ္ငန္းသစ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ရတတ္တယ္။ခရီးတိုေလးေတြသြားရမယ္။

စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးလတ္မွတ္ထိုးျခင္းမ်ားသတိျပဳပါ။ဆရာသမားရဲ႕ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးျခင္းခံရမယ္။

ဆုမဲေငြေပါက္တာမ်ိဳး၊ထီေပါက္တာမ်ိဳးႀကဳံမယ္။ဘာသာေရးမ်ားမ်ားလုပ္ပါ။ကံအညံ့မ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ခ်စ္သူႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ခရီးသြားရမယ္။ရင့္ဘတ္ေအာင့္ေနတာမ်ိဴးျဖစ္တတ္တယ္။ေလေရာဂါ သတိျပဳပါ။အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၇ ၊ ၀ ၊ ၁ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ မွ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။1875 Baydin

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ

တနလၤာ သားသမီးမ်ားအတြက္တပါတ္တာေဟာစာတမ္း

လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳသင့္ေသးပါ။ခရီးသြားလာျခင္းေခတၱေရွာင္ပါ။လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးသတိျပဳပါ။

မတရားစြပ္စြဲေျပာဆိုတာမ်ိဳးႀကဳံတတ္တယ္။ေ႐ႊဝင္မယ္။လူဝင္မယ္။အပ်ိဳ၊လူပ်ိဳမ်ားအိမ္ေထာင္က်တတ္တယ္။

ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္မယ္။ခ်စ္သူ၊အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္အယူအဆကြဲလြဲေနမယ္။ဒူးနာ၊ခါးနာျဖစ္တတ္တယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ ကိတ္မုန႔္ ၅ ခ်ပ္ ဘုရားကပ္ပါ။အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၈ ၊ ၂ ၊ ၃ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ မွ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။ 1875 Baydin

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ

အဂၤါ သားသမီးမ်ားအတြက္တပါတ္တာေဟာစာတမ္း

ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္သေဘာထားကြဲလြဲမႈအျငင္းအခုံျဖစ္ေနတတ္တယ္။ကိုယ့္အေပၚအျမင္မၾကည္တာေတြျဖစ္ေနမယ္။ဒါေပမဲ့ခဏပါပဲ။

ေငြရွာရလြယ္ကူမယ္။ေငြဝင္မယ္။အိမ္ျပဳျပင္တာေတြအိမ္ေထာင္ျပဳတာေတြေခတၱေစာင့္ပါ။

ခရီးသြားလာျခင္းအဆင္ေျပမယ္။ရာထူးတိုးတာလခစားတိုးတာႀကဳံမယ္။ခ်စ္သူႏွင့္အဆင္ေျပၿပီးေပ်ာ္႐ႊင္ရမယ္။

ဦးေခါင္းကိုက္၊မူးတာျဖစ္ေနမယ္။ကံေကာင္းေစရန္ အုန္းဆြမ္းကပ္လႉပါ။အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၉ ၊ ၃ ၊ ၄ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ မွ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။1875 Baydin

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအတြက္တပါတ္တာေဟာစာတမ္း

ေငြအလုံးအရင္းဝင္လာဖို႔ရွိေနပါတယ္။အလုပ္အကိုင္သစ္လုပ္ရမယ္။စိတ္လိုက္မာန္ပါလုပ္ျခင္းေရွာင္ပါ။

အေရးႀကီးစာ႐ြက္တစ္ခုေပ်ာက္တတ္တယ္။စိတ္လိုက္မာန္ပါလုပ္ျခင္းေရွာင္ပါ။ဆရာသမားႏွင့္အဆင္မေျပမႈႀကဳံတတ္တယ္။

ခ်စ္သူ၊အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚသစၥာရွိပါ။(အသစ္)ေတြ႕တတ္တယ္။လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးတာရွည္ျခင္းႀကဳံမယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ စကားဝါ ၊စကားပန္း ၅ ပြင့္ကပ္လႉပါ။အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၀ ၊ ၄ ၊ ၅ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ မွ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။္1875 Baydin

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ

ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားအတြက္တပါတ္တာေဟာစာတမ္း

ေငြေၾကးကံေကာင္းလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ဘုရားပုံေတာ္၊ဆင္းတုေတာ္ေတြဝင္လာရင္ကံေကာင္းလာၿပီျဖစ္တယ္။

နယ္မွေဆြမ်ိဳးမ်ားေရာက္တတ္တယ္။ေ႐ႊထြက္မယ္။ပစၥည္းဝင္မယ္။အရက္၊ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းေရွာင္ပါ။

ေဒါသမႀကီးပါႏွင့္။ခ်စ္သူအေပၚစိတ္ရွည္သည္းခံပါ။ခ်စ္သူကသင့္အေပၚေကာင္းလြန္းပါတယ္။ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းေရာဂါျဖစ္တတ္တယ္။

အစာအဆိပ္သင့္တတ္တယ္။ကံေကာင္းေစရန္ ဆန္ ၃ လုံး ခိုစာေကြၽးပါ။အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၁ ၊ ၃ ၊ ၆ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ မွ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။္1875 Baydin

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအတြက္တပါတ္တာေဟာစာတမ္း

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေငြေၾကးကိစၥအဆင္ေျပသြားမယ္။မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအကူအညီရမယ္။

ရပ္ေဝးေရာက္ေနေသာခ်စ္သူ၊မိသားစုျပန္ေရာက္မယ္။႐ိုး႐ိုးသားသားလုပ္ကိုင္ပါ။ျဖတ္လမ္းစီးပြားေရးမလုပ္ပါႏွင့္။

ေလာင္းကစားလုပ္လွ်င္ခဏရပ္ပါ။စက္ပစၥည္းဝင္မယ္။စက္ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရမယ္။ခ်စ္သူက်န္းမာေရးညံ့ေနမယ္။

ကို႔ကိုယ္ကိုယ္လဲမ်က္စိ၊နားထိခိုက္တတ္တယ္။ကံေကာင္းေစရန္ ဘုရားမွာ ေ႐ႊသကၤန္းကပ္လႉပါ။အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၂ ၊ ၄ ၊ ၇ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ မွ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။1875 Baydin

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ

စေန သားသမီးမ်ားအတြက္တပါတ္တာေဟာစာတမ္း

စပ္တူလုပ္ငန္းမလုပ္ပါႏွင့္အုံး။ေနရာေျပာင္းတာ အလုပ္ေျပာင္းတာမ်ိဳး ၾကဳံတတ္တယ္။အဆင္ေျပမယ္။

သြပ္၊သစ္၊သံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လွ်င္ သတိျပဳပါ။ဆုံးရႈံးမႈႀကဳံတတ္တယ္။လူမ်ိဳးျခားႏွင့္အက်ိဳးေပးမယ္။

ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ကံညံ့ျခင္းႏွစ္ခု တၿပိဳင္နက္ေတြ႕ႀကဳံလိမ့္မယ္။ေ႐ႊလုပ္ငန္း၊ေရလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မယ္။

ခ်စ္သူႏွင့္အဆက္သြယ္ျပတ္တာမ်ိဳးႀကဳံမယ္။သြားေရာဂါ၊ေသြးသားႏွင့္ပတ္သတ္တာျဖစ္တတ္တယ္။

ကံေကာင္းေစရန္ မုန႔္လုံးေရေပၚ၅လုံးလႉပါ။အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၃၊၅၊၆ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ရက္သားသမီးအေပါင္း စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္ မွ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။္1875 Baydin

unicode

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ (၆)ရက်နေ့အထိ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ

တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက်တပါတ်တာဟောစာတမ်း

ငွေချေးငှားခြင်း၊အာမခံပေးခြင်းသတိပြုပါ။လုပ်ငန်းသစ်များချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်ရတတ်တယ်။ခရီးတိုလေးတွေသွားရမယ်။

စာရွက်စာတမ်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလတ်မှတ်ထိုးခြင်းများသတိပြုပါ။ဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်ပြုချီးကျူးခြင်းခံရမယ်။

ဆုမဲငွေပေါက်တာမျိုး၊ထီပေါက်တာမျိုးကြုံမယ်။ဘာသာရေးများများလုပ်ပါ။ကံအညံ့များပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။

ချစ်သူနှင့်ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးသွားရမယ်။ရင့်ဘတ်အောင့်နေတာမျိူးဖြစ်တတ်တယ်။လေရောဂါ သတိပြုပါ။အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၇ ၊ ၀ ၊ ၁ ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ကျွနု်ပ် မှ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။1875 Baydin

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ

တနင်္လာ သားသမီးများအတွက်တပါတ်တာဟောစာတမ်း

လုပ်ငန်းများချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုသင့်သေးပါ။ခရီးသွားလာခြင်းခေတ္တရှောင်ပါ။လူမျိုးခြားနှင့်ပတ်သတ်ပြီးသတိပြုပါ။

မတရားစွပ်စွဲပြောဆိုတာမျိုးကြုံတတ်တယ်။ရွှေဝင်မယ်။လူဝင်မယ်။အပျို၊လူပျိုများအိမ်ထောင်ကျတတ်တယ်။

ပရဟိတလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်အောင်မြင်မယ်။ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အယူအဆကွဲလွဲနေမယ်။ဒူးနာ၊ခါးနာဖြစ်တတ်တယ်။

ကံကောင်းစေရန် ကိတ်မုန့် ၅ ချပ် ဘုရားကပ်ပါ။အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၈ ၊ ၂ ၊ ၃ ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ကျွနု်ပ် မှ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။ 1875 Baydin

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ

အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက်တပါတ်တာဟောစာတမ်း

ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်သဘောထားကွဲလွဲမှုအငြင်းအခုံဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုယ့်အပေါ်အမြင်မကြည်တာတွေဖြစ်နေမယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲ။

ငွေရှာရလွယ်ကူမယ်။ငွေဝင်မယ်။အိမ်ပြုပြင်တာတွေအိမ်ထောင်ပြုတာတွေခေတ္တစောင့်ပါ။

ခရီးသွားလာခြင်းအဆင်ပြေမယ်။ရာထူးတိုးတာလခစားတိုးတာကြုံမယ်။ချစ်သူနှင့်အဆင်ပြေပြီးပျော်ရွှင်ရမယ်။

ဦးခေါင်းကိုက်၊မူးတာဖြစ်နေမယ်။ကံကောင်းစေရန် အုန်းဆွမ်းကပ်လှူပါ။အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၉ ၊ ၃ ၊ ၄ ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ကျွနု်ပ် မှ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။1875 Baydin

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ

ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက်တပါတ်တာဟောစာတမ်း

ငွေအလုံးအရင်းဝင်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အလုပ်အကိုင်သစ်လုပ်ရမယ်။စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ခြင်းရှောင်ပါ။

အရေးကြီးစာရွက်တစ်ခုပျောက်တတ်တယ်။စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်ခြင်းရှောင်ပါ။ဆရာသမားနှင့်အဆင်မပြေမှုကြုံတတ်တယ်။

ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်သစ္စာရှိပါ။(အသစ်)တွေ့တတ်တယ်။လည်ချောင်းနာခြင်း၊ချောင်းဆိုးတာရှည်ခြင်းကြုံမယ်။

ကံကောင်းစေရန် စကားဝါ ၊စကားပန်း ၅ ပွင့်ကပ်လှူပါ။အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၀ ၊ ၄ ၊ ၅ ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ကျွနု်ပ် မှ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။်1875 Baydin

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ

ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက်တပါတ်တာဟောစာတမ်း

ငွေကြေးကံကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားပုံတော်၊ဆင်းတုတော်တွေဝင်လာရင်ကံကောင်းလာပြီဖြစ်တယ်။

နယ်မှဆွေမျိုးများရောက်တတ်တယ်။ရွှေထွက်မယ်။ပစ္စည်းဝင်မယ်။အရက်၊လောင်းကစားလုပ်ငန်းရှောင်ပါ။

ဒေါသမကြီးပါနှင့်။ချစ်သူအပေါ်စိတ်ရှည်သည်းခံပါ။ချစ်သူကသင့်အပေါ်ကောင်းလွန်းပါတယ်။ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းရောဂါဖြစ်တတ်တယ်။

အစာအဆိပ်သင့်တတ်တယ်။ကံကောင်းစေရန် ဆန် ၃ လုံး ခိုစာကျွေးပါ။အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၁ ၊ ၃ ၊ ၆ ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ကျွနု်ပ် မှ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။်1875 Baydin

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ

သောကြာ သားသမီးများအတွက်တပါတ်တာဟောစာတမ်း

မမျှော်လင့်ဘဲငွေကြေးကိစ္စအဆင်ပြေသွားမယ်။မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအကူအညီရမယ်။

ရပ်ဝေးရောက်နေသောချစ်သူ၊မိသားစုပြန်ရောက်မယ်။ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင်ပါ။ဖြတ်လမ်းစီးပွားရေးမလုပ်ပါနှင့်။

လောင်းကစားလုပ်လျှင်ခဏရပ်ပါ။စက်ပစ္စည်းဝင်မယ်။စက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်။ချစ်သူကျန်းမာရေးညံ့နေမယ်။

ကို့ကိုယ်ကိုယ်လဲမျက်စိ၊နားထိခိုက်တတ်တယ်။ကံကောင်းစေရန် ဘုရားမှာ ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပါ။အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၂ ၊ ၄ ၊ ၇ ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ကျွနု်ပ် မှ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။1875 Baydin

သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ

စနေ သားသမီးများအတွက်တပါတ်တာဟောစာတမ်း

စပ်တူလုပ်ငန်းမလုပ်ပါနှင့်အုံး။နေရာပြောင်းတာ အလုပ်ပြောင်းတာမျိုး ကြုံတတ်တယ်။အဆင်ပြေမယ်။

သွပ်၊သစ်၊သံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျှင် သတိပြုပါ။ဆုံးရှုံးမှုကြုံတတ်တယ်။လူမျိုးခြားနှင့်အကျိုးပေးမယ်။

ကံကောင်းခြင်းနှင့်ကံညံ့ခြင်းနှစ်ခု တပြိုင်နက်တွေ့ကြုံလိမ့်မယ်။ရွှေလုပ်ငန်း၊ရေလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မယ်။

ချစ်သူနှင့်အဆက်သွယ်ပြတ်တာမျိုးကြုံမယ်။သွားရောဂါ၊သွေးသားနှင့်ပတ်သတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။

ကံကောင်းစေရန် မုန့်လုံးရေပေါ်၅လုံးလှူပါ။အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၃၊၅၊၆ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေကြောင်း ကျွနု်ပ် မှ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။်1875 Baydin