လကၡဏာ

( 28.9.2020) မွ (4.10.2020 ) ထိ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာအေဟာကိန္း..

တနဂၤေႏြသား/သမီးမ်ားအတြက္

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းေနပါသည္။ပိုင္းဆိုင္မႈ႔ေတြလည္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။အလႉမဂၤလာကိစၥေတြလည္းေပၚလာပါလိမ့္မည္။ေကာင္းပါသည္။

ပစည္းဥစၥာေတြလည္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကရာထူတိုးတက္ပါမည္။အလုပ္တြင္နံမည္ေကာင္းေတြလည္းရရွိလာပါလိမ့္မည္။

သင့္အတြက္ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ယခုအပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။

အက်ိဳးျမတ္မ်ားစြားရရွိပါလိမ့္မည္။ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။လာဘ္လည္းလြန္ရႊင္ေနပါလိမ့္မည္။

သင္၏က်န္းမာေရးကံမွာဘာမွစိုးရိမ္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ေကာင္းေနပါသည္။ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးမွာလည္းေကာင္းပါသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြရရွိပါလိမ့္မည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးအလြန္ေကာင္းပါသည္။သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္သည္။သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၉၊၈)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာ….သေျပ(၆)ညြန႔္အိမ္ဘုရား လႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာသား/သမီးမ်ားအတြက္

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာအနည္းငယ္ေတာ့ညံ့ေနပါသည္။အလုပ္အေျခအေနေတြဖရိုဖရဲေႂတြဖစ္ေနတတ္ပါသည္။အလုပ္အကိုင္အႀကံအစည္ေတြလည္းလြဲေခ်ာ္ေနတတ္ပါသည္။

သင့္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္းမႈန္းဝါေနတတ္ပါသည္။သင့္စိတ္ကိုေသခ်ာထိမ္းၿပီးအလုပ္လုပ္ပါအဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကအႀကီးအကဲေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။စာရင္းဇယားကိစၥေတြလည္းေျဖရွင္းရတတ္ပါသည္။ဒီအခ်ိန္မွာသင့္အေနျဖင့္ၿငိမ္းၿငိမ္ေနတာအေကာင္းဆုံးပါပဲ။

ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတငႅဳပၠိဳငၼၫၦိဳပါကမလုပၸါႏွင့္။ရင္ႏွီးထားတာေတြအားလုံးကုန္သြားပါလိမ့္မည္။

သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ရစရာရွိတာေတြကေတာ့လြဲေခ်ာ္သြားတတ္ပါသည္။သင္၏က်န္းမာေရးကံမွာေသြးတိုးေသာေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။

သတိထားပါ။ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးကံမွာအနည္းငယ္ညံ့ေနတတ္သည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးစကားမ်ားရတတ္သည္။

သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာအစိမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၄၊၇)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာ…..ႏွင္းဆီ(၇)ပြင့္အိမ္ဘုရား လႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါသား/သမီးမ်ားအတြက္

သင္၏ အလုပ္အကိုင္ မွာ ေကာင္းေနပါသည္။သင့္အႀကံအစည္ေတြလည္းေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ေကာင္းပါသည္။သင္လုပ္ခ်င္တာေတြလည္းအေကာင္ထယ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

သင္ဒီအခ်ိန္ဘာလုပ္လုပ္တိုးတက္မႈ႔ေတြရရွိပါလိမ့္မည္။ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကရာထူးတိုးတက္မည္။ေၾသာ္ဇာအာဏာေတြလည္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။

ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါကေကာင္းပါသည္။အလြန္အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေငြလည္းသင့္အတြက္မ်ားမ်ားဝင္ပါလိမ့္မည္။သင္၏က်န္းမာေရးမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ပူပင္စရာမရွိပါ။

ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။အေပးယူမၽွတေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္သည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းပါသည္။

အဆင္ေျပေသာအိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာၾကက္ေသြးေရာင္ျဖစ္သည္။သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၆၊၈)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကံေကာ္ညြန္(၉)ညြန႔္အိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူးသား/သမီးမ်ားအတြက္

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာအသင့္တင့္ေတာ့ရွိေနပါသည္။အလုပ္မွာမထင္းမွတ္ပဲအမွားၾကဴးလြန္မိတတ္သည္။သတိထားပါ။အလုပ္ကေတာအဆင္ေျပေနပါလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းေတြမွေမၽွာ္မွန္းသည္ထက္ဆုံးရႈံးမႈ႔ေတြျဖစ္တတ္ပါသည္။ဂ႐ုစိုက္ပါ။ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကေတာ့သင့္ကိုဒုကၡေပးတတ္ပါသည္။

သတိထားပါ။ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကမေကာင္းပါ။ဆုံးရႈံးမူ႔ေၾတႀကီးၾသားပါလိမ့္မည္။ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။

ရစရာရွိတာေတြကေတာ့ျပန္မရ၍စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။သင့္က်န္းမာေရး မွာမ်က္စိကိုက္ခဲေသာေဝဒနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးအေႏွာက္အယွက္ေပၚတတ္သည္။

အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္အနည္းငယ္စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ေရႊညိဳေရာင္ျဖစ္သည္။

သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၇၊၉)ျဖစ္ပါသည္။ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာအုန္း(၁၀)ညြန႔္အိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတးသား/သမီးမ်ားအတြက္

သင္၏ အလုပ္အကိုင္ မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ရတနာပစၥည္းေတြလည္းဝင္လာတတ္ပါသည္။အလုပ္မွာလည္းတိုးတက္မႈ႔မ်ားစြာၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

စီးပြါးေရးကလည္းေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။မိတ္ေဆြေကာင္းေတြလည္းတိုးလာပါလိမ့္မည္။ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္ရာထူးတိုးမည္။

အလုပ္ကိစၥေတြလည္းအားလုံးအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ေအာက္လက္ငယ္သားေရာအထက္လူႀကီးပါသင့္ကိုကူညီမႈ႔ေတြေပးပါလိမ့္မည္။

ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါက ေကာင္းပါတယ္လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါအက်ိဳးေပးမည္။သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ လည္းေကာင္းေနပါတယ္

လာဘ္လာဘေပါးမ်ားေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ ။သင္၏က်န္းမာေရးလည္းေကာင္းေနပါတယ္ ။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။

ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္ရပါလိမ့္မည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးသုခအျပည့္အဝရရွိလိမ့္မည္။

သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာဆင္စြယ္ေရာင္ျဖစ္သည္။သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၁၊၂)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာေျငထီး(၁၁)လက္အိမၻဳရားလြူၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာသား/သမီးမ်ားအတြက္

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းေနပါသည္။ဒီအခ်ိန္မွာသင္စိတ္ဓာတ္မက်ဖို႔ေတာ့အေရးႀကီးပါတယ္။အလုပ္အကိုကလည္းအနည္းငယ္စိတ္ညစ္စရာေလးေတြေတာ့ရွိေနတတ္ပါသည္။

မေမၽွာလင့္ပဲသင့္အတြက္ျပည့္စုံမႈ႔ေတြလည္းေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။စီးပြါးေရးလည္းေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အေျခေနေတြတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။

အလုပ္ေနရာေကာင္းေတြလည္းရရွိလာပါလိမ့္မည္။ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကအလြန္ေကာင္းပါသည္။လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။

သင္၏ေငြေၾကးကံမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။သင္ရစရာရွိတာေတြလည္းျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။

က်န္မာေရးဝမ္းဗိုက္ေတာ့ခဏခဏေအာင့္တတ္ပါသည္။စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားျဖစ္ပါက

အိမ္ေထာင္ေရးအိမ္ေထာင္ဖက္ခရီးသြားရ၍ခဏတာခြဲခြာရတတ္သည္။သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အနီေရာင္ေရာင္ျဖစ္သည္။သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၂၊၉)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာ….ေဇာ္စိမ္း(၁၂)ညြန႔္အိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

စေနသား/သမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္အကိုင္မွာညံ့ေနပါသည္။အလုပ္အကိုင္ကိစၥေတြလြဲေခ်ာ္ေနတတ္ပါသည္။အလုပ္တြင္လည္းအျမဲလိုလိုျပႆနာေတြေျဖရွင္ရတတ္ပါသည္။

သင့္႐ုံၾကည္ရေသာသူေတြကလည္းသင့္ကိုမေကာင္းႀကံတတ္သည္။သတိထားပါ။ဒီအခ်ိန္မွာသင့္အေနျဖင့္လမ္းေပ်ာက္သလိုျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါက အလုပ္၌စိတ္အလြန္ရႈပ္ေနရတတ္ပါသည္။ရရွိမည့္အခြင့္အေရးကလည္းလြဲေခ်ာ္ေနတတ္သည္။ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္ မ်ား

စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကလုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္အရႈံးေပၚတတ္သည္။သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ေငြေၾကးအာမခံေတာ့မေပးပါႏွင့္ျပႆနာေပၚတတ္ပါသည္။

သင္၏ က်န္းမာေရးကံမွာအနည္းငယ္ညံ့ေနတတ္ပါသည္။ေသြးအားနည္းျခင္းေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။

ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါကအခ်စ္ေရးမွာေကာင္းေနေသာ္လည္းအနည္းငယ္စကားမ်ားရတတ္သည္။အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္

အိမ္ေထာင္ေရးအတိုက္အခံေပၚအနည္းငယ္ေပၚလာမည္။သင္၏ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာနီညိဳေရာင္ ျဖစ္ပါသည္သင္၏ကံေကာင္ေစေသာဂဏာန္းမွာ(၆၊၃)ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာ…..ရြက္လွ(၈)ညြန႔္အိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

(၇)ရက္သားသမီးအားလုံးက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ

ဆရာေအာင္ခ်စ္မင္း။

——————–

တနင်္ဂနွေသား/သမီးများအတွက်

သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။ပိုင်းဆိုင်မှု့တွေလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ကောင်းပါသည်။

ပစည်းဥစ္စာတွေလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူတိုးတက်ပါမည်။အလုပ်တွင်နံမည်ကောင်းတွေလည်းရရှိလာပါလိမ့်မည်။

သင့်အတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ယခုအပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက အလွန်ကောင်းပါသည်။

အကျိုးမြတ်များစွားရရှိပါလိမ့်မည်။ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။လာဘ်လည်းလွန်ရွှင်နေပါလိမ့်မည်။

သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိလောက်အောင်ကောင်းနေပါသည်။ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးမှာလည်းကောင်းပါသည်။

ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးအလွန်ကောင်းပါသည်။သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အပြာရောင်ဖြစ်သည်။သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၉၊၈)ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ….သပြေ(၆)ညွန့်အိမ်ဘုရား လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

တနင်္လာသား/သမီးများအတွက်

သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာအနည်းငယ်တော့ညံ့နေပါသည်။အလုပ်အခြေအနေတွေဖရိုဖရဲတြွေဖစ်နေတတ်ပါသည်။အလုပ်အကိုင်အကြံအစည်တွေလည်းလွဲချော်နေတတ်ပါသည်။

သင့်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းမှုန်းဝါနေတတ်ပါသည်။သင့်စိတ်ကိုသေချာထိမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။

ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကအကြီးအကဲကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါသည်။စာရင်းဇယားကိစ္စတွေလည်းဖြေရှင်းရတတ်ပါသည်။ဒီအချိန်မှာသင့်အနေဖြင့်ငြိမ်းငြိမ်နေတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။

ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကမလုပ္ပါနှင့်။ရင်နှီးထားတာတွေအားလုံးကုန်သွားပါလိမ့်မည်။

သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ရစရာရှိတာတွေကတော့လွဲချော်သွားတတ်ပါသည်။သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာသွေးတိုးသောရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်။

သတိထားပါ။ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာအနည်းငယ်ညံ့နေတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးစကားများရတတ်သည်။

သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၄၊၇)ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ…..နှင်းဆီ(၇)ပွင့်အိမ်ဘုရား လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

အင်္ဂါသား/သမီးများအတွက်

သင်၏ အလုပ်အကိုင် မှာ ကောင်းနေပါသည်။သင့်အကြံအစည်တွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ကောင်းပါသည်။သင်လုပ်ချင်တာတွေလည်းအကောင်ထယ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

သင်ဒီအချိန်ဘာလုပ်လုပ်တိုးတက်မှု့တွေရရှိပါလိမ့်မည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူးတိုးတက်မည်။သြော်ဇာအာဏာတွေလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။

ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်ပါကကောင်းပါသည်။အလွန်အကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

သင်၏ ငွေကြေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ ငွေလည်းသင့်အတွက်များများဝင်ပါလိမ့်မည်။သင်၏ကျန်းမာရေးမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။ပူပင်စရာမရှိပါ။

ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။အပေးယူမျှတသောအချစ်ရေးဖြစ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးကောင်းပါသည်။

အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာကြက်သွေးရောင်ဖြစ်သည်။သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၆၊၈)ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာကံကော်ညွန်(၉)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးသား/သမီးများအတွက်

သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာအသင့်တင့်တော့ရှိနေပါသည်။အလုပ်မှာမထင်းမှတ်ပဲအမှားကြူးလွန်မိတတ်သည်။သတိထားပါ။အလုပ်ကတောအဆင်ပြေနေပါလိမ့်မည်။

လုပ်ငန်းတွေမှမျှော်မှန်းသည်ထက်ဆုံးရှုံးမှု့တွေဖြစ်တတ်ပါသည်။ဂရုစိုက်ပါ။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အလုပ်တွင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့သင့်ကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါသည်။

သတိထားပါ။ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကမကောင်းပါ။ဆုံးရှုံးမူ့တြေကြီးသြားပါလိမ့်မည်။ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။

ရစရာရှိတာတွေကတော့ပြန်မရ၍စိတ်ညစ်ရတတ်ပါသည်။သင့်ကျန်းမာရေး မှာမျက်စိကိုက်ခဲသောဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါသည်။ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးအနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်သည်။

အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်အနည်းငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ ရွှေညိုရောင်ဖြစ်သည်။

သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၇၊၉)ဖြစ်ပါသည်။ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာအုန်း(၁၀)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

ကြာသပတေးသား/သမီးများအတွက်

သင်၏ အလုပ်အကိုင် မှာ ကောင်းနေပါသည်။ရတနာပစ္စည်းတွေလည်းဝင်လာတတ်ပါသည်။အလုပ်မှာလည်းတိုးတက်မှု့များစွာကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။

စီးပွါးရေးကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလာပါလိမ့်မည်။မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းတိုးလာပါလိမ့်မည်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အလုပ်တွင်ရာထူးတိုးမည်။

အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မည်။အောက်လက်ငယ်သားရောအထက်လူကြီးပါသင့်ကိုကူညီမှု့တွေပေးပါလိမ့်မည်။

ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်ပါက ကောင်းပါတယ်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအကျိုးပေးမည်။သင်၏ ငွေကြေးကံမှာ လည်းကောင်းနေပါတယ်

လာဘ်လာဘပေါးများသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။သင်၏ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းနေပါတယ် ။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးမှာလည်း ကောင်းနေပါသည်။

ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးသုခအပြည့်အဝရရှိလိမ့်မည်။

သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာဆင်စွယ်ရောင်ဖြစ်သည်။သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၁၊၂)ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာငြေထီး(၁၁)လက်အိမ္ဘုရားလွူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

သောကြာသား/သမီးများအတွက်

သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။ဒီအချိန်မှာသင်စိတ်ဓာတ်မကျဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။အလုပ်အကိုကလည်းအနည်းငယ်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတော့ရှိနေတတ်ပါသည်။

မမျှောလင့်ပဲသင့်အတွက်ပြည့်စုံမှု့တွေလည်းရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။စီးပွါးရေးလည်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အခြေနေတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။

အလုပ်နေရာကောင်းတွေလည်းရရှိလာပါလိမ့်မည်။ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကအလွန်ကောင်းပါသည်။လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။

သင်၏ငွေကြေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။သင်ရစရာရှိတာတွေလည်းပြန်လည်ရရှိပါလိမ့်မည်။

ကျန်မာရေးဝမ်းဗိုက်တော့ခဏခဏအောင့်တတ်ပါသည်။စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။အိမ်ထောင်ရှင်များဖြစ်ပါက

အိမ်ထောင်ရေးအိမ်ထောင်ဖက်ခရီးသွားရ၍ခဏတာခွဲခွာရတတ်သည်။သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အနီရောင်ရောင်ဖြစ်သည်။သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၂၊၉)ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ….ဇော်စိမ်း(၁၂)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

စနေသား/သမီးများအတွက်

အလုပ်အကိုင်မှာညံ့နေပါသည်။အလုပ်အကိုင်ကိစ္စတွေလွဲချော်နေတတ်ပါသည်။အလုပ်တွင်လည်းအမြဲလိုလိုပြဿနာတွေဖြေရှင်ရတတ်ပါသည်။

သင့်ရုံကြည်ရသောသူတွေကလည်းသင့်ကိုမကောင်းကြံတတ်သည်။သတိထားပါ။ဒီအချိန်မှာသင့်အနေဖြင့်လမ်းပျောက်သလိုဖြစ်နေတတ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါက အလုပ်၌စိတ်အလွန်ရှုပ်နေရတတ်ပါသည်။ရရှိမည့်အခွင့်အရေးကလည်းလွဲချော်နေတတ်သည်။ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ် များ

စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကလုံးဝမလုပ်ပါနှင့်အရှုံးပေါ်တတ်သည်။သင်၏ ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ငွေကြေးအာမခံတော့မပေးပါနှင့်ပြဿနာပေါ်တတ်ပါသည်။

သင်၏ ကျန်းမာရေးကံမှာအနည်းငယ်ညံ့နေတတ်ပါသည်။သွေးအားနည်းခြင်းရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်။

ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးမှာကောင်းနေသော်လည်းအနည်းငယ်စကားများရတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်

အိမ်ထောင်ရေးအတိုက်အခံပေါ်အနည်းငယ်ပေါ်လာမည်။သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာနီညိုရောင် ဖြစ်ပါသည်သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၆၊၃)ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ…..ရွက်လှ(၈)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။

(၇)ရက်သားသမီးအားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ

ဆရာအောင်ချစ်မင်း