အခ်စ္နွင့္ဘဝ

ပထမဆံုးခ်ိန္းေတြ႕ခ်ိန္ အမ်ိဳးသားေတြေျပာတဲ့စကားလံုးေတြထဲက သတိျပဳစရာ လကၡဏာမ်ား……

ပထမဆံုး ခ်ိန္းေတြ႕မႈ ဆိုတာ အလုပ္ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုကို သြားေျဖရတာနဲ႔တူပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အနာဂတ္ မွာ အဆင္ေျပတဲ့ အခ်စ္ေရး တစ္ခုကိုပိုင္ဆိုင္ခ်င္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစဖို႔ ပိုၿပီးေလ့လာဖို႔ႀကိဳးစားပါ။

သင္သည္ သူေျပာတာကို ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ ဖို႔နဲ႔လိုအပ္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အာရံုစိုက္ေပးႏိုင္လွ်င္ဘယ္ေမးခြန္းမွ မလိုအပ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ စကား ေျပာဆိုမႈမွာ မၾကာခဏ ထပ္တလဲလဲ အမ်ားဆံုးေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတိျပဳပါ။

သူ႔ရဲ႕စကားေျပာဆိုမႈမွတဆင့္ သူ႔အေၾကာင္းမ်ားကိုေလ့လာအကဲခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာမွ ဒီသတိျပဳစရာလကၡဏာမ်ားက မွားယြင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ညြန္ျပေပးေနပါတယ္။

၁။ သူ ႔ရည္းစားေဟာင္း အေၾကာင္း

ကိုယ္နဲ႔ ခ်ိန္းေတြ႕တဲ့အခ်ိိန္မွာ သူ ႔ရည္းစားေဟာင္း အေၾကာင္းကို ေျပာေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ခ်ိန္းေတြ႔မႈမွတဆင့္ အမ်ိဳးသား ရဲ႕ စိတ္ကို နက္နက္နဲနဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

သူသည္ သူရဲ႕ေနာက္ဆံုး ရည္းစားေဟာင္း အေၾကာင္း ေျပာေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ အတိတ္ ကေန ရုန္းမထြက္ႏိုင္ပံုရပါတယ္။ သင္က သူရဲ႕အခ်စ္ေဟာင္း အေၾကာင္းကို နားေထာင္ခ်င္မွာမဟုတ္သလို ေနာက္္ပိုင္းမွာ စကားနာထိုးစရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

၂။ အမ်ိဳးသမီး ရုပ္၀ါဒီ သမား

အမ်ိဳးသမီး အားလံုးက ခ်မ္းသာတဲ့ ေကာင္ေလး ေတြကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ သာရွိတယ္၊ သူရဲ႕ခရစ္ဒစ္ကတ္ကိုသံုးစြဲဖို႕သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတယ္လို႔ သင္ႏွစ္သက္သူက ဒါကိုပဲထပ္တလဲလဲ ဆက္ေျပာေနလွ်င္ သူက သင့္အတြက္မဟုတ္ပါဘူး။

သူကေလာဘရွိေနတာကို ဒီ နည္းလမ္း နဲ႔ အျပစ္လြတ္ေစျခင္းငွာ ျပပါလိမ့္မယ္။ သင့္မွာ မည္သည့္စိတ္သေဘာထားမွ မရွိဘူးဆိုတာကို သက္ေသျပဖို႔ ေတာငး္ဆိုပါလိမ့္မယ္။

၃။ သူ႔အေမ

ကိုယ့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ က မိဘ ေတြကို ခ်စ္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထူးသျဖင့္ ပထမဆံုးခ်ိန္းေတြ႕တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ သဲသဲလႈပ္ျပတာက အကန္႔အသတ္ ရွိသင့္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕အေဖာ္က မၾကာခဏ သူ ႔မိခင္ အေၾကာင္းကို ေျပာေနၿပီဆိုလွ်င္ အနည္းဆံုးသတိေတာ့ ထားရပါမယ္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမွာ လြတ္လပ္တဲ့မိသားစု တည္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ သံသယျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါက သင့္ ေယာကၡမ ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္းဦးေဆာင္မယ့္ အခန္းက႑က ပါဖြယ္ရာရွိပါတယ္။

၄။ ေရွးရုိးစြဲ အယူအဆ

ဒါက မိန္းကေလး ဆိုရင္ အိမ္ထဲမွာပဲ အိမ္မႈကိစ ၥလုပ္ရၿပီး ကေလး ေတြကို ျပဳစုထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတဲ့ Gender ခြဲျခားတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ သင္သည္ အနာဂတ္မွာ အိမ္ရွင္မေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဒီကိစၥအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕အခ်စ္ေရး မွာ တန္းတူအခြင့္အေရးလိုခ်င္လွ်င္ ဒီလိုေရွးရိုးစြဲေယာက်္ားကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

၅။ သူ ႔ၾကြက္သား ေတြကို ျပျခင္း

သင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သန္မာတဲ့လူပဲ လိုခ်င္ပါသလား? သူက သင့္ကို ဘယ္လိုဆိုးတဲ့ေကာင္ေတြကို ဘယ္လိုအျပစ္ေပးတာဆိုတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေျပာျပပါသလား?

သူက သင့္အတြက္ အလံုအေလာက္ လံုၿခံဳမႈ ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက သင့္ကို ရန္လိုလိမ့္မယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အျပဳအမႈရဲ႕ ပံုစံမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

၆။ လွပမႈ ကို မက္ေမာျခင္း

လူတစ္ဦးရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္ ရဲ႕ အားနညး္ခ်က္၊ အားသာခ်က္ ေပၚမွာ မစာမနာ ေ၀ဖန္တတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ သတိထားစရာ လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလွအပ၊ ခႏၶာကိုယ္ ပံုစံမ်ိဳး၊ ေျခေထာက္ အရွည္ စတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို အဆက္မျပတ္ ေျပာသူ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ႏွင့္ အခ်စ္ေရးကို ေရွာင္ရွားတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ သူက သင့္ကိုပံုစံခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ အျပစ္ လႊဲခ်တတ္တဲ့သူ

သင့္မွာ ဒီလို ခ်စ္သူ မ်ိဳးရွိလွ်င္ သင့္ဘ၀အတြက္ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ သင့္အိ မ္ေထာင္ဖက္ သည္ သူဘာသာ အမွားေတြလုပ္တတ္ၿပီး သူ႔ပတ္၀န္းက်င္က လူတိုင္းကို အျပစ္လႊဲခ်တတ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ဆံုးရံႈးမႈ ဒါမွမဟုတ္ ကံမေကာင္းမႈ တစ္ခုစီအတြက္ ဆင္ေျခေပးတဲ့ အေလ့အထရွိပါတယ္။ သူခ်ိန္းထားတာ ေနာက္က်ရင္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ တကၠစီဒရိုင္ဘာ မလာတာေၾကာင့္လို႔ ဆင္ေျခေပးတတ္ပါတယ္။

“ဒါက သူတို႔အမွားပဲ” လို႔ ေဆာင္ပုဒ္လက္ကိုင္ထားတဲ့ သင့္ရဲ႕လူႏွင့္ ခိုင္မာတဲ့ အခ်စ္ေရးတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။

၈။ သင္ကို အရမ္း ခ်ီးမြမ္း လြန္းျခင္း

သူက ပြင့္လင္းၿပီး ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ သင့္ကို ခံစားရေအာင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကို နညး္မွန္လမ္းမွန္မွာ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပ္ ခ်ီးမြမ္း လြန္းလွ်င္ အဲ့ဒါက သံသယအခ်ိဳ႕ကို ခိုင္လံုစြာ ေပးပါတယ္။

ပထမခ်ိန္းေတြ႕မႈက ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ပဲ ျပည့္ေနရင္ေတာ့ သင္သတိထားသင့္ပါတယ္။ သူအရင္ကလည္း တျခား မိန္းကေလး ေတြကို ဒီလိုပဲ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔အေၾကာင္းေတြကို ေသခ်ာေလ့လာဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

Credit : ခေတ်လူငယ်

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့မှု ဆိုတာ အလုပ် အင်တာဗျူး တစ်ခုကို သွားဖြေရတာနဲ့တူပါတယ်။ သင့်ရဲ့အနာဂတ် မှာ အဆင်ပြေတဲ့ အချစ်ရေး တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်လျှင် အိမ်ထောင်ဖက် အကြောင်းကို သေချာစေဖို့ ပိုပြီးလေ့လာဖို့ကြိုးစားပါ။

သင်သည် သူပြောတာကို ဂရုတစိုက် နားထောင် ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက် များကို အာရုံစိုက်ပေးနိုင်လျှင်ဘယ်မေးခွန်းမှ မလိုအပ်ပါဘူး။ အမျိုးသား တစ်ယောက်ရဲ့ စကား ပြောဆိုမှုမှာ မကြာခဏ ထပ်တလဲလဲ အများဆုံးပြောတဲ့ အကြောင်းအရာများကို သတိပြုပါ။

သူ့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုမှတဆင့် သူ့အကြောင်းများကိုလေ့လာအကဲခတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာမှ ဒီသတိပြုစရာလက္ခဏာများက မှားယွင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ညွန်ပြပေးနေပါတယ်။

၁။ သူ့ရည်းစားဟောင်း အကြောင်း

ကိုယ်နဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရည်းစားဟောင်း အကြောင်းကို ပြောနေပြီဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ချိန်းတွေ့မှုမှတဆင့် အမျိုးသား ရဲ့ စိတ်ကို နက်နက်နဲနဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

သူသည် သူရဲ့နောက်ဆုံး ရည်းစားဟောင်း အကြောင်း ပြောနေပြီဆိုရင်တော့ အတိတ် ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်ပုံရပါတယ်။ သင်က သူရဲ့အချစ်ဟောင်း အကြောင်းကို နားထောင်ချင်မှာမဟုတ်သလို နောက်ပိုင်းမှာ စကားနာထိုးစရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။

၂။ အမျိုးသမီး ရုပ်ဝါဒီ သမား

အမျိုးသမီး အားလုံးက ချမ်းသာတဲ့ ကောင်လေး တွေကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက် သာရှိတယ်၊ သူရဲ့ခရစ်ဒစ်ကတ်ကိုသုံးစွဲဖို့သာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ်လို့ သင်နှစ်သက်သူက ဒါကိုပဲထပ်တလဲလဲ ဆက်ပြောနေလျှင် သူက သင့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။

သူကလောဘရှိနေတာကို ဒီ နည်းလမ်း နဲ့ အပြစ်လွတ်စေခြင်းငှာ ပြပါလိမ့်မယ်။ သင့်မှာ မည်သည့်စိတ်သဘောထားမှ မရှိဘူးဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။

၃။ သူ့အမေ

ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဖက် က မိဘ တွေကို ချစ်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထူးသဖြင့် ပထမဆုံးချိန်းတွေ့တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ သဲသဲလှုပ်ပြတာက အကန့်အသတ် ရှိသင့်ပါတယ်။

သင့်ရဲ့အဖော်က မကြာခဏ သူ့မိခင် အကြောင်းကို ပြောနေပြီဆိုလျှင် အနည်းဆုံးသတိတော့ ထားရပါမယ်။

ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စမှာ လွတ်လပ်တဲ့မိသားစု တည်ဆောက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ သံသယဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါက သင့် ယောက္ခမ ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ အမြဲတမ်းဦးဆောင်မယ့် အခန်းကဏ္ဍက ပါဖွယ်ရာရှိပါတယ်။

၄။ ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆ

ဒါက မိန်းကလေး ဆိုရင် အိမ်ထဲမှာပဲ အိမ်မှုကိစ ္စလုပ်ရပြီး ကလေး တွေကို ပြုစုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ Gender ခွဲခြားတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည် အနာဂတ်မှာ အိမ်ရှင်မကောင်း တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလျှင် ဒီကိစ္စအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။

ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့အချစ်ရေး မှာ တန်းတူအခွင့်အရေးလိုချင်လျှင် ဒီလိုရှေးရိုးစွဲယောကျ်ားကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။

၅။ သူ့ကြွက်သား တွေကို ပြခြင်း

သင့် အိမ်ထောင်ဖက် ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သန်မာတဲ့လူပဲ လိုချင်ပါသလား? သူက သင့်ကို ဘယ်လိုဆိုးတဲ့ကောင်တွေကို ဘယ်လိုအပြစ်ပေးတာဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောပြပါသလား?

သူက သင့်အတွက် အလုံအလောက် လုံခြုံမှု ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက သင့်ကို ရန်လိုလိမ့်မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့အပြုအမှုရဲ့ ပုံစံများက အချို့သော ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။

၆။ လှပမှု ကို မက်မောခြင်း

လူတစ်ဦးရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသွင်အပြင် ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက် ပေါ်မှာ မစာမနာ ဝေဖန်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ရဲ့ သတိထားစရာ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။

အလှအပ၊ ခန္ဓာကိုယ် ပုံစံမျိုး၊ ခြေထောက် အရှည် စတဲ့ အကြောင်းတွေကို အဆက်မပြတ် ပြောသူ အမျိုးသား တစ်ယောက်နှင့် အချစ်ရေးကို ရှောင်ရှားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ သူက သင့်ကိုပုံစံချဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။

၇။ အပြစ် လွှဲချတတ်တဲ့သူ

သင့်မှာ ဒီလို ချစ်သူ မျိုးရှိလျှင် သင့်ဘဝအတွက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သင့်အိ မ်ထောင်ဖက် သည် သူဘာသာ အမှားတွေလုပ်တတ်ပြီး သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတိုင်းကို အပြစ်လွှဲချတတ်ပါတယ်။

သူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှု ဒါမှမဟုတ် ကံမကောင်းမှု တစ်ခုစီအတွက် ဆင်ခြေပေးတဲ့ အလေ့အထရှိပါတယ်။ သူချိန်းထားတာ နောက်ကျရင် အဲ့ဒီအချိန်မှာ တက္ကစီဒရိုင်ဘာ မလာတာကြောင့်လို့ ဆင်ခြေပေးတတ်ပါတယ်။

“ဒါက သူတို့အမှားပဲ” လို့ ဆောင်ပုဒ်လက်ကိုင်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့လူနှင့် ခိုင်မာတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။

၈။ သင်ကို အရမ်း ချီးမွမ်း လွန်းခြင်း

သူက ပွင့်လင်းပြီး ကောင်းမွန်တယ်လို့ သင့်ကို ခံစားရအောင် ချီးမွမ်းခြင်း ကို နည်းမှန်လမ်းမှန်မှာ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ် ချီးမွမ်း လွန်းလျှင် အဲ့ဒါက သံသယအချို့ကို ခိုင်လုံစွာ ပေးပါတယ်။

ပထမချိန်းတွေ့မှုက ချိုမြိန်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေရင်တော့ သင်သတိထားသင့်ပါတယ်။ သူအရင်ကလည်း တခြား မိန်းကလေး တွေကို ဒီလိုပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့အကြောင်းတွေကို သေချာလေ့လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

Credit : ခတျေလူငယျ