အေထြအေထြဗဟုသုတ

၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ သင်ဘာလုပ်ငန်းနဲ့ အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်သလဲ ဆိုတာဖတ်ကြည့်ပါ

၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ သင်ဘာလုပ်ငန်းနဲ့ အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်သလဲ ဆိုတာဖတ်ကြည့်ပါ

၁ ဂဏန်းသမားများသည် ပြိုင်ဆိုင်စွန့်စားရသောအလုပ်၊ တစ်ရပ်တစ်ကျေးတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်သောအလုပ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်ရထားဆိုင်ရာအလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၂ ဂဏန်းသမားများသည် ကျန်းမာရေး ကုသရေးဆိုင်ရာနှင့် ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်း၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအလုပ်များ၊ တရားဥပဒေရေးရာနှင့်ဆက်နွယ်သောအလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၃ ဂဏန်းသမားများသည် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း၊ တောင်တန်းကုန်းမြင့်ဒေသမှလုပ်ငန်းများ၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊ ငွေစုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်နွယ်၍ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၄ ဂဏန်းသမားများသည် ကူးသန်းသွားလာရသောအလုပ်များ၊ လုပ်ငန်းသစ်၊ နယ်မြေသစ်များ၊စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စာအုပ်စာပေ စာရေးကိရိယာလုပ်ငန်း၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်ဆက်နွယ်သောအလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၅ ဂဏန်းသမားများသည် စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတို့နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊ အဝယ်အရောင်း အကျိုးဆောင်အလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၆ ဂဏန်းသမားများသည် -လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ လုပ်လက်စအလုပ်များကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၊ သစ်သီးဝလံ အသီးအနှံအလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၇ ဂဏန်းသမားများသည် -လုပ်ငန်းသစ်ကူးပြောင်းခြင်း၊ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း၌အားမပြုဘဲ အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် အလုပ်များ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၈ ဂဏန်းသမားများသည် အဖျော်ယမကာ စားသောက်ကုန်၊ ရေသန့်၊ အချိုရည်လုပ်ငန်းများ၊ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းများ၊ငွေကြေးလုပ်ငန်းများ၊ ပေါင်နှံချေးငှားခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်များ၊ ကြားဝင်စေ့စပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၉ ဂဏန်းသမားများသည် သစ်ပင်သစ်တောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဘာသာရေး ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောလုပ်ငန်းများ ၊ အဆောက်အဦ၊ ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

Credit

Zawgyi

၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ သင်ဘာလုပ်ငန်းနဲ့ အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်သလဲ ဆိုတာဖတ်ကြည့်ပါ

၁ ဂဏန်းသမားများသည် ပြိုင်ဆိုင်စွန့်စားရသောအလုပ်၊ တစ်ရပ်တစ်ကျေးတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်သောအလုပ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်ရထားဆိုင်ရာအလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၂ ဂဏန်းသမားများသည် ကျန်းမာရေး ကုသရေးဆိုင်ရာနှင့် ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်း၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာအလုပ်များ၊ တရားဥပဒေရေးရာနှင့်ဆက်နွယ်သောအလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၃ ဂဏန်းသမားများသည် ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း၊ တောင်တန်းကုန်းမြင့်ဒေသမှလုပ်ငန်းများ၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊ ငွေစုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်နွယ်၍ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၄ ဂဏန်းသမားများသည် ကူးသန်းသွားလာရသောအလုပ်များ၊ လုပ်ငန်းသစ်၊ နယ်မြေသစ်များ၊စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စာအုပ်စာပေ စာရေးကိရိယာလုပ်ငန်း၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်ဆက်နွယ်သောအလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၅ ဂဏန်းသမားများသည် စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတို့နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊ အဝယ်အရောင်း အကျိုးဆောင်အလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၆ ဂဏန်းသမားများသည် -လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ လုပ်လက်စအလုပ်များကို တိုးချဲ့ခြင်း၊ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၊ သစ်သီးဝလံ အသီးအနှံအလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၇ ဂဏန်းသမားများသည် -လုပ်ငန်းသစ်ကူးပြောင်းခြင်း၊ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း၌အားမပြုဘဲ အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် အလုပ်များ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၈ ဂဏန်းသမားများသည် အဖျော်ယမကာ စားသောက်ကုန်၊ ရေသန့်၊ အချိုရည်လုပ်ငန်းများ၊ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းများ၊ငွေကြေးလုပ်ငန်းများ၊ ပေါင်နှံချေးငှားခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်များ၊ ကြားဝင်စေ့စပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

၉ ဂဏန်းသမားများသည် သစ်ပင်သစ်တောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဘာသာရေး ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောလုပ်ငန်းများ ၊ အဆောက်အဦ၊ ပရိဘောဂလုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်များ၌ ကံစပ် ကြီးပွားနိုင်ပေသည်။

Credit