သတင္း

သူတို့ဖြစ်စေချင်တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပေးရမယ် လို့ဆိုလာတဲ့ပန်ဆယ်လို

သူတို့ဖြစ်စေချင်တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပေးရမယ် လို့ဆိုလာတဲ့ပန်ဆယ်လို

ရင်ထဲမှာ အောင့်မျက်နေတဲ့အထိ နာကျင်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကို လက်တွေ့ခံစားရတာပဲ။ အားလုံးလည်း ဒီအတိုင်းခံစားနေကြရမယ်ဆိုတာ နားလည်တယ်။

ဒါပေမယ့် မျက်ရည်မကျရဘူး။ အော်မငိုမိရဘူး။ စိတ်ဓါတ်မကျရဘူး။ ဒါဟာ ငါတို့ကို သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာပဲ။

ငါတို့ကို ကြောက်ရွံ့စေချင်တာ။ ငါတို့ကို ရပ်တန့်စေချင်တာ။ ငါတို့ကို မတော်လှန်ရဲစေချင်တာ။ ဒါပေမယ့် ငါတို့က သူတို့ဖြစ်စေချင်တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပေးမယ် ဆိုတာပဲ။

ငိုချင်ရင် အောင့်ထား။ ရင်ကွဲရင် ပြန်စေ့ထား။ ငါတို့ကြေကွဲရမှုရဲ့ အစွန်းစွန်ဆုံးဟာ ဘယ်လိုရလဒ်ဆိုတာ နင်တို့တွေ သိစေရမယ်။

အခုအချိန်ကစပြီး ညှာတာသက်ညှာမှုပေးသူတွေကိုပါ ရန်သူနဲ့တစ်ဖက်တည်းလို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုတာ ငါ့တစ်ကိုယ်စာ ကြေညာတယ်။

မအေလိုးတွေ…. လီးပဲ။

credit

သူတို့ဖြစ်စေချင်တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပေးရမယ် လို့ဆိုလာတဲ့ပန်ဆယ်လို

ရင်ထဲမှာ အောင့်မျက်နေတဲ့အထိ နာကျင်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကို လက်တွေ့ခံစားရတာပဲ။ အားလုံးလည်း ဒီအတိုင်းခံစားနေကြရမယ်ဆိုတာ နားလည်တယ်။

ဒါပေမယ့် မျက်ရည်မကျရဘူး။ အော်မငိုမိရဘူး။ စိတ်ဓါတ်မကျရဘူး။ ဒါဟာ ငါတို့ကို သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာပဲ။

ငါတို့ကို ကြောက်ရွံ့စေချင်တာ။ ငါတို့ကို ရပ်တန့်စေချင်တာ။ ငါတို့ကို မတော်လှန်ရဲစေချင်တာ။ ဒါပေမယ့် ငါတို့က သူတို့ဖြစ်စေချင်တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပေးမယ် ဆိုတာပဲ။

ငိုချင်ရင် အောင့်ထား။ ရင်ကွဲရင် ပြန်စေ့ထား။ ငါတို့ကြေကွဲရမှုရဲ့ အစွန်းစွန်ဆုံးဟာ ဘယ်လိုရလဒ်ဆိုတာ နင်တို့တွေ သိစေရမယ်။

အခုအချိန်ကစပြီး ညှာတာသက်ညှာမှုပေးသူတွေကိုပါ ရန်သူနဲ့တစ်ဖက်တည်းလို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုတာ ငါ့တစ်ကိုယ်စာ ကြေညာတယ်။

မအေလိုးတွေ…. လီးပဲ။

credit

သူတို့ဖြစ်စေချင်တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပေးရမယ် လို့ဆိုလာတဲ့ပန်ဆယ်လို

ရင်ထဲမှာ အောင့်မျက်နေတဲ့အထိ နာကျင်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကို လက်တွေ့ခံစားရတာပဲ။ အားလုံးလည်း ဒီအတိုင်းခံစားနေကြရမယ်ဆိုတာ နားလည်တယ်။

ဒါပေမယ့် မျက်ရည်မကျရဘူး။ အော်မငိုမိရဘူး။ စိတ်ဓါတ်မကျရဘူး။ ဒါဟာ ငါတို့ကို သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာပဲ။

ငါတို့ကို ကြောက်ရွံ့စေချင်တာ။ ငါတို့ကို ရပ်တန့်စေချင်တာ။ ငါတို့ကို မတော်လှန်ရဲစေချင်တာ။ ဒါပေမယ့် ငါတို့က သူတို့ဖြစ်စေချင်တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပေးမယ် ဆိုတာပဲ။

ငိုချင်ရင် အောင့်ထား။ ရင်ကွဲရင် ပြန်စေ့ထား။ ငါတို့ကြေကွဲရမှုရဲ့ အစွန်းစွန်ဆုံးဟာ ဘယ်လိုရလဒ်ဆိုတာ နင်တို့တွေ သိစေရမယ်။

အခုအချိန်ကစပြီး ညှာတာသက်ညှာမှုပေးသူတွေကိုပါ ရန်သူနဲ့တစ်ဖက်တည်းလို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုတာ ငါ့တစ်ကိုယ်စာ ကြေညာတယ်။

မအေလိုးတွေ…. လီးပဲ။

credit