အေထြအေထြဗဟုသုတ

ဝက္ သား ကို ဘယ္ ေလာက္ ႀကိဳက္ ႀကိဳက္ လုံး ဝ မ စား သင့္ တဲ့ အ စိတ္ အ ပိုင္း ( ၅ ) ခု…

ဝက္ သား ကို ဘယ္ ေလာက္ ႀကိဳက္ ႀကိဳက္ လုံး ဝ မ စား သင့္ တဲ့ အ စိတ္ အ ပိုင္း ( ၅ ) ခု

“ အ သီး မွာ သ ရက္ ၊ အ သား မွာ ဝက္ ၊ အ ရြက္ မွာ လက္ ဖက္ ” ဆို ရိုး စ ကား အ တိုင္း ဝက္ သား ဟာ လူ ေတြ ေန႔ စဥ္ စား သုံး ၾက

တဲ့ အ သား ေတြ ထဲ မွာ အ ရ သာ ရွိ တဲ့ ထိပ္ တန္း အ သား တစ္ မ်ိဳး လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ ေပ မယ့္ ဝက္ သား ရဲ့ အ စိတ္ အ ပိုင္း ( ၅ ) ခု က ေတာ့ လူ ေတြ ရဲ့ က်န္း မာ ေရး အ တြက္ အႏၲရာယ္ ရွိ နိုင္ တာ မို႔ ျဖစ္ နိုင္ ရင္ ေရွာင္ ၾကဥ္ ၾက ဖို႔ ကၽြမ္း က်င္ သူ ေတြ က တိုက္ တြန္း ထား ပါ တယ္ ။

ဝက္ ဟာ ေခါင္း ဖ်ား က ေန အ ၿမီး ထိ အား လုံး စား လို႔ ရ ေပ မယ့္ မ စား သင့္ ပဲ ခ်န္ လွပ္ ( သို႔ ) သ တိ ထား ၿပီး စား ရ မယ့္ အ စိတ္ အ ပိုင္း ( ၅ ) ပိုင္း က ေတာ့

ဝက္ ေသြး

သံ ဓါတ္ ပါ တဲ့ အ စား အ စာ ေတြ ထဲ မွာ ေတာ့ ဝက္ ေသြး က ထိပ္ ဆုံး စာ ရင္း က ေန ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ။

အကယ္၍ ဝက္ေသြးဟာ က်န္းမာတဲ့ ဝက္ က ေန ထုတ္လုပ္ထားတာဆိုရင္ေတာ့ အသုံးတည့္ပါတယ္ ၊ ဒါ ေပ မယ့္ ေရာ ဂါ ေၾကာင့္ ေသ သြား တဲ့ ဝက္ ေတြ ဒါ မွ မ ဟုတ္ မ လတ္ ဆတ္ ေတာ့ တဲ့ ေသြး ေတြ က ေန ထုတ္ လုပ္ လိုက္ တဲ့ ဝက္ ေသြး ေတြ ဟာ အႏၲရာယ္ ရွိ ပါ တယ္ ။

ဝက္ ေသြး မွာ အ ဆိပ္ အ ေတာက္ မ်ား စြာ ပါ ဝင္ တာ မို႔ ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ က်က္ ေအာင္ ခ်က္ ျပဳတ္ စား ေသာက္ မယ္ ဆို ရင္ အႏၲရာ

ယ္ မ ျဖစ္ နိုင္ ေပ မယ့္ မ က်က္ တ က်က္ ( သို႔ ) အ စိမ္း အ တိုင္း စား မယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ အ လြန္ အႏၲရာယ္ မ်ား ပါ တယ္ ။

၂ ၀ ၁ ၇ ခု ႏွစ္ က ဗီ ယက္ နမ္ နိုင္ ငံ မွာ နီ ခ ရို ဆစ္ လို႔ ေခၚ တဲ့ လူ႔ ရဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္ တြင္း က က လီ စာ ေတြ ဆဲလ္ ေတြ ပ်က္ ဆီး လာ တဲ့ ေဝ ဒ နာ ရွင္ ၉ ဦး မွာ အ ခ်ိဳ႕ ေသ ဆုံး ခဲ့ ၿပီး အ ခ်ိဳ႕ က ေၿခ လက္ အ ဂၤါ ေတြ ျဖတ္ ေတာက္ ပစ္ ရ တဲ့ ျဖစ္ ရပ္ ေတြ ရွိ ခဲ့ ပါ တယ္ ၊ ဒီ လူ ေ

တြ ဟာ ေရာ ဂါ ရွိ တဲ့ ဝက္ က ထုတ္ လုပ္ ထား တဲ့ ဝက္ ေသြး ေတြ စား သုံး ၿပီး ျဖစ္ ခဲ့ တာ မို႔ ဆ ရာ ဝန္ ေတြ က လူ ထု ကို ေရွာင္ က်ဥ္ ဖို႔ သ တိ ေပး ခဲ့ ရ တဲ့ ထိ ျဖစ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ဝက္ အ သည္း

အ သည္း ဟာ အ ဆိပ္ အ ေတာက္ ေတြ ထုတ္ လုပ္ ေပး တဲ့ ေန ရာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ဝက္ အ သည္း မွာ ကို လက္ စ ထ ေရာ နဲ႔ သံ ဓါတ္ အ

ျပင္း စား ေတြ ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊ အ ကယ္ ၍ အာ ဟာ ရ ဓာတ္ ျပည့္ ဝ ေအာင္ ဝက္ အ သည္း ကို ပုံ မွန္ စား တယ္ လို႔ ခံ ယူ ထား တယ္ ဆို ရင္ ေတာ့ ဒီ အ ယူ အ ဆ ဟာ မွား ယြင္း ေန ပါ တယ္ ။

ဝက္ ရဲ့ အ သည္း မွ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ၊ တိ ရိ စၧာန္ ေတြ ရဲ့ အ သည္း က လည္း အ တူ တူ မို႔ အ မ်ား ႀကီး မ စား သင့္ ပါ ၊ အ သည္း ရဲ့ တာ ဝန္ ဟာ ခႏၶာ ကိုယ္ က အ ဆိပ္ အ ေတာက္ ေတြ ကို စြန႔္ ပစ္ ေပး ရ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အ သည္း မွာ ရွိ ေန တဲ့ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေသာ အ ဆိပ္ ေတြ အ ျပင္ သ တၱဳ ဓာတ္ အ ျပင္း စား ေတြ ဘက္ တီး ရီး ယား ေတြ ေၾကာင့္ ပုံ မွန္ စား ေသာက္ မယ္ ဆို ရင္ ေရ ရွည္ မွာ အ တြင္း က လီ စာ ကင္ ဆာ ျဖစ္ နိုင္ ေခ် ျမင့္ မား ပါ တယ္ ။

အ သက္ အ ရြယ္ ႀကီး သူ ေတြ နဲ႔ ေသြး ေၾကာ ဆိုင္ ရာ အား နည္း သူ ေရာ ဂါ အ ခံ ရွိ သူ ေတြ အ တြက္ အ ဆိပ္ အ ေတာက္ ျဖစ္ ဖို႔ ပို ၿပီး လြယ္ ကူ ပါ တယ္ ။

ပုံ မွန္ အ တိုင္း က်န္း မာ ေရး ေကာင္း သူ ေတြ အ ေန နဲ႔ လည္း အ သည္း ကို အ မ်ား ႀကီး မ စား သင့္ ပါ ။ ကိုယ့္ အ တြက္ လို အပ္ တဲ့ အာ ဟာ ရ ျဖစ္ ေစ နိုင္ ေလာက္ ေအာင္ သာ သ တိ နဲ႔ ခ်င့္ ခ်ိန္ စား သုံး ပါ ။

ဝက္ အ ဆုတ္

ဝက္ ရဲ့ အ ဆုတ္ ဟာ ဘက္ တီး ရီး ယား နဲ႔ အ ညစ္ အ ေၾကး မ်ား စြာ ပါ ရွိ ေန ပါ တယ္ ။

အ ဆုတ္ ဟာ ေလ ဝင္ ေလ ထြက္ အ တြက္ တာ ဝန္ ယူ ရ တာ မို႔ မ်ား ေသာ အား ျဖင့္ ေၿမ ႀကီး နဲ႔ ဝက္ ရဲ့ ႏွာ ေခါင္း ဟာ ထိ စပ္ ေန တဲ့ အ တြက္ အ ညစ္ အ ေၾကး ေတြ ေန႔ စဥ္ ရႈ သြင္း ခံ ရ တဲ့ အ စိတ္ အ ပိုင္း လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အ သက္ အ ရြယ္ ႀကီး သူ ေတြ နဲ႔ နာ တာ ရွည္ သ မား ေတြ ဝက္ အ ဆုတ္ ကို မ စား သင့္ သ လို က်န္း မာ ေရး ေကာင္း သူ ေတြ အ ေန နဲ႔ လည္း အ မ်ား ႀကီး မ စား သင့္ ပါ ဘူး ။

ဝက္ အူ

အ မွန္ အ တိုင္း ဆို ရ ေသာ္ ဝက္ အူ ဟာ အ ညစ္ ပတ္ ဆုံး အ စိတ္ အ ပိုင္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ဝက္ ရဲ့ အ ညစ္ အ ေၾကး ေတြ နဲ႔ အ စာ မ ေခ် ရ ေသး တဲ့ အ စာ ေတြ သို ေလွာင္ ရာ ေန ရာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ဒါ ေၾကာင့္ မို႔ ဝက္ အူ မွာ မ်က္ စိ နဲ႔ မ ျမင္ ရ တဲ့ ဘက္ တီး ရီး ယား ပိုး မႊား ေ

ပါင္း ေသာင္း ေျခာက္ ေထာင္ ေပါက္ ဖြား ေပ်ာ္ ရႊင္ ရာ ေန ရာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္

ဝက္ အူ ကို စ နစ္ တ က် က်က္ ေအာင္ မ ခ်က္ ျပဳတ္ ပဲ စား မိ ပါ က ဘက္ တီး ရီး ယား ေတြ လူ႔ ခႏၶာ ကိုယ္ ထဲ ေရာက္ ၿပီး ေရာ ဂါ ေတြ

အႏၲ ရာယ္ ေတြ ေပး နိုင္ ပါ တယ္ ၊ ဝက္ အူ ဟာ ေဂါက္ ေရာ ဂါ ၊ ပန္ က ရိ ယ ၊ အ သည္း အ ဆီ ဖုံး နဲ႔ အ ဝ လြန္ ေရာ ဂါ ေတြ ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္

ဝက္ ဦး ေႏွာက္

လူ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား နဲ႔ မိ ခင္ ေတြ မွား ယြင္း ေန တဲ့ အ ယူ အ ဆ တစ္ ခု ရွိ ပါ တယ္ ၊ ဝက္ ဦး ေႏွာက္ စား ရင္ ဦး ေႏွာက္ ဉာဏ္ ရည္ ေကာင္း တယ္ ၊ အား ရွိ တယ္ ဆို တဲ့ အ ယူ အ ဆ ပါ ၊ ဒီ အ ယူ အ ဆ နဲ႔ က ေလး ေတြ ကို ဝက္ ဦး ေႏွာက္ မ်ား မ်ား ေကၽြး မိ ရင္ ေတာ့ မွား ပါ လိမ့္ မယ္ ။

တ ကယ္ ေတာ့ ဝက္ ဦး ေႏွာက္ စား သုံး ျခင္း က လူ ေတြ ထင္ ေန ၾက သ လို လူ ရဲ့ ဦး ေႏွာက္ ကို အ ေထာက္ အ ပံ့ ျဖစ္ ေစ တယ္ ဆို တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ၊ ဝက္ ဦး ေႏွာက္ အ လြန္ အ ကၽြံ စား ျခင္း ေၾကာင့္ က ေလး ေတြ မွာ အ ဝ လြန္ ေရာ ဂါ ၊ ေသြး တြင္း ကို လက္ စ ထ ေရာ မ်ား ျခင္း နဲ႔ ႏွ လုံး ေရာ ဂါ ေတြ ကို ျဖစ္ ေစ ပါ တယ္ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လဲ ဟု ဆို ရ ေသာ္ ဝက္ ရဲ့ ဦး ေႏွာက္ ဟာ အာ ဟာ ရ ဓါတ္ အ လြန္ ႂကြယ္ ဝ စြာ ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊ ဝက္ ဦး ေႏွာက္ ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ္ အ ေလး ခ်ိန္ မွာ ၂ ၅ ၀ ၀ မီ လီ ဂ ရမ္ ကို လက္ စ ထ ေရာ ပါ ဝင္ တာ ေၾကာင့္ ဒီ ပ မာ ဏ ဟာ လူ တစ္ ေယာက္ တစ္ ေန႔ တာ မွာ တ ကယ္ လို အပ္ တဲ့ အာ ဟာ ရ ပ မာ ဏ ထက္ ၈ ဆ ပို မ်ား တဲ့ အ တြက္ တန္ ေဆး လြန္ ေဘး ဆို သ လို အႏၲ ရာယ္ ရွိ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ ေၾကာင့္ မို႔ ဝက္ သား ႀကိဳက္ ႏွစ္ သက္ သူ ေတြ အ ထူး သ ျဖင့္ အ ဆို ပါ အ စိတ္ အ ပိုင္း မ်ား စြာ ပါ ဝင္ တဲ့ ေၾကး အိုး လို ၊ ဝက္ သား တုတ္ ထိုး အ စား အ စာ မ်ား ႀကိဳက္ ႏွစ္ သက္ သူ ေတြ သင့္ တင့္ မၽွ တ စြာ က်န္း မာ ေရး သ တိ နဲ႔ စား သုံး ၾက ဖို႔ ပို ပို ေလး က တိုက္ တြန္း လိုက္ ပါ တယ္ ။

C r e d i t-( ပို ပို ေလး )

————————

ဝက် သား ကို ဘယ် လောက် ကြိုက် ကြိုက် လုံး ဝ မ စား သင့် တဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း ( ၅ ) ခု

“ အ သီး မှာ သ ရက် ၊ အ သား မှာ ဝက် ၊ အ ရွက် မှာ လက် ဖက် ” ဆို ရိုး စ ကား အ တိုင်း ဝက် သား ဟာ လူ တွေ နေ့ စဉ် စား သုံး ကြ တဲ့ အ သား တွေ ထဲ မှာ အ ရ သာ ရှိ တဲ့ ထိပ် တန်း အ သား တစ် မျိုး လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။

ဒါ ပေ မယ့် ဝက် သား ရဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း ( ၅ ) ခု က တော့ လူ တွေ ရဲ့ ကျန်း မာ ရေး အ တွက် အန္တရာယ် ရှိ နိုင် တာ မို့ ဖြစ် နိုင် ရင် ရှောင် ကြဉ် ကြ ဖို့ ကျွမ်း ကျင် သူ တွေ က တိုက် တွန်း ထား ပါ တယ် ။

ဝက် ဟာ ခေါင်း ဖျား က နေ အ မြီး ထိ အား လုံး စား လို့ ရ ပေ မယ့် မ စား သင့် ပဲ ချန် လှပ် ( သို့ ) သ တိ ထား ပြီး စား ရ မယ့် အ စိတ် အ ပိုင်း ( ၅ ) ပိုင်း က တော့

ဝက် သွေး

သံ ဓါတ် ပါ တဲ့ အ စား အ စာ တွေ ထဲ မှာ တော့ ဝက် သွေး က ထိပ် ဆုံး စာ ရင်း က နေ ပါ ဝင် ပါ တယ် ။

အကယ်၍ ဝက်သွေးဟာ ကျန်းမာတဲ့ ဝက် က နေ ထုတ်လုပ်ထားတာဆိုရင်တော့ အသုံးတည့်ပါတယ် ၊ ဒါ ပေ မယ့် ရော ဂါ ကြောင့် သေ သွား တဲ့ ဝက် တွေ ဒါ မှ မ ဟုတ် မ လတ် ဆတ် တော့ တဲ့ သွေး တွေ က နေ ထုတ် လုပ် လိုက် တဲ့ ဝက် သွေး တွေ ဟာ အန္တရာယ် ရှိ ပါ တယ် ။

ဝက် သွေး မှာ အ ဆိပ် အ တောက် များ စွာ ပါ ဝင် တာ မို့ သေ သေ ချာ ချာ ကျက် အောင် ချက် ပြုတ် စား သောက် မယ် ဆို ရင် အန္တရာယ် မ ဖြစ် နိုင် ပေ မယ့် မ ကျက် တ ကျက် ( သို့ ) အ စိမ်း အ တိုင်း စား မယ် ဆို ရင် တော့ အ လွန် အန္တရာယ် များ ပါ တယ် ။

၂ ၀ ၁ ၇ ခု နှစ် က ဗီ ယက် နမ် နိုင် ငံ မှာ နီ ခ ရို ဆစ် လို့ ခေါ် တဲ့ လူ့ ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် တွင်း က က လီ စာ တွေ ဆဲလ် တွေ ပျက် ဆီး လာ တဲ့ ဝေ ဒ နာ ရှင် ၉ ဦး မှာ အ ချို့ သေ ဆုံး ခဲ့ ပြီး အ ချို့ က ခြေ လက် အ င်္ဂါ တွေ ဖြတ် တောက် ပစ် ရ တဲ့ ဖြစ် ရပ် တွေ ရှိ ခဲ့ ပါ တယ် ၊ ဒီ လူ တွေ ဟာ ရော ဂါ ရှိ တဲ့ ဝက် က ထုတ် လုပ် ထား တဲ့ ဝက် သွေး တွေ စား သုံး ပြီး ဖြစ် ခဲ့ တာ မို့ ဆ ရာ ဝန် တွေ က လူ ထု ကို ရှောင် ကျဉ် ဖို့ သ တိ ပေး ခဲ့ ရ တဲ့ ထိ ဖြစ် ခဲ့ ပါ တယ် ။

ဝက် အ သည်း

အ သည်း ဟာ အ ဆိပ် အ တောက် တွေ ထုတ် လုပ် ပေး တဲ့ နေ ရာ ဖြစ် ပါ တယ် ၊ ဝက် အ သည်း မှာ ကို လက် စ ထ ရော နဲ့ သံ ဓါတ် အ ပြင်း စား တွေ ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ အ ကယ် ၍ အာ ဟာ ရ ဓာတ် ပြည့် ဝ အောင် ဝက် အ သည်း ကို ပုံ မှန် စား တယ် လို့ ခံ ယူ ထား တယ် ဆို ရင် တော့ ဒီ အ ယူ အ ဆ ဟာ မှား ယွင်း နေ ပါ တယ် ။

ဝက် ရဲ့ အ သည်း မှ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ၊ တိ ရိ စ္ဆာန် တွေ ရဲ့ အ သည်း က လည်း အ တူ တူ မို့ အ များ ကြီး မ စား သင့် ပါ ၊ အ သည်း ရဲ့ တာ ဝန် ဟာ ခန္ဓာ ကိုယ် က အ ဆိပ် အ တောက် တွေ ကို စွန့် ပစ် ပေး ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။

အ သည်း မှာ ရှိ နေ တဲ့ အ မျိုး မျိုး သော အ ဆိပ် တွေ အ ပြင် သ တ္တု ဓာတ် အ ပြင်း စား တွေ ဘက် တီး ရီး ယား တွေ ကြောင့် ပုံ မှန် စား သောက် မယ် ဆို ရင် ရေ ရှည် မှာ အ တွင်း က လီ စာ ကင် ဆာ ဖြစ် နိုင် ချေ မြင့် မား ပါ တယ် ။

အ သက် အ ရွယ် ကြီး သူ တွေ နဲ့ သွေး ကြော ဆိုင် ရာ အား နည်း သူ ရော ဂါ အ ခံ ရှိ သူ တွေ အ တွက် အ ဆိပ် အ တောက် ဖြစ် ဖို့ ပို ပြီး လွယ် ကူ ပါ တယ် ။

ပုံ မှန် အ တိုင်း ကျန်း မာ ရေး ကောင်း သူ တွေ အ နေ နဲ့ လည်း အ သည်း ကို အ များ ကြီး မ စား သင့် ပါ ။ ကိုယ့် အ တွက် လို အပ် တဲ့ အာ ဟာ ရ ဖြစ် စေ နိုင် လောက် အောင် သာ သ တိ နဲ့ ချင့် ချိန် စား သုံး ပါ ။

ဝက် အ ဆုတ်

ဝက် ရဲ့ အ ဆုတ် ဟာ ဘက် တီး ရီး ယား နဲ့ အ ညစ် အ ကြေး များ စွာ ပါ ရှိ နေ ပါ တယ် ။

အ ဆုတ် ဟာ လေ ဝင် လေ ထွက် အ တွက် တာ ဝန် ယူ ရ တာ မို့ များ သော အား ဖြင့် မြေ ကြီး နဲ့ ဝက် ရဲ့ နှာ ခေါင်း ဟာ ထိ စပ် နေ တဲ့ အ တွက် အ ညစ် အ ကြေး တွေ နေ့ စဉ် ရှု သွင်း ခံ ရ တဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။

အ သက် အ ရွယ် ကြီး သူ တွေ နဲ့ နာ တာ ရှည် သ မား တွေ ဝက် အ ဆုတ် ကို မ စား သင့် သ လို ကျန်း မာ ရေး ကောင်း သူ တွေ အ နေ နဲ့ လည်း အ များ ကြီး မ စား သင့် ပါ ဘူး ။

ဝက် အူ

အ မှန် အ တိုင်း ဆို ရ သော် ဝက် အူ ဟာ အ ညစ် ပတ် ဆုံး အ စိတ် အ ပိုင်း ဖြစ် ပါ တယ် ၊ ဝက် ရဲ့ အ ညစ် အ ကြေး တွေ နဲ့ အ စာ မ ချေ ရ သေး တဲ့ အ စာ တွေ သို လှောင် ရာ နေ ရာ ဖြစ် ပါ တယ် ၊ ဒါ ကြောင့် မို့ ဝက် အူ မှာ မျက် စိ နဲ့ မ မြင် ရ တဲ့ ဘက် တီး ရီး ယား ပိုး မွှား ပေါင်း သောင်း ခြောက် ထောင် ပေါက် ဖွား ပျော် ရွှင် ရာ နေ ရာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။

ဝက် အူ ကို စ နစ် တ ကျ ကျက် အောင် မ ချက် ပြုတ် ပဲ စား မိ ပါ က ဘက် တီး ရီး ယား တွေ လူ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ထဲ ရောက် ပြီး ရော ဂါ တွေ အန္တ ရာယ် တွေ ပေး နိုင် ပါ တယ် ၊ ဝက် အူ ဟာ ဂေါက် ရော ဂါ ၊ ပန် က ရိ ယ ၊ အ သည်း အ ဆီ ဖုံး နဲ့ အ ဝ လွန် ရော ဂါ တွေ ဖြစ် စေ ပါ တယ် ။

ဝက် ဦး နှောက်

လူ အ တော် များ များ နဲ့ မိ ခင် တွေ မှား ယွင်း နေ တဲ့ အ ယူ အ ဆ တစ် ခု ရှိ ပါ တယ် ၊ ဝက် ဦး နှောက် စား ရင် ဦး နှောက် ဉာဏ် ရည် ကောင်း တယ် ၊ အား ရှိ တယ် ဆို တဲ့ အ ယူ အ ဆ ပါ ၊ ဒီ အ ယူ အ ဆ နဲ့ က လေး တွေ ကို ဝက် ဦး နှောက် များ များ ကျွေး မိ ရင် တော့ မှား ပါ လိမ့် မယ် ။

တ ကယ် တော့ ဝက် ဦး နှောက် စား သုံး ခြင်း က လူ တွေ ထင် နေ ကြ သ လို လူ ရဲ့ ဦး နှောက် ကို အ ထောက် အ ပံ့ ဖြစ် စေ တယ် ဆို တာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ၊ ဝက် ဦး နှောက် အ လွန် အ ကျွံ စား ခြင်း ကြောင့် က လေး တွေ မှာ အ ဝ လွန် ရော ဂါ ၊ သွေး တွင်း ကို လက် စ ထ ရော များ ခြင်း နဲ့ နှ လုံး ရော ဂါ တွေ ကို ဖြစ် စေ ပါ တယ် ။

ဘာ ကြောင့် လဲ ဟု ဆို ရ သော် ဝက် ရဲ့ ဦး နှောက် ဟာ အာ ဟာ ရ ဓါတ် အ လွန် ကြွယ် ဝ စွာ ပါ ဝင် ပါ တယ် ၊ ဝက် ဦး နှောက် ၁ ၀ ၀ ဂ ရမ် အ လေး ချိန် မှာ ၂ ၅ ၀ ၀ မီ လီ ဂ ရမ် ကို လက် စ ထ ရော ပါ ဝင် တာ ကြောင့် ဒီ ပ မာ ဏ ဟာ လူ တစ် ယောက် တစ် နေ့ တာ မှာ တ ကယ် လို အပ် တဲ့ အာ ဟာ ရ ပ မာ ဏ ထက် ၈ ဆ ပို များ တဲ့ အ တွက် တန် ဆေး လွန် ဘေး ဆို သ လို အန္တ ရာယ် ရှိ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။

ဒါ ကြောင့် မို့ ဝက် သား ကြိုက် နှစ် သက် သူ တွေ အ ထူး သ ဖြင့် အ ဆို ပါ အ စိတ် အ ပိုင်း များ စွာ ပါ ဝင် တဲ့ ကြေး အိုး လို ၊ ဝက် သား တုတ် ထိုး အ စား အ စာ များ ကြိုက် နှစ် သက် သူ တွေ သင့် တင့် မျှ တ စွာ ကျန်း မာ ရေး သ တိ နဲ့ စား သုံး ကြ ဖို့ ပို ပို လေး က တိုက် တွန်း လိုက် ပါ တယ် ။

C r e d i t : ( ပို ပို လေး )