ဟာသ

နိုင်ငံအလိုက်ရည်းစားထားခြင်းများကွာခြားပုံများ

Zawgyi

နိုင္ငံအလိုက္ရည္းစားထားျခင္းမ်ားကြာျခားပုံ

စပိန္
ပထမေန႔ – ေခၚအိပ္

ဒုတိယေန႔ – ထပ္ၿပီး ေခၚအိပ္

ျပင္သစ္
ပထမေန႔ – ဘာဂါ တူတူစား၊ အနမ္းေတြ ဖလွယ္

ဒုတိယေန႔ – ေခၚအိပ္

တတိယေန႔ – ထပ္ၿပီး ေခၚအိပ္

အဂၤလိပ္
ပထမေန႔ – ဒင္နာ၊ ဝိုင္၊ အနမ္းေတြ ဖလွယ္

ဒုတိယေန႔ – အနမ္းေတြ ထပ္ဖလွယ္၊ ေပြ႕ဖက္

တတိယေန႔ – ေပြ႕ဖက္၊ အာဘြားရွလူး

စတုတၳ ရက္ေန႔ – ေခၚအိပ္ၿပီးရင္း အိပ္

အေမရိကန္
ပထမေန႔ – ဒိတ္လုပ္.. ဘာညာ အကဲခတ္

ဒုတိယေန႔ – ေပြ႕ဖက္

တတိယေန႔ – အၾကာႀကီး ေပြ႕ဖက္

စတုတၳ ရက္ေန႔ – အနမ္းေတြ ဖလွယ္

၅ ရက္ေန႔ – အၾကာႀကီး အနမ္းေတြ ဖလွယ္

၆ ရက္ေန႔ – ေခၚခ်င္ေခၚအိပ္ မေခၚလည္း လိုက္အိပ္

ျမန္မာ
ပထမေန႔- ေနာက္ကလိုက္

ဒုတိယေန႔ – ေနာက္ကထပ္လိုက္

တတိယေန႔ – ဖြင့္ေျပာ

စတုတၳေန႔ – အေျဖေပး

၅ ရက္ေန႔ – KFC

၆ ရက္ေန႔ – ႐ုပ္ရွင္

၇ ရက္ေန႔ – KFC ထပ္သြား.. သူ႔ ေဘာ္ဒါ တစ္သိုက္ပါလာ

၈ ရက္ေန႔ – ႐ုပ္ရွင္၊ ေပြ႕ဖက္

၉ ရက္ေန႔ – နမ္းဖို႔ႀကိဳးစား၊ မေအာင္ျမင္

၁၀ ရက္ေန႔ -နမ္းဖို႔ႀကိဳးစား၊ ေအာင္ျမင္

၁၁ ရက္ေန႔ – အနမ္းေတြနဲ႔ေပ်ာ္ေမြ႕

၁၂ ရက္ေန႔ – ေခၚအိပ္ဖို႔ႀကိဳးစား၊ မေအာင္ျမင္

၁၃ ရက္ေန႔ – ထပ္ေခၚအိပ္ဖို႔ ႀကံစည္၊ မေအာင္ျမင္

၁၄ ရက္ေန႔ – စိတ္ေကာက္

၁၅ ရက္ေန႔ – ေတာင္းပန္

၁၆ ရက္ေန႔ – ႐ုပ္ရွင္၊ အနမ္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕

၁၇ ရက္ေန႔ – အတင္းလိုက္အိပ္မယ္လုပ္၊ မေအာင္ျမင္

၁၈ ရက္ေန႔ – မုဒိန္းက်င့္မိသြား

၁၉ ရက္ေန႔ – ေထာင္က်

crd.