အေထြအေထြဗဟုသုတ

ဝတဲ့မိန္းကေလးကိုသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း…

ဝတဲ့မိန္းကေလးကိုသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း…

ေယာက္်ားေလးမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ အခါ

ဝေသာ မိန္းကေလးမ်ားကိုသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

မနက္အိပ္ရာ နိုးသည္ႏွင့္ ပိန္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္

အလွအပ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္ မနက္စာစားရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေဈး ဝယ္ရာတြင္ ငပိန္မမ်ားသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းရန္ ဝယ္ယူရၿပီး

ဖက္တီးမေလးမ်ားသည္ စားေကာင္းမည့္ အရာမ်ားသာ ဝယ္ယူရပါသည္။

ငပိန္မမ်ားသည္ အလွအပ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေဈးဖိုးေခၽြတာ ေနခ်ိန္တြင္

ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္ သားငါးအစုံ ပါရန္ ဝယ္ယူေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ငပိန္မေလးမ်ားအား ေယာက္်ားေလးမ်ား အေနျဖင့္ ေပါင္းသင္းပါက

အစားဆင္းရဲျခင္းကို ခံစားရပါမည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ားအား လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းျဖင့္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား စားရနိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္.. ငပိန္မေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အစား ေနာက္ဆုံးေပၚ ခဏခဏ ထြက္ရွိသည့္အျပင္

ငပိန္မေလးမ်ားရဲ့ ဆိုဒ္ကိုလည္း မွတ္သား ဝယ္ယူေပးရသျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းကို ခံစားရနိုင္ပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အစားဝယ္ရာတြင္

ေနာက္ဆုံးေပၚမ်ား၌ ဆိုဒ္ႀကီးထြက္ရွိျခင္း နည္းပါးျခင္းအျပင္ ဝယ္ယူရာတြင္

ဆိုဒ္မွတ္သားစရာမလိုပဲ အႀကီးဆုံးဆိုဒ္ ဝယ္ယူေပးရသျဖင့္ သက္သာျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳး ခံစားရနိုင္ပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဴး

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ရာသီဥတု သုံးမ်ိဳးရွိၿပီး မိုးရာသီ ႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ တို႔တြင္

ဖတ္မတီးေလးမ်ား၏ ရင္ခြင္သည္ အေႏြးေထြးဆုံး ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာရွိျခင္းႏွင့္ ေပၚလြင္ျခင္း

ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ယူမည့္သူ မရွိျခင္းေၾကာင့္

ေယာက္်ားမ်ားအေပၚ အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္သည့္အျပင္

ေဖာက္ျပန္ရန္ အလြန္နည္းပါးေလသည္။ ဖတ္တီးမေလးမ်ားျဖင့္ တြဲသြားပါက

ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ေပၚလြင္ထင္ရွား လွပေနပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ားအား လက္ထပ္ျခင္းျဖင့္ လွပေသာ ဘဝမ်ား ပိုင္ဆိုင္ၾကပါစို႔…

crd

================

UNICODE VERSION

ဝတဲ့မိန္းကေလးကိုသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း…

ေယာက္်ားေလးမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ အခါ

ဝေသာ မိန္းကေလးမ်ားကိုသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

မနက္အိပ္ရာ ႏိုးသည္ႏွင့္ ပိန္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္

အလွအပ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္ မနက္စာစားရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေဈး ဝယ္ရာတြင္ ငပိန္မမ်ားသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းရန္ ဝယ္ယူရၿပီး

ဖက္တီးမေလးမ်ားသည္ စားေကာင္းမည့္ အရာမ်ားသာ ဝယ္ယူရပါသည္။

ငပိန္မမ်ားသည္ အလွအပ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေဈးဖိုးေခြၽတာ ေနခ်ိန္တြင္

ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္ သားငါးအစုံ ပါရန္ ဝယ္ယူေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ငပိန္မေလးမ်ားအား ေယာက္်ားေလးမ်ား အေနျဖင့္ ေပါင္းသင္းပါက

အစားဆင္းရဲျခင္းကို ခံစားရပါမည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ားအား လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းျဖင့္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား စားရႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္.. ငပိန္မေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အစား ေနာက္ဆုံးေပၚ ခဏခဏ ထြက္ရွိသည့္အျပင္

ငပိန္မေလးမ်ားရဲ႕ ဆိုဒ္ကိုလည္း မွတ္သား ဝယ္ယူေပးရသျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အစားဝယ္ရာတြင္

ေနာက္ဆုံးေပၚမ်ား၌ ဆိုဒ္ႀကီးထြက္ရွိျခင္း နည္းပါးျခင္းအျပင္ ဝယ္ယူရာတြင္

ဆိုဒ္မွတ္သားစရာမလိုပဲ အႀကီးဆုံးဆိုဒ္ ဝယ္ယူေပးရသျဖင့္ သက္သာျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳး ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဴး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာသီဥတု သုံးမ်ိဳးရွိၿပီး မိုးရာသီ ႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ တို႔တြင္

ဖတ္မတီးေလးမ်ား၏ ရင္ခြင္သည္ အေႏြးေထြးဆုံး ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာရွိျခင္းႏွင့္ ေပၚလြင္ျခင္း

ဖတ္တီးမေလးမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ယူမည့္သူ မရွိျခင္းေၾကာင့္

ေယာက္်ားမ်ားအေပၚ အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္သည့္အျပင္

ေဖာက္ျပန္ရန္ အလြန္နည္းပါးေလသည္။ ဖတ္တီးမေလးမ်ားျဖင့္ တြဲသြားပါက

ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ေပၚလြင္ထင္ရွား လွပေနပါသည္။

ဖတ္တီးမေလးမ်ားအား လက္ထပ္ျခင္းျဖင့္ လွပေသာ ဘဝမ်ား ပိုင္ဆိုင္ၾကပါစို႔…

crd

================

UNICODE VERSION