သတင္း

Facebook , Viber, Messenger သုံးရင္း ေထာင္နန္းမစံခ်င္ရင္ ဒါေလးဖတ္ထားပါ

Facebook , Viber, Messger သုံးရင္း ေထာင္နန္းမစံခ်င္ရင္ ဒါေလးဖတ္ထားပါ

Facebookသုံးသူတိုင္း သိထားသင့္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆

ပုဒ္မ၆၆။ မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ …!ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္

ထိုသူအား ၃ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္၂ရပ္လုံးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္။ပုဒ္မ၆၆(က)

ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္အတြင္းသို႔ ယင္း၏ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဝင္ေရာက ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊

စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ မူလအေန အထားကိုျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းနားရွင္ေအာင္ေျပာရရင္ပုဒ္မ၆၆(က)facebook /gmail ကို ခိုးယူျခင္းပါ။ Passwordေျပာင္းျခင္း / gmailေျပာင္းျခင္းပါ

ပုဒ္မ၆၆(ခ)။ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကိုထိခိုက္ေစရန္ ဗိုင္းရပ္စ္ ( သို႔မဟုတ္ )အျခားနည္း နဲ႔ ဝင္ေရာက္ေစျခင္း…!!

နားရွင္းေအာင္ေျပာရရင္~~~ပုဒ္မ၆၆(ခ)link အတုေတြကတဆင့္ အခ်က္အလက္passwordခိုးယူျခင္းပါ။ပုဒ္မ၆၆(ဂ)။

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကိုသုံး#ေငြေၾကးနဲ႔ပစၥည္းကိုခိုးယူျခင္း၊လိမ္လည္ျခင္း၊အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

အက်ိဳးပ်က္ေစျခင္းနားရွင္းေအာင္ေျပာရရင္~~~#ပုဒ္မ၆၆(ဂ)#onlineshoppingကတဆင့္ေငြလိမ္ယူျခင္းမ်ိဳးပါ

ပုဒ္မ၆၆(ဃ)။ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကိုသုံးၿပီးလူတစ္ေယာက္ကိုေျခာက္လွန႔္ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊မတရားတားဆီးကန႔္ကြတ္ျခင္း

အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊မေလွ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း ၊ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာနည္းျဖင့္ျပန္လည္ျဖန႔္ေဝျခင္း

နားရွင္းေအာင္ေျပာရရင္~~~ပုဒ္မ၆၆(ဃ)facebookက တဆင့္လူတစ္ေယာက္ကို ဆဲဆို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊mentionေခၚဆဲျခင္း၊

ပုံေတြသုံး မဟုတ္သတင္းေရးျခင္း၊ ပ်က္ဆီးေစမႈနဲ႔ tag တြဲျခင္း၊သူတစ္ပါး တင္ထားေသာ Post ကို By Name ျဖင့္ Screen Shot ျပန္ယူတင္ျခင္း ..,

Share အျဖစ္တင္ျခင္း၊မ႐ိုးသားသည့္သေဘာျဖင့္Photo Commentျပဳလုပ္၍ မန႔္ျခင္း…!စတဲ့ အျပဳအမူေတြ က်ဴးလြန္ရင္

ကိုယ္တိုင္တရားဆြဲစရာမလိုပဲ ၾကားလူတစ္ေယာက္ကအမႈဖြင့္ေပး႐ုံ နဲ႔ အာမခံ မရွိေထာင္၃ႏွစ္ခ်လို႔ရပါတယ္

Screenshot သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ က်ိန္းေသေထာင္က်ေအာင္ ခ်လို႔ရတယ္။ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကို

ယေန႔ facebookေပၚမွာက်ဴးလြန္ေနသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ခ်မွတ္ၿပီးသား ဉပေဒအတြင္းမွာ ေဟာင္းသြားတာမရွိဘူး…!

ဥပေဒ မျပဳရေသးခင္သာေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူမရတာ။တကယ္တမ္းဥပေဒကို နားလည္သူကလူတစ္ေယာက္ကို

By name တပ္ facebook ေပၚေစာ္ကားဖို႔ေနေနသာ Share တာေတာင္ သတင္း ပိုစ့္ ၊ပညာေပး ပိုစ့္ေလာက္ shareရဲတာComment ေပးတာေတာင္ သတိထားေပးၾကရတယ္။

ပုဒ္မ ၆၆ သိပ္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္ေနာ္.., သတိထား..!အသေရဖ်က္မႈ(ပုဒ္မ ၅၀၀) နဲ႔ ၆၆ဃ ဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ ၆၆ဃ ဥပေဒကို လုံးဝမသိေသးေသာ သူမ်ားႏွင့္ နားမလည္ေသာသူမ်ားအား သိရွိေစရန္ ပထမဆုံး သိထားရမွာက ပါးစပ္နဲ႔ေျပာတဲ့ အသေရဖ်က္မႈဟာ ႐ိုး႐ိုး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍ ပုံႏွိပ္မီဒီယာေပၚ ေရာက္သြားၿပီ

သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းေတြမွာ ပါလာၿပီဆိုရင္ ပုဒ္မ ၂၅ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ပုဒ္မ၂၅ ထပ္တိုးပါတယ္။ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေဖ့ဘုတ္ အြန္လိုင္းေပၚထိ ေရာက္သြားမယ္ဆိုရင္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ဃ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ဒါကိုအရင္ဆုံး သိထားၾကဖို႔လိုပါတယ္

ပါးစပ္ကပဲေျပာေျပာ စာနဲ႔ပဲေျပာေျပာ အြန္လိုင္းေပၚေရာက္တဲ့အဆင့္ေရာက္ရင္ေတာ့ အသေရဖ်က္မႈ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ရာဇသတ္ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔စပါတယ္။အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၀/ ပုဒ္မ ၂၅/ ပုဒ္မ ၆၆ဃ ဆိုၿပီး ကြဲျပားသြားတာကို သိရပါမယ္။အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္ ေကာမန႔္မ်ားေပးျခင္းChat box တြင္ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္စကားမ်ားေျပာဆိုျခင္းအုပ္စုဖြဲ႕၍ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္

စကား မ်ား ေျပာဆို ျခင္း မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆ဃႏွင့္တိုက္႐ိုက္အႀကဳံး ဝင္တယ္။ဟုတ္ၿပီ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြမတူေသးလဲဘာေတြကြဲလြဲေသးလဲ ဆက္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္

လူတစ္ေယာက္က လူတစ္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ဃ နဲ႔ဆြဲတဲ့အမႈကို ဒါလဲ အသေရဖ်က္မႈပဲဆိုၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္လို႔ မရသလို ၆၆ဃ ကို ပုဒ္မ ၅၀၀ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ပဲ တရားလိုက ဆြဲခ်င္ဆြဲလို႔ရပါတယ္။ဒီလိုေျပာင္းလဲဖို႔ တရာလိုရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔ပဲ ေျပာင္းလြဲဆိုလို႔ ရပါတယ္။ပါးစပ္ေျပာ စာေျပာ အြန္လိုင္းမွာေျပာ တဲ့ျပစ္မႈေတြကို အသေရဖ်က္မႈရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၉၉ နဲ႔ပဲ အႀကဳံးဝင္မဝင္ ၄၉၉ ပါ ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ားအရ ညီမညီ စစ္ေဆးရပါတယ္

မတူတာေတြကေတာ့….

၁။ ၆၆ဃ ဟာ (ရဲအေရးပိုင္) ရဲကအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၀ ကေတာ့ (ရဲအေရးမပိုင္) ရဲကအေရးယူပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး

၂။ ျပစ္ဒဏ္မတူပါဘူး ။ျပစ္မႈထင္ရွားရင္

၆၆ဃ = ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္အထိ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး။ပုဒ္မ ၅၀၀ = ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ(သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး က်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္

(ပထမဆုံး ပုဒ္မ၅ဝဝကို ၈မိုင္မွာ ေခ်ာစကီးအားယာဥ္ေပၚမွ ဆဲေရးသြားသူအားစတင္noticeထုပ္အေရးယူခဲ့ပါတယ္။ဒုတိယအႀကိမ္ ေက်ာက္ဆည္မွာကြမ္းခိုးသူေတြတရားစြဲအေရးယူတဲ့အခါ တရားခံေတြနဲ႔ပါလာတဲ့ေယာက္ဖဆိုသူက လူပုံလည္က်မကိုလက္ညိဴ းထိုး ပမာမခန႔္ေျပာလို႔တခါ အဲ့ေနရာက ရဲအရာရွိေတြသက္ေသထားၿပီး အသေရဖ်က္မႈနဲ႔စြဲပါတယ္။တတိယအႀကိမ္ က်မေနာက္ကြယ္စာျဖင့္ အျပန္အလွန္အပုတ္ခ်အတင္းေျပာေနတာမိလို႔ပုဒ္မ၅ဝဝနဲ႔ စြဲဘို႔ ျပင္ဆင္ထားပါေသးတယ္။)

၃။ အသေရဖ်က္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ဆြဲရင္ အာမခံေပးရမယ့္အမႈျဖစ္ၿပီး အသေရဖ်က္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၆၆ဃ နဲ႔ဆြဲမယ္ဆိုရင္ အာမခံမေပးႏိုင္တဲ့အမႈ ျဖစ္သြားပါတယ္။ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒ ဒုတိယဇယားအရ သုံးႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျပစ္ဒဏ္သင့္မယ့္ အမႈမ်ားကို အာမခံမေပးႏိုင္တဲ့ အမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္

၄။ ၆၆ဃ ဟာ ရဲအေရးပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သိရွိသူ မည္သူမဆို တိုင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး

ပုဒ္မ ၅၀၀ မွာေတာ့ နစ္နာသူ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ တိုင္ၾကားဆြဲဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။မပိုင္ရင္ျခင္မ႐ိုက္နဲ႔အလဟႆ အသားနာတယ္…..

ပိုင္ရင္ ေႁမြေခါင္းတက္ဖမ္း မလႈပ္ႏိူင္မွ ႐ိုက္ပါ….

ဒီေလာက္ဆိုရင္ တီးမိေခါက္မိရွိေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္ ဘာပဲေျပာေျပာ သိထားေတာ့ ငပိေၾကာ္ေတြဘာေတြ ႀကိဳၿပီးျပင္ဆင္ႏိုင္တာေပါ့…

Credit Original Writer

unicode

Facebook , Viber, Messger သုံးရင်း ထောင်နန်းမစံချင်ရင် ဒါလေးဖတ်ထားပါ

Facebookသုံးသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ ၆၆

ပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု …!ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်

ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)

ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဝင်ရောက ်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊

စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်စေ၊ မူလအနေ အထားကိုဖြစ်စေ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းနားရှင်အောင်ပြောရရင်ပုဒ်မ၆၆(က)facebook /gmail ကို ခိုးယူခြင်းပါ။ Passwordပြောင်းခြင်း / gmailပြောင်းခြင်းပါ

ပုဒ်မ၆၆(ခ)။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုထိခိုက်စေရန် ဗိုင်းရပ်စ် ( သို့မဟုတ် )အခြားနည်း နဲ့ ဝင်ရောက်စေခြင်း…!!

နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ခ)link အတုတွေကတဆင့် အချက်အလက်passwordခိုးယူခြင်းပါ။ပုဒ်မ၆၆(ဂ)။

ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံး၍ ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်း၊လိမ်လည်ခြင်း၊အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ်

အကျိုးပျက်စေခြင်းနားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ဂ)onlineshoppingကတဆင့်ငွေလိမ်ယူခြင်းမျိုးပါ

ပုဒ်မ၆၆(ဃ)။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံးပြီးလူတစ်ယောက်ကိုခြောက်လှန့်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊မတရားတားဆီးကန့်ကွတ်ခြင်း

အသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း၊မလျှော်သြဇာသုံးခြင်း ၊ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊မရိုးဖြောင့်သောနည်းဖြင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း

နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ဃ)facebookက တဆင့်လူတစ်ယောက်ကို ဆဲဆို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊mentionခေါ်ဆဲခြင်း၊

ပုံတွေသုံး မဟုတ်သတင်းရေးခြင်း၊ ပျက်ဆီးစေမှုနဲ့ tag တွဲခြင်း၊သူတစ်ပါး တင်ထားသော Post ကို By Name ဖြင့် Screen Shot ပြန်ယူတင်ခြင်း ..,

Share အဖြစ်တင်ခြင်း၊မရိုးသားသည့်သဘောဖြင့်Photo Commentပြုလုပ်၍ မန့်ခြင်း…!စတဲ့ အပြုအမူတွေ ကျူးလွန်ရင်

ကိုယ်တိုင်တရားဆွဲစရာမလိုပဲ ကြားလူတစ်ယောက်ကအမှုဖွင့်ပေးရုံ နဲ့ အာမခံ မရှိထောင်၃နှစ်ချလို့ရပါတယ်။

Screenshot သက်သေအထောက်အထားနဲ့ ကျိန်းသေထောင်ကျအောင် ချလို့ရတယ်။ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)ကို

ယနေ့ facebookပေါ်မှာကျူးလွန်နေသူတွေ အများကြီးပါ။ချမှတ်ပြီးသား ဉပဒေအတွင်းမှာ ဟောင်းသွားတာမရှိဘူး…!

ဥပဒေ မပြုရသေးခင်သာနောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူမရတာ။တကယ်တမ်းဥပဒေကို နားလည်သူကလူတစ်ယောက်ကို

By name တပ် facebook ပေါ်စော်ကားဖို့နေနေသာ Share တာတောင် သတင်း ပိုစ့် ၊ပညာပေး ပိုစ့်လောက် shareရဲတာComment ပေးတာတောင် သတိထားပေးကြရတယ်

ပုဒ်မ ၆၆ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်.., သတိထား..!အသရေဖျက်မှု(ပုဒ်မ ၅၀၀) နဲ့ ၆၆ဃ ဥပဒေ၊ပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့ ၆၆ဃ ဥပဒေကို လုံးဝမသိသေးသော သူများနှင့် နားမလည်သောသူများအား သိရှိစေရန် ပထမဆုံး သိထားရမှာက ပါးစပ်နဲ့ပြောတဲ့ အသရေဖျက်မှုဟာ ရိုးရိုး ပုဒ်မ ၅၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ ပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ် ရောက်သွားပြီ

သတင်းစာ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပါလာပြီဆိုရင် ပုဒ်မ ၂၅ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေပုဒ်မ ပုဒ်မ၂၅ ထပ်တိုးပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဖေ့ဘုတ် အွန်လိုင်းပေါ်ထိ ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ဃ ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကိုအရင်ဆုံး သိထားကြဖို့လိုပါတယ်

ပါးစပ်ကပဲပြောပြော စာနဲ့ပဲပြောပြော အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့ အသရေဖျက်မှု သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုချက် ရာဇသတ်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့စပါတယ်။အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပုဒ်မ ၅၀၀/ ပုဒ်မ ၂၅/ ပုဒ်မ ၆၆ဃ ဆိုပြီး ကွဲပြားသွားတာကို သိရပါမယ်။အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ရိုင်းစိုင်းသည့် ကောမန့်များပေးခြင်းChat box တွင် ရိုင်းစိုင်းသည့်စကားများပြောဆိုခြင်းအုပ်စုဖွဲ့၍ ရိုင်းစိုင်းသည့်

စကား များ ပြောဆို ခြင်း များသည် ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ ၆၆ဃနှင့်တိုက်ရိုက်အကြုံး ဝင်တယ်။ဟုတ်ပြီ နောက်ထပ် ဘာတွေမတူသေးလဲဘာတွေကွဲလွဲသေးလဲ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်

လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ဃ နဲ့ဆွဲတဲ့အမှုကို ဒါလဲ အသရေဖျက်မှုပဲဆိုပြီး ပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့ ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်လို့ မရသလို ၆၆ဃ ကို ပုဒ်မ ၅၀၀ အသရေဖျက်မှုနဲ့ပဲ တရားလိုက ဆွဲချင်ဆွဲလို့ရပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲဖို့ တရာလိုရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ပဲ ပြောင်းလွဲဆိုလို့ ရပါတယ်။ပါးစပ်ပြော စာပြော အွန်လိုင်းမှာပြော တဲ့ပြစ်မှုတွေကို အသရေဖျက်မှုရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၉၉ နဲ့ပဲ အကြုံးဝင်မဝင် ၄၉၉ ပါ ပြစ်မှုအင်္ဂါရပ်များအရ ညီမညီ စစ်ဆေးရပါတယ်။

မတူတာတွေကတော့….

၁။ ၆၆ဃ ဟာ (ရဲအရေးပိုင်) ရဲကအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး အသရေဖျက်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၀ ကတော့ (ရဲအရေးမပိုင်) ရဲကအရေးယူပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး

၂။ ပြစ်ဒဏ်မတူပါဘူး ။ပြစ်မှုထင်ရှားရင်

၆၆ဃ = ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်အထိ (သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် (သို့မဟုတ်) ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး။ပုဒ်မ ၅၀၀ = ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်အထိ(သို့မဟုတ်) ငွေဒဏ် (သို့မဟုတ်) ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်စလုံး ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်

(ပထမဆုံး ပုဒ်မ၅ဝဝကို ၈မိုင်မှာ ချောစကီးအားယာဉ်ပေါ်မှ ဆဲရေးသွားသူအားစတင်noticeထုပ်အရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ် ကျောက်ဆည်မှာကွမ်းခိုးသူတွေတရားစွဲအရေးယူတဲ့အခါ တရားခံတွေနဲ့ပါလာတဲ့ယောက်ဖဆိုသူက လူပုံလည်ကျမကိုလက်ညိူ းထိုး ပမာမခန့်ပြောလို့တခါ အဲ့နေရာက ရဲအရာရှိတွေသက်သေထားပြီး အသရေဖျက်မှုနဲ့စွဲပါတယ်။တတိယအကြိမ် ကျမနောက်ကွယ်စာဖြင့် အပြန်အလှန်အပုတ်ချအတင်းပြောနေတာမိလို့ပုဒ်မ၅ဝဝနဲ့ စွဲဘို့ ပြင်ဆင်ထားပါသေးတယ်။)

၃။ အသရေဖျက်မှုကို အကြောင်းပြုပြီး ပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့ဆွဲရင် အာမခံပေးရမယ့်အမှုဖြစ်ပြီး အသရေဖျက်မှုကို အကြောင်းပြု၍ ၆၆ဃ နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင် အာမခံမပေးနိုင်တဲ့အမှု ဖြစ်သွားပါတယ်။ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ ဒုတိယဇယားအရ သုံးနှစ်နှင့်အထက် ပြစ်ဒဏ်သင့်မယ့် အမှုများကို အာမခံမပေးနိုင်တဲ့ အမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်

၄။ ၆၆ဃ ဟာ ရဲအရေးပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း သိရှိသူ မည်သူမဆို တိုင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိပြီး

ပုဒ်မ ၅၀၀ မှာတော့ နစ်နာသူ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်သာလျှင် တိုင်ကြားဆွဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မပိုင်ရင်ခြင်မရိုက်နဲ့အလဟဿ အသားနာတယ်…..

ပိုင်ရင် မြွေခေါင်းတက်ဖမ်း မလှုပ်နိူင်မှ ရိုက်ပါ….

ဒီလောက်ဆိုရင် တီးမိခေါက်မိရှိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ဘာပဲပြောပြော သိထားတော့ ငပိကြော်တွေဘာတွေ ကြိုပြီးပြင်ဆင်နိုင်တာပေါ့…

Credit Original Writer