ၾကားသိရသမွ်

ဂျပန် ဓါတ်ပုံဆရာ Ochiai Kiyoshi ရိုက်ကူးထားတဲ့ 1990 – 1996 က မြန်မာပြည်။

ဂျပန် ဓါတ်ပုံဆရာ Ochiai Kiyoshi ရိုက်ကူးထားတဲ့ 1990 – 1996 က မြန်မာပြည်။