ၾကားသိရသမွ်

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌သေနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌ေ-သနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ္တူခံစားရပါတယ္ဗ်

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌ေသနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ်တူခံစားရပါတယ်ဗျ

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌သေနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ္တူခံစားရပါတယ္ဗ်

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌ေသနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ်တူခံစားရပါတယ်ဗျ

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌သေနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ္တူခံစားရပါတယ္ဗ်

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌ေသနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ်တူခံစားရပါတယ်ဗျ…

CRD


UNICODE

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌ေ-သနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ်တူခံစားရပါတယ်ဗျ

ဒဏျရာနဲ့တောငျ သူ့‌သေနတျကောတဲ့ မေးနသေေးတဲ့ရုပျသံဖိုငျ

ထပျတူခံစားရပါတယျဗြ

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌သေနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ်တူခံစားရပါတယ်ဗျ

ဒဏျရာနဲ့တောငျ သူ့‌သေနတျကောတဲ့ မေးနသေေးတဲ့ရုပျသံဖိုငျ

ထပျတူခံစားရပါတယျဗြ

ဒဏ်ရာနဲ့တောင် သူ့‌သေနတ်ကောတဲ့ မေးနေသေးတဲ့ရုပ်သံဖိုင်

ထပ်တူခံစားရပါတယ်ဗျ

ဒဏျရာနဲ့တောငျ သူ့‌သေနတျကောတဲ့ မေးနသေေးတဲ့ရုပျသံဖိုငျ

ထပျတူခံစားရပါတယျဗြ…


CRD