အေထြအေထြဗဟုသုတ

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်မႈ သတင္းေကာင္းနဲ႔ သတင္းဆိုး( လာမည့္ ၄ လအတြင္းမေျပာင္းလဲရင္ ပိုဆိုးမယ့္အေျခအေန…)

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်မႈ သတင္းေကာင္းနဲ႔ သတင္းဆိုး ( လာမည့္ ၄ လအတြင္း မေျပာင္းလဲရင္ ပိုဆိုးမယ့္အေျခအေန..)

လက္ရွိ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်တာေတြက ေငြလြန္ကဲေဖာင္းပြမႈ (hyperinflation) အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္သလား စဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္။ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း ၁ လအတြင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာၿပီဆိုရင္ ဒါကို ေငြလြန္ကဲေဖာင္းပြမႈ သို႔မဟုတ္ ဟိုက္ပါ

အင္ဖေလးရွင္းလို႔ ေခၚတယ္။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ။ ပုံမွန္မွာေတာ့ ေငြတန္ဖိုးဆိုတာ အၿမဲတမ္းက်ေနတဲ့သေဘာရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ စီးပြားေရး သြက္လာရင္ ေစ်းကြက္ထဲေငြ(ပို) လွည့္ပတ္ဖို႔လိုလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံစီးပြားေရးေကာင္းဖို႔ဆိုတာ ေငြမေဖာင္းပြ (ေငြပိုမတိုးလာ) လို႔ မျဖစ္ဘူးလို႔

ဆိုၾကတာ။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္တာထက္ေငြပိုထုတ္လိုက္ရင္ ေငြေဖာင္းပြတာပဲ။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြမွာ ပုံမွန္ဆို ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းက တႏွစ္ကို ၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ အဲဒီသာသာေလာက္မွာရွိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေ

ငြေဖာင္းပြႏႈန္းကို ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္လာၿပီဆိုရင္ ဒါမေကာင္းတဲ့သေဘာလို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ကိုယ့္စီးပြားေရးအင္အားထက္ ပိုၿပီး ေစ်းကြက္ထဲ ကိုယ့္ေငြကိုထပ္တိုး (ေငြထပ္႐ိုက္) တဲ့အခါ ေငြေဖာင္းပြတယ္..။ အလြန္အကြၽံထပ္တိုးလိုက္ရင္ ေငြဟာ အလြန္အကြၽံေဖာင္းပြလာတယ္။ ေရွ႕မွာ ေငြလြန္ကဲေဖာင္းပြႏႈန္း

ဘယ္ႏိုင္ငံေတြမွာရွိခဲ့လဲ၊ ကမာၻမွာ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံဟာ ဟန္ေဂရီျဖစ္တယ္။ ၁၉၄၅ – ၄၆၊ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးကာလ။ ျမန္မာခုပုံစံက ေရွ႕မွာ ဂ်ာမန္ေတြျဖစ္ခဲ့ပုံနဲ႔ အနည္းငယ္ဆင္တယ္။ ဂ်ာမနီမွာ ၁၉၂၃က ေငြ

လြန္ကဲေဖာင္းပြခဲ့တယ္။ ျပႆနာက ၁၉၂၁ ကစတာ။ ပထမကမာၻစစ္ စစ္ရႈံးေတာ့ ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္အရ စစ္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔

လိုတာကစတယ္။ ဒီေတာ့ အစိုးရက ဂ်ာမန္မတ္ေငြေတြ ႐ိုက္ထုတ္ၿပီး အဲဒီေငြနဲ႔ ေ႐ႊနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေငြကို စစ္ေလွ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ လိုက္ဝယ္တယ္။ အဲဒီမွာ သူ႔ေငြတန္ဖိုး စက်တယ္။ ေငြတန္ဖိုးက်လြန္းေတာ့ ေငြေတြအျပင္ထြက္ေျပး

(Capital Flight) တယ္။ တတ္ႏိုင္တဲ့ ဂ်ာမန္ေတြက ေငြေတြအျပင္ပို႔က်တာေပါ့။ ဆိုလိုတာ ကိုယ့္ေငြကို ႏိုင္ငံျခား‌ေငြေျပာင္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားထားၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ယူဂိုဆလပ္မွာ ၁၉၉၄ ျဖစ္ခဲ့တာက ဒီထက္ဆိုးတယ္။ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံကလည္း ကြဲထြက္ၿပီးအေနအထား၊

အစိုးရက စီးပြားေရးမလုပ္တတ္ စီးပြားေရးေပၚလစီ နားမလည္။ အဆင္မေျပေတာ့ ေငြေတြ႐ိုက္ထုတ္တယ္။ ေငြတန္ဖိုးက်ေတာ့ ေစ်းေတြတက္၊ အစိုးရကေစ်းေတြလိုက္ထိန္းေတာ့ စီးပြားေရးေတြက ရပ္ပစ္လိုက္ရတယ္။ အစားအစာေ

တြ၊ ပစၥည္းေတြက လိုေပမယ့္ ေရာင္းမယ့္သူက မရွိေတာ့ဘူး။ (supply – demand အႀကီးအက်ယ္ကြာဟသြားတယ္) လူသိမ်ားတာကေတာ့ ဇင္ဘာေဘြပဲ။ ေငြလြန္ကဲေဖာင္းပြတာက ၂၀၀၈ မွာျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္ ျပႆနာေတြရဲ႕ အစက မူဂါဘီအာဏာရတဲ့..

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကစတယ္။ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကစတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြေတြစၿပီး ဂမူး႐ူးထိုး႐ိုက္ျဖစ္တာက ၂၀၀၆ မွာစတယ္။ ၂၀၀၈ မွာ ေငြကို အထုပ္လိုက္ထမ္းၿပီး ေစ်းဝယ္ရေတာ့တယ္။ အစိုးရျခစားတာနဲ႔ စီးပြားေရးကို

ထင္သလိုလုပ္လို႔ ႏိုင္ငံမြဲသြားတာကို နမူနာျပပါဆို ဇင္ဘာေဘြကို ျပႏိုင္တယ္။ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။ တကယ္ေတာ့ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီေကာ ‌‌‌ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေကာ ၂ ခုစလုံးက ျမန္မာေတြအတြက္ အသစ္ေတြပါ။ အရင္းစနစ္က အလြယ္ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရးေကာ

စီးပြားေရးေကာ ဖြင့္ကစားရတာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာက လူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္မႈကိုဖြင့္ေပးထားရသလို စီးပြားေရးမွာ ေစ်းကြက္ကို လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားရတာကို အေျခခံတယ္။ တခုပိတ္ၿပီး တခုဖြင့္ကစားခ်င္လို႔မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရးကို

ပိတ္လိုက္တာနဲ႔ စီးပြားေရးဟာ အာဏာရွင္ကိုယ္က်ိဳးရွာဖို႔သက္သက္သာျဖစ္ေစလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ ေစ်းကြက္လည္း အလိုလို ပိတ္သြားလိမ့္မယ္။ ၁၉၆၂ – ၈၈ (ဗဟိုဦးစီးစနစ္၊ ေစ်းကြက္မရွိ) နဲ႔ ၁၉၈၈ – ၂၀၁၀ (စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ ခ႐ိုနီေစ်းကြက္) ေတြကေန ၂၀၁၀ – ၂၀ (ဒီမိုကေရစီတပိုင္း၊ ေစ်းကြက္တပိုင္း) မွာ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၀စုႏွစ္ဟာ ျမန္မာစီးပြာ‌ေရးကို ျပန္တည့္မတ္ဖို႔ အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ဟာ ၂၀၂၁ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမွာ ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ ျမန္မာ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းဟာ ၂၀၂၂ ဧၿပီမွာ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိတယ္။ ျပည္တြင္းကိန္းဂ႑န္းေတြကို အေျခခံ

လို႔မို႔ ဒီထက္ပိုမ်ားႏိုင္တယ္။ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းဟာ ၾသဂုတ္လမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ခဲ့တာမို႔ လက္ရွိအေနအထားဟာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္မွာ

ရွိေနႏိုင္တယ္။ မ်ားေကာင္းလည္းမ်ား ႏိုင္တယ္။ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းဟာ ကုန္‌‌‌ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ လူထုစားသုံးဝယ္ယူႏိုင္စြမ္းေပၚ မူတည္တြက္တာျဖစ္တယ္။ ေဒၚလာနဲ႔ ေငြလဲႏႈန္းသက္သက္ေပၚမွာသာ တြက္ရင္ က်ပ္ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းက ဟိုက္ပါအင္

ဖေလးရွင္း ႏႈတ္ခမ္းဝကို မၾကာခင္ ေရာက္ေကာင္းေရာက္လာႏိုင္တယ္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြႀကီးလာ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမရွိ၊ ေငြေၾကးေပၚလစီညံ့ဖ်င္း၊

အခြန္မဲ့ စတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးႏွင္တံေတြအားလုံး မရွိေတာ့တဲ့အခါ ပိုက္ဆံဆက္႐ိုက္ထုတ္တဲ့နည္းတခုသာ က်န္ေတာ့တယ္။ ေငြေတြ ဆက္တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေတာ့ အေျခအေနတခုမွာ ေငြဟာ တန္ဖိုးက်႐ုံထက္မကဘူး။ အဓိပၸါယ္ပါ

မရွိေတာ့ဘူးျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ ေငြလြန္ကဲေဖာင္းပြမႈရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနပဲ။ ေငြမွာ အဓိပၸါယ္ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီ၄ လမွာ အေျပာင္းအလဲ တခုဝင္မလာရင္ ၂၀၂၃ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းဟာ ခန႔္မွန္းထားတာေတြထက္ ပိုၿပီး ျပင္းထန္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီအတြက္ သတင္းေကာင္းတခုနဲ႔..

သတင္းဆိုးတခုရွိတယ္။ သတင္းဆိုးက ေငြတန္ဖိုးက်တယ္၊ ေငြမွာအဓိပၸါယ္မဲ့လာတယ္ဆိုတာက -ုံးကြဲသလိုမဟုတ္ဘူး။ -ုံးေပါက္တယ္ဆိုတာက -ုံးနဲ႔ နီးစပ္ရာမွာသာ အႏၲရာယ္ရွိတာ။ ေငြပ်က္တယ္ဆိုတာက ေငြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့လူတိုင္းေပၚ ထိမွန္ဒါဏ္ရာရေစတယ္။

သတင္းေကာင္းက အဲဒီအက်ပ္အတည္းဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကိုပါ ဆြဲလွဲခ်သြားတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတခုျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာပဲျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္စြာကူးယူႏိုင္တယ္။

( Kyaw Zaaw Khine)