အခ်စ္ေရး

“ချစ်ရင် ပစ်မထားပါဘူး မချစ်လို့ အဖက်မလုပ်တာပါ…”

“ချစ်ရင် ပစ်မထားပါဘူး မချစ်လို့ အဖက်မလုပ်တာပါ…”

ချစ်ရင် ပစ်မထား ပါဘူး မချစ်လို့ အဖက် မလုပ် တာ ပါ ။

ချစ် ရင် အချိန်ပေး ပါ တယ် မချစ်လို့အလေးမထား တာပါ ။ ချစ်ရင် အမြဲ

ဂရု စိုက် ပါ တယ် မချစ် လို့ ဥပေက္ခာပြု တာပါ ။

တကယ် ချစ်ရင် ဖုန်းဆက် ပါ တယ်

မ ချစ် လို့ မ ဆက် သွယ် တာ ပါ ။

ချစ် ရင် ဘာမှ မမြင် ပါဘူး မချစ်လို့ အပြစ်မြင် တာ ပါ ။

ချစ် ရင် အကောင်းမြင် တယ် မ ချစ် လို့အ ဆိုးမြင် တာ ပါ ။

ချစ်ရင် သဝန်တို ပါတယ် မချစ်လို့ခွင့်မလွှတ် တာပ ါ။

ချစ် ရင် ဆူပူတာတွေ မလုပ်ဘူး မ ချစ် လို့အော်ငေါက်နေ တာ ပါ ။

ချစ်ရင် ပျော်အောင် ထားပါတယ်

မချစ် လို့စိတ် ညစ် အောင် လုပ် တာ ပါ ချစ် ရင် ယုံကြည် ပါ တယ်

မချစ်လို့ သံသယ ဖြစ်တာပါ။

ချစ်ရင် နားလည် ပါတယ် ။

မချစ်လို့ သဘော ထားသေး တာ ပါ ။

ချစ် ရင် တန် ဖို းထား ပါ တယ် မ ချစ် လို့

လစ် လျူရ ှု့ တာ ပ ါ။

မူရင်း credit

Zawgyi

“ချစ်ရင် ပစ်မထားပါဘူး မချစ်လို့ အဖက်မလုပ်တာပါ…”

ချစ်ရင် ပစ်မထား ပါဘူး မချစ်လို့ အဖက် မလုပ် တာ ပါ ။

ချစ် ရင် အချိန်ပေး ပါ တယ် မချစ်လို့အလေးမထား တာပါ ။ ချစ်ရင် အမြဲ

ဂရု စိုက် ပါ တယ် မချစ် လို့ ဥပေက္ခာပြု တာပါ ။

တကယ် ချစ်ရင် ဖုန်းဆက် ပါ တယ်

မ ချစ် လို့ မ ဆက် သွယ် တာ ပါ ။

ချစ် ရင် ဘာမှ မမြင် ပါဘူး မချစ်လို့ အပြစ်မြင် တာ ပါ ။

ချစ် ရင် အကောင်းမြင် တယ် မ ချစ် လို့အ ဆိုးမြင် တာ ပါ ။

ချစ်ရင် သဝန်တို ပါတယ် မချစ်လို့ခွင့်မလွှတ် တာပ ါ။

ချစ် ရင် ဆူပူတာတွေ မလုပ်ဘူး မ ချစ် လို့အော်ငေါက်နေ တာ ပါ ။

ချစ်ရင် ပျော်အောင် ထားပါတယ်

မချစ် လို့စိတ် ညစ် အောင် လုပ် တာ ပါ ချစ် ရင် ယုံကြည် ပါ တယ်

မချစ်လို့ သံသယ ဖြစ်တာပါ။

ချစ်ရင် နားလည် ပါတယ် ။

မချစ်လို့ သဘော ထားသေး တာ ပါ ။

ချစ် ရင် တန် ဖို းထား ပါ တယ် မ ချစ် လို့

လစ် လျူရ ှု့ တာ ပ ါ။

မူရင်း credit