သတင္း

ယနေ့(8.12.2021) မှစ၍ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အင်တာနက် ဈေးနှုန်းများ…

ယနေ့(8.12.2021) မှစ၍ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အင်တာနက် ဈေးနှုန်းများ…

MPT Data Package Price

၆၉၉ ကျပ်လျှင် 280 MB

၇၉၉ ကျပ်လျှင် 380 MB

၉၉၉ ကျပ်လျှင် 515 MB

၁၂၉၉ ကျပ်လျှင် 675 MB

၁၇၉၉ ကျပ်လျှင် 935 MB

၂၆၉၉ ကျပ်လျှင် 1425 MB

၄၄၉၉ ကျပ်လျှင် 2375 MB

၈၉၉၉ ကျပ်လျှင် 4750 MB

၁၇၉၉၉ ကျပ်လျှင် 9500 MB

၂၆၉၉၉ ကျပ်လျှင် 14250 MB

Ooredoo Data Package Price

၇၉၉ ကျပ်လျှင် 400 MB ( ၁၅ ရက် သက်တမ်း )

၉၉၉ ကျပ်လျှင် 525 MB ( ရက် ၃၀ သက်တမ်း )

၁၀၉၉ ကျပ်လျှင် 575 MB ( ရက် ၃၀ သက်တမ်း )

၁၉၉၉ ကျပ်လျှင် 1GB ( ရက် ၃၀ သက်တမ်း )

Telenor Data Package Price

၇၉၉ ကျပ်လျှင် 420 MB

၉၄၉ ကျပ်လျှင် 500 MB

၉၉၉ ကျပ်လျှင် 525 MB

၁၅၉၉ ကျပ်လျှင် 845 MB

၁၉၉၉ ကျပ်လျှင် 1050 MB

၂၉၉၉ ကျပ်လျှင် 1585 MB

၅၉၉၉ ကျပ်လျှင် 3170 MB

၉၉၉၉ ကျပ်လျှင် 5290 MB

HongKongMobile

zawgyi

ယေန႔(8.12.2021) မွစ၍ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အင္တာနက္ ေဈးႏႈန္းမ်ား…

MPT Data Package Price

၆၉၉ က်ပ္လွ်င္ 280 MB

၇၉၉ က်ပ္လွ်င္ 380 MB

၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 515 MB

၁၂၉၉ က်ပ္လွ်င္ 675 MB

၁၇၉၉ က်ပ္လွ်င္ 935 MB

၂၆၉၉ က်ပ္လွ်င္ 1425 MB

၄၄၉၉ က်ပ္လွ်င္ 2375 MB

၈၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 4750 MB

၁၇၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 9500 MB

၂၆၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 14250 MB

Ooredoo Data Package Price

၇၉၉ က်ပ္လွ်င္ 400 MB ( ၁၅ ရက္ သက္တမ္း )

၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 525 MB ( ရက္ ၃၀ သက္တမ္း )

၁၀၉၉ က်ပ္လွ်င္ 575 MB ( ရက္ ၃၀ သက္တမ္း )

၁၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 1GB ( ရက္ ၃၀ သက္တမ္း )

Telenor Data Package Price

၇၉၉ က်ပ္လွ်င္ 420 MB

၉၄၉ က်ပ္လွ်င္ 500 MB

၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 525 MB

၁၅၉၉ က်ပ္လွ်င္ 845 MB

၁၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 1050 MB

၂၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 1585 MB

၅၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 3170 MB

၉၉၉၉ က်ပ္လွ်င္ 5290 MB

HongKongMobile