ျပည္တြင္းသတင္း

မနက္ျဖန္ ည ( ၁၂ ) နာရီခြဲ မွာ ထြက္ရွိမယ့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ လို႔ သိသင့္တာေလး မ်ား

မနက္ျဖန္ ည ( ၁၂ ) နာရီခြဲ မွာ ထြက္ရွိမယ့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ လို႔ သိသင့္တာေလး မ်ား

၁ ။ ၂၀၂၀ – ျပည့္ႏွစ္ ၊ မတ္လ အ တြင္း က က်င္းပ စစ္ေဆး ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း မ်ား ကို ( ၉ – ၈ – ၂၀၂၀ ) ရက္ ၊ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ( ၀၀:၃၀) နာရီ အခ်ိန္ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ မည္ ျဖစ္ ပါ သည္ ။

၂ ။ကိုဗစ္ ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္‌ တားဆီးေရး အဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ ကာလျဖစ္ပါ သျဖင့္ ၂၀၂၀ – ျပည့္ႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ စာရင္း မ်ား ကို သတ္မွတ္ ရက္ တြင္ ေၾကညာရာ ၌ ယခင္ႏွစ္မ်ား ကဲ့ သို႔ စာစစ္ဌာနမ်ားႏွင့္

အေျခခံပ ညာ အထက္ တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ လုံးဝ(လုံးဝ) ကပ္ ထားျခင္း မျပဳဘဲ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website မ်ားျဖစ္ေသာ

www.moe.gov.mm ႏွင့္ www.myanmarexam.org တို႔ တြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္ (၉-၈-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ ၊ နံနက္( ၀၀ : ၃၀ ) နာရီမွ စတင္ ၍ အသိေပးထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ ပါသည္။

၃။ ထို႔ အျပင္ Online ျဖင့္ ေအာင္ စာ ရင္း ၾကည့္ရႈ ရာ တြင္ အင္တာနက္ လိုင္းမရေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေဒသမ်ားအတြက္

ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ မည့္ ( ၉-၈-၂၀၂၀ ) ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ား ရွိပါက

ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္ရန္ ေအာက္ ေဖာ္ၿပ ပါ Call Center အဖြဲ႕ ( ၇ ) ဖြဲ႕ျဖင့္ လက္ခံေျဖၾကား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ ပါ သည္။

စဥ္ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ အမည္ ရာထူး ဖုန္းနံပါတ္

၁ ။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ဝင္းစိုး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၈၂၁

၂ ။ ဦး သန္း စိုးေအာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၈၁၁

၃ ။ ေဒါက္တာတင္ယုယုေအး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၆၉၁

၄ ။ ဦးေအး လြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၆၈၆

၅ ။ ေဒါက္တာ ဥမၼာသန္း ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၀၇၈၁၉

၆ ။ ဦးျမင့္ေဇာ္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၁-၆၅၃၅၀၉

၇ ။ ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးလြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ၀၆၇-၃၄၃၀၁၆၉

၄ ။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္းႏွင့္ ေအာင္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ အေျဖလႊာ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပး ရန္ ေလ်ာက္ထားျခင္း (Complaint) အစီ အစဥ္ မ်ား ကို လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ မဟုတ္ ပါ ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏ ကိုဗစ္ ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ထပ္မံ အသိေပး ေၾကညာသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန)

၂၀၂၀ – ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း ၾကည့္ရႈလိုပါက လင့္ခ္ မွာ ႏွိပ္ပါ…

 

http://www.moe.gov.mm/

Credit…

unicode..