ေဗဒင္

ၾသဂုတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔အထိ (၇)ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္းလာပါျပီ…..

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၊ၾသဂုတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔မွၾသဂုတ္(၁၆)ရက္ေန႔အထိကံၾကမၼာေဟာစာတမ္း

မိမိတြင္ရွိေသာ အခက္ခဲမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကိုပါ ကူညီေပးရာေရာက္ေအာင္ သင္၏ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ Share လုပ္ေပးျခင္းျဖင မိမိတြင္ရွိေသာ အခက္အခဲမ်ားအားလုံး အဆင္ေျပၿပီး….

စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား ႐ႊင္လန္းကာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားအားလုံးျပည့္စုံၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။မိမိရဲ႕အခက္အခဲမ်ားကို 1875BaydinMessengerမွတဆင့္တိုက္႐ိုက္ ေဗဒင္ေမးျမန္း ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ရပ္တန႔္ေနမယ္။ေငြအဝင္အထြက္မမွ်တဘဲ ရွိေနတတ္တယ္။ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။စက္ပစၥည္းဝင္မယ္။ ေငြလူလိမ္ခံ ရတတ္တယ္။အခ်စ္ေရး/အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ရွိေနမယ္။

က်န္းမာေရး ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း သတိျပဳပါ။ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၃/၂ ျဖစ္ပါတယ္။ယၾတာအေနႏွင့္ ဩဇာ ၆ ၫြန႔္လႉပါ။

သင္၏ အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားကို 1875 Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ တနလၤာေန႔သားသမီးမ်ားအတြက္

ေငြေၾကးကိစၥေတြမွာ လက္မလြန္ပါေစနဲ႔။မိတ္ေဆြမ်ားကို သတိျပဳပါ။ေငြေၾကးဆုံးရႈံး တတ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ေျပာင္းလွ်င္ မေကာင္းပါ။အထက္လူႀကီး မစကိန္းႀကဳံမယ္။

ေ႐ႊဝင္မယ္။အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာ အထင္လြဲအျမင္လြဲျခင္း ခံရတတ္တယ္။ေျခ၊ခါးနာတတ္တယ္။ကံေကာင္းေစေသာ အေရာင္မွာ အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၇/၆ ျဖစ္ပါတယ္။

ယၾတာအေနႏွင့္ ေရလႉပါ။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားကို 1875 Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ အဂၤါသားသမီးမ်ားအတြက္

သူတပါး မေကာင္းေျပာတာခံရတတ္တယ္။အတိုက္အခိုက္ အေႏွာင့္အယွက္ ရွိတတ္ပါတယ္။သတိျပဳပါ။အလုပ္အကိုင္သစ္ ေျပာင္းရတတ္တယ္။အမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သက္ေသလိုက္ရတတ္တယ္။

အိုးအိမ္အသစ္ ရတတ္တယ္။ခ်စ္သူအသစ္ ေတြ႕ပါမယ္။အခ်စ္စစ္ျဖစ္တယ္။အိမ္ေထာင္ေရး ကံေကာင္းမယ္။ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၁/၇ ျဖစ္ပါတယ္။

ယၾတာအေနႏွင့္ အုန္းၫြန႔္ (၇) ၫြန႔္လႉပါ။သင္၏အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားကို 1875 Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္

ဘုရား႐ုပ္ပုံေတာ္မ်ား ႂကြေရာက္လာပါလွ်င္ေတာ့ ကံေကာင္းခ်င္းေတြႀကဳံမယ္။လုပ္ငန္းသစ္မ်ားစတင္ အလုပ္လုပ္ပါ။အက်ိဳးေပးမယ္။ေငြဝင္မယ္။အလႉအတန္းျပဳရမယ္။အလုပ္ေနရာအေျပာင္းအလဲရွိတယ္။

က်န္းမာေရးေဆးအမႈန႔္ပတ္သတ္ၿပီးဂ႐ုစိုက္ပါ။အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္မၾကာခဏစကားမ်ားရမယ္။ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္မွာအစိမ္းေရာင္ျဖစ္ၿပီးအက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ၄/၃ ျဖစ္ပါတယ္။

ယၾတာအေနႏွင့္ အုန္းၫြန႔္ (၇) ၫြန႔္လႉပါ။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားကို 1875 Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားအတြက္

စီးပြားတိုးတက္ျခင္း၊လုပ္ကိုင္တိုးတက္ျခင္းႀကဳံမယ္။ဝန္ထမ္းမ်ားရာထူးတိုး လစာတိုးမယ္။ျပည္တြင္း၊ျပည္ပခရီးေတြရွိမယ္။ေငြရွာရတာ လြယ္ကူမယ္။အလုပ္မွာ အတိုက္အခံ အနည္းငယ္ရွိမယ္။

ႏွလုံးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္တတ္တယ္။အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးမွာ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ကံေကာင္းအေရာင္မွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၅/၄ျဖစ္ပါတယ္။

ယၾတာအေနႏွင့္ စံပယ္ (၈)ကုံးလႉပါ။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားကို 1875 Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္

ေငြဝင္မယ္၊အလႉတန္းေတြျပဳလုပ္ရမယ္။ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဝင္မယ္။ျဖတ္လမ္းစီးပြားေရး မလုပ္ပါႏွင့္။ေျမကိစၥႏွင့္အေမြကိစၥစကားေျပာရမယ္။ဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးမယ္။ေအာင္ျမင္မယ္။ပညာေရးအညံ့ရွိတယ္။

ဆီးေရာဂါ၊မ်က္စိသတိထားပါ။အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ညစ္ရမယ္။ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္မွာ အနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၂/၁ ျဖစ္တယ္။ ယၾတာအေနႏွင့္ ကေတာ့ ႏို႔ဆြမ္းကပ္လႉပါ။

သင္၏ အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားကို 1875 Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ စေနသားသမီးမ်ားအတြက္

အလုပ္ေနရာ၊အိမ္ေနရာ အေျပာင္းအေ႐ြ႕ႀကဳံရတတ္တယ္။လုပ္ငန္းသစ္ လုပ္ကိုင္ရတတ္တယ္။အက်ိဳးေပးမယ့္ လုပ္ငန္းျဖစ္မယ္။ေအာက္လက္ငယ္သား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးတတ္တယ္။

ေငြဝင္မယ္။ဒါေပမဲ့ အဖတ္မတင္ျဖစ္မယ္။ခ်စ္သူ/အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္အေျခအတင္စကားေတြေျပာဆို ရတတ္တယ္။ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းသတိျပဳပါ။

ကံေကာင္းေစေသာ အေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၄/ ၃ ျဖစ္ပါတယ္။ယၾတာအေနႏွင့္ ၾကာဇံေၾကာ္၊ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ဘုရားလႉပါ။

သင္၏ အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္။သင္၏ အခက္အခဲမ်ားကို 1875 Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး စီးပြားေရး 1875Baydin ေဗဒင္

unicode

၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊သြဂုတ်လ(၁၀)ရက်နေ့မှသြဂုတ်(၁၆)ရက်နေ့အထိကံကြမ္မာဟောစာတမ်း

မိမိတွင်ရှိသော အခက်ခဲများနှင့် အခြားသူများ၏ အခက်အခဲများကိုပါ ကူညီပေးရာရောက်အောင် သင်၏ မိတ်ဆွေများအတွက် Share လုပ်ပေးခြင်းဖြင မိမိတွင်ရှိသော အခက်အခဲများအားလုံး အဆင်ပြေပြီး….

စီးပွားလာဘ်လာဘများ ရွှင်လန်းကာ လိုအင်ဆန္ဒများအားလုံးပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။မိမိရဲ့အခက်အခဲများကို 1875BaydinMessengerမှတဆင့်တိုက်ရိုက် ဗေဒင်မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…

၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်

လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ရပ်တန့်နေမယ်။ငွေအဝင်အထွက်မမျှတဘဲ ရှိနေတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။စက်ပစ္စည်းဝင်မယ်။ ငွေလူလိမ်ခံ ရတတ်တယ်။အချစ်ရေး/အိမ်ထောင်ရေးမှာ အနှောင့်အယှက်ရှိနေမယ်။

ကျန်းမာရေး ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း သတိပြုပါ။ကံကောင်းစေသောအရောင်မှာ အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၃/၂ ဖြစ်ပါတယ်။ယတြာအနေနှင့် ဩဇာ ၆ ညွန့်လှူပါ။

သင်၏ အခက်အခဲများအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်မှယုံကြည်ပါသည်။သင်၏ အခက်အခဲများကို 1875 Baydin Messenger တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ တနင်္လာနေ့သားသမီးများအတွက်

ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာ လက်မလွန်ပါစေနဲ့။မိတ်ဆွေများကို သတိပြုပါ။ငွေကြေးဆုံးရှုံး တတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။ပြောင်းလျှင် မကောင်းပါ။အထက်လူကြီး မစကိန်းကြုံမယ်။

ရွှေဝင်မယ်။အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာ အထင်လွဲအမြင်လွဲခြင်း ခံရတတ်တယ်။ခြေ၊ခါးနာတတ်တယ်။ကံကောင်းစေသော အရောင်မှာ အနီရောင်ဖြစ်ပြီး အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၇/၆ ဖြစ်ပါတယ်။

ယတြာအနေနှင့် ရေလှူပါ။သင်၏ အခက်အခဲများအားလုံးတို့သည်ပြီးစီး အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်မှယုံကြည်ပါသည်။သင်၏ အခက်အခဲများကို 1875 Baydin Messenger တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်

သူတပါး မကောင်းပြောတာခံရတတ်တယ်။အတိုက်အခိုက် အနှောင့်အယှက် ရှိတတ်ပါတယ်။သတိပြုပါ။အလုပ်အကိုင်သစ် ပြောင်းရတတ်တယ်။အမှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သက်သေလိုက်ရတတ်တယ်။

အိုးအိမ်အသစ် ရတတ်တယ်။ချစ်သူအသစ် တွေ့ပါမယ်။အချစ်စစ်ဖြစ်တယ်။အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းမယ်။ကံကောင်းစေသောအရောင်မှာ အဝါရောင်ဖြစ်ပြီး အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၁/၇ ဖြစ်ပါတယ်။

ယတြာအနေနှင့် အုန်းညွန့် (၇) ညွန့်လှူပါ။သင်၏အခက်အခဲများအားလုံးတို့သည်ပြီးစီး အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်မှယုံကြည်ပါသည်။သင်၏ အခက်အခဲများကို 1875 Baydin Messenger တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်

ဘုရားရုပ်ပုံတော်များ ကြွရောက်လာပါလျှင်တော့ ကံကောင်းချင်းတွေကြုံမယ်။လုပ်ငန်းသစ်များစတင် အလုပ်လုပ်ပါ။အကျိုးပေးမယ်။ငွေဝင်မယ်။အလှူအတန်းပြုရမယ်။အလုပ်နေရာအပြောင်းအလဲရှိတယ်။

ကျန်းမာရေးဆေးအမှုန့်ပတ်သတ်ပြီးဂရုစိုက်ပါ။အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မကြာခဏစကားများရမယ်။ကံကောင်းစေသောအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးဂဏန်းမှာ၄/၃ ဖြစ်ပါတယ်။

ယတြာအနေနှင့် အုန်းညွန့် (၇) ညွန့်လှူပါ။သင်၏ အခက်အခဲများအားလုံးတို့သည်ပြီးစီး အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်မှယုံကြည်ပါသည်။သင်၏ အခက်အခဲများကို 1875 Baydin Messenger တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက်

စီးပွားတိုးတက်ခြင်း၊လုပ်ကိုင်တိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်။ဝန်ထမ်းများရာထူးတိုး လစာတိုးမယ်။ပြည်တွင်း၊ပြည်ပခရီးတွေရှိမယ်။ငွေရှာရတာ လွယ်ကူမယ်။အလုပ်မှာ အတိုက်အခံ အနည်းငယ်ရှိမယ်။

နှလုံးနှင့်ပတ်သတ်သော ရောဂါဖြစ်တတ်တယ်။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ကံကောင်းအရောင်မှာ အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၅/၄ဖြစ်ပါတယ်။

ယတြာအနေနှင့် စံပယ် (၈)ကုံးလှူပါ။သင်၏ အခက်အခဲများအားလုံးတို့သည်ပြီးစီး အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်မှယုံကြည်ပါသည်။သင်၏ အခက်အခဲများကို 1875 Baydin Messenger တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ သောကြာသားသမီးများအတွက်

ငွေဝင်မယ်၊အလှူတန်းတွေပြုလုပ်ရမယ်။ခြေနှစ်ချောင်းဝင်မယ်။ဖြတ်လမ်းစီးပွားရေး မလုပ်ပါနှင့်။မြေကိစ္စနှင့်အမွေကိစ္စစကားပြောရမယ်။ဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုးမယ်။အောင်မြင်မယ်။ပညာရေးအညံ့ရှိတယ်။

ဆီးရောဂါ၊မျက်စိသတိထားပါ။အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ညစ်ရမယ်။ကံကောင်းစေသောအရောင်မှာ အနီရောင်ဖြစ်ပြီး အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၂/၁ ဖြစ်တယ်။ ယတြာအနေနှင့် ကတော့ နို့ဆွမ်းကပ်လှူပါ။

သင်၏ အခက်အခဲများအားလုံးတို့သည်ပြီးစီး အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်မှယုံကြည်ပါသည်။သင်၏ အခက်အခဲများကို 1875 Baydin Messenger တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ စနေသားသမီးများအတွက်

အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာ အပြောင်းအရွေ့ကြုံရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းသစ် လုပ်ကိုင်ရတတ်တယ်။အကျိုးပေးမယ့် လုပ်ငန်းဖြစ်မယ်။အောက်လက်ငယ်သား စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတတ်တယ်။

ငွေဝင်မယ်။ဒါပေမဲ့ အဖတ်မတင်ဖြစ်မယ်။ချစ်သူ/အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အခြေအတင်စကားတွေပြောဆို ရတတ်တယ်။ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းသတိပြုပါ။

ကံကောင်းစေသော အရောင်မှာ အဝါရောင်ဖြစ်ပြီး အကျိုးပေးဂဏန်းမှာ ၄/ ၃ ဖြစ်ပါတယ်။ယတြာအနေနှင့် ကြာဇံကြော်၊ခေါက်ဆွဲကြော် ဘုရားလှူပါ။

သင်၏ အခက်အခဲများအားလုံးတို့သည်ပြီးစီး အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်မှယုံကြည်ပါသည်။သင်၏ အခက်အခဲများကို 1875 Baydin Messenger တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး စီးပွားရေး 1875Baydin ဗေဒင်