အေထြအေထြဗဟုသုတ

ပုံေလးထဲက ကေလးရဲ႕ အေမက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ

ပုံေလးထဲက ေကလးရဲ႕ ေအမက ဘယ္သဴ်ဖစၼလဲ

ေ်ခဟႏ္ လက္ဟႏ္ အမူအရာ ၾကၽမ္းက္င္ ပညာ႐ြင္ေၾတ က ကိုယ္ေန ကိုယၳား၊ လႈပ္႐ြားပုံ၊ ်ပဳမႈပုံေၾတ ကို ဖတၱတ္ၾက ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ တစၡါ တစ္ေေလတာ့ လူေၾတ မြာ ဝမ္းၾတင္းသိ ဆိုၿပီး ႐ြိတတ္ၾက ပါတယ္ ။

ေအာကၠ ပုံေလးကို ၾကည့္ၿပီး တ်ခား သူေၾတရဲ႕ အမူ အယာေၾတ ကို ဖတ္ၾကည့္ ေရအာင္။ ေကလးေအမက ဘယ္သဴ်ဖစၼလဲ ။အခႏ္း ထဲမြာ အမ္ိဳးသမီ းႏြစ္ေယာက္ ထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ေကလးေလး က

ၾကမ္း်ပင္ေပၚမြာ ေဆာ့ေန ပါတယ္။ အမ္ိဳးသမီး ႏြစ္ေယာကၠ တူတယ္ လို႔ ထင္ေရပမယ့္ မ္ကၷြာနဲ႔ ကိုယ္ဟႏ္ ေအနအထားက ႀကဲ်ပားေန ပါတယ္။ အခ္ိႏ္ယဴၿပီး ေအ်ဖ ႐ြာၾကည့္ ပါေနာ္။

ေကလးရဲ႕ေအမက ဘယၻကၠ အမ္ိဳးသမီးပါ။ သူမထိုင္ေန တဲ့ ပုံစံက ေ်ပာ်ေပနပါတယ္။ ဘယၻက္ အမ္ိဳးသမီးက အနၫ္းငယ္ ကိုင္းၫၾတ္ေနၿပီး ေ်ေခထာကၠ ေကလးနားကို ေရာက္ေန ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့

အမ္ိဳးသမီးရဲ႕မ္ကၷြာက ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူ တယႅိဳ႕ ထင္ေရ ပမယ့္ ေကလးကိုေစာင့္ေ႐ြာက္ၾကည့္ ႐ြဴေေနၾကာင္း မ္ကၷြာက ေဖာ္်ေပန ပါတယ္။ေကလး ထိုင္ေနတဲ့

ပုံစံကလၫ္း တိုကၦိဳင္ တာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ေကလးက ေအမနဲ႔ မ္ကၷြာခ္င္းဆိုင္ ထိုင္ေန်ခင္း ်ဖစၸါတယ္။ ေကလးေၾတက အိမၼြာ ေဆာ့ကစားေနတဲ့ အခါ ေအမ႐ြိ တဲ့ဘက္၊

ေအမ်မင္ ႏိုငၱဲ့ ေနရာ မြာေတာ့ ေဆာ့ရတာ ပိုႀကိဳက္ ပါတယ္။ လုံၿခဳံၿပီး ေအမက ေစာင့္ေ႐ြာက္ေပးေန တယႅိဳ႕ ေကလးေၾတမြာ ခံစား ရလို႔ ်ဖစၸါ တယ္ ။

Credit

Unicode

ပုံေလးထဲက ကေလးရဲ႕ အေမက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ

ေျခဟန္ လက္ဟန္ အမူအရာ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြ က ကိုယ္ေန ကိုယ္ထား၊ လႈပ္ရွားပုံ၊ ျပဳမႈပုံေတြ ကို ဖတ္တတ္ၾက ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါ တစ္ေလေတာ့ လူေတြ မွာ ဝမ္းတြင္းသိ ဆိုၿပီး ရွိတတ္ၾက ပါတယ္ ။

ေအာက္က ပုံေလးကို ၾကည့္ၿပီး တျခား သူေတြရဲ႕ အမူ အယာေတြ ကို ဖတ္ၾကည့္ ရေအာင္။ ကေလးအေမက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ။အခန္း ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီ းႏွစ္ေယာက္ ထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ကေလးေလး က

ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ေဆာ့ေန ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္က တူတယ္ လို႔ ထင္ရေပမယ့္ မ်က္ႏွာနဲ႔ ကိုယ္ဟန္ အေနအထားက ကြဲျပားေန ပါတယ္။ အခ်ိန္ယူၿပီး အေျဖ ရွာၾကည့္ ပါေနာ္။

ကေလးရဲ႕အေမက ဘယ္ဘက္က အမ်ိဳးသမီးပါ။ သူမထိုင္ေန တဲ့ ပုံစံက ေျပာျပေနပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ အမ်ိဳးသမီးက အနည္းငယ္ ကိုင္းၫြတ္ေနၿပီး ေျခေထာက္က ကေလးနားကို ေရာက္ေန ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့

အမ်ိဳးသမီးရဲ႕မ်က္ႏွာက ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူ တယ္လို႔ ထင္ရေ ပမယ့္ ကေလးကိုေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ ရွဴေနေၾကာင္း မ်က္ႏွာက ေဖာ္ျပေန ပါတယ္။ကေလး ထိုင္ေနတဲ့

ပုံစံကလည္း တိုက္ဆိုင္ တာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ကေလးက အေမနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြက အိမ္မွာ ေဆာ့ကစားေနတဲ့ အခါ အေမရွိ တဲ့ဘက္၊

အေမျမင္ ႏိုင္တဲ့ ေနရာ မွာေတာ့ ေဆာ့ရတာ ပိုႀကိဳက္ ပါတယ္။ လုံၿခဳံၿပီး အေမက ေစာင့္ေရွာက္ေပးေန တယ္လို႔ ကေလးေတြမွာ ခံစား ရလို႔ ျဖစ္ပါ တယ္ ။

Credit