က်မၼာေရး ဗဟုသုတ

အသက္ရႉမဝျခင္းက ဘာလဲ?

Zawgyi

အသက္ရႉခက္ခဲမႈကို ေဆးပညာမွာ Dyspnea ဟုသိၾကၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဴးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အလြန္ဆိုး႐ြားတဲ့ ေနာက္ခံက်န္းမာေရးျပႆမ်ားရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပေနတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ အသက္ရႉက်ပ္ျခင္းက SARS-CoV-2 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ေရာဂါကူးစက္မႈရဲ႕ လကၡဏာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ခံစားေနရပါက ဘာလုပ္မလဲဆိုတာကို သိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

အသက္ရႉမဝျခင္းက ဘာလဲ?

အေပၚမွာေျပာၿပီးခဲ့သလိုပဲ အသက္ရႉမဝတာကို Dyspnea ဟုသိၾကပါတယ္။ ဒါက အသက္ရႈဖို႔ အခက္အခဲရွိျခင္းႏွင့္ အဆုတ္ထဲသို႔ ေလေရာက္သင့္သလာက္ မေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အသက္ရႉျခင္းကို မရည္႐ြယ္ဘဲနဲ႔ မသိစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွာ အသက္ရႉမဝရင္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ မသက္မသာ အေျခအေနက ထိုသူအား အရမ္းေၾကာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစႏိုင္ပါတယ္။

အသက္ရႉက်ပ္္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြက ဘာေတြလဲ?

 

၁။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ

အျခားက်န္းမာေရးျပႆနာမရွိသူေတြမွာ အသက္ရႉက်ပ္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းက စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္းႏွင့္ အရမ္းစိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေနေတြႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့အခါ အသက္ရႉက်ပ္ျခင္း ေဝဒနာကို ခံစားမိႏိုင္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ေတြမွာ အဓိကေသာ့ခ်က္က ဒီတိုက္ခိုက္မႈေတြကို ဘယ္လိုခြဲျခားမယ္ဆိုတာကို ေလ့လာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့အခါ စိတ္ေအးေအးထားရန္ ပထမဆုံး ထိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ထို႔ေနာက္ အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ပုံမွန္အသက္ရႉရပါမယ္။

၂။ ေလ့က်င့္ခန္းအလြန္အကြၽံလုပ္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံ ေလ့က်င့္ခန္းအမ်ားႀကီးလုပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းကို မွားယြင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက အသက္ရႉက်ပ္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဟာက အားကစားေလ့က်င့္တဲ့သူေတြႏွင့္ ပုံပန္းသ႑ာန္ ညံ့တဲ့သူေတြမွာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ အထိုင္မ်ားတဲ့ လူေနမႈဘဝႏွင့္ အဝလြန္သူေတြမွာ ပိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြမွာ အဓိကေသာ့ခ်က္က ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ဖို႔ႏွင့္ စြမ္းရည္တိုးတတ္လာတာႏွင့္မွ် ျပင္းထန္မႈကို တိုးျမႇင့္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပိုမိုအားစိုက္ထုတ္ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို လုပ္လာႏိုင္မွာပါ။

၃။ ႏွလုံးျပႆနာမ်ား

သင့္ႏွလုံးဟာ သင့္ခႏၶာကိုယ္တစ္ေလွ်ာက္ကို ေသြးလည္ပတ္ေစပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏွလုံးဟာ ပုံမွန္အလုပ္လုပ္ျခင္းမရွိရင္ ေသြးစီးဆင္းမႈကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွလုံးေရာဂါခံစားေနရသူတစ္ေယာက္ဟာ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းျမန္ေစတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို လုပ္မိတဲ့အခါတိုင္း အသက္ရႉမဝတာ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာက အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြဟာ သူတို႔လိုအပ္တဲ့ ေသြးနဲ႔ ေအာက္စီဂ်င္ကို ရရွိလိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရလဒ္အေနနဲ႔ ၎တို႔က ဗဟို အာ႐ုံေၾကာစနစ္သို႔ အခ်က္ျပေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ၎က အသက္ရႉမဝတဲ့ ခံစားမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါလိမ့္မယ္။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြမွာ အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ သြားေတြ႕ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

၄။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ဝန္ရင့္လာတဲ့ အဆင့္ေရာက္တဲ့အခါ အခ်င္းႏွင့္ ကေလးရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ရဲ႕ (diaphragm)ရင္ဘတ္ႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္အၾကားရွိ ႂကြက္သားစိုင္မွာ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ေနရာနည္းပါးသြားပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ အဆုတ္ဟာ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ မိခင္အသက္ရႉမဝတာကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ဒါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ပုံမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၄၅ဒီဂရီေထာင့္ခ်ိဳးျဖင့္ ကူရွင္ေတြေတြေပၚမွာ ထိုင္ျခင္းက ဒီခံစားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ ထိုင္ၿပီးတာနဲ႔ ထိတ္လန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ပုံမွန္အသက္ရႉဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

အိပ္ခ်ိန္မွာလည္း အလားတူပါပဲ ။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ horizontally အေနအထားအိပ္ျခင္းကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ အလ်ားလိုက္အေနအထားက အသက္ရႉက်ပ္တာကို ပိုမိုဆိုး႐ြားေစပါတယ္။ အေၾကာင္းက ေျမထုဆြဲအားေၾကာင့္ ရင္ဝမ္းေခါင္းႂကြက္သားေပၚကို ဖိအားပိုမ်ားေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အသက္ရႉျပႆနာမ်ား

ဓါတ္မတည့္ျခင္္း၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ COPD ၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (သို႔) ေလလမ္းေၾကာင္းအေျခအေနေတြက အသက္ရႉမဝျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအမ်ိဳးအစားမ်ား ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ က်ရႈံးမႈေတြလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ Dyspnea (သို႔) အသက္ရႉက်ပ္ျခင္းက SARS-CoV-2 coronavirus ကူးစက္မႈရဲ႕ ကကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ ဘယ္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမဆို ကုသဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကုသမႈအတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသရပါမယ္။

၆။ အဝလြန္ျခင္း

အဝလြန္ျခင္းက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆင္တူပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ဧရိယာမွာ အဆီစုေဆာင္းမိပါက diaphragmကို ဖိမိေစၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ခက္ခဲေစပါတယ္။

ဒီကိစၥေတြမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ေပးႏိုင္မယ့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ႏွင့္ သြားျပဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။

၇။ Neuromuscular ေရာဂါမ်ား

အာ႐ုံေၾကာႏွင့္ ႂကြက္သားဆိုင္ရာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးက ရင္ဝမ္းေခါင္းႂကြက္သား diaphragm ႏွင့္ ရင္ေခါင္းပို္ငးအေခါင္း ႂကြက္သားေတြကိုပါ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာစနစ္ကို မွန္ကန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြမွာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ကုသမႈကိုခံယူဖို႔ အထူးကုဆရာဝန္ကို သြားျပဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္၊

Lifestyle_Myanmar
LM_Nandar
Source-steptohealth

Unicode

အသက်ရှူခက်ခဲမှုကို ဆေးပညာမှာ Dyspnea ဟုသိကြပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိူးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ နောက်ခံကျန်းမာရေးပြဿများရှိကြောင်းဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းက SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါကူးစက်မှုရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင်ခံစားနေရပါက ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို သိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

အသက်ရှူမဝခြင်းက ဘာလဲ?

အပေါ်မှာပြောပြီးခဲ့သလိုပဲ အသက်ရှူမဝတာကို Dyspnea ဟုသိကြပါတယ်။ ဒါက အသက်ရှုဖို့ အခက်အခဲရှိခြင်းနှင့် အဆုတ်ထဲသို့ လေရောက်သင့်သလာက် မရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အသက်ရှူခြင်းကို မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ မသိစိတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ အသက်ရှူမဝရင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မသက်မသာ အခြေအနေက ထိုသူအား အရမ်းကြောက်အောင် လုပ်နိုင်ပြီး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။

အသက်ရှူကျပ််ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ?

၁။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု

အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာမရှိသူတွေမှာ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့် အရမ်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့ အခြေအနေတွေနှင့် ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း ဝေဒနာကို ခံစားမိနိုင်ပါတယ်။

ဒီဖြစ်ရပ်တွေမှာ အဓိကသော့ချက်က ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားမယ်ဆိုတာကို လေ့လာဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ စိတ်အေးအေးထားရန် ပထမဆုံး ထိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ပုံမှန်အသက်ရှူရပါမယ်။

၂။ လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်အကျွံလုပ်ခြင်း

တစ်ခါတစ်ရံ လေ့ကျင့်ခန်းအများကြီးလုပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းကို မှားယွင်းစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းက အသက်ရှူကျပ်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဟာက အားကစားလေ့ကျင့်တဲ့သူတွေနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ညံ့တဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အထိုင်များတဲ့ လူနေမှုဘဝနှင့် အဝလွန်သူတွေမှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။

ဒီအခြေအနေတွေမှာ အဓိကသော့ချက်က ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့နှင့် စွမ်းရည်တိုးတတ်လာတာနှင့်မျှ ပြင်းထန်မှုကို တိုးမြှင့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုမိုအားစိုက်ထုတ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်လာနိုင်မှာပါ။

၃။ နှလုံးပြဿနာများ

သင့်နှလုံးဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ကို သွေးလည်ပတ်စေပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နှလုံးဟာ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိရင် သွေးစီးဆင်းမှုကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နှလုံးရောဂါခံစားနေရသူတစ်ယောက်ဟာ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်စေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို လုပ်မိတဲ့အခါတိုင်း အသက်ရှူမဝတာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။

ဆိုလိုတာက အချို့သော ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ သူတို့လိုအပ်တဲ့ သွေးနဲ့ အောက်စီဂျင်ကို ရရှိလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ ၎င်းတို့က ဗဟို အာရုံကြောစနစ်သို့ အချက်ပြပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းက အသက်ရှူမဝတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေမှာ အထူးကုဆရာဝန်နှင့် သွားတွေ့ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။

၄။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်

အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ရင့်လာတဲ့ အဆင့်ရောက်တဲ့အခါ အချင်းနှင့် ကလေးရှိနေခြင်းကြောင့် မိခင်ရဲ့ (diaphragm)ရင်ဘတ်နှင့် ဝမ်းဗိုက်အကြားရှိ ကြွက်သားစိုင်မှာ ချဲ့ထွင်ဖို့ နေရာနည်းပါးသွားပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ အဆုတ်ဟာ ကောင်းမွန်စွာ ချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် မိခင်အသက်ရှူမဝတာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။

ဒါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအများစုမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ၄၅ဒီဂရီထောင့်ချိုးဖြင့် ကူရှင်တွေတွေပေါ်မှာ ထိုင်ခြင်းက ဒီခံစားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ထိုင်ပြီးတာနဲ့ ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်အသက်ရှူဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။

အိပ်ချိန်မှာလည်း အလားတူပါပဲ ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ horizontally အနေအထားအိပ်ခြင်းကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အလျားလိုက်အနေအထားက အသက်ရှူကျပ်တာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ အကြောင်းက မြေထုဆွဲအားကြောင့် ရင်ဝမ်းခေါင်းကြွက်သားပေါ်ကို ဖိအားပိုများနေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။

၅။ အသက်ရှူပြဿနာများ

ဓါတ်မတည့်ခြင််း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ COPD ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ (သို့) လေလမ်းကြောင်းအခြေအနေတွေက အသက်ရှူမဝခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

ဒီအမျိုးအစားများ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျရှုံးမှုတွေလည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ Dyspnea (သို့) အသက်ရှူကျပ်ခြင်းက SARS-CoV-2 coronavirus ကူးစက်မှုရဲ့ ကက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါမဆို ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်လျော်တဲ့ ကုသမှုအတွက် ဆရာဝန်နှင့် ပြသရပါမယ်။

၆။ အဝလွန်ခြင်း

အဝလွန်ခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဆင်တူပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်ဧရိယာမှာ အဆီစုဆောင်းမိပါက diaphragmကို ဖိမိစေပြီး ချဲ့ထွင်ရန် ခက်ခဲစေပါတယ်။

ဒီကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်တစ်ချို့ပေးနိုင်မယ့် အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်နှင့် သွားပြဖို့ အကြံပြုပါတယ်။

၇။ Neuromuscular ရောဂါများ

အာရုံကြောနှင့် ကြွက်သားဆိုင်ရာ ရောဂါအမျိုးမျိုးက ရင်ဝမ်းခေါင်းကြွက်သား diaphragm နှင့် ရင်ခေါင်းပို်ငးအခေါင်း ကြွက်သားတွေကိုပါ သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်ကို မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီကိစ္စတွေမှာ သင့်လျော်တဲ့ ကုသမှုကိုခံယူဖို့ အထူးကုဆရာဝန်ကို သွားပြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်၊

Lifestyle_Myanmar
LM_Nandar
Source-steptohealth