အေထြအေထြဗဟုသုတ

အရင္းအႏွီး သိန္း ၃၀ ျဖင့္ စတင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း (၂၁)မ်ိဳး..

အရင္းအႏွီး သိန္း ၃၀ ျဖင့္ စတင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာထဲက လုပ္ငန္း (၂၁) ခု ကို ေဖာ္ျ ပထားသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ စဥ္းစားေနေသာသူမ်ား အတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ ပါဝင္ကူညီ စဥ္းစားေပးျခင္းသာျဖစ္သည္

လုပ္ငန္း(၂၁) မ်ိဳး

၁။ ပင္မင္း၊ အဝတ္ေလ်ာ္ အိမ္အေရာက္ပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း
၂။ ေခြးထိန္းသိမ္း၊ သန႔္ရွင္း ႏွင့္ အစားအစာ ( ေခြးဟိုတယ္) လုပ္ငန္း

၃။ ေရခဲမုန႔္၊ သစ္သီးေဖာ္ရည္ တြန္းလည္း
၄။ ဆင္းကဒ္ နံပါတ္အလွ ဝယ္/ေရာင္း

၅။ အုတ္စက္လုပ္ငန္း
၆။ အြန္လိုင္း ေရွာ့ပင္ ( Online Shopping)

၇။ ေရသန႔္လုပ္ငန္း
၈။ ခရီးသြား ေအဂ်န္စီ

၉။ တႏိုင္တပိုင္ ကုန္ပစၥည္း အိမ္အေရာက္ပို႔လုပ္ငန္း
၁၀။ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ အဌားလုပ္ငန္း

၁၁။ ကင္မရာ၊ ဓတ္ပုံဆိုင္
၁၂။ ကုန္စုံေဈးဆိုင္/ ကြမ္းယာဆိုင္/ ေငြျဖည့္ကဒ္

၁၃။ ပန္းအလွဆင္ ႏွင့္ ပန္းေရာင္းဝယ္ေရး
၁၄။ အေဝးေျပးလက္မွတ္အေရာင္းဌာန

၁၅။ ကြန္ပ်ဴတာ စာစီစာ႐ိုက္၊ မိတၱဴလုပ္ငန္း
၁၆။ ေဈးကြက္သုေတသန ေကာက္ယူေရးဝန္ေဆာင္မႈ

၁၇။ ဒုတ္ထိုးဆိုင္/ မုန႔္ဟင္းခါးဆိုင္/ေခါက္ဆြဲဆိုင္
၁၈။ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္

၁၉။ အဲကြန္းဆားဗစ္ ဆိုင္
၂၀။ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္

၂၁။ ဗြီဒီယို၊ ဓတ္ပုံတည္းျဖတ္ စတူဒီယို
ဒီ (၂၁) အျပင္ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ သေဘာက်ေသာ သိန္း ၃၀ ျဖင့္ စတင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကို မန႔္ခဲ့ပါ

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူ အခ်င္းခ်င္း ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကပါစို႔။
Credit- မာသင္

Zawgyi

အရင္းအႏွီး သိန္း ၃၀ ျဖင့္ စတင္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာထဲက လုပ္ငန္း (၂၁) ခု ကို ေဖာ္ျပထားသည္ ။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ စဥ္းစားေနေသာသူမ်ား အတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ ပါဝင္ကူညီ စဥ္းစားေပးျခင္းသာျဖစ္သည္

လုပ္ငန္း(၂၁) မ်ိဳး

၁။ ပင္မင္း၊ အဝတ္ေလ်ာ္ အိမ္အေရာက္ပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း
၂။ ေခြးထိန္းသိမ္း၊ သန႔္ရွင္း ႏွင့္ အစားအစာ ( ေခြးဟိုတယ္) လုပ္ငန္း

၃။ ေရခဲမုန႔္၊ သစ္သီးေဖာ္ရည္ တြန္းလည္း
၄။ ဆင္းကဒ္ နံပါတ္အလွ ဝယ္/ေရာင္း

၅။ အုတ္စက္လုပ္ငန္း
၆။ အြန္လိုင္း ေရွာ့ပင္ ( Online Shopping)

၇။ ေရသန႔္လုပ္ငန္း
၈။ ခရီးသြား ေအဂ်န္စီ

၉။ တနိုင္တပိုင္ ကုန္ပစၥည္း အိမ္အေရာက္ပို႔လုပ္ငန္း
၁၀။ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ အဌားလုပ္ငန္း

၁၁။ ကင္မရာ၊ ဓတ္ပုံဆိုင္
၁၂။ ကုန္စုံေဈးဆိုင္/ ကြမ္းယာဆိုင္/ ေငြျဖည့္ကဒ္

၁၃။ ပန္းအလွဆင္ ႏွင့္ ပန္းေရာင္းဝယ္ေရး
၁၄။ အေဝးေျပးလက္မွတ္အေရာင္းဌာန

၁၅။ ကြန္ပ်ဴတာ စာစီစာရိုက္၊ မိတၱဴလုပ္ငန္း
၁၆။ ေဈးကြက္သုေတသန ေကာက္ယူေရးဝန္ေဆာင္မႈ

၁၇။ ဒုတ္ထိုးဆိုင္/ မုန႔္ဟင္းခါးဆိုင္/ေခါက္ဆြဲဆိုင္
၁၈။ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္

၁၉။ အဲကြန္းဆားဗစ္ ဆိုင္
၂၀။ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္

၂၁။ ဗြီဒီယို၊ ဓတ္ပုံတည္းျဖတ္ စတူဒီယို
ဒီ (၂၁) အျပင္ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ သေဘာက်ေသာ သိန္း ၃၀ ျဖင့္ စတင္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကို မန႔္ခဲ့ပါ

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူ အခ်င္းခ်င္း ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကပါစို႔။
Credit – မာသင္