Knowledge

ဝင္ေငြမရွိတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ မပ်ံသန္းႏိုင္တဲ့.. ငွက္တစ္ေကာင္နဲ႔တူတယ္

ေကာင္းကင္ကို ၾကည့္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ေန႐ုံပဲ အျမင့္ဆိုတာ သူမအတြက္အိပ္မက္တစ္ခုမွ်သာ..

အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္းမဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္ ဖက္တြယ္မက္ေမာေနတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲက မီးလုံးေ

လးတစ္ခုနဲ႔တူတယ္ ဖြင့္ျခင္း ပိတ္ျခင္း ခံေနရတဲ့ သူ႔အလင္းဟာ ကန႔္သတ္နယ္ေျမတစ္ခုထဲမွာပါ..။

တကယ္ေတာ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ အမ်ားနည္းတူ ေတာင္ပံျဖန႔္ ပ်ံသန္းႏိုင္ရမယ္…ဘဝဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္အိပ္မက္ေ

န႐ုံနဲ႔ တင္းတိမ္မေနသင့့္ဘူး မိသားစုအတြက္ လြယ္အိတ္လိုလူမျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့ ။

မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ေနမင္းလို ကိုယ္ပိုင္အလင္းလဲရွိသင့္တယ္ ။ေန႔အခါလုံေလာက္တဲ့ အလင္းေရာင္ကို ႀကဲျဖန႔္ရ

င္း ညခင္းမွာလမင္းအတြက္လည္း မွ်ေဝထြန္းလင္းခြင့္ေပးရမယ္။

#Credit -ေလးစားစြာျဖင့္ Yi

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

ေကာင္းကင္ကို ၾကည့္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ေန႐ုံပဲ အျမင့္ဆိုတာ သူမအတြက္အိပ္မက္တစ္ခုမွ်သာ..

အိမ္ေထာင္ရွင္ မိန္းမဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္ ဖက္တြယ္မက္ေမာေနတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲက မီးလုံးေလးတစ္ခုနဲ႔တူတယ္ ဖြင့္ျခင္း ပိတ္ျခင္း ခံေနရတဲ့.. သူ႔အလင္းဟာ ကန႔္သတ္နယ္ေျမတစ္ခုထဲမွာပါ။တကယ္ေတာ့ မိန္း

မတစ္ေယာက္ဟာ အမ်ားနည္းတူ ေတာင္ပံျဖန႔္ ပ်ံသန္းႏိုင္ရမယ္ဘဝဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္အိပ္မက္ေန႐ုံနဲ႔ တင္းတိမ္မေန

သင့့္ဘူး မိသားစုအတြက္ လြယ္အိတ္လိုလူမျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့

မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ေနမင္းလို ကိုယ္ပိုင္အလင္းလဲရွိသင့္တယ္ ။ ေန႔အခါလုံေလာက္တဲ့ အလင္းေရာင္ကို ႀကဲျဖန႔္ရ

င္း ညခင္းမွာလမင္းအတြက္လည္း မွ်ေဝထြန္းလင္းခြင့္ေပးရမယ္

#Credit -ေလးစားစြာျဖင့္ Yi