မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား….

မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

လူေတြေျပာေျပာေနတာ ေယာက်္ား ေတြက သစၥာ မရွိဘူး၊ ေဆာ္ တကာ နဲ့ပတ္အိပ္ခ်င္ေနတယ္ ေဖာက္ျပန္တယ္ဆိုုတာေတြပါ။ မိန္းမေတြ (…..)ကိစၥေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တာနည္္းျပီး ….

သူတိုု့လိုုခ်င္တာက ကိုုယ့္အေပၚ သစၥာရွိမယ့္ေယာက်္ား နဲ့ သူတိုု့ ဘ၀ဖူလံုုမႈရွိေအာင္ ပူပန္စရာမရွိေအာင္ထားနိုုင္တဲ့ ေယာက်္ား လုုိ့ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေကာလဟာလ သက္သက္ေတြပါ။

ခုုတေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ေယာက်္ားေလး ေတြပဲ နွိပ္တဲ့ အႏွိပ္ခန္းေတြ ဘယ္သူေတြသြားေနတယ္ထင္သလဲ။ ဘာေတြသြားျပီး ဘာေတြလုုပ္ေနတယ္ထင္သလဲ။ ေဖာက္ျပန္တာ မိန္းမ . ေယာက်္ားမေရြးပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ေယာက်္ား ေတြ ေဖာက္ျပန္ရတဲ့ အေၾကာင္းနဲ့ မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ကြဲျပားေနပါတယ္။ ခုုဒီတစ္ခါ မိန္းမ ေတြ ဘာေၾကာင့္ေဖာက္ျပန္လဲ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

Gary Neuman ရဲ့ The Truth about Cheating စာအုုပ္ထဲက ေလ့လာမႈ တစ္ခုုရဲ့ အေျဖ အရ …

မိန္းမ ေတြဟာ ေယာက်္ား ေတြထက္ (…..) ဆက္ဆံတာကိုု ပိုုသေဘာက်ပါတယ္။ မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းက (…..)ဆက္ဆံမႈ အၾကိမ္နည္းပါးလိုု့ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာမႈထဲ ကေဖာက္ျပန္သူေတြက သူတိုု့ရဲ့ ခင္ပြန္း နဲ့ တစ္လကိုု ၅ ၾကိမ္ႏွင့္ေအာက္ ပဲ ခ်စ္စခန္းဝင္ျပီး ေဖာက္ျပန္မႈ မရွိတဲ့ လူေတြ က တစ္လကိုု ၁၀ ၾကိမ္ထက္ မနဲ ခ်စ္စခန္းဝင္ပါတယ္။

ေဖာက္ျပန္ရျခင္းရဲ့ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုုက စကားအေျပာအဆိုုနည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပံုုမွန္ မိန္းမ ေတြ က ခင္ပြန္း နဲ့ တစ္ေန့ကိုု ၃၀ မိနစ္ထက္ မနည္း စကားစမည္ ေျပာေလ့ရွိျပီး ….

ေဖာက္ျပန္တဲ့ မိန္းမ ေတြ က သူတိုု့ခင္ပြန္း နဲ့ တစ္ရက္ ကိုု ၅ မိနစ္နဲ့ေအာက္ ေလာက္ပဲ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္။တတိယအေၾကာင္းကေတာ့ ေပ်ာ္ရြင္မႈ မရွိျခင္းျဖစ္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကိုု အိမ္ေထာင္အျပင္မွာရွာတဲ့သေဘာပါ။

ေလ့လာမႈအရ ၃၄% ေသာမိန္းမမ်ားဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ႏိုုင္ပါတယ္။ သိုု့ေပမယ့္ ၅၄% ေသာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ေယာက်္ား မ်ား ဟာ လက္ရွိအိမ္ေထာင္နဲ့ သာယာေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေယာက်္ား ေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ မေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပိုုေဖာက္ျပန္ႏိုုင္တယ္လိုု့ဆိုုပါတယ္။ေနာက္ဆံုုးအခ်က္ အေနနဲ့ ေအာင္ျမင္ျပီး ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ မိန္းမ မ်ားဟာ ၀င္ေငြ နည္းေသာ မိန္းမ မ်ားထက္ ပိုု၍ေဖာက္ျပန္ႏိုုင္ပါတယ္။

အရင္ေခတ္က အိမ္ရွင္မ မ်ားႏွင့္ မတူပဲ ခုုေခတ္က လင္ေရာ မယားပါစီးပြားထြက္ရွာ ရေတာ့ မိန္းမ မ်ား ဟာတျခားေသာ ေယာက်္ားမ်ားနဲ့ လုုပ္ငန္းခြင္မွာ ၾကံုေတြ့ မႈေတြရွိလာပါတယ္။

အလုုပ္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ မွာ အျပင္မွာ သြားလာ လႈပ္ရွားတာမ်ားျပီး အျခားေသာသူႏွင့္ အေနနီးရင္းနဲ့လည္းေဖာက္ျပန္ၾကပါတယ္။ျခံဳေျပာရရင္ မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြက ရာဂ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိတာ….

လင္မယားၾကား စကားသိပ္မေျပာျဖစ္တာ၊ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမႈမရွိတာ၊ လုုပ္ငန္းခြင္ မွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြပါ။ ဒီေတာ့ လူအိုု ၾကီးမ်ား ဒီေန့ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ ဘာလုုပ္ရမလဲသိျပီဟုုတ္ ။

Credit : Gentleman Magazin