အခ်စ္နွင့္ဘဝ

တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာဆိုတာ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြမပါဘူး…

တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာဆိုတာ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြမပါဘူး

ကိုယ္က သူ႔ကိုခ်စ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ၿပီး

ေတာ့ သူ႔ဆီက တစ္စုံတစ္ခု ျပန္ရဖို႔အေရးကို လုံး၀

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားဘူး။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့လည္း သူတစ္ပါးအတြက္ အနစ္နာခံပါတယ္

ဆိုၿပီးေတာ့ သူတပါးရဲ႕ဘဝကို အပိုင္စီးထားတာေတြ ရွိတယ္။

သတိထားၾကည့္ရင္ ေတြ႕လိမ့္မယ္။ ” ငါ နင္တို႔အတြက္

အနစ္နာခံရတာ၊ နင္တို႔ကို ကယ္တင္ထားရတာ၊ နင္တို႔အတြက္

အနစ္နာခံထားရတာမို႔လို႔ ငါေျပာတဲ့စကားကို

နင္တို႔ တေသြမတိမ္းလိုက္နာရမယ္။

နင္တို႔ဉာဏ္နဲ႔နင္တို႔ မစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့၊ ငါေျပာတာ၊ ငါလုပ္ေပး

တာကို လက္ခံလိုက္၊ ေခါင္းၿငိမ့္လိုက္၊ ငါက ေကာင္းတယ္ဆို

ရင္ ေကာင္းတယ္လို႔ပဲ ယူဆေတာ့၊ ငါက မေကာင္းဘူးဆိုရင္

မေကာင္းဘူးလို႔ဘဲ ယူဆလိုက္ေတာ့။

ငါက နင္တို႔ကို ကယ္တင္ထားရသည့္အတြက္ေၾကာင့္

နင္တို႔ဘဝနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစစအရာရာ

ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။” လို႔ သေဘာထားမိတတ္တယ္။

တခ်ိဳ႕ ဒီလိုသေဘာထားမိတာေတြ ရွိတယ္ေနာ္။ ဒီလိုေျပာတတ္

တာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတယ္ဆို

ရင္ တကယ့္ေမတၱာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာ၊ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ေမတၱာမ်ိဳးဟာ

လြတ္လပ္ေနတယ္။ လြတ္လပ္မႈကိုလည္း ေပးတယ္။

ေမတၱာေပးတာမွာ တစ္ခုခု ေႏွာင္ႀကိဳးပါေနရင္ သူ႔ဆီက

တစ္ခုခုေမွ်ာ္လင့္ေနရင္ ကိုယ္က ေမွ်ာ္လင့္ေနရတာနဲ႔ကိုပဲ

မလြတ္လပ္ေတာ့ဘူး။

ငါေမွ်ာ္လင့္တာ သူ႔ဆီက ရပါ့မလား၊ ဘယ္ေတာ့ရမလဲ၊

မရရင္ ဘယ္လို လုပ္ရပါ့မလဲ၊ ေတြးေနရတယ္၊

မလြတ္လပ္ေတာ့ဘူး။ ငါ ဘာမွ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။

ငါတတ္ႏိုင္တာ လုပ္ေပးလိုက္ၿပီးၿပီ၊ ၿပီးၿပီ။ ဒါပဲ။

လြတ္လပ္သြားတယ္ေနာ္။

ရတဲ့လူကလည္းပဲ သူ႔ဆီက ငါ အကူအညီယူထားတယ္၊

ရထားတယ္။ သူက ငါ့ကို ေမတၱာ အင္မတန္ႀကီးမားလြန္းလို႔

ငါ့ကို အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီးေပးတယ္၊

ငါသူ႔ကို ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ရဦးမွာပဲ၊ သူကေတာ့

တစ္ခုခု ျပန္ေမွ်ာ္လင့္ဦးမွာပဲဆိုတဲ့ စိတ္ကေလး သူ႔မွာရွိေနရင္

ျမင္တိုင္း ျမင္တိုင္း အေႂကြးရွင္ကို ျပန္ျမင္ရတဲ့လူလို ျဖစ္ေနတယ္။

အေႂကြးမဆပ္ေသးဘူးလားလို႔ ေမးတာကို ခံရသလို ျဖစ္ေန

တယ္။ ခံရသိပ္ခက္တယ္ေနာ္။

ဒါေၾကာင့္ တကယ္ခ်စ္ရင္ နင္ ငါ့ေက်းဇူးကို မသိပါဘူးလို႔

မေျပာပါနဲ႔။ နင္တို႔ ေက်းဇူးကန္းတယ္လို႔ မေျပာလိုက္ပါနဲ႔။

ဘာေၾကာင့္တုန္းဆိုေတာ့ ဒီလိုေျပာလိုက္ရင္ အဓိပၸာယ္က

ေႏွာင္ႀကိဳးပါေနတယ္၊ လြတ္လပ္တဲ့ ေမတၱာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ေပးႏိုင္ရင္ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ပဲ ေပးလိုက္ပါ။

ဒီလို မေပးႏိုင္ရင္လည္း မေပးႏိုင္မွန္း သိလိုက္ပါ။

အျပစ္မတင္ပါနဲ႔။ ဒါဟာ အတင္းႀကီး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။

ေမတၱာဆိုတာ ငါ ေမတၱာစစ္ထားမယ္ဆိုတာနဲ႔လည္း

ျဖစ္မသြားဘူး။ အင္မတန္အသိဉာဏ္ႀကီးမွ အၿမဲတမ္း

ကိုယ့္စိတ္ကို သိေန၊ ၾကည့္ေနမွ ျဖစ္လာတယ္

Credit

တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာဆိုတာ ေႏွာင္ႀကိဳးေတြမပါဘူး

ကိုယ္က သူ႕ကိုခ်စ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အက်ိဳး႐ွိေအာင္ လုပ္ၿပီး

ေတာ့ သူ႕ဆီက တစ္စုံတစ္ခု ျပန္ရဖို႔အေရးကို လုံး၀

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားဘူး။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့လည္း သူတစ္ပါးအတြက္ အနစ္နာခံပါတယ္

ဆိုၿပီးေတာ့ သူတပါးရဲ႕ဘဝကို အပိုင္စီးထားတာေတြ ႐ွိတယ္။

သတိထားၾကည့္ရင္ ေတြ႕လိမ့္မယ္။ ” ငါ နင္တို႔အတြက္

အနစ္နာခံရတာ၊ နင္တို႔ကို ကယ္တင္ထားရတာ၊ နင္တို႔အတြက္

အနစ္နာခံထားရတာမို႔လို႔ ငါေျပာတဲ့စကားကို

နင္တို႔ တေသြမတိမ္းလိုက္နာရမယ္။

နင္တို႔ဉာဏ္နဲ႔နင္တို႔ မစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့၊ ငါေျပာတာ၊ ငါလုပ္ေပး

တာကို လက္ခံလိုက္၊ ေခါင္းၿငိမ့္လိုက္၊ ငါက ေကာင္းတယ္ဆို

ရင္ ေကာင္းတယ္လို႔ပဲ ယူဆေတာ့၊ ငါက မေကာင္းဘူးဆိုရင္

မေကာင္းဘူးလို႔ဘဲ ယူဆလိုက္ေတာ့။

ငါက နင္တို႔ကို ကယ္တင္ထားရသည့္အတြက္ေၾကာင့္

နင္တို႔ဘဝနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစစအရာရာ

ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္႐ွိတယ္။” လို႔ သေဘာထားမိတတ္တယ္။

တခ်ိဳ႕ ဒီလိုသေဘာထားမိတာေတြ ႐ွိတယ္ေနာ္။ ဒီလိုေျပာတတ္

တာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတယ္ဆို

ရင္ တကယ့္ေမတၱာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာ၊ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ေမတၱာမ်ိဳးဟာ

လြတ္လပ္ေနတယ္။ လြတ္လပ္မႈကိုလည္း ေပးတယ္။

ေမတၱာေပးတာမွာ တစ္ခုခု ေႏွာင္ႀကိဳးပါေနရင္ သူ႕ဆီက

တစ္ခုခုေမွ်ာ္လင့္ေနရင္ ကိုယ္က ေမွ်ာ္လင့္ေနရတာနဲ႔ကိုပဲ

မလြတ္လပ္ေတာ့ဘူး။

ငါေမွ်ာ္လင့္တာ သူ႕ဆီက ရပါ့မလား၊ ဘယ္ေတာ့ရမလဲ၊

မရရင္ ဘယ္လို လုပ္ရပါ့မလဲ၊ ေတြးေနရတယ္၊

မလြတ္လပ္ေတာ့ဘူး။ ငါ ဘာမွ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။

ငါတတ္ႏိုင္တာ လုပ္ေပးလိုက္ၿပီးၿပီ၊ ၿပီးၿပီ။ ဒါပဲ။

လြတ္လပ္သြားတယ္ေနာ္။

ရတဲ့လူကလည္းပဲ သူ႕ဆီက ငါ အကူအညီယူထားတယ္၊

ရထားတယ္။ သူက ငါ့ကို ေမတၱာ အင္မတန္ႀကီးမားလြန္းလို႔

ငါ့ကို အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီးေပးတယ္၊

ငါသူ႕ကို ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ရဦးမွာပဲ၊ သူကေတာ့

တစ္ခုခု ျပန္ေမွ်ာ္လင့္ဦးမွာပဲဆိုတဲ့ စိတ္ကေလး သူ႕မွာ႐ွိေနရင္

ျမင္တိုင္း ျမင္တိုင္း အေႂကြး႐ွင္ကို ျပန္ျမင္ရတဲ့လူလို ျဖစ္ေနတယ္။

အေႂကြးမဆပ္ေသးဘူးလားလို႔ ေမးတာကို ခံရသလို ျဖစ္ေန

တယ္။ ခံရသိပ္ခက္တယ္ေနာ္။

ဒါေၾကာင့္ တကယ္ခ်စ္ရင္ နင္ ငါ့ေက်းဇူးကို မသိပါဘူးလို႔

မေျပာပါနဲ႔။ နင္တို႔ ေက်းဇူးကန္းတယ္လို႔ မေျပာလိုက္ပါနဲ႔။

ဘာေၾကာင့္တုန္းဆိုေတာ့ ဒီလိုေျပာလိုက္ရင္ အဓိပၸာယ္က

ေႏွာင္ႀကိဳးပါေနတယ္၊ လြတ္လပ္တဲ့ ေမတၱာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ေပးႏိုင္ရင္ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ပဲ ေပးလိုက္ပါ။

ဒီလို မေပးႏိုင္ရင္လည္း မေပးႏိုင္မွန္း သိလိုက္ပါ။

အျပစ္မတင္ပါနဲ႔။ ဒါဟာ အတင္းႀကီး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး

ေမတၱာဆိုတာ ငါ ေမတၱာစစ္ထားမယ္ဆိုတာနဲ႔လည္း

ျဖစ္မသြားဘူး။ အင္မတန္အသိဉာဏ္ႀကီးမွ အၿမဲတမ္း

ကိုယ့္စိတ္ကို သိေန၊ ၾကည့္ေနမွ ျဖစ္လာတယ္။

Credit