ၾကားသိရသမွ်

ဗိုလ်နဂါးကတော့ပြည်သူများကိုဒီလိုတွေမှာထားပြီ….ပစ်ခတ်သံများကြားရင် ပြည်သူများ သတိပြုပေးပါ ရန်

ဗိုလနွဂါးကတော့ပှညသွူမှားကိုဒီလိုတှမှောထားပှီ

လိုကနွာဖို့ကပှညသွူ့တာဝနပွဈခတသွံမှားကှားရငွ ပှညသွူမှား သတိပှုပေးပါ ရနွ

▪၁။သနတသွေံကှားရငမွလန့မွိအောငနွပေါ

▪၂ ။ အသံလာရာဖကကွို နားစှင့ပွါ

၃ ။ ပဈ‌နခှေိနွ ဘယကွလာသလဲ မစူးစမွးမိပါစနေဲ့🔍

▪ ၄ ။ မှောကလွှှကဝွပပွှီးသာ နပေေးပါ ၊ခါးကုနွးပှီး လမွးလှှောကပွါ ။

▪၅ ။ မှနရွှိရာဖကကွို ခပခွှာခှာ နပေါ ၊အိမမွီးပိတပွါ🔅

▪၆ ။ ဖုနွးအသံ လှှော့ထားကှပါ 📳

▪၇ ။ အုပထွူထူဖကရွှိရာမှာ နပေါ ၊ကိုယ့ကွ အလုံခှုံဆုံးလို့ ထငတွဲ့နရောမှိုးမှာ နပေါ ( ဥပမာ – အိမနွောကဖွေး )

▪၈ ။ အဝတအွစား ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝတဆွငထွားပါ 🎽👕

▪၉ ။ အရေးကှီးဆုံး သူတှနေဲ့ အဆကအွသှယွ မပှတပွါ စနေဲ့ 📞📞

Credit:

(ဝငဖွတရွုံဆို သငပွဲသိမယွ၊ ပှနရွှယရွငွ လူမှားမှား သိမယွ၊ သငွ့သဘောပါ)

#SaveMyanmar#up#speakout#အရေးတောပွုံအောငရွမညွ။#ငါတို့နိုငရွမညွ။

unicode

ဗိုလနှဂါးကတော့ပှညသှူမှားကိုဒီလိုတှမှောထားပှီ

လိုကနှာဖို့ကပှညသှူ့တာဝနပှစခှတသှံမှားကှားရငှ ပှညသှူမှား သတိပှုပေးပါ ရနှ

▪၁။သနတသှေံကှားရငမှလနှ့မိအောငနှပေါ

▪၂ ။ အသံလာရာဖကကှို နားစှငှ့ပါ

၃ ။ ပစှ‌နခှေိနှ ဘယကှလာသလဲ မစူးစမှးမိပါစနေဲ့🔍

▪ ၄ ။ မှောကလှှှကဝှပပှှီးသာ နပေေးပါ ၊ခါးကုနှးပှီး လမှးလှှောကပှါ ။

▪၅ ။ မှနရှှိရာဖကကှို ခပခှှာခှာ နပေါ ၊အိမမှီးပိတပှါ🔅

▪၆ ။ ဖုနှးအသံ လှှော့ထားကှပါ 📳

▪၇ ။ အုပထှူထူဖကရှှိရာမှာ နပေါ ၊ကိုယှ့က အလုံခှုံဆုံးလို့ ထငတှဲ့နရောမှိုးမှာ နပေါ ( ဥပမာ – အိမနှောကဖှေး )

▪၈ ။ အဝတအှစား ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝတဆှငထှားပါ 🎽👕

▪၉ ။ အရေးကှီးဆုံး သူတှနေဲ့ အဆကအှသှယှ မပှတပှါ စနေဲ့ 📞📞

Credit: