Life Style

တိုက္ဆိုင္လို႔ မခံနိုင္ရင္ ဘေလာ့သြားၾကပါ… မယားရွိ ေယာက္ကၤ်ားေတြ၊ လင္ရွိတဲ့ မယားေတြအေသခ်ာ ဖတ္ၾကည့္သြားၾကပါ

နည္းနည္းေတာ့ၾကမ္းလိမ့္မယ္.. လင္ရွိတဲ့ မယားေတြမယားရွိတဲ့ ဖြန္႐ူးေတြ ေသခ်ာဖတ္ပါ

တိုက္ဆိုင္လို႔ မခံနိုင္ရင္ ဘေလာ့သြားၾကပါ

မယားရွိ ေယာက္ကၤ်ားေတြ၊ လင္ရွိတဲ့ မယားေတြအေသခ်ာ ဖတ္ၾကည့္သြားၾကပါ

လင္ရွိတဲ့ မယားေတြမယားရွိတဲ့ ဖြန္႐ူးေတြ ေသခ်ာဖတ္ပါ ဒူးနဲ႔မ်က္ရည္သုတ္ရတဲ့ ဘဝမေရာက္ခင္ ျပင္သင့္တာကိုျပင္ပါ

သကၡာ အေၾကာက္တရား မရွိရင္ဆက္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ၾကပါ။ သူေတာ္စဥ္ေယာင္ေယာင္ လူႀကီးလူေကာင္းေယာင္ေယာင္နဲ႔ ေၾကာင္သူေတာ္ ႂကြက္သခိုးမလုပ္ၾကပါနဲ႔ …

Online သုံးၿပီး အရြံဆုံးက လင္ရွာမယားရွာ လင္႐ူးဖြန္႐ူး ေတြပဲ အိမ္ကညီမ အမနဲ႔ဇနီမယားကို လူမ်ားေတြၾကည့္မွာကို ေၾကာက္တဲ့လူ သဝန္တိုတတ္တဲ့လူ သူမ်ားသားမယားကိုၾကေတာ့ ဘာလို႔အေခ်ာင္ႏွိက္ခ်င္ေနၾကတာလဲ

တိုက္ဆိုင္လို႔ စိတ္ဆိုးရင္ တစ္ခါတည္း Block သြားပါ အမွန္တရားက အမွန္တရားပါပဲ …

အိမ္ေထာင္ရွင္ႏွင့္ On Line အႏၲရာယ္

ေခတ္ ကာလ ေျပာင္းလာသည္ႏွင့္အမၽွ ျပစ္မူ႔ က်ဴးလြန္မႈ႔မ်ားသည္ ပို၍ပို၍ လြယ္ကူလွပါတယ္ …

ေရွးယခင္ခ်စ္သူရည္းစားထားဖို႔ခက္ခဲေကာင္း.ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ယခုေခတ္ ကာလတြင္ Online ခ်က္တင္လုပ္ ျခင္း စသည္မ်ားေပါ

မ်ားလာပါတယ္

ဖုန္းႏွင့္လက္ညိဳးထိ႐ုံျဖင့္ ရည္းစားျဖစ္သြားၾကပါတယ္

အိမ္တြင္းပုန္းမ်ား သိကၡာရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေယာက္်ားတေယာက္ႏွင့္ ျပင္ပ၌စကားေျပာဖို႔ ေၾကာက္ရြံ့သူမ်ားပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားစြာျဖင့္ chat boxမွာ သာယာေနၾကပါတယ္

Facebook, Bee-Talk,WeChat စသည့္ေနရာမ်ား၌ အပ်ိဳအအို အိမ္ေထာင္သည္ လူငယ္လူႀကီးမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္

အပ်ိဳလူပ်ိဴက႑ထက္ အိမ္ေထာင္သည္ေယာက္်ား မိန္းမမ်ားလည္း online မိတ္ေဆြမ်ားထားရွိၾကပါတယ္ …

အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕လည္း စည္းရွိၾကတယ္။ ထိုသူတို႔ အသုံးျပဳျခင္းဟာ ဘာသာေရး၊လူမႈေရး၊ သတင္းဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားအတြက္ သာျဖစ္ပါတယ္ …

သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ခင္ပြန္းသည္အိမ္မွာမရွိခိုက္ online ေပၚမွေယာက္်ားကေလးမ်ားျဖင့္ေျပာဆိုရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ၾကပါတယ္

မိမိပုံ ph number စသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားပင္ေပးပို႔၍ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္ၾကပါတယ္ …

အခ်ိဳ႕ေယာက္်ားမ်ားသည္ ဘာလာလာ “down “မည္ဆိုသလို လင္မရွိမယားမွန္းသိသိရဲ့ ”သူေတာင္ေရာေသးတာဘဲ ကိုယ္လဲ” Q

“မွာေပါ့”စသျဖင့္ တဆင့္တဆင့္ ေရွ႕သို႔တိုးလာၾကပါတယ္ …

ဤကဲ့သို႔ပင္ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္ရွင္ေယာက္်ားမ်ားသည္လည္း ” online” ေပၚမွမိန္းကေလးမ်ားအားအျပင္၌ခ်ိန္းဆိုျခင္း ခ်စ္ႀကိဳက္ပါသည္ဟုေျပာဆိုျခင္းစည္းသစၥာေဖာက္မႈ႔မ်ား က်ဴးလြန္လာၾကပါတယ္ …

အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးမ်ားသည္ ခ်စ္မိသည့္အခါ အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ေနပါေစ ရယူလိုၾကသည္

အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသားသည္ လူပ်ိဳေယာက္်ားေလးထက္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚသာယာမႈ႔ပိုေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးလြန္ၾကဴးမိၾကသည့္ အခါႀကီးမားေသာျပႆ နာရပ္မ်ားေပၚေပါက္ၾကရသည္

ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဒီေလာက္လည္းမဆိုးရြားေလာက္ပါ!အေပ်ာ္ဘဲဆိုသည့္” Hi” တလုံးမွစတင္ကာ အိမ္ေထာင္ကြဲမႈ႔မ်ားအထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္ …

စာတေၾကာင္း ” call ” ေလးတခုေၾကာင့္ သြားလာဟူသည္မ်ားျဖစ္လာတတ္ပါတယ္ …

ကာမပိုင္ဇနီးခင္ပြန္းမဆိုႏွင့္ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားသည္ပင္ မိမိခ်စ္သူသူစိမ္းသူႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနသည္ကို”ႏွလုံးသားရွိသူ အဘယ္သူလိုလားအံ့နည္း”

ဤကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ား ျပသနာမ်ားဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္ မ်ားသည္ တစစႏွင့္အင္မတန္မ်ားျပားလာလ်က္ရွိပါတယ္ …

ထိန္းသိမ္းၾကပါ။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္မိမိခင္ပြန္း/ဇနီး အေပၚသစၥာရွိပါ။ ” Online” အသုံးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ သူစိမ္းအမ်ိဳးသား/သမီး မ်ားႏွင့္ အေရးတစုံတရာမွလြဲ၍ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ႔မွ ေရွာင္ပါ ”မိမိ”စိတ္ကိုထိန္းသိမ္းပါ

ဤကဲ့သို႔ပင္ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ားသည္လည္း စည္းထားပါ။ကိုယ္ခ်င္းစာက်ပါ”ငါသာ ထိုေယာက္်ား/မိန္းမ၏ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လၽွင္ ဘယ္လိုေနမလဲ ခရက္ဒစ္