အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမက်င္းတူးရာမွ ရပ္ေတာ္မူဘုရား တူးေဖာ္ရရွိ

အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမက်င္းတူးရာမွ ရပ္ေတာ္မူဘုရား တူးေဖာ္ရရွိေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာေအးေက်း႐ြာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ(၂)ရက္ခန္႔က ဦးေအာင္တင္ဝင္းပိုင္ဝန္းၿခံထဲတြင္ ေျမတူးရာမွသစ္သားဘုရားရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့သတင္းဖတ္ဖူးမွာပါေနာ္…..အဆိုပါ သစ္သားဘုရားရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္မွာလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀)ေက်ာ္ရတနာပုံေခတ္ဦးက လို႔ သိရပါတယ္….ဉာဏ္ေတာ္ ၆ ေပ ၆ လက္မအျမင့္ရွိ” ဝရဒမုျဒာ”ရပ္ေတာ္မူဘုရား သစ္သား ဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး႐ြာလယ္ဓမၼာ႐ုံတြင္ ပူေဇာ္ခံထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးတို႔ ကိုယ္တိုင္သြားဖူးႏိုင္သလို မဖူးေျမာ္ႏိုင္သူေတြအတြက္လည္း ပုံေလးေတြမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္…ေရွးေဟာင္းဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရင္း က်န္းမာခ်မ္းသာ ဆုေတာင္းျပည့္ၾကပါေစေနာ္… အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမက်င္းတူးရာမွ ရပ္ေတာ္မူဘုရား တူးေဖာ္ရရွိေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာေအးေက်း႐ြာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ(၂)ရက္ခန္႔က ဦးေအာင္တင္ဝင္းပိုင္ဝန္းၿခံထဲတြင္ေျမတူးရာမွသစ္သားဘုရားရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့သတင္းဖတ္ဖူးမွာပါေနာ္…..အဆိုပါ သစ္သားဘုရားရပ္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္မွာလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀)ေက်ာ္ရတနာပုံေခတ္ဦးက လို႔ သိရပါတယ္….ဉာဏ္ေတာ္ ၆ ေပ ၆ လက္မအျမင့္ရွိ” ဝရဒမုျဒာ”ရပ္ေတာ္မူဘုရား သစ္သား ဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး႐ြာလယ္ဓမၼာ႐ုံတြင္ပူေဇာ္ခံထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးတို႔ ကိုယ္တိုင္သြားဖူးႏိုင္သလို မဖူးေျမာ္ႏိုင္သူေတြအတြက္လည္း ပုံေလးေတြမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ေနာ္…ေရွးေဟာင္းဘုရားကို … Read more

ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သက်ရှိထင်ရှားကာလ ရှိခဲ့တုန်းကရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ရှားပါးဗီဒီယိုဖိုင်လေး (အကြည်)

ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သက်ရှိထင်ရှားကာလ ရှိခဲ့တုန်းကရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ရှားပါးဗီဒီယိုဖိုင်လေး (အကြည်) ္မန္မာနိုင်ငံလြတ္လပ်ရေးရေအာ်င္စမ်းဆောင္ခဲ့တဲ့ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ုပ်အောင္ဆန်းရဲ့ သြက်ရိထ်င်ရားကာလ ရြိခဲ့တုန်းကရိုက္ထားခဲ့တဲ့ ်ရားပါးဗီဒီယိုဖိုငေလး(အကြည်)အောက္ဆုံးတြင်ရုပ်သံဖိုင္ပါသည်္မန္မာနိုင်ငံလြတ္လပ်ရေးရေအာ်င္စမ်းဆောင္ခဲ့တဲ့ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ုပ်အောင္ဆန်းရဲ့ သြက်ရိထ်င်ရားကာလ ရြိခဲ့တုန်းကရိုက္ထားခဲ့တဲ့ ်ရားပါးဗီဒီယိုဖိုငေလး(အကြည်)အောက္ဆုံးတြင်ရုပ်သံဖိုင ္ပါသည်္မန္မာနိုင်ငံလြတ္လပ်ရေးရေအာ်င္စမ်းဆောင္ခဲ့တဲ့ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ုပ်အောင္ဆန်းရဲ့ သြက်ရိထ်င်ရားကာလ ရြိခဲ့တုန်းကရိုက္ထားခဲ့တဲ့ ်ရားပါးဗီဒီယိုဖိုငေလး(အကြည်)အောက္ဆုံးတြင်ရုပ်သံဖိုင္ပါသည်္မန္မာနိုင်ငံလြတ္လပ်ရေးရေအာ်င္စမ် းဆောင္ခဲ့တဲ့ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ုပ်အောင္ဆန်းရဲ့ သြက်ရိထ်င်ရားကာလ ရြိခဲ့တုန်းကရိုက္ထားခဲ့တဲ့ ်ရားပါးဗီဒီ ယိုဖိုငေလး(အကြည်)အောက္ဆုံးတြင်ရုပ်သံဖိုင္ပါသည်္မန္မာနိုင်ငံလြတ္လပ်ရေးရေအာ်င္စမ်းဆောင္ခဲ့တဲ့ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ုပ်ေ အာင္ဆန်းရဲ့ သြက်ရိထ်င်ရားကာလ ရြိခဲ့တုန်းကရိုက္ထားခဲ့တဲ့ ်ရားပါးဗီဒီယိုဖိုငေလး(အကြည်)ေ အာက္ဆုံးတြင်ရုပ်သံဖိုင္ပါသည်္မန္မာနိုင်ငံလြတ္လပ်ရေးရေအာ်င္စမ်းဆောင္ခဲ့တဲ့ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ုပ်အောင္ဆန်းရဲ့ သြက်ရိထ် င်ရားကာလ ရြိခဲ့တုန်းကရိုက္ထားခဲ့တဲ့ ်ရားပါးဗီဒီယိုဖိုငေလး(အကြည်)အောက္ဆုံးတြင်ရုပ်သံဖိုင္ပါသည် Credit ်မန်မာနိုငျငံလွတ်လပျရေးရအောျင်စမျးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ဗိုလ်ချုပျအောင်ဆနျးရဲ့ သွကျရိထျငျရားကာလ ရွိခဲ့တုနျးကရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ျရားပါးဗီဒီယိုဖိုငလေး(အကွညျ)အောက်ဆုံးတွငျရုပျသံဖိုင်ပါသညျ်မန်မာနိုငျငံလွတ်လပျရေးရအောျင်စမျးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ဗိုလ်ချုပျအောင်ဆနျးရဲ့ သွကျရိထျငျရားကာလ ရွိခဲ့တုနျးကရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ျရားပါးဗီဒီယိုဖိုငလေး(အကွညျ)အောက်ဆုံးတွငျရုပျသံဖိုင ်ပါသညျ်မန်မာနိုငျငံလွတ်လပျရေးရအောျင်စမျးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ဗိုလ်ချုပျအောင်ဆနျးရဲ့ သွကျရိထျငျရားကာလ ရွိခဲ့တုနျးကရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ျရားပါးဗီဒီယိုဖိုငလေး(အကွညျ)အောက်ဆုံးတွငျရုပျသံဖိုင်ပါသညျ်မန်မာနိုငျငံလွတ်လပျရေးရအောျင်စမျ းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ဗိုလ်ချုပျအောင်ဆနျးရဲ့ သွကျရိထျငျရားကာလ ရွိခဲ့တုနျးကရိုက်ထားခဲ့တဲ့ … Read more

တံမြက်စည်း (၃) ချောင်း၊ ဈေးဦးပေါက် တသိန်းဖိုးနဲ့ မျက်ရည်တွေ ကြားက အဘွားပေးတဲ့ ဆုတောင်း

အဖွား စျေးဦးပေါက်က…တသိန်းတောင် ရတာလား အဖွား အသက် (၉၀) နှစ်၊ သမီး တယောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမီးက လေဖြတ်နေပါတယ်တဲ့…သမီးကို တံမြက်စည်း ရောင်းပြီ ရှာကျွေးတယ်လို့ သိရပါတယ် ဗျ။ အဖွားကို စျေးထဲ တွေ့တဲ့ အချိန်က…အဖွား ချမ်းပြီ တုန်နေရှာတယ်…စျေးဦးလဲ မပေါက်သေးဘူး ထင်တယ် အဖွား…တံမြက်စည်း ဘယ်လိုရောင်းလဲ ဗျ၊ သားရယ်…(၃)မျိုးရှိပါတယ်၊ တခုက ၁၂၀၀၊ ဒါက ၁၇၀၀၊ ဒါလေးက ၁၈၀၀ ပါ သား ဟုတ် အဖွား…စျေးဦးပေါက်ပြီလား ဗျ၊ မပေါက်သေးပါဘူး သားရယ်၊ ဒါဆို သား တမျိုးကို တခုဆီ ယူမယ် ဗျ။ အင်း သား ကြိုက်တာ ရွေးနော် ဟုတ် အဖွား ရပြီ…သား … Read more

မႏၲေလးမွာ ေပ်ာက္ေနတဲ့ မိုင္းကိုင္က အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦးကို ငါးရက္အၾကာမွာ ျပန္ေတြ႕

Zawgyi မႏၲေလးမွာ ေပ်ာက္ေနတဲ့ မိုင္းကိုင္က အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦးကို ငါးရက္အၾကာမွာ ျပန္ေတြ႕ မႏၲေလးမွာ အလုပ္လုပ္ဖို့ ထြက္သြားတဲ့ ရွမ္းေတာင္ မိုင္းကိုင္က အမ်ိဳးသမီးငယ္ ၄ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးၿပီး ငါးရက္အၾကာ မေန႔ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္မွာ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို့နဲ႔ နီးစပ္သူတစ္ဦးက “မႏၲေလး မန္လြယ္ ဆရာေလးေက်ာင္းမွာ ေရာက္ေနတာ။ သူတို့ေက်ာင္းကေန ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေတြ႕ၿပီးေတာ့ သူတို့ကို တအာင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဇလပ္ဝါေက်ာင္းမွာ လာပို့သြားတာ။ ဘုန္းႀကီးေတြက မိန္းကေလးေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဆရာေလးဆီကို ျပန္လႊဲလိုက္တာ။ ဆရာေလးေတြကလည္း ဘာလုပ္ရမွန္းမသိေတာ့ သူတို့မွာလည္း အဝတ္မပါေတာ့ ဆရာေလး ဝတ္ေပးလိုက္တာ” လို့ ေျပာပါတယ္။“ဒီေန႔ က်ေနာ္တို့ သြားေမးလိုက္ေတာ့ သူတို့လည္း … Read more

ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက လိုအပ်လျင် တပ်မတော်နှင့်အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရန် တစ်ပါတီလုံးအသင့်ရှိဟု… SEEMORE

ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက လိုအပ်လျင် တပ်မတော်နှင့်အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရန် တစ်ပါတီလုံးအသင့်ရှိဟုဆိုထားခဲ့သည့်သက်သေ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွင့်ဖြိုးရေးပါတီသည် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ကာကွယ်ရန်ပေါ်ပေါက်လာသော ပါတီဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်လာလျင် တပ်မတော်နှင့်အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရန် တစ်ပါတီလုံးနှင့်ပါတီဝင်တိုင်းအသင့် ရှိသည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (ငြိမ်း)ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ပြောသည်။ “ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကရော ဘယ်လောက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလဲ။ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကိုကာကွယ်ဖို့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ ပါတီဝင်အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ။ အရေးပေါ်လို့ တပ်မတော်ကလိုအပ်လာရင် ပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးတပ်မတော်ထဲဝင်မှာလား။ ဒီထဲမှာ ပါတီဝင်တွေပါလား (ပါပါတယ်)ဝင်နိုင်လား (ဝင်နိုင်ပါတယ်) ဒါကျွန်တော်တို့အင်အားပါပဲ”ဟု ပြောသည်။ ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က နိုင်ငံတကာဖိအားများနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သည် အစိုးရ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အခြေခံဥပဒေတွင် အမျိုးသားကာကွယ်ရေး လုံခြုံရေးကောင်စီရေးထားကြောင်း မိမိနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြတ်သားစွာ ဆုံးဖြတ်ရန်လိုကြောင်းလည်း ဆက်လက်ပြောသည် ။ “ကုလသမဂ္ဂ အတင်းဝင်လာကြရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အဲလိုအကြောင်းတရား‌ေတွပေါ်လာရင် ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် … Read more

ရွှေတွင်း စတွေ့တဲ့သူကို အဲဒီရွှေတွင်းမှာပဲ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း လုပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က အဖြစ်

နာမည်ကျော်ကြားလှပြီး ဒေသခံတွေပင် မမြင်ဖူး မရောက်ဖူးကြတဲ့ ကောလင်း ဝန်းသိုနယ်မှ ကျောက်ပုထိုးသတ္ထုတွင်းအကြောင်းလေ့လာခြင်း” ကျောက်ပုထိုးသတ္ထုတွင်း ဆိုတဲ့အမည်ဟာ တခြားဒေသကကြားဖူးနားဝရှိကြတဲ့ လူတွေအတွက်ရော ဝန်းသိုကောလင်းဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်ပါ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ လျှို့ဝှက်နေရာတစ်ခုလို နှစ်ကာလများစွာ ဖြစ်တည်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ သည်နေရာဟာ လူသွားလူလာ ကန့်သတ်နယ်မြေတစ်ခု အဖြစ်ရှိနေတာကြောင့် စူးစမ်းချင်ကြတဲ့ လူ့သဘာဝအရ သူ့အကြောင်းကို သိရှိလိုကြတာ မဆန်းဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်။ ပုံတွေမှာ လိုက်ကြည့်ရင်ရေကန် (ရေလှောင်ကန်) ကြီးတစ်ကန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ (ဖေ့ဘုတ်တွင် ဤရွှေတွင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာနှင့်ပုံမှာ စာရိုက်ရှာသော်လည်း မရနိုင်ပါ မရှိဘူးဟု ဆိုရမလိုပင်) အဆိုပါရေကန်ဟာ ဘန့်ဘွေးကုန်းရွာအရှေ့တောင်ဘက်ထိပ်မှ ကျောက်ပုထိုးသတ္ထုတွင်းရှိရာ တောင်ခြေအထိ ကျယ်ဝန်းရှည်လျားပါတယ်။ ရေကန်နဲ့ ယှဉ်ပြေးနေတဲ့လမ်းဟာ တောင်ခြေလမ်းရောက်တာနဲ့ သံတန်းတံခါးပြုလုပ်ထားပြီး တံခါးစောင့်များချထားပါတယ်။ ဝင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ရွှေချက်ကန် အရှေ့ဘက်တောင်ရိုးတစ်ကြောလုံး ကားလမ်းသွယ်ယှက်ထားပြီး ရေကန်အနောက်ဘက် လမ်းမကနေ … Read more

ပြည်သူများ လျှပ်စစ်ကို လျှော့သုံးကြရန် စစ်ကောင်စီလျှပ်စစ်ဌာန ပန်ကြား

ပြည်သူများ လျှပ်စစ်ကို လျှော့သုံးကြရန် စစ်ကောင်စီလျှပ်စစ်ဌာန ပန်ကြား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုလျော့နည်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက် လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲတာများတဲ့ အချိန်တွေမှာ မီးပြတ်တောက်မှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လျှပ်စစ်ကို လျှော့သုံးဖို့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာပါတယ်။ ပုံမှန်အချိန်မှာ အမြင့်ဆုံး ၄၂၀၀ မဂ္ဂါဝပ်လောက် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ပြည်ပကနေ မှာယူတင်သွင်းရတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဈေးနှုန်း ၄ ဆလောက်မြင့်တက်လာလို့ LNG to Power ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေကနေ ၇၅၀ မဂ္ဂါဝပ်လောက်ကို မထုတ်လုပ်ဘဲ ရပ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ရတနာကမ်းလွန်ဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှာလည်း နှစ်စဉ် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်ကနေ အခု ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်အထိ လုပ်ခဲ့လို့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေကနေ ၅၄၀ မဂ္ဂါဝပ်လောက် … Read more

“ပုလင်းထဲကို အီးပေါက်ပြီး ထည့်ရောင်းရာမှ တစ်လလျှင် မြန်မာငွေ သိန်း (၉၀၀) ရရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီး”(ရုပ်သံ)

ရှားရှားပါးပါး အီးပေါက်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတဲ့သူ.. Entrepreneur ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကြားဖူးကြပေမယ့် Fartrepreneur ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အခုမှစကြားဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ Fartrepreneur ဆိုတာ Fart (လေလည်ခြင်း) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကနေဆင်းသက်လာတာပါ။ Stephanie Matto ဆိုတဲ့ ဆယ်လီအမျိုးသမီးဟာ သူလေလည်ထားတဲ့ (Fart jar) ပုလင်းတွေကို ရောင်းတာ တစ်လကို မြန်မာငွေ သိန်း ၉၀၀ လောက် ဝင်ငွေရနေပါသတဲ့။ သူကပရိုတိန်းဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေစားပြီး အဝတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှင်းဆီပွင့်ဖတ်လေးတွေအပေါ် တိုက်ရိုက်လေလည်ကာ ပုလင်းထဲထည့်ပြီး အဖုံးသေချာပိတ်ကာ ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အမယ်.. ဒီအလုပ်က လွယ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့တဲ့။ တချို့ကာစတန်မာတွေက လိုချင်တဲ့အနံ့ မှာတတ်သေးတယ်တဲ့။ တစ်ယောက်ဆိုရင် cheese စားပြီးလေလည်ပေးပါလို့ ဆိုသတဲ့။ Black bean ပဲတွေ၊ organic အစားအစာတွေ၊ ဒိန်ချဉ်စတာတွေစားပြီး စာအုပ်ဖတ်ရင်း … Read more

ပေါက်တော သမိုင်းဝင်စေတီအတွက် မွတ်ဆလင် ၄ ရွာမှ ငွေကျပ် ၂၄ သိန်းကျော်လှူဒါန်း

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပေါက်တောမြို့နယ် စိုင်းတုတ်ကျွန်း ပုဏ္ဏားကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်တည်ရှိသည့် သမိုင်းဝင် လည်ဖူးတော်ဓာတ် စေတီတော်မြတ်ကြီး ပရိဂုဏ်အတွင်းဆောက်လုပ်မည့် စိုင်းတုတ်ကျွန်းဓမ္မတော်နှင့် ဘုရားဝေယာဝိစအတွက် စိုင်းတုတ်ကျွန်းရှိ မွတ်ဆလင်ကျေးရွာ ၄ ရွာမှအလှူရှင်များက ကျပ် ၂၄ သိန်း ကျော်လှူဒါန်းလိုက်သည်။ အဆိုပါ လယ်ဖူးတော်ဓာတ်စေတီတော်မြတ်အား ရက္ခိုင်ဘုရင်နိုင်ငံတော်ကျရှုံးစဉ် နန်းတွင်း ပညာရှိပုဏ္ဏားညီကို ၂ ဦးက ရက္ခိုင်နန်းတွင်းပညာရှင်များနှင့် နွားလားဥဿပ အရွယ်အစားခန့် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်းတွင်း ရခိုင်၊ မွတ်ဆလင်ကျေးရွာများက စေတီတော်အတွက်ပါဝင်လှူဒါန်းကြပြီး နှစ်စဉ်ဘုရားပွဲတော်အားကျင်းပကြသည်ဟု ဒေသခံများကပြောသည်။ မွတ်ဆလင်များက စေတီတော်အတွက်နှစ်စဉ်လှူဒါန်းမှုများရှိသလို ယခုနှစ်တွင် စိုင်းတုတ်ကျွန်းဓမ္မဗိမာန်တော် နှင် ဘုရားဝေယာဝိစ အတွက် ကျွန်းတွင်ရှိသည့် မွတ်ဆလင် ၄ ရွာမှ အလှူဒါယိကာများက ငွေကျပ်သိန်း ၂၄သိန်း ကျော်လှူဒါန်းထားသလို ကျွန်းတွင်း ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် မွတ်ဆလင်လူမျိုးများကြားတွင် ယုံကြည်မှု၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုများတွင် … Read more

ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ ခ်စ္သူေကာင္ေလး ျပန္ေရာက္လာဖို႔ ဘိုးေတာ္ဆီ သြားလိုက္တာ ဘိုးေတာ္ဆီက မျပန္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ေကာင္းမေလးရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ (ျဖစ္ရပ္မွန္ )

ကျွန်မ နဲ့ချစ် သူဟာ လက်တွဲလာတာ ၄ နှစ် ရှိပါပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အလိုလိုနေရင်း ” ငါတို့လမ်းခွဲကြရအောင် သူက ကျွန်မကို မချစ်တော့ပါဘူး၊ အခု သူကအသစ်တွေ့နေပါပြီ လက်တွဲလာတဲ့ အချိန်တွေမှာ ချစ်တယ် ဆိုတာ ညာပြောခဲ့တာပါ။ သူက ချစ်သူ အသစ်နဲ့ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်တော့မှာ” လို့လာပြောပါတယ်။ ကျွန်မလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မ ဆီသူပြန်လာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်မ ဘာမှားနေလဲ၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိလဲ၊လို့မေးပြီးလိုအပ်တာတွေရှိရင် ကျွန်မပြင်ပါ့မယ်။ သူလိုတာ အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သူ့အလိုကျ အားလုံးဖြစ်စေရပါမယ်။” အရင်လိုပဲ ချစ်သူ ပြန် ဖြစ်နေဖို့ ” ပဲတောင်းဆိုချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ပြန်ရလိုက်တာတွေကတော့ သူ့ရဲ့အေးစက်မှု၊ စိတ်မကြည်လင်မှု၊ စိတ်ရှုပ်မှု … Read more